Quá Trình Khai Khẩn Tây Nam Bộ

14 23 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:24

Từ đầu thế kỷ XVII, đã có lưu dân người Việt ở vùng đất Thuận – Quảng của Chúa Nguyễn đến Mô Xoài (Bà Rịa), Đồng Nai ( Biên Hòa) khai khẩn đất hoang, lập ra những làng người Việt đầu tiên trên vùng đất Nam Bộ.Năm 1620, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả con gái của mình là Công chúa Ngọc Vạn cho Quốc vương Chân Lạp Chay Chettha II làm Hoàng hậu của Vương triều Chân Lạp. Năm 1623 chúa Nguyễn Phúc Nguyên sai một phái bộ tới yêu cầu vua Chey Chettha II lập sở thu thuế ở Prei Nokor (Sài Gòn) và Kas Krobei (Bến Nghé) và cử quan quân đến đóng đồn án ngữ . Nơi Chúa Nguyễn đặt sở thuế là Mô Xoài, Bà Rịa, đây là vùng rừng rậm hoang vắng nhưng cũng là điểm qua lại nghỉ ngơi của thương nhân người Việt, chẳng bao lâu hai đồn trở thành thị tứ, trên bến dưới thuyền, cảnh qua lại sầm uất1. Sự việc này cũng đã được Christofo Borri, một giáo sĩ người Ý sống tại thị trấn Nước Mặn (nay thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vào các năm 16181633 ghi nhận. Dưới sự bảo trợ của bà Hoàng hậu người Việt của Vương triều Chey Chettha II (16191627), cư dân vùng đất Thuận – Quảng vào sinh sống làm ăn ở lưu vực sông Đồng Nai ngày một đông thêm. ... 1945) có số địa điểm cụ thể tiếp tục điều chỉnh, khu vực biên giới Tây Nam Việt Nam hoạch định từ năm 1757 Trên vùng đất Nam Bộ, Chúa Nguyễn thi hành sách khuyến khích đặc biệt việc khai phá đất... Nguyễn miền Đông Tây Nam Bộ Cùng thời gian Mạc Cữu người xã Lôi Quách, huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc), việc nhà Minh mà “để tóc chạy sang phương Nam, đến nước Chân... thuận lợi để thơn tính lẫn Sách Đại Nam thực lục 10 Đại Nam thực lục, Tập 1, sđd, tr 274 Lê Qúy Đơn tồn tập, sđd, tr 274 12 Đại Nam thực lục, sđd, tr 148 13 Đại Nam thực lục, sđd, tr 153 11 cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá Trình Khai Khẩn Tây Nam Bộ, Quá Trình Khai Khẩn Tây Nam Bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay