Hoàn thiện mô hình và giải pháp quản lý tại ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bắc giang (tt)

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN THÀNH ĐƠNG HỒN THIỆN MƠ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUN NGÀNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN THÀNH ĐƠNG KHĨA: 2015-2017 HỒN THIỆN MƠ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUN NGÀNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DD&CN Mã số: 60.58.02.08 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN ĐỨC Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, đặc biệt thầy Khoa Sau đại học tận tình giảng dạy tạo điều kiện, giúp đỡ trình học tập giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Văn Đức dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành Luận văn Đồng thời, xin chân thành cảm ơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp tỉnh Bắc Giang, sở ban ngành đơn vị liên quan cung cấp tài liệu thông tin tham gia cho thông tin ý kiến quý báu để tơi hồn thành Luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hồn thành Luận văn tất khả mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đóng góp q thầy bạn./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thành Đông LỜI CAM ĐOAN “ Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho luận văn tác giả thu thập từ nguồn có ghi phần tài liệu tham khảo ” Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết luận văn ” TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thành Đông DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QLDA Quản lý dự án CĐT Chủ đầu tư DAĐT Dự án đầu tư BQLDA Ban quản lý dự án QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân TVGS Tư vấn giám sát HSDT Hồ sơ dự thầu GPMB Giải phóng mặt CTXD Cơng trình xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng 1.1 Nội dung Kết số dự án mà BQLDA triển khai Trang 24 DANH MỤC HÌNH ẢNH STT Hình 1.1 Nội dung Trang Mơ hình tổ chức thực dự án Ban Quản lý 11 dự án Đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang Hình 1.2 Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 15 Hình 1.3 Cơng trình Hội trường đa tỉnh Bắc Giang 19 Hình 1.4 Cơng trình trụ sở liên quan tỉnh Bắc Giang 20 Hình 1.5 Cơng trình bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang 21 Hình 2.1 Mục tiêu quản lý dự án kiểu tam giác 41 Hình 2.2 Mục tiêu quản lý dự án kiểu tứ giác 42 Hình 2.3 Mục tiêu quản lý dự án kiểu ngũ giác 42 Hình 2.4 Mục tiêu quản lý dự án kiểu lục giác 43 Hình 2.5 Quá trình quản lý dự án 45 Hình 2.6 Các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 50 Hình 2.7 Mơ hình Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 51 Hình 2.8 Mơ hình chủ nhiệm điều hành dự án 52 Hình 2.9 Mơ hình chìa khóa trao tay 53 Hình 2.10 Mơ hình tổ chức chun trách quản lý dự án 54 Mơ hình đề xuất hồn thiện cơng tác quản lý dự Hình 3.1 án Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơng 76 trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang Hình 3.2 Bộ phận kiểm sốt quản lý chất lượng 77 Hình 3.3 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án 79 Hình 3.4 Mơ hình tổ chức máy quản lý dự án theo cấp độ 91 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu *Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Cấu trúc luận văn CHƯƠNG1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI BAN QLDA CHUN NGÀNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG 1.1 Tổng quan quản lý dự án đầu tư cơng trình xây dựng Việt Nam 1.1.1 Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng cơng trình 1.2 Khái quát chung Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển Ban Quản lý dự án 1.2.2 Chức nhiệm vụ Ban Quản lý dự án 1.2.3 Mơ hình tổ chức thực quản lý dự án Ban quản lý dự án 10 1.3 Thực trạng thực dự án Ban quản lý dự án chn ngành xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp tỉnh Bắc Giang 15 1.3.1 Hoạt động quản lý dự án 15 1.3.2 Cách thức tổ chức, xếp máy quản lý 17 1.3.3 Trình độ chun mơn, kỹ cán quản lý 17 1.4 Những kết đạt tồn việc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 17 1.4.1 Những kết đạt 18 1.4.2 Những tồn hạn chế 27 1.5 Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng hiệu công tác quản lý dự án 27 1.5.1 Nguyên nhân khách quan: 28 1.5.2 Nguyên nhân chủ quan 29 1.6 Phân tích Ban quản lý dự án chuyên ngành 30 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 33 2.1 Cơ sở khoa học quản lý dự án 33 2.1.1 Khái niệm phân loại quản lý dự án đầu tư xây dựng 33 2.1.2 Các giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng 36 2.1.3 Khái niệm, chức nhiệm vụ QLDA 39 2.1.4 Các nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng 45 2.1.5 Các mơ hình Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 51 2.1.6 Các tiêu đánh giá chất lượng QLDA 55 2.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 57 2.2 Cơ sở pháp lý quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 59 2.2.1 Các quy định pháp luật chung quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 59 2.2.2.Cở sở pháp lý Ban quản lý dự án chuyên ngành 66 CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU HỒN THIỆN MƠ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG 70 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển BQLDA đến năm 2020 70 3.1.1 Định hướng phát triển BQLDA 70 3.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ BQLDA thời gian tới 71 3.2 Đề xuất hồn thiện mơ hình hoạt động ban quản lý dự án chuyên ngành 73 3.2.1 Các nguyên tắc hình thành, mối quan hệ thành viên sơ đồ tổ chức Ban quản lý dự án chuyên ngành 73 3.2.1 Đề xuất hồn thiện mơ hình Ban quản lý dự án chuyên ngành 75 3.3 Các giải pháp để hoàn thiện nâng cao lực Quản lý dự án 77 3.3.1.Nhóm giải pháp theo cơng việc quản lý dự án 80 3.3.2 Nhóm giải pháp tổ chức nhân 90 3.3.3 Nhóm giải pháp khác 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 * Kết luận * Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài Bắc Giang tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam Về quy hoạch kinh tế trước Bắc Giang nằm vùng trung du miền núi phía Bắc, từ năm 2016 tỉnh nằm quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội Bắc Giang có 09 huyện 01 thành phố, có 06 huyện miền núi 01 huyện vùng cao (Sơn Động) Hiện nay, kinh tế tỉnh Bắc Giang có bước phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách cho Nhà nước đạt mức cao Với tiềm lực có tỉnh Bắc Giang dần bước tiến hành đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, đồng thời trọng cải cách thủ tục hành chính, dỡ bỏ rào cản, tích cực quảng bá, tuyên truyền tiềm năng, lợi Bắc Giang khắp nơi nhằm thu hút đầu tư cho nhiều dự án Mơ hình Ban quản lý dự án chun ngành xây dựng nhằm đáp yêu cầu trình đầu tư xây dựng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt có tồn hạn chế trình Quản lý dự án dẫn đến hiệu đầu tư thấp, gây lãng phí Ngun nhân chủ yếu là: Cơng tác quản lý chưa phù hợp, tồn nhiều khuyết điểm cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, kỹ làm việc theo nhóm thấp, thiếu phối hợp đơn vị liên quan… Chính vậy, đề tài “Hồn thiện mơ hình giải pháp quản lý Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang” nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn nêu trên, để khắc phục hạn chế yếu hồn thiện cơng tác quản lý dự án phù hợp, từ tổ chức triển khai thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình đạt hiệu cao nhất, đồng thời rút kinh nghiệm cho dự án triển khai thời gian tới 2 * Mục đích nghiên cứu Xây dựng sở lý luận thực tiễn để đề xuất giải pháp hồn thiện mơ hình cơng tác quản lý dự án ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang * Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các mơ hình quản lý dự án cơng tác quản lý dự án cơng trình xây dựng - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý dự án cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu; - Phương pháp nghiên cứu có chọn lọc tài liệu; - Phương pháp hệ thống hoá, phân tích, so sánh, tổng hợp để đưa giải pháp Quản lý dự án đầu tư xây dựng *Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học đề tài: Đưa giải pháp khoa học để hồn thiện mơ hình, công tác quản lý dự án ban quản lý dự án chuyên nghành - Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Đề xuất giải pháp hồn thiện mơ hình, cơng tác quản lý dự án Ban quản lý dự án chun ngành xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp tỉnh Bắc Giang * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn có ba chương gồm có: - Chương 1: Thực trạng cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Ban QLDA chun ngành xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp tỉnh Bắc Giang - Chương 2: Cơ sở khoa học pháp lý quản lý dự án - Chương 3: Nghiên cứu hồn thiên mơ hình giải pháp quản lý Ban QLDA chuyên ngành xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luận Quản lý đầu tư xây dựng cơng trình vấn đề lớn phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể vai trò Ban quản lý dự án quan trọng Để nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng bao gồm nhiều vấn đề cần phải giải cách đồng bản, vấn đề có tác động định ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý đầu tư xây dựng Nghiên cứu để tìm nguyên nhân hạn chế, tồn từ Ban quản lý dự án Chủ đầu tư thành lập đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh khó khăn Do đặc thù lĩnh vực xây dựng cơng trình đầu tư xây dựng thời gian dài, chế sách Nhà nước thường thay đổi, cơng tác phân tích đánh giá dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn Các nội nghiên cứu luận văn rút số mặt hạn chế: - Làm rõ đề xuất số nội dung liên quan đến mơ hình hoạt động Ban quản lý dự án chuyên ngành; - Làm rõ đề xuất số nội dung liên quan đến chế kiểm soát Ban quản lý dự án chun ngành; - Cơng tác bảo trì cơng trình: Chưa trú trọng, dự án cần chi tiết nội dung bảo trì Với thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề nghiên cứu rộng phức tạp Mặc dù tận tình giúp đỡ bạn đặc biệt bảo tận tình thầy giáo TS Nguyễn Văn Đức, với hiểu biết thân hạn chế, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót 96 Rất mong nhận góp ý chia sử Thầy giáo, Cô giao người quan tâm để lĩnh vực đầu tư để đề tài nghiên cứu hoàn thiện * Kiến nghị Ban quản lý dự án chuyên ngành thành lập đảm nhận vai trò thực cơng tác quản lý dự án đầu tư cho tất dự án thuộc chuyên ngành theo Quyết định phân cấp UBND tỉnh Do đó, số lượng dự án mà Ban quản lý dự án chuyên ngành đảm nhận không nhỏ Nhằm đảm bảo tỉnh hiệu công tác quản lý, luận văn giải pháp thiết thực mà Ban quản lý dự án vận dụng, hầu hết giải pháp có tính khả thi cao: (1) Coi trọng kế hoạch chiến lược (2) Cải tổ hoàn thiện công tác tổ chức (3) Đổi chế điều hành BQLDA (4) Đổi công tác quản trị nguồn nhân lực (5) Cải thiện quy trình quản lý dự án (6) Phối hợp thực thủ tục dự án 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây Dựng (2009), Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 quy định chi tiết điều kiện lực hoạt động xây dựng, Hà Nội Bộ Xây Dựng (2016), Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 10/03/2016 Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 Lê Anh Dũng (2008), Giáo trình mơn học Lập QLDA ĐTXD, Hà Nội Đinh Tuấn Hải (2012), Giáo trình quản lý xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 10 TS Bùi Mạnh Hùng, TS Đỗ Đình Đức, Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Nhà xuất Xây dựng 11 Đỗ Thị Xuân Lan (2007), Quản lý dự án xây dựng NXB ĐHQG TP HCM 12 PGS.TS Trịnh Quốc Thắng (2006), Quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 13 Lê Hồng Thái (2011), Nghiên cứu biện pháp nâng cao 98 lực cạnh tranh doanh nghiệp quản lý dự án chuyên nghiệp Việt Nam nay, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp trường trọng điểm, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội 14 TS Bùi Ngọc Toàn, Các nguyên lý Quản lý dự án, Nhà xuất Giao thông vận tải 15 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2007), Quản lý dự án cơng trình xây dựng biên dịch tiếng Việt, Nhà xuất Lao động – Xã Hội 16 UBND tỉnh Bắc Giang (2015), Quyết định số 477/QĐ-UB ngày 9/10/2015 việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang 17 UBND tỉnh Bắc Giang (2015), Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 việc Quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang; Website cổng thông tin điện tử số quan, đơn vị: 18 Chính phủ Việt nam : www.chinhphu.gov.vn 19 UBND tỉnh Bắc Giang : www.Bacgiang.gov.vn 20 Sở Xây dựng Bắc Giang : www.soxaydung.bacgiang.gov.vn Và số Website khác ... Các mơ hình quản lý dự án công tác quản lý dự án cơng trình xây dựng - Phạm vi nghiên cứu: Cơng tác quản lý dự án cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang * Phương pháp nghiên... Quá trình hình thành phát triển Ban Quản lý dự án 1.2.2 Chức nhiệm vụ Ban Quản lý dự án 1.2.3 Mơ hình tổ chức thực quản lý dự án Ban quản lý dự án 10 1.3 Thực trạng thực dự án Ban quản lý. .. tác quản lý dự Hình 3.1 án Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơng 76 trình dân dụng cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang Hình 3.2 Bộ phận kiểm sốt quản lý chất lượng 77 Hình 3.3 Các giải pháp hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện mô hình và giải pháp quản lý tại ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bắc giang (tt) , Hoàn thiện mô hình và giải pháp quản lý tại ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bắc giang (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay