offline seo trend 2017 content marketing group up fb

71 14 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:41

SEO TREND 2017 Lớp học SEO CLICK ĐÔNG NHẤT Việt Nam/tháng 170 người/ lớp; LỚP/ tháng Lớp học SEO CLICK ĐÔNG NHẤT Việt Nam/tháng 170 người/ lớp; LỚP/ tháng Chính sách sóc tr H l mãi v ch l h phí Có hu luy viên kèm 1-1 su Tham d offline hàng tu , mãi, mi Tham kh trình c IM Group: http://imgroup.edu.vn/dao-tao-kinh-doanh-online-f/ phí Follow up • • • • Email follow up tuần đầu -> Chốt sales 1st email: Bonus nhắc lại trang sản phẩm 2nd – 5th: nhắc đến lợi ích sản phẩm 6th- 7th: giảm giá sản phẩm S Chia s tác gi - Relationship Seeding nhu c Bán hàng - Sale Support ên quan Share -> qu àng - Seeding AIDA SALES -> SEO Hãy tìm cách bán hàng ,b s lên top sau Nguy Minh E: minhduc@imgroup.vn F: fb.com/mrduc.net http://imgroup.edu.vn/dao-taokinh-doanh-online-f/ ... ch l h phí Có hu luy viên kèm 1-1 su Tham d offline hàng tu , mãi, mi Tham kh trình c IM Group: http://imgroup.edu.vn/dao-tao-kinh-doanh-online-f/ phí Qui trình SEO Từ khố ngách Đo lường Điều... quốc Ch • ì gi – – – – – • ì gi ì ì ì giúp gi ì gi – – – – – – gi gi gi gi làm th làm th hi SEO TREND 2017 Mobile AMP OmniChanel Video Funnel Automation Mobile Giao di • • • • Xem thơng tin Tìm... Tạo kênh youtube tương ứng chủ đề SEO Sưu tầm -> Lên danh sách video Dịch nội dung video sang tiếng Việt Chọn từ khóa phù hợp video Viết TIÊU ĐỀ MÔ TẢ video chuẩn SEO theo từ khóa tương ứng • Dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: offline seo trend 2017 content marketing group up fb , offline seo trend 2017 content marketing group up fb

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay