14 hình mẫu thương hiệu

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 21:20

... qua Điển hình: Malboro (thương hiệu Thuốc Mỹ); Người Hùng Mỹ (The American Hero); Viettel (Mặc dầu Viettel tự xây dựng thương hiệu theo hình mẫu Chiến Binh – người Lính thời bình thương hiệu lại... tín Điển hình: Harley-Davidson, Davines, R Brandson Ngồi có nhiều mẫu hình khác Hình Mẫu văn hóa, Vespa, Coca-cola (ở Mỹ); hình mẫu Nhà hoạt động xã hội: quỹ Ford, U, Bill Gates; Hình mẫu thần... học lịch sử, hình mẫu ưa chuộng Việt Nam là: Mẫu Nhà Vua Người dẫn đầu; Mẫu người Mẹ; Mẫu người đời thường, mẫu Người Anh Hùng; mẫu Chiến binh (hoặc Người lính); mẫu người hài hước; mẫu người văn
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 hình mẫu thương hiệu , 14 hình mẫu thương hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay