Dau tu truc tiep tu nuoc ngoai 2017

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 12:20

Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn cuối năm 2017 PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Đại học Kinh tế quốc dân SĐT: 0983478486 Email: langnguyen2200@gmail.com Tóm tắt Đầu tư trực tiếp nước ngồi (ký hiệu thơng thường FDI- Foreign Dỉrect Investment) ngày đóng vai trò quan trọng chí đáng kể thực mục tiêu tăng trưởng phát triển Việt Nam Điều khẳng định vòng 30 năm qua Tính đến ngày 22 tháng năm 2017, có 23.731 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 300,74 tỷ đô-la Mỹ vốn thực đạt khoảng 50% FDI đóng góp khoảng 23% vốn đầu tư tồn xã hội 70% kim ngạch xuất nước Trong tháng đầu năm 2017, FDI vào Việt Nam có xu hướng tăng lên cao so với giai đoạn năm 2016 Khả chiếm lĩnh lĩnh vực có lợi nhuận cao, địa bàn thuận lợi cơng nghệ mũi nhọn, khâu có giá trị gia tăng cao tiếp cận thị trường toàn cầu FDI trở thành hữu Mục tiêu tăng trưởng năm 2017 Chính phủ đặt 6,7% Trong tháng cuối năm 2017, FDI có dấu hiệu cho thấy FDI có xu hướng tăng cao hội đầu tư lớn việc mở cửa thị trường theo cam kết Tổ chức thương mại giới (WTO) từ ngày 11/1/2018, cam kết quốc tế thương mại tự thực có khả để làm suy giảm FDI FDI có thay hàng nhập bị thay quy mô khổng lồ khả cạnh tranh cao khối lượng hàng nhập từ 165 thành viên với khoảng 95% thương mại toàn cầu Đồng thời, kể từ 1/7/2017, mức tiền lượng sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang có điều chỉnh tăng lên từ mức 1,210 triệu đồng lên 1,300 triệu đồng Mức tiền lương điều chỉnh làm tăng giá lao động hay giá yếu tố sản xuất vốn yếu tố hấp dẫn FDI Để thích nghi với yếu tố ví trạng thái “nội cơng, ngoại kích” kinh tế Việt Nam tháng cuối năm, cần rà soát điều chỉnh yếu tổ cốt lõi thể chế đầu tư để phục vụ công tác quản lý điều hành hiệu trình kinh tế chuyển đổi nhanh sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, mục tiêu tăng trưởng cuối năm 2017, điều chỉnh, yếu tố cốt lõi thể chế Giới thiệu Các nghiên cứu FDI tiếp cận nhiều góc độ khác khía cạnh học thuật (Mac Dougal Kempt, Dunning) đưa lý thuyết FDI lý thuyết suất biên vốn, lý thuyết chiết trung đầu tư để giải thích chất FDI, nghiên cứu mang tính chất tổng kết tình hình tồn cầu (UNCTAD, IMF, WB) Bên cạnh có nghiên cứu tác động FDI đến tăng trưởng, xuất khẩu, việc làm quốc gia Các nghiên cứu đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học (Agya, Atabani Adi1 , Wunuji, Emmanuel Adimani (2014), Mahanta Devajit (2012)…) Đồng thời, có nghiên cứu mang tính khảo sát thực tiễn (VCCI, 2016) để phục vụ việc điều chỉnh, hồn thiện mơi trường kinh doanh FDI Việt Nam bắt đầu thu hút FDI từ năm 1977 Điều lệ đầu tư nước Tiếp theo Luật đầu tư nước ngồi Việt Nam Quốc hội thơng qua ngày 29/12/1987 công bố ngày 9/1/1988 Luật liên tục sửa đổi, bổ sung lần năm 1990, 1992, 1996, 2000, 2006 gần Luật Đầu tư 2014 coi đỉnh cao tư pháp lý theo kinh tế thị trường theo nhà đầu tư làm pháp luật không cấm Các nguyên tắc công cụ điều chỉnh luật tiệm cần dần với thông lệ quốc tế Việt Nam ban hành hàng loạt sách FDI, tham gia phên chuẩn nhiều hiệp định FDI tróng có Hiệp định tránh đánh thuế trùng Hiệu sách FDI vào Việt Nam tăng nhanh, FDI trở thành khu vực kinh tế có khả cạnh tranh cao kinh tế Việt Nam có tỷ trọng ngày tăng lên Theo thống kê Cục đầu tư nước ngồi, tính đến 20 tháng năm 2017, có 23.731 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt 300,74 tỷ đô-la Mỹ vốn thực đạt khoảng 50% FDI đóng góp khoảng 23% vốn đầu tư tồn xã hội 70% kim ngạch xuất Từ năm 2012 đến năm 2016, Việt Nam có số năm xuất siêu có đóng góp đáng kể FDI Trong kinh tế nhà nước Việt Nam tiếp tục thu hẹp quy mô kinh doanh hiệu quả, kinh tế tư nhân khẳng định đóng vai trò quan trọng, công khởi nghiệp triển khai khoảng 12 tháng doanh nghiệp FDI lại khối doanh nghiệp vận hành ổn định có xu hướng mở rộng thay cách “lặng lẽ” doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế khác Mức độ kết nối doanh nghiệp FDI với phần lại kinh tế thấp lăng mức độ tụt hậu tương đối tuyệt đối doanh nghiệp FDI với phần lại giới Dưới góc độ kinh tế học, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng lên nghĩa phần giá trị sáng tạo lãnh thổ Việt Nam tăng song thu nhập quốc dân (NI) phần giá trị thuộc sở hữu doanh nghiệp người Việt Nam nhỏ kể cộng thêm phần giá trị sáng tạo nước Việc cân đối cần phương thức ứng xử phù hợp dựa tảng nhận thức FDI tháng cuối năm vào Việt Nam từ góc độ điều chỉnh yếu tố mang tính cốt lõi để FDI thực nguồn động lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017 Để giải vấn đề đặt ra, viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh Dữ liệu sử dụng lấy từ Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước (Bộ Kế hoạch Đầu tư), Tổng cục Hải quan nghiên cứu chuyên sâu khác Quan niệm FDI hạn chế cốt lõi thể chế FDI Việt Nam Theo quan niệm thông thường đưa vào giáo trình giảng dạy kinh tế quốc tế kinh doanh quốc tế, FDI có đặc điểm việc di chuyển vốn quốc tế không tách rời quyền sở hữu quyền sử dụng, nhà đầu tư nước ngồi có tiếng nói trực tiếp quản lý có kèm theo di chuyển tài sản máy móc, thiết bị, công nghệ, kỹ quản lý Sự tham gia quản lý, điều hành trực tiếp nhà đầu tư nước ngồi Theo tổ chức quốc tế, hình thức FDI thường đầu tư (Greenfield) M&A (Sáp nhập Mua lại) Các hình thức FDI xem xét từ góc độ phương chiều FDI nước (outward FDI), FDI vào nước (inward FDI), theo mục đích gồm có đầu tư M&A, đầu tư theo chiều ngang, chiều dọc, xem xét từ động FDI tìm kiếm nguồn lực, thị trường, hiệu tài sản chiến lược FDI tìm kiếm hiệu quan tâm lớn tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế Quan niệm Stiglizt (1998) khác thuật ngữ FDI đầu tư trực tiếp nước dong đầu tư từ nước chủ nhà (nước sở hữu vốn) sang nước sở (nước tiếp nhận vốn) Nếu hạch tốn dòng vốn tài khoản vốn cán cân toán, FDI mang dấu âm (-) nghĩa đầu tư vốn nước ngồi Còn thuật ngữ DFI (Direct Foreign Investment) có chiều ngược lại vốn đầu tư từ nước ngồi vào hạch tốn dấu dương (+) cán cân tốn Tuy nhiên, thói quen sử dụng, FDI không phân biệt phương chiều phải bổ sung thêm thuật ngữ vào (inward) (outward) Việc khai thác tác động FDI cần tránh cực đoan FDI Một mặt, FDI bị xem tiếp tay cho bóc lơṭ lao động xâm lược kinh tế dẫn đến cấm triệt để FDI chủ yếu quan điểm người theo trường phái kinh tếchính trị Mác- Lênin ln coi tư bóc lột lao động làm thuê; mặt khác, FDI xem có tác động lớn dẫn đến tự hóa cao FDI dẫn đến phụ thuộc hoàn toàn đầu tư nước ngồi Do đó, cần có cách tiếp cận cân FDI nghĩa vừa thấy tác động tích cực tác động tiêu cực FDI đối tượng hữu quan để phát huy tác động tích cực hạn chế tác động tiêu cực Những hạn chế yếu tố cốt lõi thể chế điều chỉnh FDI Việt Nam thể hiện: Định nghĩa đầu tư đơn giản thể tư pháp lý chưa sâu sắc chưa bao quát hết nội hàm đầu tư có FDI đặc biệt Luật Đầu tư 2000 Theo Luật Đầu tư Việt Nam 2014, đưa khái niệm đầu tư kinh doanh việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng thực dự án đầu tư (Điều 3, khoản 5) Đồng thời, Nhà đầu tư nước định nghĩa cá nhân có quốc tịch nước ngồi, tổ chức thành lập theo pháp luật nước thực hoạt động đầu tư kinh doanh Việt Nam (Điều 3, khoản 14) Nếu so sánh, đối chiếu định nghĩa với định nghĩa đầu tư Việt Nam phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ năm 2011 thấy định nghĩa đầu tư thể chế đầu tư Việt Nam thiếu nhiều yếu tố mang tính cốt lõi đặc biệt đầu tư tài sản tài hay nói cách khác đầu tư cần hiểu theo nghĩa rộng Có vậy, nhận thức khuôn khổ điều tiết đầu tư khơng bị bỏ sót giao dịch Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (Chương IV “Phát triển quan hệ đầu tư”, Điều 1: Đầu tư hình thức đầu tư lãnh thổ Bên công dân công ty Bên sở hữu kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp bao hàm hình thức: A Một cơng ty doanh nghiệp: B Cổ phần, cổ phiếu hình thức góp vốn khác, trái phiếu, giấy ghi nợ quan hệ khoản nợ hình thức khác cơng ty: C Các quyền theo hợp đồng, quyền theo hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng xây dựng hợp đồng quản lý, hoạt động sản xuất hợp đồng phân chia doanh thu, tô nhượng hợp đồng tương tự khác: D Tài sản hữu hình, gồm bất động sản tài sản vơ hình, gồm quyền giao dịch thuê, chấp, cầm cố quyền lưu giữ tài sản; E Quyền sở hữu trí tuệ, gồm quyền tác giả quyền có liên quan, nhãn hiệu, sáng chế, thiết kế bố trí (topoghaphy) mạch tích hợp, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa, thơng tin bí mật (bí mật thương mại), kiểu dáng công nghiệp quyền giống trồng, F, Các quyền theo quy định pháp luật giấy phép cho phép Còn theo Hiệp định đối tác xun Thái Bình Dương (TPP, 2016), (Chương 9, Điều 9.1): Đầu tư tài sản nhà đầu tư sở hữu kiểm sốt trực tiếp gián tiếp, có đặc điểm đầu tư, bao gồm đặc điểm cam kết vốn đầu tư nguồn lực khác, kỳ vọng lợi nhuận, gánh chịu rủi ro Các hình thức đầu tư bao gồm: (a) doanh nghiệp; (b) cổ phiếu, cổ phần hình thức góp vốn vào doanh nghiệp; (c) trái phiếu, trái khoán, công cụ nợ khác, khoản cho vay; (d) hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn sản phẩm tài phái sinh khác; (e) hợp đồng chìa khố trao tay, xây dựng, quản lý, sản xuất, nhượng quyền, phân chia doanh thu hợp đồng tương tự khác; (f) quyền sở hữu trí tuệ; (g) giấy phép, chấp thuận, cho phép, quyền tương tự hình thành sở quy định pháp luật Bên; (h) tài sản hữu hình vơ hình, động sản bất động sản, quyền tài sản liên quan, cho thuê, cầm cố, cầm giữ chấp; đầu tư khơng có nghĩa lệnh phán theo thủ tục hành tư pháp Như vậy, định nghĩa đầu tư Luật Đầu tư 2014 Việt Nam yếu tố cốt lõi thể chế đầu tư chế FDI bộc lộ thiếu hụt nhiều khía cạnh như: - Khơng phản ánh hết chất không bao trùm hết phạm vi nội hàm khái niệm đầu tư có FDI - Tiềm ẩn nguy tranh chấp đầu tư lẫn lộn tranh chấp đầu tư với tranh chấp khác mang đặc điểm hay chất đầu tư - Hình thành tính khác biệt đầu tư so với giao dịch khác dẫn đến cách ứng xử thiếu thống Khó hội nhập hiệu tính chất pháp lý hình thức chất pháp trị thể chế kinh tế thị trường - Gây tốn để điều chỉnh hoàn thiện thể chế tương lai Hình thức đầu tư theo quy định Việt Nam có khác biệt với phần lại giới Theo Luật Đầu tư 2014 Việt Nam, hình thức đầu tư bao gồm thành lập tổ chức kinh tế (Điều 22), đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (Điều 24), đầu tư theo hình thức hợp đồng (PPP, BCC) (Điều 27, 28) tổ chức quốc tế sử dụng hình thức đầu tư M&A, đầu tư đầu tư vào hay đầu tư chiều ngang, chiều dọc Khả hiểu FDI có khác biệt Việt Nam nước rõ ràng Luật pháp quy định mang tính khái qt cao lại cần có văn hướng dẫn dễ dẫn đến cách giải thích khác Số liệu thống kê FDI Việt Nam chưa thống với nước đặc biệt số liệu tổ chức quốc tế IMF Quy mô FDI Việt Nam xác định dựa việc cộng dồn hay lũy kế tất số liệu FDI có phần tham gia Việt Nam doanh nghiệp liên doanh phân góp vốn Việt Nam doanh nghiệp liên doanh giá trị quyền sử dụng đất đai, mặt nước, mặt biển, máy móc, thiết bị, tiền Việt Nam, bí quyết…do yếu tố nước ngồi FDI khơng bảo đảm độ tin cậy Theo đó, quy mơ FDI vào Việt Nam cần chiết giảm khoảng 5-10% tổng vốn FDI nghĩa trừ phần góp vốn Việt Nam tính tốn FDI khơng phản ánh dung chất Điều vừa làm lệch lạc số liệu, vừa giảm độ tin cậy số liệu thơng kê FDI Các tính tốn, đánh giá, xây dựng kiểm định mơ hình tác đơng FDI bị sai lệch sai lệch số liệu Một số số liệu thống kê tổ chức quốc tế loại bỏ phần tính khơng số liệu công bố Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam có khác định Thể chế thu hút FDI phân cấp hiệu cho địa phương dân đến tình trạng địa phương cạnh tranh đáng kể để thu hút FDI thông qua miễn thuế năm đầu kể từ ngày thành lập miễn 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm nghĩa có khả miễn giảm thuế 14 năm vượt chu kỳ công nghệ gấp 2-3 lần chu kỳ kinh doanh Đây khoảng thời gian dài để nhà đầu tư hồn vốn có lãi Khi hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển đổi hình thức đầu tư để hưởng ưu đãi theo hình thức đầu tư di chuyển sở sản xuất sang địa phương khác để hưởng ưu đãi từ đầu nghĩa 14 năm Nếu di chuyển đầu tư 63 địa phương nước với 63 quan độc lập định đầu tư nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư hưởng ưu đãi lớn đầu tư lên đến 882 năm nghĩa gần thiên niên kỷ Điều làm giảm tính bền vững tài khóa, ngân sách Việt Nam Việc loại bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước đầu tư nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh (năm 2016 tăng bậc so với năm 2015) vào doanh nghiệp FDI với tỷ lệ góp vốn 51% tạo sóng đầu tư theo hướng doanh nghiệp liên doanh FDI 51% Điều tạo hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, bí tăng khả học hỏi nhà đầu tư nước cần chuẩn bị thích ứng triệt để Xu hướng doanh nghiệp 100% nước ngồi liên doanh 51% phần góp vốn điều lệ tăng lên Việt Nam Từ vấn đề yếu tố cốt lõi gây thay đổi tiềm tường thể chế FDI Việt Nam cần quan tâm để điều chỉnh để FDI trở thành nguồn động lực vận đông theo xu hướng chất Vấn đề cần triệt để khai thác tác động tích cực, lan tỏa lâu dài FDI đến kinh tế để tận dụng lớn tác động FDI đến việc thực mục tiêu đặt tăng trưởng phát triển kinh tế Vị trí vai trò FDI kinh tế Việt Nam giai đoạn 1988-2018 FDI vào Việt Nam tăng lên nhanh chóng sau có Luật đầu tư nước ngồi Việt Nam Việt Nam có nhiều tiêm để thu hút FDI điều kiện tự nhiên, nguồn lực, thị trường, sách kể tài sản chiến lược Điều xem qua động thái tăng trưởng vốn đăng ký vốn thực Hình Năm 2008, số vốn FDI đăng ký Việt Nam đạt mức kỷ lục 70 tỷ USD Đây thời điểm Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ WTO Tuy nhiên, đối chiếu với tình hình FDI tồn cầu, năm 2008 lại năm FDI đà suy giảm để chạm đáy vào năm 2009 từ 1979 tỷ USD xuống 1114 tỷ USD Nói cách khác, động thái FDI giới FDI Việt Nam biến thiên không tương ứng với Hình 1: FDI tồn cầu 2007-2018 FDI Việt Nam đăng ký thực giai đoạn 1988-2016 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2016) Bộ Kế hoạch Đầu tư (2017) Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 20/03/2017, nước có 23.071 dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký 300,7 tỷ USD Vốn thực lũy kế đạt 158,45 tỷ USD, 49,3% tổng vốn đăng ký hiệu lực FDI đầu tư vào 19/21 ngành hệ thống phân ngành kinh tế, cơng nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao 175,57 tỷ USD, chiếm 59,3% tổng vốn đầu tư, kinh doanh bất động sản 52,58 tỷ USD (chiếm 17,48% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 12,9 tỷ USD (chiếm 4,29% tổng vốn đầu tư) Có 116 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đứng đầu Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 54 tỷ USD (chiếm 17,9% tổng vốn đầu tư) Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ USD (chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư), Singapore Đài Loan, British Virgin Island, Hồng Kông FDI đầu tư vào tất 63 tỉnh, thành phố, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 45,66 tỷ USD (chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư), Bình Dương với 28,2 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư), Bà Rịa – Vũng Tàu với 27,2 tỷ USD (chiếm 9% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 26 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư) Chỉ tính tháng đầu năm 2017, vốn FDI đă tăng 54% so với kỳ năm 2016 xuất 18 ngành kinh tế ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 50% năm 2016 Tổng vốn FDI đăng ký năm 2017 đạt 20 tỷ USD FDI thực 17-18 tỷ USD Nếu đối chiếu với cấu đầu tư theo ngành FDI giới (Hình 2) thấy có khác đáng kể Năm 2016, FDI vào dịch vụ chiếm tỷ trọng 64%, ngành chế tạo 27%, chế biến thơ 7% ngành khác 2% Hình 2: Cơ cấu đầu tư theo ngành FDI giới- khác với cấu Việt Nam • Nguồn: UNCTAD (2017) • • Nguồn: UNCTAD (2017) Về hình thức FDI, đến năm 2016, Việt Nam, hình thức doanh nghiệp 100% vốn FDI chiếm tỷ trọng 82,7% số dự án, doanh nghiệp liên doanh chiếm 16,1%, hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm 1% hợp đồng BOT, BT, BTO chiếm 0,2% Hình thức khác với cấu hình thức FDI giới đầu tư chiếm tỷ trọng khoảng 2/3 số dự án đầu tư số dự án theo hình thức ngày giảm hình thức M&A ngày tăng nước công nghiệp phát triển coi hình thức M&A Số liệu thống kê Việt Nam không thống kê theo tiêu thức khó so sánh xác Việt Nam giới hình thức đầu tư (Hình 3) Hình 3: Cơ cấu FDI theo hình thức Việt Nam • Nguồn: Bố Kế hoạch Đầu tư Nếu xem xét kim ngạch xuất- nhập giai đoạn 2001-2016, thấy FDI chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng kim ngạch xuất- nhập nước Từ năm 2001-2010, doanh nghiệp FDI chủ yếu nhập siêu tính từ năm 2012, doanh nghiệp FDI chủ yếu xuất siêu điều cho thấy lực xuất doanh nghiệp FDI cải thiện đáng kể hay nói cách khác FDI Việt Nam chủ yếu thực theo định hướng xuất (Hình 4) Hình 4: Kim ngạch xuất- nhập Việt Nam giai đoạn 2001-2016 * Nguồn: Tổng cục Hải quan (2017) Căn vào tình hình thực FDI khoảng 30 năm thấy năm 2017 2018 FDI có xu hướng tăng lên theo dự đoán tác giả, FDI thực năm 2017 vào khoảng 17,5 tỷ USD năm 2018 18 tỷ USD Tốc độ tăng GDP Việt Nam năm 2017 đạt số 6,7% theo dự báo Ngân hàng giới WB, tớc độ đạt 6.3% Việt Nam có giải pháp xuất triệu dầu thô triệu than để đạt số 6,7% gặp khó khăn giá nguyên liệu thô thị trường giới giảm ngược với mơ hình tăng trưởng theo chiều sâu Vẫn có ý kiến cho khả Việt Nam đạt 6.7% khả thi có tâm cao, khai thác tác động khởi nghiệp, kinh tế tư nhân, giải ngân FDI cam kết tác giả đồng ý theo cách tiếp cận Năm 2018, với việc mở cửa thị trường theo cam kết WTO cam kết quốc tế khác, động lực tăng trưởng Việt Nam mở rộng thị trường tăng lên nên Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 7% Kết hợp xu hướng vận động FDI và GDP Hình 5, thấy rõ xu hướng khác (GDP chủ yếu nằm ngang FDI đường dốc lên) hai năm xu hướng mở rộng Hình 5: Tăng trưởng GDP FDI thực Việt Nam giai đoạn 1988-2018 • Nguồn: Tổng cục Thống kê dự đoán tác giả (2017) Nếu sử dụng kiểm định Khi bình phương (Chisquare) thu kết sau: FDI * GDP Case Processing Summary Cases Valid Missing N Percent N Percent 31 100.0% 0.0% Chi-Square Tests Value df Pearson Chi-Square 806.000a Likelihood Ratio 200.770 Linear-by-Linear Association 1.330 N of Valid Cases 31 a 837 cells (100.0%) have expected expected count is 03 780 780 Asymp sided) 252 1.000 249 N 31 Sig Total Percent 100.0% (2- count less than The minimum Hệ số kiểm định Khi bình phương 806.000, bậc tự 780 mức ý nghĩa lớn 5% GDP Việt Nam khơng có mối quan hệ tương quan với FDI Nói cách khác, FDI có tác động đáng kể đến GDP khong máng tính tương quan, hai biên độc lập với Tăng trưởng GDP Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác khơng nên q chủ khai thác FDI vào thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam Một số đề xuất tháng cuối năm 2017 Dựa phân tích xu hướng kiểm định mối quan hệ tương quan FDI GDP kết hợp với việc xem xét yếu tố khác mở cửa thị trường theo cam kết WTO từ 11/1/2018 hàng rào thương mại loại bỏ, đó, thấy kinh tế Việt Nam chịu áp lực khác mạnh từ FDI nhập hàng hóa từ nước ngồi mà đối tác thương mại có chiến lược thâm nhập vào thị trường Việt Nam với quy mô dân số khoảng 95 triệu người thu nhập bình quân đầu người khoảng 2500 USD Mặc dù phân tích nghiên cứu định lượng cho thấy FDI khơng có mối quan hệ chặt chẽ với GDP Việt Nam vị trí vai trò FDI tác động thị trường, tạo việc làm thuscd dẩy xuất Để tiếp tục khai thác tác động FDI với tác động có thể, có số đề xuất sau: Thứ nhất, cần điều chỉnh yếu tổ cốt lõi thể chế áp dụng FDI theo thông lệ cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia để tăng độ ổn định, thống thể chế, thể quan tâm thể chế để giảm thiểu thiệt hại lợi ích nhà đầu tư nước ngồi khai thác triệt để ưu đãi để thu lợi giảm nghĩa vụ phải thực với Việt Nam Việc ký kết hiệp định TPP tạo động lực mạnh để nhà đầu tư tăng FDI vào Việt Nam, cần đưa tun bơ thức tham gia TPP để nhà đầu tư chuẩn bị từ trước TPP có hiệu lực vào 2/4/2018 Trong điều kiện TPP khơng có Mỹ, cần đàm phán để nâng Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ lên trình độ phù hợp với đặc thù hai nước sách phát triển đàm phán song phương Chínhq uyền Tổng thống Donald Trump Đây động lực lớn để dòng FDI xuất tăng nhanh vào Việt Nam để đến vượt qua ngưỡng định tạo động lực toàn diện triệt để với kinh tế Việt Nam tháng cuối năm 2017 giai đoạn có tính bước ngoặt Có chiến lược để khai thác quy chế kinh tế thị trường Việt Nam Hoa Kỳ công nhân kinh tế thị trường nhằm hình thánh sức mạnh tăng trưởng Thứ hai, kết nối khu vực kinh tế lại với FDI theo cách thức cải thiện trình độ nguồn nhân lực để học hỏi trực tiếp dự án, mơ mơ hình tham gia thị trường, đầu tư vào lĩnh vực có khả sinh lợi cao FDI thực Việt Nam để giảm thiểu chi phí nghiên cứu thị trường Nỗ lực, chủ động tích của doanh nghiệp nguồn động lực trực tiếp để đạt mục tiêu học hỏi kết nối với FDI Cần tâm sử dụng FDI để mở rộng thị trường nước, phát triển mạnh thị trường địa phương nước, kết nối thị trường nước nước Việc hoàn thiện thể chế FDI tạo đột phá lớn FDI Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng bình đẳng, minh bạch, giảm thiểu chi phí giao dịch ngầm, tình trạng quan liêu, tham nhũng loại thủ tục, giấy phép không phù hợp việc xây dựng công bố công khai hệ thống quản lý sử dụng trực tuyến dễ tiếp cận, loại bỏ loại giấy phép đào tạo đội ngũ cơng chức có trình độ chun mơn, kỹ luật lao động có suất cao Đặc biệt, cần trọng cải thiện môi trường kinh doanh địa phương lấy số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) làm cử để hồn thiện khía cạnh Mạnh dan bổ sung thêm số thành phần “Mức độ thân thiện thiện ý với nhà đầu tư nước ngoài” để tăng khả hồn thiện mơi trường kinh doanh theo hướng xây dựng phủ gần dân, gần nhà đầu tư phủ hỗ trợ Chỉ số nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng vơ cảm giảm thiểu gai góc, sắc nhọn ứng xử sách, cơng cụ biện pháp áp dụng với nhà đầu tư nước Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện sở hạ tầng đường giao thông, sân bay, bến cảng, hạ tầng thông tin, trung tâm dịch vụ logistics, dịch vụ kinh doanh loại dịch vụ khác để tiết kiệm thời gian, chi phí để thúc đẩy trình đầu tư, phát khai thác hội tạo tảng để nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư lớn vào lĩnh vực của kinh tế, góp phần khai thác nguồn lực phát triển tận dụng mức tiềm Đặc biệt cần tăng kết nối với trung tâm kinh tế lớn nước, kết nối thị trường khu vực để vùng kinh tế nước trở thành đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng nước Kết luận Trong tháng cuối năm 2017, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6,7% Ngân hàng giới đưa dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2017 đạt 6,3% có giải pháp tiếp tục xuất triệu dầu thô hàng triệu than đá theo phương thức vận hành mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng Tiềm tăng trưởng kinh tế Việt Nam lớn xét nguồn lực tài nguyên, nhân lực, tài chính, lực sản xuất vùng kinh tế động lực kinh tế có chiều hương phát triển tích cực Tuy nhiên, FDI nguồn động lực lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam tháng cuối năm 2017 FDI trở thành nguồn lực đóng vai trò nội cơng kinh tế nguồn hàng nhập từ nước tăng lên lớn mở cửa đầy đủ theo cam kết WTO giai đoạn chuẩn bị tháng cuối năm 2017 Cần rà soát điều chỉnh yếu tổ cốt lõi thể chế FDI để FDI thực trở thành nguồn động lực thiếu thực mục tiêu tăng trưởng Việt Nam tháng cuối năm 2017 bên cạnh phần lại kinh tế Việt Nam Việc điều chỉnh khơng phải biện pháp mang tính tức thời có giá trị trung hạn dài hạn Cần có phối hợp quan xây dựng thực pháp luật để thực mục tiêu đạt hiệu Đầy giai đoạn Việt Nam đối mặt với trạng thái “nội cơng, ngoại kích” kinh tế FDI trở thành yếu tố nợi cơng nhập ạt vào Việt Nam trở thành yếu tố “ngoại kích” cần giải thỏa đáng Danh mục tài liệu tham khảo Agya, Atabani Adi1 , Wunuji, Emmanuel Adimani (2014), Effect of Foreign Direct Investment on China Economic Growth: A Granger Causality Approach, truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: Bân Kinh tế trung ương (2017), Tài liệu “Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2017” tổ chức Hà Nội ngày 25 tháng năm 2017 Cục đầu tư nước (2017), Số liệu đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: Đại học Kinh tế quốc dân (2012), Giáo trình Kinh tế quốc tế Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Chương di chuyển quốc tế nguồn lực Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, Phần đầu tư Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Chương 30: Đầu tư Luật đầu tư nước Việt Nam 2000 Luật đầu tư 2014 Mahanta Devajit (2012), Impact of Foreign Direct Investment on Indian economy, truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: 10 Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (2016), Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh, truy cập lầ cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: < http://www.pcivietnam.org/uploads/46374Bao%20cao%20PCI%202016_final.pdf> 11 P.T (2017), Báo Dân trí, Lương cơng chức, viên chức thức tăng từ 1/7/2017, truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: 12 Stiglizt E.J (1995), Kinh tế học công cộng Nhà xuất Khoa học- kỹ thuật 13 Trung tâm WTO, Các cam kết quốc tế Việt Nam, truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: 14 Uy ban Liên hợp quốc thương mại phát triển (UNCTAD), Báo cáo đầu tư toàn cầu 2017, truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: 15 Viện Chiến lược Chính sách tài (2017), Cần sách an toàn ổn định để thu hút đầu tư nước ngoài, truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: ... từ 1/7 /2017, truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: 12 Stiglizt E.J (1995), Kinh... cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ: Bân Kinh tế trung ương (2017) , Tài liệu “Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2017 tổ chức Hà Nội... năm 2017 tổ chức Hà Nội ngày 25 tháng năm 2017 Cục đầu tư nước (2017) , Số liệu đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Truy cập lần cuối ngày 28 tháng năm 2017, từ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Dau tu truc tiep tu nuoc ngoai 2017, Dau tu truc tiep tu nuoc ngoai 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay