GIÁO ÁN BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN đấu

18 27 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 20:45

+ Quá trình đấu tranh của nhân dân miền Nam chống lại hai chiến lược Chiến tranh cục bộ 1965 1968 và Việt Nam hóa chiến tranh.+ Nhân dân miền Bắc hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương chi viện nhân, tài, vật, lực cho miền Nam đánh Mĩ.+ Phân tích nội dung cơ bản của hiệp định Paris 1973 về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. ... Xô với kháng chiến chống Mĩ để hạn chế giúp đỡ cho kháng nhân dân ta chiến ta Chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến Chiến đấu chống chiến lược "Việt tranh” khó khăn gian khổ, Nam hóa chiến tranh"... lại trực tiếp chiến đấu) Hoạt động GV: Cuộc chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai Mĩ diễn từ ngày 6/4/1972 đến ngày 15/1/1973 tuần sau quân dân miền Nam thực tiến công chiến. .. khí đại tồn Đơng Dương, ta vừa chiến đấu Phải chống lại chiến tranh chiến trường vừa đấu tranh bàn toàn diện, vừa chiến đấu chiến đàm phán với địch trường, vừa đấu tranh bàn hội nghị - 6/6/1969
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN đấu, GIÁO ÁN BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN đấu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay