KHẢO sát QUÁ TRÌNH lên MEN MALOLACTIC rượu VANG CHANH dây

140 33 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:32

... trí lên men malolactic sản xuất rượu vang Trong sản xuất rượu vang, trình lên men malolactic tiến hành sau lên men Dịch sau lên men rượu gọi vang non” tiến hành lắng cặn chuyển sang bồn lên men. .. sung cho q trình lên men malolactic 7%, thời điểm bổ sung giống thích hợp sau kết thúc trình lên men rượu (ngày thứ trình lên men rượu) , thời gian lên men malolactic thích hợp rượu chanh dây ngày... khuẩn malolactic bổ sung vào giai đoạn sau trình lên men rượu: đồng thời với việc bổ sung nấm men, suốt trình lên men rượu, vào khoảng kết thúc trình lên men rượu sau hồn tất q trình lên men rượu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát QUÁ TRÌNH lên MEN MALOLACTIC rượu VANG CHANH dây , KHẢO sát QUÁ TRÌNH lên MEN MALOLACTIC rượu VANG CHANH dây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay