TOPIC TRAVELING IELTS

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:35

TRAVELING NOWADAYS/ CURRENTLY/ IN TODAY"S WORLD (ngày nay), A LOT OF/ A NUMBER OF/ MORE AND MORE/ AN INCREASING LEVEL OF/ AN ALARMING NUMBER OF (ngày có nhiều) PEOPLE/ INDIVIDUALS (ngừoi) SPEND/ DEVOTE (dành) tgian để TRAVEL TO PLACES/ GO ON A TRIP/ GO ON A VACATION/ EXPLORE NEW DESTINATIONS (đi du lịch) đến REMOTE AREAS/ ISOLATED AREAS/WILDERNESS (những nơi xa xôi hẻo lánh) Mặc dù điều HELP/ ALLOW/ ENABLE (giúp) cho THEM/ THESE INDIVIDUALS (họ) khám phá n điều lạ trải nghiệm nơi họ chưa SET THEIR FOOT ON (tới) Nhưng IS DETRIMENTAL TO/ IS HARMFUL FOR/ NEGATIVELY AFFECT ON (ảnh hưởng) đến NATURAL ENVIRONMENT/ LIVING HABITAT/ NATURAL HABITAT (môi trường tự nhiên) WILDLIFE ANIMALS/ WILD ANIMALS (động vật hoang dã), họ LEAVE LITTER LYING AROUND/ THROW RUBBISH AWAY (vứt rác), GO HUNTING/ GO ON A HUNTING TRIP (săn bắn) du lịch, CHOP DOWN TREES/ CUT DOWN TREE để RESIDE/ SETTLE DOWN (định cư) nơi Chính phủ nên có biện pháp ENCOURAGE/ STIMULATE/ FOSTER (khuyến khích) thói quen PICK UP THE TRASH (nhặt rác), ko THROW THE LITTER LYING AROUND du lịch đến nơi Ngoai ra, phủ nên RAISE THE AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF (tăng nhận thức tầm quan trọng) việc bảo vệ môi trường để TACKLE THE ISSUE/ ADDRESS THE PROBLEM (giải vấn đề này) Thậm chí IMPOSE STRICT RULES ON/ ENFORCE STRICT PUNISHMENTS/REGULATIONS ON (ban hành luật nghiêm khắc) lên cá nhân MAKE AN ATTEMPT(cố tình) CARRY OUT (thực hiện) ILLEGAL ACTIONS (hành động trái phép) để bảo vệ môi trường sống tự nhiên loài động vật hoang dã mà IS ON THE VERGE OF EXTINCTION (trên đà tuyệt chủng) Vì Sự đa dạng tự nhiên IS IMPORTANT/ IS AN INDISPENSABLE PART OF/ PLAY AN IMPORTANT ROLE IN/ IS ESSENTIAL TO/ IS CRUCIAL TO (quan trọng) sống người nên đến nơi phải có ý thức bảo vệ mơi trường Thay du lịch đến nơi nơi vs HIGH COSTS/ HIGH EXPENSES (chi phí đắt đỏ) dùng LIMITED BUDGET/ LOW BUDGET/ LIMITED FINANCIAL RESOURCES (ngân sách ỏi) đến TRAVELING SPOTS (các địa điểm du lịch) khai thác, vừa xả stress mà ko gây tác động xấu WILDERNESS/ ISOLATED AREAS (vùng xa xôi hẻo lánh) Chỉ ENSURE THE HABITAT AND SPECIES DIVERSITY (đảm bảo đa dẠNG sinh thái) BIÊN SOẠN BỞI DUY THẢO Facebook: phuongthao_ct94@yahoo.com BÀI DỊCH CURRENTLY, AN INCREASING NUMBER OF INDIVIDUALS SPEND TIME ON TRAVELING TO REMOTE AREAS Although this ALLOWS them to discover something new and experience new places that they have never SET THEIR FOOT ON before, it IS DETRIMENTAL TO NATURAL ENVIRONMENT and WILD ANIMALS This is due to the fact that they might LEAVE LITTER LYING AROUND, GO ON A HUNTING TRIP when traveling or CHOP DOWN TREES in these places The government should adopt several solutions to ENCOURAGE tourists to PICK UP THE TRASH and not to THROW LITTER LYING AROUND while traveling to these places Besides, the government should RAISE THE AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF protecting the environment to TACKLE THIS ISSUE They could IMPOSE STRICT RULES ON those who MAKE AN ATTEMPT to CARRY OUT ILLEGAL ACTIONS to protect the living habitat and wild animals that ARE ON THE VERGE OF EXTINCTION Since the biodiversity PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN our lives, those who reach these destinations should be aware of protecting the natural environment Instead of going on a trip to these places with HIGH COSTS, more of their LIMITED BUDGET should be spent on traveling to places which are already explored They can both release their stress and not cause any harms to these ISOLATED AREAS Only by doing this, the DIVERSITY of LIVING HABITAT AND SPECIES could be ENSURED BIÊN SOẠN BỞI DUY THẢO Facebook: phuongthao_ct94@yahoo.com ... TRIP when traveling or CHOP DOWN TREES in these places The government should adopt several solutions to ENCOURAGE tourists to PICK UP THE TRASH and not to THROW LITTER LYING AROUND while traveling. .. phuongthao_ct94@yahoo.com BÀI DỊCH CURRENTLY, AN INCREASING NUMBER OF INDIVIDUALS SPEND TIME ON TRAVELING TO REMOTE AREAS Although this ALLOWS them to discover something new and experience new... going on a trip to these places with HIGH COSTS, more of their LIMITED BUDGET should be spent on traveling to places which are already explored They can both release their stress and not cause
- Xem thêm -

Xem thêm: TOPIC TRAVELING IELTS, TOPIC TRAVELING IELTS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay