Phát hiện thông tin bạo lực trong video dựa trên đa đặc trưng mang tính ngữ nghĩa cao TT

31 55 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:14

... phát gán nhãn phân đoạn bạo lực phim, video clip • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án cảnh chứa thông tin bạo lực phương pháp phát thông tin bạo lực liệu video Thông tin bạo lực. .. phát triển ứng dụng phát thông tin bạo lực, kiểm duyệt phim, xếp hạng phim theo mức độ bạo lực cách tự động (rating), kiểm duyệt thông tin bạo lực kênh truyền thông đa phương tiện Internet http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/... cách ngữ nghĩa tính chủ quan khái niệm Q trình thiết kế đánh giá đặc trưng cấp cao dựa thuộc tính cơng bố [CT4] trình bày Chương luận án Với tính ngữ nghĩa cao đa dạng mặt thể khái niệm bạo lực,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát hiện thông tin bạo lực trong video dựa trên đa đặc trưng mang tính ngữ nghĩa cao TT, Phát hiện thông tin bạo lực trong video dựa trên đa đặc trưng mang tính ngữ nghĩa cao TT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay