Biodynamic resource manual edited huong dan su dung tai nguyen full done

135 144 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 22:12

... năm qua Một công thức cho keo biodynamic là: - phần phân bò (ẩm chút tốt tươi nhão) - phần silica (cát mịn, đất mùn bột silica) - phần đất sét mịn địa phương từ đất biodynamic, đất sét gốm bentonit... sách khám phá chất nông nghiệp biodynamic, đặc biệt chất phát triển nội tâm cần thiết để sử dụng phương pháp có hiệu H lovel, A Biodynamic Farm - Một trang trại biodynamic Cuốn sách cung cấp thông... chi tiết cách tạo chế phẩm biodynamic mô tả tác dụng biodynamics nông dân P Proctor, Grasp the Nettle - Nắm bắt Nettle Cuốn sách trình bày cách áp dụng phương pháp biodynamic chăn nuôi trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biodynamic resource manual edited huong dan su dung tai nguyen full done , Biodynamic resource manual edited huong dan su dung tai nguyen full done

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay