ĐỀ CƯƠNG tập HUẤN THƯƠNG HIỆU NÔNG NGHIỆP (1)

21 8 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 22:12

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VÀ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN THƯƠNG HIỆU TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP (DÀNH CHO NGƯỜI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NƠNG NGHIỆP TP HCM 2017) THƠNG TIN KHĨA HỌC - Thời gian đào tạo : tháng 09, 10/2017 - Thời lượng đào tạo: Số lượng học viên : Tổng số lớp triển khai : 03 ngày/lớp Tối đa 30 học viên/lớp 16 lớp ĐỐI TƯỢNG - Người phụ trách đào tạo, xây dựng hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho nhãn hàng, doanh nghiệp ngành Nông nghiệp - Giám đốc thương hiệu, Nhà quản trị thương hiệu, Giám đốc kinh doanh, Tiếp thị, Bán hàng, Phát triển Sản phẩm, R&D thuộc sản phẩm nông nghiệp - Ban Giám đốc, CEO, Nhà quản trị điều hành cao cấp doanh nghiệp, hỗ trợ, định hoạt động kinh doanh, tiếp thị - Trưởng phòng Marketing, Đối ngoại, Giám đốc Sản phẩm, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Quảng cáo, Digital Marketing, Phụ trách Quản trị kênh truyền thông xã hội - Các anh chị phụ trách công việc chuỗi liên quan trợ lý Nhãn hàng, quản trị chất lượng… ngành nông nghiệp - Đối tượng định hướng khởi nghiệp, phát triển nghề xây dựng, quản trị thương hiệu sản phẩm lương thực thực phẩm Nông nghiệp www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com MỤC TIÊU - Trang bị, giúp học viên có tảng kiến thức vững vàng, hệ thống để xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp cách hiệu - Hiểu thấu đáo, gốc rễ khái niệm, tảng quan trọng thương hiệu : Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, mơ hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Việt Nam giới; - Những vấn đề quản trị, hợp phối định vị, nhận diện, tính cách, tài sản thương hiệu, brand Portfolio kiến trúc thương hiệu, khả sáng tạo giá trị cho sản phẩm Nông nghiệp; - Khả làm việc nhóm, đồng hành triển khai chiến lược kế hoạch xây dựng, phát triển thương hiệu hiệu Hiểu thực thi chiến dịch truyền thông, tiếp thị thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giới số - Tìm hiểu chuyên sâu việc hướng dẫn đào tạo bản, cách tổ chức lớp học môi trường đào tạo thương hiệu cho người cung ứng sản phẩm nông nghiệp Lựa chọn hệ thống phương pháp tiếp cận phù hợp hiệu cao việc chuẩn bị giảng dạy chương trình đào tạo chuyên biệt, đặc thù - Thực hành kinh nghiệm tốt cần cho giảng viên hiệu Nâng cao nghiệp vụ lấy thông tin phản hồi, đánh giá đào tạo đưa giải pháp - Nâng cao nghiệp vụ giao tiếp tâm lý giảng viên để đạt hiệu tối đa việc kích lệ học viên, trì hứng thú tối đa hóa việc học học viên thông qua hoạt động hỗ trợ tập tình - Hiểu rõ vai trò người giảng viên tiến trình đào tạo đặc tính giảng viên chuyên nghiệp thương hiệu ngành Nông nghiệp Cải thiện việc sử dụng công cụ hỗ trợ trực quan làm cho giảng thêm sinh động Tự tin đưa đối phát phù hợp với tình khó học viên khó tính q trình giảng dạy Biết cách kiểm soát yếu tố gây căng thẳng nhàm chán học viên www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu Học phần Nội dung Kết  I NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP o - Thương hiệu : góc nhìn khác  Thấu hiểu thương Tổng quan khái niệm, vai trò tính hiệu hiệu chung thương thương hiệu o - Thương hiệu lương thực thực phẩm hiệu đặc thù sản phẩm nông sản  Xây dựng o Thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thương hiệu sản phẩm nơng mạnh nghiệp o - Tiêu chí mơi trường tồn cầu hóa kỷ o - Power brand/Super brand nguyên số  o - Những vấn đề thương hiệu Việt nói chung thương hiệu Nơng sản Việt nói riêng tình hình giới : hội thách thức o o - Nắm phương pháp khảo sát, phân tích yếu tố hội rủi ro việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hiệu bền vững - Có định hướng giải pháp cho nguy khách quan tác động quản trị thương hiệu Tình hình khu vực/ khối kinh tế trị ảnh hưởng đến trình xây dựng chiến lược thương hiệu sản phẩm nông sản - Thực trạng www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nông sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu o - Xu hướng o - Giải pháp o Hình ảnh vai trò cá nhân/ đội ngũ phụ trách xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp hiệu o - Vai trò o - Nhiệm vụ o Thực hành tình  Chiến lược o Tầm nhìn thương hiệu sản phẩm nơng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nghiệp o - Tầm nhìn thương hiệu sản phẩm nơng cạnh tranh, tầm nghiệp cạnh tranh nhìn, sứ mệnh o - Mơ hình Balance scorecard chiến lược tầm nhìn thương hiệu sản phẩm nông nghiệp o - Thực hành thiết lập tầm nhìn chiến lược cho thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp cụ thể o Chiến lược thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp Có hệ thống kiến thức xây dựng nội dung cho thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cách chuyên nghiệp, hiệu www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nông sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu - Khái niệm chiến lược thương hiệu o - Quản trị chiến lược thương hiệu sản phẩm nông nghiệp o - Thực hành thiết lập chiến lược thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cụ thể o Kiến trúc thương hiệu sản phẩm nông nghiệp o - Khái niệm o - Vai trò o - Mơ hình o - Mối quan hệ kiến trúc thương hiệu quản trị hệ thống sản phẩm nông nghiệp o Chiến lược đa thương hiệu sản phẩm nông nghiệp o - Khái niệm o - Vai trò o - Mơ hình www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu o o o o - Thực hành tình Tên thương hiệu thương hiệu sản phẩm nông nghiệp dẫn đầu - Tên thương hiệu chiến lược thương hiệu - Nguyên lý đặt tên thương hiệu xây dựng thương hiệu dẫn đầu o - Những học thành công thực tế o - Thực hành tình o Chiến lược thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp mơi trường đa văn hóa hội nhập o - Thương hiệu địa phương chiến lược thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp tồn cầu o - Tiếp thị truyền thông môi trường đa văn hóa o - Mơ hình thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp thời kỳ hội nhập, nhiều thời thách thức www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu Phát triển hệ Sản phẩm nông nghiệp ý tưởng thống nhận diện thương hiệu bền vững thương hiệu - Ý tưởng ý tưởng đổi sáng tạo - Quy trình xây dựng ý tưởng thương hiệu - Các nguyên tắc xây dựng ý tưởng thương hiệu  - Có kiến thức hệ thống nhận diện thương hiệu  - Những nguyên tắc cần phải tuân theo trình phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp - Thực hành xây dựng ý tưởng cho sản phẩm nông nghiệp cụ thể (bài tập) Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm nông nghiệp - Khái niệm giá trị hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm ngành nông nghiệp thời đại giới nhiều thay đổi phát triển - Các nguyên tắc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu sản phảm nông nghiệp - Bài tập thực hành xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm cụ thể Quản trị tài sản thương hiệu sản phẩm nông nghiệp www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu - Khái niệm - Đánh giá tài sản thương hiệu - Quản trị phát triển tài sản thương hiệu - Chiến lược quản trị tài sản bền vững - Bài tập tình Lòng trung thành nhãn hiệu tính cách thương hiệu sản phẩm nông nghiệp - Người tiêu dùng giá trị thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp - Xây dựng tính cách thương hiệu hiệu quả, phù hợp với hành vi tiêu dùng văn hóa ứng xử người sử dụng sản phẩm - Nhãn hiệu trung thành chiến lược xây dựng khách hàng trung thành - Những xu hướng yếu tố tác động đến lòng trung thành khách hàng với nhãn hiệu - Giải pháp công cụ để giữ khách hàng trung thành với thương hiệu sản phẩm nông nghiệp www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu - Bài tập tình Yếu tố đổi sáng tạo xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nông nghiệp - Đổi sáng tạo thể thương hiệu - Đổi sáng tạo thiết kế logo, nhãn mác, bao bì, vật phẩm quảng cáo - Đổi sáng tạo thương hiệu sản phẩm nông nghiệp truyền thông, tiếp thị,…  - Chiến lược truyền Chiến lược o Chiến lược truyền thơng, tiếp thị tích thông sản phẩm nông sách lược hợp nghiệp truyền thông  - Phân tích đánh giá thương hiệu sản o - Khái niệm, vai trò sở xây dựng nguyên nhân phẩm nông nguy rủi ro nghiệp o - Các yếu tố tác động phát triển thương hiệu thời kỳ toàn cầu  - Các phương thức o - Hệ thống công cụ hóa nguy truyền thơng thương suy thối hiệu hiệu quả, kịp xu o - Giải pháp linh hoạt, sáng tạo o - Bài tập tình o Hoạch định truyền thơng kích hoạt www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu thương hiệu o - ATL sản phẩm nông nghiệp : khái niệm, vai trò sở hoạch định o - Hệ thống công cụ truyền thông ATL o - Hoạch định ATL số đo lường, đánh giá o - BTL sản phẩm nông nghiệp : khái niệm, vai trò sở hoạch định o - Hệ thống công cụ chiến lược BTL o - Hoạch định BTL đánh giá hiệu o - Bài tập tình thực tế o Truyền thơng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp qua hoạt động PR o - Đối thoại o - Hệ thống công cụ đối thoại o - Sàng lọc rủi ro PR www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu o - Kinh nghiệm giải pháp o Đổi sáng tạo chiến lược truyền thông o - Khảo sát phân tích yếu tố chiến lược truyền thông hiệu o o o - Tư đổi truyền thông hiệu - Khai thác yếu tố đổi sáng tạo truyền thơng chương trình quảng cáo - Bài tập tình o Phát triển thương hiệu cho sản phẩm o - Khái niệm tránh nhầm lẫn sản phẩm o - Yếu tố cần thiết phải xuất sản phẩm phát triển thương hiệu o - Hệ thống chuẩn bị cho trình phát triển sản phẩm thương hiệu sản phẩm nông nghiệp www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu o o o - Chiến lược tiếp thị phân phối - Đánh giá, dự báo, đo lường giải pháp cho thách thức rủi ro trình phát triển thương hiệu cho sản phẩm - Bài tập tình  Quản trị o Bác sĩ thương hiệu sản phẩm nông phát triển liên tục đổi nghiệp sáng tạo thương o - Cái nhìn đắn hiệu sản phẩm  nơng nghiệp o - Sức khỏe tâm lý cảm xúc thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua cách nhìn nhận khách hàng giá trị lợi ích cần thiết sản phẩm o - Hệ thống công cụ chiến lược đánh giá thương hiệu o - Một số giải pháp sáng tạo quản trị định chiến lược thương hiệu sản phẩm nông nghiệp mạnh o - Bài tập tình o Lập kế hoạch phát triển thương hiệu sản - Quản trị thương hiệu cần thiết phải đổi phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp - Hoạch định mục tiêu cụ thể, chi tiết để đạt hiệu cao phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu phẩm nông nghiệp chi tiết o - Nguyên lý cần thiết o - Các bước lập kế hoạch thực o - Triển khai thực hiện, đo lường đánh giá o - Giải pháp o - Bài tập tình o Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu - Nguyên lý - Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu - Quy trình hoạch định ngân sách thương hiệu - Bài tập tình o Xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nội tổ chức - Xây dựng nhóm quản trị viên thương hiệu - Giá trị triết lý trung thành nhân viên - Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng - Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp - Các yếu tố văn hoá thương hiệu Nhượng quyền thương hiệu xu hướng M&A - Những xu hướng lợi ích nhượng quyền www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu thương hiệu - Những lưu ý thực nhượng quyền thương hiệu - Chiến lược đầu tư phát triển nhượng quyền thương hiệu - tập tình Xây dựng thương hiệu kỷ nguyên số - Digital vai trò thương hiệu - Truyền thông thương hiệu internet - Những nguyên lý bất dịch xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp internet - Bài tập tình o Tính phát lý xây dựng quản trị thương hiệu Quy luật xây dựng thương hiệu Vấn đề pháp lý xây dựng thương hiệu - Những vấn đề pháp lý  - Sở hữu trí tuệ thương hiệu hàng hóa - Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam Thế giới - Bài tập tình nghiên cứu bảo vệ  phân sử tranh chấp Một số quy luật bất biến xây dựng thương hiệu - Nguyên lý chiến lược - Hệ thống quy luật cần quan tâm - Bài tập tình - Hệ thống pháp lý vấn đề thương hiệu - Những quy luật thương hiệu mạnh bền vững  II ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP Những nguyên o tắc  Nắm chuyên sâu - Khái niệm “học viên” phong cách người học vấn đề liên đặc thù thuộc đơn vị cung ứng sản phẩm nông quan đến trình www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu nghiệp o - Các hình thức đào tạo huấn luyện phù hợp với đối tượng học viên o - Xây dựng mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy o - Biên soạn tài liệu giảng viên - học viên đào tạo huấn luyện thương o - Kết cấu giảng chuyên nghiệp dành cho hiệu người hoạt động lĩnh vực nông nghiệp ngành nông o - Phân loại nội dung cho đề mục giảng nghiệp o o o o Nghệ thuật nâng o cao kỹ dẫn giảng, giới thiệu dẫn dắt học - Hướng dẫn thao tác biên soạn slide giảng Power Point đào tạo cho người trưởng thành Định hướng phương pháp hoạt động lớp học để đạt hiệu mục tiêu cao - Xây dựng tình thực tế - Xác định dụng cụ trợ giảng văn phòng phẩm cần thiết cho lớp học - Xây dựng kế hoạch giảng - Kỹ chào đón học viên o - Biết cách tạo hứng thú học tập từ ban đầu cho học viên www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu viên o - Giới thiệu giảng viên o - Học viên tự giới thiệu o - Kỹ thuật thiết lập nội quy o - Làm rõ mục tiêu khóa học o - Giới thiệu nội dung khóa học o - Kỹ thuật dẫn nhập - Nắm kỹ tối quan trọng o - Giới thiệu phương pháp đào tạo việc trì lớp học theo o - Nghệ thuật khám phá mong đợi học hướng tích cực hiệu viên o - Kiểm soát thân để o o - 04 kỹ thao giảng chuyên nghiệp: GLOSS - EASY - FEED - OFF o - Kỹ thuật quản lý Tình huống: lớp động - trầm - tẻ nhạt,… bám sát mục tiêu đào tạo, tránh miên man lạc đề trình dẫn truyền nội dung đào tạo Kiểm soát o - Kỹ thuật quản lý thời gian: kỹ thuật chuẩn trình dẫn giảng bị - dẫn giảng - kết thúc o Nắm kỹ chuyên biệt trình đào tạo để đạt hiệu đào tạo cao - Kỹ thuật quản lý học viên: học viên thụ động - động - cá biệt www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu o - Kiểm tra hệ thống hóa q trình dẫn Kiểm tra & giảng học viên đánh giá, dẫn giảng o - Những khiếm khuyết giảng viên & phương pháp khắc phục o - Các tiến trình thực chuyên nghiệp o - Các công tác chuẩn bị trước ngày thao giảng o - Kỹ thiết lập đội/ nhóm lớp học Tương tác với o - Giới thiệu phương pháp đào tạo: Quy nạp học viên & diễn dịch / Tình & Não cơng hoạt động o - Giới thiệu phương pháp đào tạo VAK lớp o - Kỹ tiến hành thao giảng: quy trình 3Ts / Ngơn ngữ hình thể / tư & vị trí tương ứng, … o Kỹ thuật đặt câu hỏi / lắng nghe câu trả lời / phân tích / giải thích / đúc kết Biết kiểm sốt hoạt động thao giảng thường xuyên đưa giải pháp kịp thời Nắm kỹ thuật nâng cao để đạt hiệu đào tạo cao Quy trình, kỹ thuật thiết kế Slide, Kỹ thuật thiết kế Slide trình chiếu - Nguyên tắc thiết kế Slide trình chiếu (08 yêu cầu nguyên tắc) - Kỹ thuật thiết kế Kích cỡ/Loại chữ/ Màu sắc/ Hình ảnh - Kỹ thuật thiết kế siêu liên kết/ Nền slide/ Tiêu đề/ Hiệu ứng - Các minh họa trực quan/ Phân tích hiệu chỉnh - tập tình www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com NỘI DUNG - Trong trình học tập, 100% học viên thực hành, đóng vai, phân vai cụ thể để nắm vững kiến thức chuyên sâu xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm nơng sản Đồng thời có đủ khả giảng dạy hiệu xây dựng quản trị thương hiệu đặc thù sản phẩm Nông nghiệp môi trường kinh tế nước quốc tế nhiều biến động - Kết thúc khóa học 100% thấu hiểu có phương pháp việc : Khảo sát phân tích yếu tố đầu vào việc xây dựng quản trị thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp Xây dựng nội dung, thiết lập giảng thương hiệu Thực giảng dạy hiệu quả, có điều chỉnh hồn thiện Các q trình, quy trình hồn thiện nghiệm thu, đánh giá, cung cấp giải pháp để đạt suất chất lượng tối ưu - Yêu cầu lực giảng viên (06 yêu cầu tiêu chuẩn) Kỹ thiết kế giáo trình/ chuẩn bị đạo cụ đào tạo/ kiểm sốt tiến trình thao giảng Kỹ sử dụng đạo cụ đào tạo/ Kỹ thuật tiến hành thao giảng cá nhân Yêu cầu đạt 40 tiêu chuẩn thiết kế - xây dựng thao giảng chuyên nghiệp Thuyết trình hình ảnh Cốt truyện thay hình ảnh hoạt hình Sử dụng trò thay vai, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm để cung cấp hội học tập Lập kế hoạch để hoàn thiện kỹ giảng dạy Hiểu thực hành kỹ5 Chuẩn bị giảng dạy đề tài 10 phút giảng dạy - Giảng dạy chiến lược đào tạo - Đánh giá phản hồi - Tổng kết Cách thức đánh giá - Các hình thức - Mẫu biểu đánh giá Các loại kiểm tra PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Chương trình thực hình thức trình bày tr ực quan, trò ch ơi, ho ạt đ ộng, phân vai, giải tình thực tế mà học viên hoạt đ ộng, Đ ồng th ời đ ược h ỗ trợ giải pháp từ Giảng viên trực tiếp Hội đồng chuyên gia c học vi ện vi ệc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà học viên phải đối mặt trình ho ạt đ ộng nghề nghiệp Ngồi với dịch vụ đồng hành học viên, CrossroadPlus cam kết đồng hành học viên vòng 03 năm để giúp học viên hồn thiện kỹ trainer thực thụ phát triển tốt nghề nghiệp chun mơn  Áp dụng phương pháp đào tạo 3/6/1 nhằm mang lại hiệu cao cho người tham gia www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com 0%th ời 60% thời Cácbài tậplư cáợng nhân/nhóm;lượng Bài thuyết trìnhngắn củagiảngviên Bài tậpđóngvai; Thảoluận; Nghiêncứutìnhhuống 0%thời thời 30% lượng lượng Bài kiểmtra, đánhgiá Phảnbiệntraođổi 0%thời thời 10% lư ợng lượng HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA Tiến sĩ Chew với 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực t vấn cho tập đoàn lớn giới bán hàng toàn c ầu qua ngành bảo hiểm, bất động sản, tiếp thị, bán lẻ, dịch vụ, ẩm thực, giáo dục, việc làm, du lịch Ông sống làm việc nhiều quốc gia Singapore, Việtnam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Hoa Kỳ, Trung Quốc… Tiến sĩ Chew Choon How Mrs Ruby Nguyễn(MBA) Tốt nghiệp MBA Kaplan Singapore bảo vệ luận án tâm lý học quản trị Singapore Management University (SMU) CEO trung tâm THCN trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng Giám Đốc bán hàng tập đoàn Capitaland Singapore tham gia lĩnh vực kết nối Thương mại Quốc tế Singapore (Singapore International Chamber of Commerce - SICC) Tổng Giám Đốc Học Viện Đào Tạo Crossroadplus t ập đoàn giáo dục Singapore Việt Nam chuyên gia cao c ấp H ọc viện Crossroadplus Là cố vấn đào tạo cho đối tác Việt Nam tiêu bi ểu: Abbott, Petrolimex, Ionlife, 3H, Vinhomes, Đất Xanh Group, Petronas, Mitsuba , Vinamilk, TBS, GES, Heineken, Petrovietnam, Samsung, Orion, Giám đốc điều hành, Swiss Asia Banking School (SBAS) S.E Asia Chuyên gia hoạt động tư vấn, cố vấn cấp cao tập đoàn lớn Thailand : CP Group,… Chuyên gia Peter Seah www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com Chuyên gia chuyên sâu đào tạo xây dựng, phát tri ển đội ngũ , tái cấu trúc doanh nghiệp, huấn luyện kèm c ặp nhân viên.Ơng trải qua vị trí quản lý cấp cao ICP Vietnam, ICI Paints Ltd, AkzoNobel Paints Vietnam, Unilever Vietnam TS Phạm Hoàng Ngân TS Dương Ngọc Dũng Chuyên gia chuyên sâu đào tạo xây dựng, phát tri ển đ ội ngũ quản lý doanh nghiệp Chuyên gia kỹ đàm phán, thuyết phục kinh doanh mang tầm quốc tế Chuyên gia hàng đầu vấn đề thương hiệu chiến lược thương hiệu mạnh Ơng giữ vị trí quản lý cao cấp, đào t ạo tư vấn cho tổ chức lớn Samsung, LG Vina, Tổng lãnh Mỹ, Úc, New Zealand, Bộ Kế hoạch & Đầu Tư, Bộ Tài chánh, Đài truyền hình Việt Nam, Tổng lãnh Singapore… Chuyên gia chuyên sâu đào tạo xây dựng & phát triển đội ngũ Ông giảng dạy cho cơng ty ngồi n ước nh FPT, Việt Nam Airline, Sacombank, Auto Trường Hải, Nhựa Duy Tân, Betrimex, … Canon (Nhật), Pungkook (HQ), Hyosung (HQ) CG Nguyễn Thanh Bình Chuyên gia chuyên sâu đào tạo xây dựng & phát triển đội ngũ Ông giảng dạy cho công ty n ước nh FPT, Việt Nam Airline, Sacombank, Auto Trường Hải, Nhựa Duy Tân, Betrimex, … Canon (Nhật), Pungkook (HQ), Hyosung (HQ) CG Nguyễn Tấn Bình Chuyên gia kinh tế cao cấp, giảng viên trường ĐH Ngân hàng TPHCM trưởng khoa QTKD Ơng có nhiều năm kinh nghi ệm công tác điều hành, giảng dạy cố vấn cho t ập đoàn kinh tế lớn hàng đầu nước Tiến sĩ Lê Thẩm Dương Chuyên gia hàng đầu đào tạo nghệ thuật lãnh đạo Doanh nghiệp Toàn cầu Chuyên gia hàng đầu chương trình tư vấn cố vấn chi ến lược doanh nghiệp thị trường Úc Newzealand CG John C Maxwel www.crossroadplus.edu.vn HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CROSSROADPLUS Lầu 9, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM Phone : 098.168.5533 Mrs Lynn - Email : lynn.crossroadplus@gmail.com Tiến sĩ Nguyễn Văn Hường Tiến sĩ Lê Đỗ Duy Ân Chuyên gia tư vấn luật Doanh nghiệp Tổng giám đốc Công ty Global Book, Công ty Thiên Ân Philippines: Kỹ quản lý bán sỉ (wholesale) m ặt hàng gia dụng tập đoàn Singer tổ chức (7/1999) ThaiLand: Kỹ quản lý bán trả góp trực tiếp (direct sales) m ặt hàng gia dụng tập đoàn Singer tổ chức (6/1998) Singapore :Thành viên Hội đồng chuyên gia, Giảng viên TOT, Sales, Marketing Strategy, Corporate Strategy,… Chuyên gia cao cấp bán hàng, chiến lược thương hiệu kinh doanh tập đoàn : CocaCola, Diethelm Vietnam, Nivea, H & S (P & G), OLAY (P & G), Twister (PEPSICO), Acne-Aid (Stiefel), Mead Johnson (Bristol Meyers Squibb), OMO (Unilever), Corbierre Care (Sanofi-Aventis), Plavix (Sanofi - Aventis), San Miguel, Alaxan (United Pharma, Nike Lưu ý : - Trên thông tin sơ nội dung chương trình đào tạo, chi tiết cung cấp lớp học, - Tính phù hợp hiệu tối đa sau Học viện khảo sát đánh giá yếu tố liên quan lĩnh vực nghề nghiệp học viên trước khóa học diễn - Hội đồng chuyên gia Học viên cam kết đồng hành học viên thường xuyên tương tác vòng 06 tháng sau kết thúc khóa đào tạo, vòng 03 năm hỗ trợ đưa giải pháp cho tình phát sinh trình học viên hoạt động nghề nghiệp Hỗ trợ chăm sóc khách hàng Mrs Lynn Pham : 098.168.5533 Mail : Lynn.crossroadplus@gmail.com www.crossroadplus.edu.vn ... THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NƠNG NGHIỆP o - Thương hiệu : góc nhìn khác  Thấu hiểu thương Tổng quan khái niệm, vai trò tính hiệu hiệu chung thương thương hiệu o - Thương hiệu lương thực thực phẩm hiệu. .. lược thương hiệu o - Quản trị chiến lược thương hiệu sản phẩm nông nghiệp o - Thực hành thiết lập chiến lược thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cụ thể o Kiến trúc thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. .. o o - Thực hành tình Tên thương hiệu thương hiệu sản phẩm nông nghiệp dẫn đầu - Tên thương hiệu chiến lược thương hiệu - Nguyên lý đặt tên thương hiệu xây dựng thương hiệu dẫn đầu o - Những học
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG tập HUẤN THƯƠNG HIỆU NÔNG NGHIỆP (1) , ĐỀ CƯƠNG tập HUẤN THƯƠNG HIỆU NÔNG NGHIỆP (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay