GIÁO ÁN BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN đấu

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 20:45

+ Quá trình đấu tranh của nhân dân miền Nam chống lại hai chiến lược Chiến tranh cục bộ 1965 1968 và Việt Nam hóa chiến tranh.+ Nhân dân miền Bắc hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương chi viện nhân, tài, vật, lực cho miền Nam đánh Mĩ.+ Phân tích nội dung cơ bản của hiệp định Paris 1973 về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Học sinh cần nắm kiến thức sau: + Quá trình đấu tranh nhân dân miền Nam chống lại hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" 1965 - 1968 "Việt Nam hóa chiến tranh" + Nhân dân miền Bắc hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc đế quốc Mĩ Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu viện nhân, tài, vật, lực cho miền Nam đánh Mĩ + Phân tích nội dung hiệp định Paris 1973 việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Đơng Dương Kĩ - Bài học rèn luyện cho học sinh: + Kĩ phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh kiện lịch sử (âm mưu, thủ đoạn đế quốc Mĩ chiến lược "Chiến tranh cục bộ" "Việt Nam hóa chiến tranh" miền Nam, chiến tranh phá hoại miền Bắc + Sử dụng lược đồ, tranh ảnh, tư liệu liên quan phục vụ cho học Thái độ Bồi dưỡng học sinh tình cảm Nam- Bắc ruột thịt, lòng yêu nước gắn liền với CNXH tình đồn kết chiến đấu keo sơn ba dân tộc Đông Dương Việt Nam - Lào Campuchia - Học sinh có niềm tin tưởng vào giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, có hiệu nước XHCN lực lượng u chuộng hòa bình giới II THIẾT BỊ TƯ LIỆU DẬY VÀ HỌC - GV cần chuẩn bị + Lược đồ chiến thắng Vạn Tường (8 - 1965) + Tranh ảnh tư liệu liên quan phục vụ cho giảng III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẬY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Nội dung chủ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng ( - 1960)? Nhân dân miền Nam đánh thắng "Chiến tranh đặc biệt" đế quốc Mĩ nào? Giới thiệu Đầu năm 1965, chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đế quốc Mĩ miền Nam phát triển đến đỉnh cao đứng trước nguy thất bại hoàn toàn Để cứu vãn tình đó, đế quốc Mĩ đẩy chiến tranh lên mức cao "Chiến tranh cục bộ" Nhưng gỡ bí, lính viễn chinh Mĩ đưa vào miền Nam tới 60 vạn (1969) với trang thiết bị đại, không cứu vãn tình Từ năm 1960 - 1973, đế quốc mĩ lại thực "Việt Nam hóa chiến tranh" để "dùng người Việt, trị người Việt" với hỏa lực tối đa Mĩ đạo cố vấn Mĩ Với cố gằng mưu đồ nham hiểm Mĩ khơng thể cứu vãn tình miền Nam Sau chiến thắng xuân hè 1972, đặc biệt sau trận "Điện Biên Phủ" không tháng 12 - 1972 chấn động địa cầu, buộc đế quốc Mĩ ký hiệp định Paris (27 - -1973) chấm dứt dính líu Mĩ Việt Nam, rút qn nước Đó nội dung học hôm Dạy học Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: GV yêu cầu HS đọc SGK sau trả lời câu hỏi: Hoàn cảnh đời chiến lược “chiến tranh cục bộ” Nội dung I CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ CỦA MĨ Ở MIỀN NAM (1965 1968) Mĩ? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý: Sau thất bại “Chiến tranh đặc biệt” Chiến lược "chiến tranh cục bộ" Mĩ miền Nam * Âm mưu thủ đoạn đế quốc Mĩ đẩy chiến tranh miền - Sau thất bại "chiến tranh đặc biệt" Nam lên mức cao “Chiến tranh Mĩ chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ” nhằm cứu vãn tình miền cục bộ" miền Nam mở rộng chiến Nam Việt Nam “Chiến tranh cục tranh phá hoại miền Bắc đế quốc Mĩ miền Nam - Là hình thức chiến tranh xâm lược năm 1965 thực dân mới, tiến hành lực GV: Các em nêu khái niệm lượng quân Mĩ chủ yếu quân “chiến tranh cục bộ”? đồng minh quân Sài Gòn, quân số lúc HS suy nghĩ trả lời cao 1,5 triệu người (1969) GV chốt ý Đây loại hình chiến tranh xâm lược - Dựa vào ưu quân vũ khí mở thực dân mới, tiến hành lực hành quân "tìm diệt" vào Vạn lượng chủ lực quân viễn chinh Mĩ Tường hai mùa khô 1965 - 1966, với quân số nước đồng minh 1966 - 1967 nhằm "tìm diệt" "bình Mĩ quân đội Sài Gòn định" vào vùng đất thánh Việt Cộng Âm mưu Mĩ: Với chiến lược Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mĩ nhanh "chiến tranh cục bộ" Mĩ chóng tạo ưu binh lực hỏa a) Thuận lợi lực áp đảo quân chủ lực ta - Có đường lối kháng chiến đắn chiến lược quân “tìm - Quyết tâm cao, sức mạnh dân diệt” , “bình định” quân giải phóng, cố tộc giành lại chủ động chiến trường Thực hiện: Dựa vào ưu thế: quân đông, - Sự giúp đỡ nhân dân tiến hỏa lực mạnh, vũ khí đại, quân Mĩ giới mở miền Nam hành b) Quân quân “tìm diệt” vào quân giải - Mở đầu thắng lợi Núi Thành (8 phóng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965) Vạn Tường (Quảng Ngãi), ta phản công hai mùa khô (1965 – tiêu diệt nhiều sinh lực địch Vạn Tường 1966; 1966 – 1967) hàng trăm coi Ấp Bắc Mĩ, mở đầu “bình định”, “tìm diệt” vào vùng cho cao trào "tìm Mĩ mà đánh, lùng “Đất thánh Việt Cộng” ( vùng giải Ngụy mà diệt" khắp miền Nam phóng địa cách mạng) Chứng tỏ ta có khả đánh bại Mĩ Bên cạnh chúng dựng lên chiến lược "chiến tranh cục bộ" kiện “Vịnh Bắc Bộ” dùng không quân - Cuộc công mùa khô: hải quân đánh phá miền Bắc nhằm + 1965 - 1966: Ta đạp tan nhiều ngăn chặn chi viện hậu phương hành quân địch vào Đông Nam Bộ cho tiền tuyến miền Nam Liên Khu, ta tiêu diệt nhiều sinh lực GV: Các em trình bày thắng địch lợi lớn quân ta đánh bại + 1966 - 1967: Ta đập tan nhiều chiến lược “Chiến tranh cục bộ” hành quân địch, hành đế quốc Mĩ miền Nam? HS suy nghĩ trả lời quân vào Dương Minh Châu GV chốt ý nhằm tiêu diệt quân chủ lực quan Nhân dân ta chiến đấu chống “Chiến đầu não ta, ta tiêu diệt nhiều sinh tranh cục bộ” đế quốc Mĩ sức lực địch mạnh dân tộc, tiền tuyến c) Chính trị hậu phương với ý chí chiến - Khắp thành thị, quần chúng đấu thắng đế quốc Mĩ xâm lược, mở tranh đòi Mĩ rút nước, đòi tự dân đầu chiến thắng Núi Thành (Quảng chủ Nam) chiến thắng Vạn Tường - Ở nông thôn, nông dân dậy chống (Quảng Ngãi) Chiến thắng Vạn Tường: Mờ sáng ngày kìm kẹp, phá mảng Ấp chiến lược 18/8/1965, Mĩ huy động 9000 quân - Vùng giải phóng mở rộng, uy tín với nhiều xe tăng, xe bọc thép, máy bay MTDTGPMN Việt Nam nâng cao, lên thẳng, máy bay chiến đấu phản lực, cương lĩnh nhiều nước ủng hộ tàu chiến mở hành quân vào thôn Cuộc tổng tiến công dậy Vạn Tường (Quảng Ngãi) nhằm tiêu xuân Mậu Thân năm 1968 (giảm tải) diệt đơn vị chủ lực quân giải phóng - Ý nghĩa: ta đóng + Cuộc tổng tiến công dậy xuân Với nỗ lực cao nhất, sau ngày chiến Mậu Thân năm 1968 làm lung lay ý đấu ngoan cường ta loại khỏi vòng chí xâm lược Mĩ, buộc Mĩ phải chiến đấu 900 tên địch, bắn cháy hàng tuyên bố "Phi Mĩ hóa" chiến tranh chục xe tăng, xe bọc thép nhiều máy chấm dứt chiến tranh phá hoại miền bay Bắc, chịu đàm phán với ta Paris Vạn Tường coi “Ấp Bắc” đối - Mở bước ngoạt kháng với quân Mĩ, mở đầu cao trào “tìm Mĩ chiến chống Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” khắp miền Nam Chiến thắng Vạn Tường chứng tỏ ta đánh bại “chiến tranh cục bộ” Mĩ Sau trận Vạn Tường, khả đánh thắng Mĩ ta “chiến tranh cục bộ” thể hai mùa khô GV: Tại Mĩ lại tiến hành hai phản công chiến lược vào mùa khô, mùa mưa? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý Mĩ tiến hành phản công vào mùa khơ khơng phải mùa mưa mùa mưa miền Nam, binh khí kỹ thuật Mĩ khó phát huy tác dụng việc vận chuyển chiến trường khó khăn Bước vào mùa khơ 1965 – 1966 Mĩ huy động 72 vạn quân ( có 22 vạn quân Mĩ đồng minh) tiến hành 450 hành quân, có hành quân càn quét lớn nhằm “tìm diệt” chủ lực qn giải phóng hai hướng chiến lược Đông Nam Bộ Liên Khu V, với mục tiêu đánh bại chủ lực quân giải phóng Quân dân ta trận chiến tranh nhân dân, với nhiều phương thức tác chiến đánh địch hướng, tiến công địch nơi Chiến dịch kết thúc thắng lợi Bước vào mùa khô thứ (1966 – 1967) lực lượng địch tăng cường lên đến 98 vạn quân, mở 800 hành quân “tìm diệt” tiêu biểu hành quân Gianxon Xiti đánh vào Dương Minh Châu nhằm tiêu diệt quan đầu não ta Chiến dịch lần thứ hai kết thúc thắng lợi làm địch phen bất ngờ GV: Bên cạnh thắng lợi mặt quân sự, em trình bày thắng lợi lớn trị ta “chiến tranh cục bộ" 1965 – 1968? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý Khắp thành thị, quần chúng đấu tranh đòi Mĩ rút nước, đòi tự do, dân chủ Ở nơng thơn nhân dân dậy chống ách kìm kẹp, phá mảng “Ấp chiến lược” Vùng giải phóng mở rộng, Uy tín MTDTGP Việt Nam nâng cao GV giảng giải Bước vào mùa xuân 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng ta địch thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khơ, đồng thời lợi dụng mâu thuẫn Mĩ bầu cử tổng thống 1968 Ta chủ trương mở tổng tiến cơng dậy Xn Mậu Thân tồn miền Nam vào đêm giao thừa lúc địch sơ hở, sau lệnh phát lúc 0h ngày 30/1/1968 quân ta ạt tiến vào trung tâm đô thị lớn nơi tập trung nhiều quan đầu não địch Sài Gòn, Huế Ở Sài Gòn, quân ta tiến công vào tận sào huyệt chúng Đại Sứ Quán, Dinh Độc Lập…làm suy yếu quân đội Sài Gòn buộc chúng phải đàm phán Trong chiến ta gặp phải số sai lầm làm cho cách mạng tổn thất song chiến có ý nghĩa quan trọng, theo em gì? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý Cuộc Tổng tiến công dậy xuân Mậu Thân 1968 mở bước ngoặt kháng chiến chống Mĩ cứu nước Chiến thắng quân dân ta làm lung lay ý chí xâm lược quân Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố "Phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại "chiến tranh cục bộ" Hoạt động 2: GV: Âm mưu Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc gì? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, công xây dựng CNXH miền Bắc - Ngăn chặn chi viện từ bên vào miền Bắc từ miền Bắc vào miền Nam - Uy hiếp tinh thần, làm lung lay tâm chống Mĩ GV giảng giải: Sự kiện "Vịnh Bắc Bộ" ngày 31/7/1964 tàu khu trục Ma Đốc Mĩ tiến vào khu vực phía Nam đảo II MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU Cồn Cỏ (Vĩnh Linh) để thám uy CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ hiếp ta dọc bờ biển, cho máy bay từ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ, Lào qua bắn phá đồn Nậm Cắn, VỪA SẢN XUẤT VÀ LÀM NGHĨA Noong Dẻ nằm sâu lãnh thổ Việt VỤ HẬU PHƯƠNG (1965 1968) Nam (thuộc địa phận Nghệ An - Hà1 Mĩ tiến hành chiến tranh Tĩnh), ngày 2/8/1964 chúng lại đưa tàu không quân hải quân phá hoại miền Bắc * Âm mưu Trường (Thanh Hóa), ta liền cho tàu - Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, cơng phóng lơi tiến cơng, lấy cớ ngày xây dựng CNXH miền Bắc 4/8/1964 Mĩ đưa tin phương tiện thông - Ngăn chặn chi viện từ bên vào tin đại chúng cho tàu Ma Đốc Ma Đốc vào đảo Hòn Mê Lạch chúng bị Hải quân Bắc Việt Nam miền Bắc từ miền Bắc vào miền Nam cơng lần ngồi khơi Vịnh Bắc Bộ - Uy hiếp tinh thần, làm lung lay thuộc hải phận quốc tế cho quân tâm chống Mĩ đánh phá miền Bắc từ ngày 5/8/1964 * Thủ đoạn - 5/8/1964 Mĩ dựng lên kiện Vịnh Hoạt động 3: GV dẫn dắt: Bắc Bộ, cho máy bay ném bom phá hoại Để gở bí chiến lược nhiều nơi miền Bắc chiến tranh Việt Nam, sau thất bại - 7/2/1965 lấy cớ trả đũa quân giải "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mĩ tiếp phóng, Mĩ thức gây chiến tục thực chiến tranh xâm lược thực tranh phá hoại miền Bắc dân kiểu miền Nam Việt Nam, chuyển sang chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" mở rộng chiến tranh tồn Đơng Dương, thực chiến lược "Đơng Dương hóa chiến tranh" GV: Hãy nêu âm mưu thủ đoạn Mĩ chiến lược “Việt Nam hóa III CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN chiến tranh” “Đơng Dương hóa LƯỢC "VIỆT NAM HĨA CHIẾN chiến tranh”? TRANH" VÀ "ĐƠNG DƯƠNG HĨA HS suy nghĩ trả lời CHIẾN TRANH" CỦA MĨ (1969 GV chốt ý “Việt Nam hóa chiến tranh” hình 1973) Chiến lược "Việt Nam hóa chiến thức chiến tranh xâm lược thực dân tranh" "Đơng Dương hóa chiến Mĩ, thực chủ yếu quân tranh" Mĩ ngụy Sài Gòn, có phối hợp hỏa * Âm mưu, thủ đoạn lực, không quân hậu cần Mĩ, Mĩ - Sau thất bại chiến lược "chiến huy hệ thống cố vấn Thực chất “Việt Nam hóa chiến tranh cục bộ" Mĩ phải chuyển sang tranh” rút dần quân Mĩ đồng minh chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" khỏi chiến tranh, để giảm xương máu "Đơng Dương hóa chiến tranh" người Mĩ chiến trường, tăng - Là hình thức chiến tranh thực dân mới, cường lực lượng quân đội Sài Gòn, tiến hành quân đội Sài Gòn nhằm tận dụng xương máu người chủ yếu có phối hợp hỏa lực Việt Nam “dùng người Việt đánh người không quân Mĩ, cố vấn Mĩ Việt” huy, thực chất quay trở lại âm mưu Thủ đoạn: "Dùng người Việt đánh người Việt" Sử dụng quân đội Sài Gòn xâm lược - Mở rộng chiến tranh xâm lược Lào Campuchia (1970) Lào (1971) Dùng thủ đoạn ngoại giao: lợi dụng Campuchia, thực âm mưu "dùng mâu thuẫn Xô – Trung, thỏa hiệp với người Đông Dương đánh người Đơng Trung Quốc, hòa hỗn với Liên Xô, Dương" nhằm hạn chế giúp đỡ nước - Mĩ thỏa hiệp với Trung Quốc, Liên Xô với kháng chiến chống Mĩ để hạn chế giúp đỡ cho kháng nhân dân ta chiến ta Chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến Chiến đấu chống chiến lược "Việt tranh” khó khăn gian khổ, Nam hóa chiến tranh" "Đông phải chống lại chiến tranh Dương hóa chiến tranh" Mĩ tăng cường mở rộng nước toàn - Là chống lại chiến tranh tồn Đơng Dương với qn số 1,5 triệu diện tăng cường mở rộng quân, trang bị vũ khí đại tồn Đơng Dương, ta vừa chiến đấu Phải chống lại chiến tranh chiến trường vừa đấu tranh bàn toàn diện, vừa chiến đấu chiến đàm phán với địch trường, vừa đấu tranh bàn hội nghị - 6/6/1969 Chính phủ cách mạng lâm “vừa đánh, vừa đàm”, nhằm chống thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam lại âm mưu, thủ đoạn ngoại giao Mĩ thành lập (23 nước công nhận, 21 bắt tay với nước lớn nhằm cô lập nước đặt quan hệ ngoại giao) Việt Nam Ngày 6/6/1969, Chính phủ - 1969 thực di chúc Bác Hồ, cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền nước đẩy mạnh kháng chiến chống Nam Việt Nam thành lập Mĩ cứu nước phủ hợp pháp nhân dân Việt a) Quân Nam nhiều nước công nhận đặt - 4-6/1970 quân dân Việt Nam - quan hệ ngoại giao Campuchia đập tan hành quân xâm Giữa lúc kháng chiến chống Mĩ lược Campuchia loại nhiều sinh lực địch cứu nước đà giành giải phóng vùng đất đai rộng lớn với thắng lợi chủ tịch Hồ Chí triệu dân Minh đột ngột để lại tiếc - 2-3/1971 Quân dân Việt - Lào đập tan thương cho toàn thể đồng bào ta, trước hành quân "Lam Sơn 719" loại xa Người để lại cho đồng bào ta nhiều sinh lực địch, giữ vững hành lang di chúc chiến lược Đông Dương GV gọi em HS đứng dậy đọc di b) Chính trị chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Thực di chúc thiêng liêng Chủ - 4/1970 Hội nghị cấp cao ba nước tịch Hồ Chí Minh, quân dân hai miền Đơng Dương thể tâm đồn đẩy mạnh kháng chiến chống Mĩ kết chống Mĩ GV: Các em cho biết quân dân - Ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng phong trào ta giành thắng lợi học sinh, sinh viên phát triển rầm rộ mặt quân trị? - Ở nơng thơn sơi chống "bình HS suy nghĩ trả lời định", phá "ấp chiến lược" 1971 cách GV chốt ý Quân sự: mạng làm chủ thêm số ấp với Từ 30-4 đến 30-6-1970, nhân dân Việt triệu dân Nam – Campuchia đập tan hành Cuộc tiến công chiến lược năm quân xâm lược Campuchia 10 vạn 1972 quân Mĩ ngụy Sài Gòn, loại nhiều - 3/1972 ta mở tiến công chiến sinh lực địch, giải phóng vùng đất đai lược, đánh Quảng Trị, phát triển rộng lớn với triệu dân Chiến thắng đường Nam Lào (12/2 – rộng khắp miền Nam 23/3/1971) quân đội Việt Nam có - 6/1972 ta chọc thủng ba phòng tuyến phối hợp quân dân Lào đập tan mạnh nhất: Quảng Trị, Tây Nguyên, hành quân “Lam Sơn – 719” loại Đông Nam Bộ, tiêu diệt nhiều sinh lực nhiều sinh lực địch, giữ vững hành lang địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng chiến lược Đơng Dương Chính trị: lớn - Sau địch phản cơng, gây cho ta 4/1970 hội nghị cấp cao nước Đông nhiều thiệt hại tiến hành trở lại chiến Dương tổ chức, nêu cao tinh thần tranh phá hoại miền Bắc (lần 2) chống đế quốc Mĩ xâm lược * Ý Nghĩa Tại Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn phong trào Cuộc tiến công chiến lược 1972 trận đấu tranh học sinh, sinh viên phát thắng định, giáng đòn mạnh vào triển rầm rộ chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" Ở nơng thơn sơi chống “bình định”, buộc Mĩ phải tun bố "Mĩ hóa" trở lại phá “Ấp chiến lược”, 1971 cách mạng chiến tranh (tức thừa nhận thất bại làm chủ nhiều ấp Nam Bộ GV giảng giải: Sau chiến thắng đường chiến lược "Việt Nam hóa chiến - Nam Lào Đông Bắc Campuchia tranh bước đầu làm phá sản chiến tranh Mĩ, cách mạng Việt Nam có điều kiện thời cho tiến công chiến lược năm 1972 Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 diễn bối cảnh quân dân ta giành hàng loạt thắng lợi năm 1969, 1970, 1971 tất mặt trận năm bầu cử tổng thống Mĩ (1972) nảy sinh nhiều mâu thuẫn Nhà Trắng mà ta lợi dụng, để tiến hành phản công chiến lược 1972 GV: Ta giành thắng lợi tổng tiến công chiến lược 1972? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý GV: Theo em tổng tiến cơng 1972 có ý nghĩa nào? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý Cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972 giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mĩ Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam (thừa nhận thất bại “Việt Nam hóa chiến tranh”, đưa quân Mĩ trở lại trực tiếp chiến đấu) Hoạt động GV: Cuộc chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai Mĩ diễn từ ngày 6/4/1972 đến ngày 15/1/1973 tuần sau quân dân miền Nam thực tiến công chiến lược năm 1972, nhằm đối phó với tiến cơng ta, hỗ trợ chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có nguy phá sản Ngày 14/2/1972, Nixon phê chuẩn kế hoạch mở tập kích chiến lược đường khơng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng số thành phố khác 12 ngày đêm liên tục (từ 18 đến 29/12/1972) nhằm giành thắng lợi định, buộc ta phải kí hiệp định có lợi cho Mĩ Với tinh thần kiên cường bất khuất, đánh thắng, quân dân miền Bắc đánh trả khơng qn Mĩ đòn đích đáng ( trận “Điện Biên IV MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, Phủ không” trận thắng lợi CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN định ta, bắn rơi 81 máy bay, buộc TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI Mĩ phải ngừng hẳn hoạt động chống CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU phá miền Bắc, Buộc Mĩ phải kí hiệp PHƯƠNG (1969 1973) định Paris chấm dứt chiến tranh lập1 Miền Bắc khôi phục phát triển lại hòa bình tồn Đơng Dương kinh tế - xã hội (giảm tải) 2 Miền Bắc vừa chiến đấu, vừa (Ngày 27/1/1973) GV: Các em nêu ý nghĩa chiến chống chiến tranh phá hoại, vừa sản thắng “ Điện Biên Phủ không”? xuất làm nghĩa vụ hậu phương HS suy nghĩ trả lời (cuộc phá hoại lần hai Mĩ) GV chốt ý Sau chiến thắng lẫy lừng này, buộc đế - 16/4/1972 Mĩ thức tiến hành quốc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom chiến tranh phá hoại miền Bắc lần hai vô điều kiện miền Bắc (15/1/1973) - 14/12/1972 Nixon phê chuẩn kế hoạch kí hiệp định Paris (27/1/1973) chấm dứt tập kích máy bay B52 bắn phá Hà dính líu Mĩ Việt Nam Nội, Hải Phòng 12 ngày đêm (từ 18-29/12/1972) nhằm giành thắng lợi qn sự, buộc ta kí hiệp định có lợi cho Hoạt động Sau thất bại Xuân Mậu Thân 1968, Mĩ chúng phải tuyên bố ngừng ném bom có điều - Quân dân miền Bắc đập tan tập kiện miền Bắc bắt đầu nói đến đàm kích Mĩ, hạ 81 máy bay làm nên phán với miền Nam 13/8/1968 Hội trân "Điện Biên Phủ không" nghị Paris bắt đầu họp gồm hai bên: - Trong chiến tranh phá hoại lần VNDCCH Hoa Kì thứ ta hạ 700 máy bay nhiều Từ ngày 29/1/1969 có đại diện tàu chiến bên, lập trường hai bên khác * Ý nghĩa nhau, mâu thuẫn bàn đàm phán - "Điện Biên Phủ không" trận diễn gay gắt, nhiều lúc đàm thắng định ta, buộc Mĩ phải phán phải ngưng trệ Sau nhiều vòng đàm phán cuối Mĩ ngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc phải chấp nhận đàm phán kí (15/1/1973) kí hiệp định Paris vào hiệp định Paris (27/1/1973) chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình GV: Các em cho biết nội dung Việt Nam (27/1/1973) hiệp định Paris (27/1/1973) gì? * Chi viện cho miền Nam HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý - Đảm bảo tiếp nhận hàng bên GV: Hiệp định Paris năm 1973 có ý chi viện cho tiền tuyến miền Nam, Lào, nghĩa nào? Campuchia HS trả lời GV chốt ý Cho HS ghi V HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HỊA BÌNH Ở VIỆT NAM Hoàn cảnh – diễn biến (giảm tải) Nội dung - Mĩ nước tôn trọng độc lập – chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam - Hai bên ngừng bắn miền Nam Mĩ cam kết chấm dứt hoạt động quân chống phá miền Bắc - Mĩ rút hết quân quân đồng minh, cam kết khơng dính líu qn can thiệp vào công việc nội miền Nam - Nhân dân miền Nam tự định tương lai trị thông qua tổng tuyển cử tự - Các bên cơng nhận miền Nam có hai quyền, qn đội, vùng kiểm sốt lực lượng trị - Hai bên trao trả dân thường tù binh bị bắt - Mĩ cam kết góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường có lợi với Việt Nam Ý nghĩa - Là thắng lợi kết hợp đấu tranh trị, quân sự, ngoại giao, kết đấu tranh kiên cường, bất khuất quân dân ta hai miền đất nước - Mở bước ngoặt kháng chiến chống Mĩ, Mĩ phải công nhận quyền dân tộc nhân dân ta, rút hết quân nước - Là thắng lợi quan trọng, tạo thời thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam Củng cố Hoàn thành bảng thống kê sau: Thời gian Sự kiện Ngày 5/8/1964 Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ đế quốc Mĩ tiến hành miền Bắc Từ ngày 6/4/1972 đến 15/1/1973 Chiến lược “chiến tranh cục bộ” Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mĩ 6/6/1969 Từ ngày 30/3/1972 đến cuối tháng 6/1972 Trận “Điện Biên Phủ không” Ngày 27/1/1973 6.Dặn dò - Học 22, trả lời câu hỏi cuối SGK - Đọc trước 23 ... Xô với kháng chiến chống Mĩ để hạn chế giúp đỡ cho kháng nhân dân ta chiến ta Chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến Chiến đấu chống chiến lược "Việt tranh” khó khăn gian khổ, Nam hóa chiến tranh"... lại trực tiếp chiến đấu) Hoạt động GV: Cuộc chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai Mĩ diễn từ ngày 6/4/1972 đến ngày 15/1/1973 tuần sau quân dân miền Nam thực tiến công chiến. .. khí đại tồn Đơng Dương, ta vừa chiến đấu Phải chống lại chiến tranh chiến trường vừa đấu tranh bàn toàn diện, vừa chiến đấu chiến đàm phán với địch trường, vừa đấu tranh bàn hội nghị - 6/6/1969
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN đấu, GIÁO ÁN BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN đấu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay