Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện lệ thuỷ tỉnh quảng bình và đề xuất các giải pháp thích ứng

55 36 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:45

... LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG Họ tên sinh viên: Trương... sản xuất lúa địa bàn nghiên cứu - Tìm hiểu tác động biến đổi khí hậu đến lúa - Đề xuất giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN... Biểu biến đổi khí hậu Việt Nam 1.1.2.3 Biểu biến đổi khí hậu Quảng Bình 1.1.3 Những tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp 1.1.3.1.Tác động biến đổi khí hậu đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện lệ thuỷ tỉnh quảng bình và đề xuất các giải pháp thích ứng , Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện lệ thuỷ tỉnh quảng bình và đề xuất các giải pháp thích ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay