PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH: quot;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT TRONG LỊCH SỬquot; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG XHCN HIỆN NAY

18 38 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:21

... TÀI: PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH: "XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT TRONG LỊCH SỬ" LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG XHCN HIỆN NAY BÀI LÀM PHẦN... Người đã khẳng định Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là cuộc cách mạng lâu dài, khó khăn, gian khở nhất lịch sử.” PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1/ Quan điểm Hồ Chí Minh chất, đặc... làm cụ thể sau: 11 Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng chính, vừa xây vừa bảo vệ Kết hợp xây dựng và bảo vệ,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH: quot;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT TRONG LỊCH SỬquot; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG XHCN HIỆN NAY, PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH: quot;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT TRONG LỊCH SỬquot; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG XHCN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay