giáo án lịch sử lớp 10 bài 21

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 21:48

Sau một thời kỳ thinh vượng XXV, nhà nước phong kiến Đại Việt có những biến đổi lớn trong thế kỷ XVI, đó là những biến đổi gì ? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự tồn tại và phát triển của Đại Việt. Thì hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI – XVIII. LỊCH SỬ LỚP 10 Chương III VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII Bài 21 NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII I MỤC TIÊU BÀI HỌC Khi học xong yêu cầu học sinh cần nắm: Về kiến thức - Sự sụp đổ triều Lê sơ dẫn đến phát triển lực phong kiến - Nhà Mạc đời tồn nửa kỉ góp phần ổn định xã hội thời gian - Chiến tranh phong kiến diễn bối cảnh xã hội Việt Nam kỉ XVI – XVIII dẫn đến chia cắt đất nước - Tuy đất nước chia làm hai Đàng với hai quyền riêng chưa hình thành hai nước Về kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp, so sánh đánh giá kiện - Bồi dưỡng khả nhận xét tính giai cấp xã hội nhà nước Về thái độ, tình cảm - Bồi dưỡng ý thức xây dựng bảo vệ đất nước thống - Bồi dưỡng tinh thần dân tộc II THIẾT BỊ DẠY HỌC - Bản đồ Việt Nam, đánh dấu phân rõ ranh giới Đàng Ngoài Đàng Trong - Một số tranh vẽ triều Lê - Trịnh - Giáo trình Lịch Sử Việt Nam tập 1, SGK, Sách Giáo Viên III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp - Kiểm tra sỉ số, thái độ học tập học sinh Kiểm tra cũ - Vị trí Phật giáo Việt Nam kỷ X – XVI ? Biểu chứng tỏ phát triển Phật giáo giai đoạn này? Giới thiệu Sau thời kỳ thinh vượng X-XV, nhà nước phong kiến Đại Việt có biến đổi lớn kỷ XVI, biến đổi ? Nó có ảnh hưởng đến tồn phát triển Đại Việt Thì hơm nay, tìm hiểu 21: Những biến đổi nhà nước phong kiến kỷ XVI – XVIII Tổ chức hoạt động dạy - học Hoạt động GV HS Kiến thức cần nhớ - GV khái quát: + Trong 21 này, cần phải nắm rõ vấn đề như: Thứ nhất, sụp đổ nhà Lê sơ nguyên cớ dẫn đến đời nhà Mạc; thứ hai, tình hình đất nước bị chia cắt thành hai Đàng - GV chuyển ý: Đầu tiên, tìm hiểu vần đề thứ nhất, q trình sụp đổ triều Lê sơ hình thành nhà Mạc Sự sụp đổ triều Lê sơ Nhà Mạc Sự sụp đổ triều Lê sơ Nhà thành lập Mạc thành lập • Hoạt động 1: Cả lớp a Sự sụp đổ triều Lê sơ a Sự sụp đổ triều Lê sơ - GV nhắc lại kiến thức trước: Nhà Lê sơ đánh giá triều đại thịnh trị lịch sử phong kiến Việt Nam kỉ X – XV + Bộ máy nhà nước triều Lê sơ hoàn chỉnh, với (Lại, Bộ, Lễ Binh, Hình, Cơng) đứng đầu Thượng thư, giúp việc cho Thượng thư Thị Lang + Giáo dục thi cử đạt đến giai đoạn cực thịnh giáo dục phong kiến Các nhà vua trọng việc giáo dục, cho sữa sang tu bổ Văn Miếu – Quốc Tử Giám + Kinh tế khôi phục phát triển, kinh đô Thăng Long đô thị sầm uất lúc + Khoa học kĩ thuật đạt nhiều thành tựu có giá trị: sử học, tốn học, địa lí - GV hỏi: Tại đến đầu kỷ XVI, nhà Lê sơ lại rơi vào tình trạng suy yếu? Những biểu suy yếu nào? - HS trả lời - GV nhận xét chốt ý: Đầu kỉ XVI, sau Lê Hiến Tông mất, xã hội Đại Việt dần cảnh thịnh trị, kinh tế sa sút, đời sống nhân dân cực khổ, lực phong kiến tranh chấp lẫn + Vua quan lo ăn chơi sa đọa, khơng quan tâm đến triều nhân dân Đến năm 1505, vua Lê Uy Mục lên thay nhảng triều chính, khơng bắt tay vào việc xây dựng quyền Năm 1509, Tương Dực lên ngơi vua trở nên sa đọa + Quan lại, quý tộc chia bè kết cánh nắm hết quyền hành, sức chiếm đoạt ruộng đất nhân dân - GV giảng: + Trong lúc quyền trung ương sa đọa Trong nước nổ nhiều khởi nghĩa nông dân, tiêu biểu lực Mạc Đăng Dung, điều làm cho vị thế, quyền lực Mạc Đăng Dung triều ngày lớn - GV đặt câu hỏi tự giới thiệu : Mạc Đăng Dung ai? GV cho HS thuyết trình nhân vật lịch sử Mạc Đăng Dung em có đánh giá Mạc Đăng Dung? Mạc Đăng Dung (1483-1541) : quê làng Cổ Trai, Nghi Dương, Hải Phòng Vốn xuất thân từ nghề chài lưới, có sức khỏe, đánh vật giỏi, thi đậu đô lực sĩ tuyển vào đội Túc vệ Nhờ có sức khỏe, cương trực lập nhiều công lớn việc dẹp yên xung đột đại thần nên nhanh chóng thăng quan, tiến chức Ông làm đến chức thái phó, Tiết chế 13 đạo quân thủy bộ, lực lớn triều đình (thao túng triều đình) - GV giảng thêm: Sau dẹp loạn bè phái triều Mạc Đăng Dung ép buộc vua Lê phải nhường vào năm 1527, lập nhà Mạc Nhưng đời nhà Mạc thay tất yếu hợp quy luật phát triển Khi quyền suy yếu tất nhiên có quyền khác thay - Đầu kỉ XVI, nhà Lê suy sụp: - Biểu hiện: + Sau vua Lê Hiến Tông chết, vua Lê không quan tâm đến việc nước, lo ăn chơi xa đọa + Ruộng đất rơi vào tay quan lại, địa chủ + Các lực phong kiến tranh chấp quyền hành, mạnh lực Mạc Đăng Dung b Nhà Mạc thành lập - Năm 1527, Mạc Đăng Dung bắt vua Lê nhường ngơi, lập triều Mạc *Chính sách nhà Mạc *Chính sách Nhà Mạc - GV hỏi: Sau lên ngôi, Mạc Đăng Dung làm để cải thiện tình hình đất nước? - HS theo dõi SGK trả lời - GV nhận xét kết luận + Nhà Mạc tập trung củng cố quyền kỷ cương đất nước, xây dựng quyền theo mơ hình cũ nhà Lê Mục đích giữ lại hình thức mơ hình nhà nước Lê sơ tương đối hoàn thiện chặt chẽ + Tổ chức thi cử cách đặn, tiêu biểu vào năm 1529 nhà Mạc mở khoa thi Hội, lấy 27 người đỗ Từ đó, năm nhà Mạc lại tổ chức thi lần Nhà Mạc tồn gần 65 năm mở 21 kỳ thi Hội, tuyển chọn 484 tiến sĩ, 13/46 trạng nguyên + Nhà Mạc cố gắng điều chỉnh khắc phục hạn chế sách quân điền thời Lê, hạn chế việc sở hữu tư nhân ruộng đất Ruộng đất công làng xã ngày Góp phần giải vấn đề ruộng đất cho nơng dân giúp nơng nghiệp có bước phát triển + Tổ chức lại quân đội, nhà Mạc đặt vệ Hưng Quốc, Chiêu Vũ, Cẩm Y, Kim Ngơ Bốn vệ thống lĩnh tồn quân đội thường trực Kinh thành vã trấn quan trọng (Hải Dương, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc) Ngoài ra, quân đội đạo phiên chế thành đơn vị trực thuộc phủ Tiến hành phong tước hầu cho người có cơng lập nhà Mạc - Sau lên vua năm, Mạc Đăng Dung nhường cho (Mạc Đăng Doanh) lên làm chức Thái Thượng hoàng - GV hỏi: Các em có đánh giá việc làm Mạc Đăng Dung?Và nhà Mạc không nhân dân chấp nhận? - HS suy nghỉ trả lời - GV nhận xét: + Đánh giá: Các sách Mạc Đăng Dung góp phần củng cố lại máy quyền Nhà nước, quyền lực tập trung vào tay vua Tuyển chọn người tài giúp nước qua thi cử  Đất nước ổn định, đời sống nhân dân ngày cải thiện - Xây dựng quyền theo mơ hình cũ nhà Lê - Tổ chức thi cử để chọn quan lại - Giải vấn đề ruộng đất - Tổ chức lại quân đội + Tại không nhân dân chấp nhận: Chính sách cắt đất dân cho nhà Minh Năm 1540 cắt vùng đất Đông Bắc trước vốn thuộc châu Khâm ( Quảng Đông) nộp cho nhà Minh Dâng sổ sách vùng cho quân Minh Việc làm bị nhân dân lên án, lòng tin vào nhà Mạc Vậy nên nhà Mạc bị cô lập Các cựu thần nhà Lê lên chống đối, đất nước rơi vào tình trạng chiến tranh chia cắt. Theo luật Hồng Đức thời Lê, mà đem lãnh thổ Đất nước bị chia cắt nước dân cho nước khác đáng tội chém Vì vậy, nhân dân khơng chấp nhận nhà Mạc  Muốn giáo dục rằng: Trong thời đại ngày nay, dù triều đại Thì sách nhà nước phải phục vụ nhu cầu dân, nhân dân ủng hộ triều đại tồn lâu dài “Đẩy thuyền nước, lật thuyền nước” - GV chuyển ý: Nhà Mạc đời bối cảnh đó, bước đầu có góp phần ổn định lại xã hội lại trở thành nguyên cớ gây nên chiến tranh Và chiến tranh diễn nào? Hậu sao, bước sang tìm hiểu phần II bài, phần “Đất nước bị chia cắt” Đất nước bị chia cắt • Hoạt động 2: Cả lớp - GV khái quát: Trong lịch sử thời phong kiến dân tộc, nước ta trải qua lần bị chia cắt: thứ kiện loạn 12 sứ quân; thứ hai hậu chiến tranh Nam – Bắc triều, thứ ba chiến tranh Trịnh – a Chiến tranh Nam – Bắc triều Nguyễn Thời kì loạn 12 sứ quân học chương trước, lớp tìm hiểu đến lần chia cắt thứ hai với kiện chiến tranh Nam – Bắc triều a Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều - GV cho HS xem đồ khái quát khái niệm phân chia vị trí Nam – Bắc triều + Bắc triều tên gọi cho nhà Mạc, phía bắc tính từ Thanh Hóa trở ra, đóng Thăng Long + Nam triều tên gọi cho nhà Lê, tức triều Lê Trung Hưng, nằm phía Nam Thăng Long, năm 1546 hồn tồn làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa trở vào Nam - GV hỏi: Dựa vào SGK, em cho biết nguyên nhân dẫn đến bùng nổ chiến tranh Nam – Bắc triều gì? - HS trả lời - GV nhận xét chốt ý: Một số cựu thần nhà Lê mà đứng đầu An Thành hầu Nguyễn Kim (sau Trịnh Tùng, Trịnh Kiểm) không chấp nhận thống trị nhà Mạc Bởi vì, Mạc Đăng Dung khơng thuộc dòng dõi q tộc, họ lên Thanh Hóa – quê hương nhà Lê với hiệu “Phù Lê diệt Mạc” để chống lại nhà Mạc  Chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ -GV cho HS thuyết trình nhân vật Nguyễn Kim - GV hỏi: Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài đến kỉ thứ kết thúc? Và kết sao? - HS trả lời - GV nhận xét bổ sung ý: Cuộc nội chiến Nam – Bắc triều kéo dài gần 50 năm gần 40 trận lớn nhỏ Với giai đoạn sau: + Từ năm 1545 – 1569: Nam triều giành chủ động, nhiều lần công Bắc Trong giai đoạn này, Nguyễn Kim bị đầu độc chết, vua Lê phong cho người rễ Nguyễn Kim Trịnh Kiểm làm Thái sư, nắm giữ toàn binh quyền + Từ năm 1570 – 1583: quân Mạc phản công với 13 lần đưa quân cơng Thanh Hóa + Từ năm 1583 – 1592: nhà Mạc suy sụp, quân Trịnh giành chủ động công chiếm lại Thăng Long + Cuối kỉ XVI, nhà Mạc bị lật đổ Đất nước thống -GV cho HS thảo luận cặp, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sụp đổ triều Mạc? -HS trả lời: - GV nhận xét: Sự chống đối cựu thần nhà Lê, nhiều lần cơng Bắc, sách cắt đất nhà Mạc làm cho nhân dân vô căm phẩn - GV chuyển ý: Do nhà Mạc không - Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh: + Sự phản đối nhà Mạc cựu thần nhà Lê sơ, đứng đầu Nguyễn Kim - Nguyễn Kim tập họp quân dậy vùng Thanh Hóa chống lại nhà Mạc Chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ - Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài gần 50 năm  Cuối kỉ XVI, nhà Mạc bị lật đổ Đất nước thống nhân dân ủng hộ, bị lật đổ Đất nước ta thống hoàn tồn Nhưng khơng lâu sau, quyền hành tập trung vào tay Trịnh Kiểm Và từ đây, chiến tranh phong kiến lại bùng nổ: chiến tranh Trịnh – Nguyễn Để hiểu rõ vấn đề này, sang tìm hiểu tiếp phần bài, “Chiến tranh Trịnh – Nguyễn” b Chiến tranh Trịnh – Nguyễn - GV hỏi: Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh Trịnh – Nguyễn gì? - HS dựa vào đoạn chữ nhỏ trả lời - GV nhận xét chốt ý: Khi lên thay quyền cho cha vợ, Trịnh Kiểm muốn giữ vững quyền lực nên tìm cách triệt tiêu phe cánh Nguyễn Kim, mà trước hết trai của ông Người thứ Nguyễn Kim Nguyễn Hoàng lo lắng, tìm cách rời khỏi Thăng Long Sau đó, Nguyễn Hoàng xin Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ vùng đất Thuận Hóa chấp nhận Từ nghiệp họ Nguyễn phía Nam xây dựng trở thành lực Đàng Trong, tách khỏi lệ thuộc họ Trịnh Đàng Ngồi -GV: Cho HS thuyết trình nhân vật Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng? - GV hỏi: Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn diễn nào? Kết sao? - HS trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Trong vòng 45 năm , quân Trịnh lần đem quân công vào Đàng Trong với quy mô lớn 1627, 1633, 1643, 1661, 1672 + Sau nhiều lần công không phân thắng bại, bên định chọn sông Gianh làm ranh giới - GV cho HS xem đồ phân chia hai Đàng - GV giảng thêm + Nhìn vào lực lượng, họ Trịnh mạnh hơn, có lúc có đến 18 vạn quân phải đánh xa, hành quân vận chuyển khó khăn Hơn nữa, giai đoạn này, họ Trịnh phải dùng quân đánh lên Cao Bằng để xóa bỏ hồn tồn b Chiến tranh Trịnh – Nguyễn - Năm 1627 – 1672, chiến tranh bùng nổ không phân thắng bại  Lấy sông Gianh làm giới tuyến chia đất nước: Đàng Trong Đàng Ngồi lực nhà Mạc + Trong đó, họ Nguyễn có lúc lên đến 16 vạn quân, nhờ chiến đấu đất nên có nhiều thuận lợi địa hình, khí nhưỡng…  Hai bên ngang tài ngang sức không phân thằng bại, đánh liên tiếp khơng bên có lợi nên bên chọn đường hòa hỗn + Tình trạng phân chia Đàng (Trong Ngồi) kéo dài đến năm cuối kỉ XVIII, phong trào Tây Sơn thắng lợi nghiệp thống đất nước bước đầu hồn thành Q trình thống đất nước Vương triều Tây Sơn diễn tìm hiểu 23 chương Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài (Giảm tải) - Cho HS đọc thêm SGK 4.Nhà nước phong kiến Đàng Trong (Giảm tải) - Cho HS đọc thêm SGK Sơ kết – cố học - Thế kỉ XVI – XVIII, nhà Lê sơ sụp đổ ; chiến tranh phong kiến diễn ra, - dẫn đến hình thành nhà Mạc tiếp chia cắt đất nước Hình thành hai quyền hai miền, tồn cuối kỉ - XVIII Đất nước đứng trước nguy bị chia thành hai quốc gia Dặn dò - Về nhà học thuộc bài, trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị trước 22 “Tình hình kinh tế kỉ XVI - XVIII” ý xem trước trả lời câu hỏi in nghiên cuối mục ... Mạc thành lập • Hoạt động 1: Cả lớp a Sự sụp đổ triều Lê sơ a Sự sụp đổ triều Lê sơ - GV nhắc lại kiến thức trước: Nhà Lê sơ đánh giá triều đại thịnh trị lịch sử phong kiến Việt Nam kỉ X – XV... trình nhân vật lịch sử Mạc Đăng Dung em có đánh giá Mạc Đăng Dung? Mạc Đăng Dung (1483-1541) : quê làng Cổ Trai, Nghi Dương, Hải Phòng Vốn xuất thân từ nghề chài lưới, có sức khỏe, đánh vật giỏi,... diễn nào? Hậu sao, bước sang tìm hiểu phần II bài, phần “Đất nước bị chia cắt” Đất nước bị chia cắt • Hoạt động 2: Cả lớp - GV khái quát: Trong lịch sử thời phong kiến dân tộc, nước ta trải qua
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử lớp 10 bài 21, giáo án lịch sử lớp 10 bài 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay