giáo án lịch sử lớp 10 bài 21

8 43 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 21:48

Sau một thời kỳ thinh vượng XXV, nhà nước phong kiến Đại Việt có những biến đổi lớn trong thế kỷ XVI, đó là những biến đổi gì ? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự tồn tại và phát triển của Đại Việt. Thì hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI – XVIII. ... Mạc thành lập • Hoạt động 1: Cả lớp a Sự sụp đổ triều Lê sơ a Sự sụp đổ triều Lê sơ - GV nhắc lại kiến thức trước: Nhà Lê sơ đánh giá triều đại thịnh trị lịch sử phong kiến Việt Nam kỉ X – XV... trình nhân vật lịch sử Mạc Đăng Dung em có đánh giá Mạc Đăng Dung? Mạc Đăng Dung (1483-1541) : quê làng Cổ Trai, Nghi Dương, Hải Phòng Vốn xuất thân từ nghề chài lưới, có sức khỏe, đánh vật giỏi,... diễn nào? Hậu sao, bước sang tìm hiểu phần II bài, phần “Đất nước bị chia cắt” Đất nước bị chia cắt • Hoạt động 2: Cả lớp - GV khái quát: Trong lịch sử thời phong kiến dân tộc, nước ta trải qua
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử lớp 10 bài 21, giáo án lịch sử lớp 10 bài 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay