THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ: TÀI SẢN VÔ HÌNH CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

38 10 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 11:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Thuyết trình mơn học Kế tốn quốc tế IAS 37 + IAS 38 TÀI SẢN VƠ HÌNH CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh viên thực hiện: Nhóm Giảng đường KI – B511 – Sáng thứ Đại học Kinh Tế Tp.HCM DANH SÁCH SINH VIÊN NHĨM STT Mã SV Họ lót Tên Ghi Mức độ tham gia 39 31111022985 Lâm Ngọc Hải Long IAS 38 95% 40 31111020987 Lê Trường Long IAS 38 95% 41 31111021241 Huỳnh Tấn Lộc IAS 37 100% 42 31111020036 Nguyễn Thạch Hà Ly IAS 37 95% 43 31111022084 Trần Thị Xuân Mai IAS 38 95% 44 31111023459 Đoàn Thiện Minh IAS 38 95% 45 31111020872 Hồ Nguyễn Trà My IAS 38 100% 46 31111022245 Huỳnh Ngọc Ngân IAS 38 100% 47 31111022216 Nguyễn Quỳnh Bảo Nhóm trưởng Ngân IAS 37 + 38 48 31111021704 Nguyễn Trần Hải Ngân IAS 37 95% 49 31111020968 Lê Thị Ngần IAS 37 90% 50 31111021381 Dương Hồng Ngọc IAS 37 100% 51 31111023237 Đinh Bảo Ngọc IAS 38 95% 52 31111020251 Đinh Vũ Khánh Ngọc IAS 37 90% 53 31111020455 Đỗ Thị Ngọc IAS 37 90% 54 311110213 Ngọc IAS 37 55 31111022413 Nguyễn Minh Ngọc IAS 38 90% 56 31111021221 Phan Thanh Ngọc IAS 37 95% 57 31111020321 Trần Phạm Hồng Ngọc IAS 38 95% Nguyễn Lưu Như 100% 95% | Page IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM MỤC LỤC Chương 1: IAS 37 .3 Tổng quan nợ phải trả, dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng Đánh giá khoản dự phòng phải trả Dự phòng cho hợp đồng có rủi ro lớn .6 Các khoản dự phòng tái cấu Công bố khoản dự phòng phải trả Bài tập tình 11 Câu hỏi trắc nghiệm 14 Chương 2: IAS 38 19 Định nghĩa 19 Điều kiện ghi nhận đo lường giá trị tài sản vơ hình .19 Ghi nhận chi phí 26 Đo lường giá trị tài sản sau ghi nhận ban đầu 30 Thời gian sử dụng hữu ích 33 TS vơ hình có thời gian sử dụng hữu ích giới hạn .33 TS vơ hình có thời gian sử dụng hữu ích khơng xác định 34 Câu hỏi trắc nghiệm 34 Bài tập tình 35 | Page IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM IAS 37 CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ N TIỀM TÀNG Nội dung chính: Tổng quan nợ phải trả, dự phòng phải trả nợ tiềm tàng ( định nghĩa, điều kiện ghi nhận, phân biệt) Đánh giá khoản dự phòng phải trả Các hợp đồng có rủi ro lớn Các khoản dự phòng tái cấu Cơng bố Tổng quan nợ phải trả, dự phòng phải trả nợ tiềm tàng: a Nhắc lại định nghĩa: - Nợ phải trả nghĩa vụ doanh nghiệp phát sinh từ kiện xảy ra, việc toán làm giảm sút lợi ích kinh tế doanh nghiệp - Dự phòng phải trả khoản nợ phải trả không chắn giá trị thời gian b Phân biệt nợ phải trả, dự phòng phải trả nợ tiềm tàng: • Phân biệt nợ phải trả khoản dự phòng: tình trạng khơng chắn có liên quan đến thời gian giá trị tốn • Phân biệt nợ tiềm tàng với dự phòng phải trả: | Page IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM • BẮT ĐẦU Nghĩa vụ nợ kết kiện q khứ Khơng Có Có khả giảm lợi ích kinh tế? Có khả tồn nghĩa vụ nợ khơng Có Có Khơng Có Khả có thấp khơng? Có Ước tính cách đáng tin cậy? Không/ Không Công bố nợ tiềm tàng Có Khơng làm Lập dự phòng nợ phải trả Ví dụ 1: Sau đám cưới năm 20X0 có 10 người chết, có lẽ ngộ độc thức ăn từ sản phẩm bán cty X Những thủ tục pháp lý bắt đầu tìm kiếm thiệt hại cty X gây ra, nhiều tranh cãi Cho đến ngày duyệt BCTC năm 20X0 luật sư cty cho lời khuyên nhiều khả công ty không bị dính dáng nghĩa vụ pháp lý Tuy nhiên đến ngày duyệt BCTC năm 20X1, diễn biến vụ tranh cãi, luật sư khuyên cty có nhiều khả cơng ty bị dính dáng nghĩa vụ pháp lý Phương pháp xử lý kế toán nào: | Page IAS 37 & IAS 38 Lập dự phòng nợ phải trả Khơng làm Đại học Kinh Tế Tp.HCM 1) Cuối năm tài 20X0? 2) Cuối năm tài 20X1? Trả lời: 1) Tại ngày 31/12/X0 - Không cần ghi nhận dự phòng Cơng ty thuyết minh với vai trò khoản nợ tiềm tàng 2) Tại ngày 31/12/X1: Cần ghi nhận khoản dự phòng phát sinh nghĩa vụ Ví dụ 2: Một tập đồn dầu khí gặp phải cố tràn dầu Trong khứ xảy kiện tương tự, công ty thường dàn xếp với nhà quản lý mơi trường tốn khoản tiền khổng lồ để tránh kiện tụng Luật sư tập đoàn khuyên khơng có điều khoản luật u cầu cơng ty phải trả tiền cho cố tràn dầu Về phía Quốc hội, xem xét việc ban hành Luật, luật năm để thông qua kể từ ngày xảy cố Tuy nhiên sách chung mơi trường, công ty nêu rõ ý thức trách nhiệm đồng thời công nhận đền bù tổn thất xảy Từ vấn đề nảy sinh: khoản chi phí bồi thường liên quan đến cố tràn dầu dự phòng phải trả hay nợ tiềm tàng cơng ty? -Đây nghĩa vụ ngầm hiểu, phải lập khoản dự phòng Ví dụ 3: Cơng ty BestBye đối phó với vụ kiện sau: a Sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hóa Best-Buy Best-Buy khởi kiện yêu cầu bồi thường 100 triệu USD Chuyên gia tư vấn pháp luật nhận định Best-Buy khó có khả thắng kiện  khơng làm b Khơng chi trả khoản toán kết thúc hợp đồng lao động cho 200 nhân viên bị viêc mà khơng đưa lí Các nhân viện khởi kiện tập thể đòi bồi thường triệu USD Luật sư cơng ty đánh giá có khả phải bồi thường, giá trị ước tính hợp lý nguyên đơn thắng kiện triệu USD  cần phải lập khoản dự phòng triệu USD c Phá hoại môi trường cụ thể đổ chất thải xuống dòng sơng, nhà môi trường yêu cầu khoản tiền bồi thường chưa xác định Tuy nhiên tư vấn viên nhận định phát sinh nghĩa vụ ngầm hiểu khơng có điều luật hành bắt buộc công ty trả cho hành động làm nhiễm mơi trường  cơng bố khoản nợ tiềm tàng Đánh giá khoản dự phòng phải trả:  Sự ước tính hợp lý | Page IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Ví dụ: Đại lý phân phối xe sở hữu xưởng dịch vụ bảo hành Để chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính, họ cần ước tính chi phí dự phòng phải trả bảo hành sản • • • phẩm Dữ liệu khứ công ty thể qua kiện sau: 60% số lượng xe bán năm khơng có u cầu bảo hành 25% số xe bán mắc lỗi bình thường 15% số xe bán có lỗi nghiêm trọng Biết chi phí để sửa chữa xe có lỗi thơng thường 10.000 USD, lỗi nghiêm trọng 30.000 USD Giá trị ước tính chi phí sửa chữa là: (60% x 0) + (25% x 10.000) + (15% x 30.000) = 7.000 (USD)  Rủi ro  Giá trị  Các kiện xảy tương lai  Thanh lý tài sản dự tính  Các khoản bồi hoàn  Thay đổi sử dụng khoản dự phòng phải trả Áp dụng việc ghi nhận nguyên tắc đánh giá hợp đồng có rủi ro lớn: khoản dự phòng cần phải ghi nhận Việc ký kết hợp đồng rủi ro lớn làm phát sinh nghĩa vụ Ví dụ: Nhà máy thủy điện Đa Nhim ký kết hợp đồng cung cấp nước với giá thấp nhà cung cấp dự tính thu Chi phí thực hợp đồng tỷ đồng Tuy nhiên khơng hồn thành hợp đồng, nhà máy phải bồi thường khoản tiền phạt tỷ đồng Khi lập dự phòng phải trả, kế tốn ghi nhận: Nợ TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp) tỷ đồng Có TK 352 (Dự phòng phải trả) tỷ đồng Áp dụng việc ghi nhận nguyên tắc đánh giá khoản dự phòng tái cấu: Điều kiện ghi nhận: a) Nghĩa vụ b) Chỉ bao gồm chi phí trực tiếp cần thiết tái cấu, không liên quan đến hoạt động diễn doanh nghiệp c) Nếu việc tái cấu liên quan đến việc nhượng bán hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ chưa phát sinh doanh nghiệp cam kết thỏa thuận có tính chất ràng buộc việc bán hoạt động kinh doanh Ví dụ: Cơng ty MaHan chuẩn bị chuyển nhà máy họ từ khu vực đến khu công nghiệp ưu đãi đầu tư (miễn nghĩa vụ thuế) Để nhận giấy phép ưu đãi từ cho phép phủ, công ty phải chuyển đến địa điểm trước kết thúc năm Hợp đồng thuê địa điểm | Page IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM khơng hủy ngang năm kể từ cuối năm nay, tiền thuê 100.000 USD/ năm Lãi suất chiết khấu áp dụng 10% Hiện giá chi phí tái cấu là: Ví dụ: Ban giám đốc cơng ty Nikee họp ngày 15/12/20X0 định đóng cửa chi nhánh Trung Quốc chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam Một kế hoạch chi tiết thức vấn đề chuyển nhà máy công bố Thư ngỏ gửi đến khách hàng, nhà cung cấp nhân viên Ngoài ra, ban giám đốc tổ chức họp để thảo luận vấn đề chi tiết kế hoạch Những hành động Ban giám đốc tạo nghĩa vụ ngầm định cho việc lập dự phòng tái cấu Cơng bố khoản dự phòng phải trả a) Số dư đầu cuối kỳ b) Số dự phòng tăng trích lập kỳ c) Số tiền sử dụng d) Số tiền không sử dụng đến lập dự phòng kỳ e) Việc tăng kỳ số tiền chiết khấu theo thời gian ảnh hưởng thay đổi theo tỷ lệ chiết khấu Ví dụ: Bảng cân đối kế tốn tập đồn LVMH ( Louis Vuiton): FINANCIAL DOCUMENTS - DECEMBER 31, 2013 CONSOLIDATED BALANCE SHEET ASSETS Notes 2013 2012 (*) 2011 (*) Brands and other intangible assets 11,458 11,510 11,482 Goodwill 9,959 7,806 6,957 Property, plant and equipment 9,602 8,769 8,017 Investments in associates 152 163 170 Non-current available for sale financial assets 7,080 6,004 5,982 Other non-scurrent assets 432 519 478 (EUR millions) | Page IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Deferred tax Non-current assets 909 954 760 39,592 35,725 33,846 Inventories and work in progress 10 8,586 8,080 7,510 Trade accounts receivable 11 2,189 1,985 1,878 235 201 121 Income taxes Other current assets 12 1,851 1,811 1,455 Cash and cash equivalents 14 3,221 2,196 2,303 Current assets 16,082 14,273 13,267 Total assets 55,674 49,998 47,113 Notes 2013 2012 (*) 2011 (*) Share capital 15.1 152 152 152 Share premium account 15.1 3,849 3,848 3,801 Treasury shares and LVMH-share settled derivatives 15.2 (451) (414) (485) Cumulative translation adjustment 15.4 (8) 342 431 Revaluation reserves 3,900 2,731 2,637 Other reserves 15,817 14,341 12,770 Net profit, Group share 3,436 3,424 3,065 Equity, Group share 26,695 24,424 22,371 1,028 1,084 1,055 27,723 25,508 23,426 LIABILITIES AND EQUITY (EUR millions) Minority interests 17 Total equity Long-term borrowings 18 4,159 3,836 4,132 Non-current provisions 19 1,755 1,756 1,530 3,934 3,960 3,925 6,403 5,456 4,506 Deferred tax Other non-current liabilities 20 | Page IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Non-current liabilities Short-term borrowings 18 Trade accounts payable Income taxes 16,251 15,008 14,093 4,688 2,976 3,134 3,308 3,134 2,952 382 442 443 Current provisions 19 322 335 349 Other current liabilities 21 3,000 2,595 2,716 Current liabilities 11,700 9,482 9,594 Total liabilities and equity 55,674 49,998 47,113 SELECTED NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 19 PROVISIONS (EUR millions) 2013 2012 (*) 2011 (*) Provisions for pensions, medical costs and similar commitments 455 519 413 1,279 1,219 1,096 21 19 21 1,755 1,756 1,530 13 11 Provisions for contingencies and losses 289 282 294 Provisions for reorganization 30 40 44 322 335 349 2,077 2,091 1,879 Provisions for contingencies and losses Provisions for reorganization Non-current provisions Provisions for pensions, medical costs and similar commitments Current provisions Total 10 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Expenditure on the project can be separately recorded: Khả đo lường chi phí cách đáng tin cậy: chi phí phát sinh đo lường cách đáng tin cậy suốt dự án Do điều kiện thỏa mãn thời điểm cuối tháng Những chi phí phát sinh trước thời điểm hạch tốn vào chi phí kỳ Những khoản chi phí phát sinh sau thời gian vốn hóa Những khoản chi đưa vào chi phí: Tháng 1: 70.000 USD Tháng 4: 150.000 USD Tháng 6: 30.000 USD Tháng 9: 200.000 USD Khoản chi phí marketing phát sinh tháng 10: 50.000 USD ghi vào chi phí khơng liên quan đến giai đoạn phát triển sản phẩm Vậy trường hợp khơng có chi phí vốn hóa Case study 2: Extreme Inc DN thành lập Công ty thành lập nhà kinh doanh quan tâm đến cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành thiết kế cho nhà sản xuất máy bay Thông qua mối liên hệ chủ DN, công ty nhận đc đơn đặt hàng từ nhà sx máy bay yêu cầu phát triển thiết kế ống dẫn máy điều hòa nhiệt độ máy bay họ Để thực dự án này, cơng ty cần triệu USD Có thể thuyết phục nhà đầu tư mạo hiểm thu số tiền triệu USD từ nhà đầu tư Silicon Valley Các khoản phí phát sinh trình nghiên cứu phát triển sau: (đơn đặt hàng xếp theo ngày)  15/1/20X5: trả lương cho kỹ thuật viên (kỹ sư nhà tư vấn) 175.000USD  31/3/20X5: phát sinh chi phí phát triển ống dẫn sản xuất mẫu thử nghiệm 250.000USD  15/6/20X5: trả phí 300.000USD cho việc kiểm tra lại trình hoạt động ống dẫn để đảm bảo sản phẩm đưa thị trường 24 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM 15/8/20X5: sx đc mẫu với chi phí 80.000USD kiểm tra với  máy điều hòa để đảm bảo khả tương thích 30/10/20X5: nhóm tập trung nhà cung cấp thiết kế khác đc mời tới  buổi hội thảo để giới thiệu SP Chi phí hội thảo 50.000USD 15/12/20X5: giai đoạn triển khai hoàn thành báo cáo dòng tiền  chuẩn bị Lợi nhuận năm 20X5 ước tính 900.000USD Câu hỏi: Ghi nhận kế tốn cụ thể cho loại chi phí phát sinh năm 20X5 gì? Trả lời: Để xác định chi phí vốn hóa ta cần phải xét đến yêu cầu đoạn 57 IAS38: Tính khả thi mặt kỹ thuật: cuối tháng 3, cơng ty tin có sản phẩm khả thi Dự tính hồn tất bán sản phẩm: tháng 6, kiểm tra lại trình hoạt động ống dẫn để đảm bảo sản phẩm đưa thị trường Khả bán sử dụng: tháng 8, công ty sản xuất mẫu kiểm tra với máy điều hòa để đảm bảo khả tương thích Sự tồn thị trường: khả bán sản phẩm cho nhà sản xuất máy bay, nhờ mà cơng ty thu lợi ích kinh tế tương lai Sự sẵn có nguồn lực: cơng ty có đầy đủ nguồn lực phục vụ cho dự án từ bắt đầu thành công lĩnh vực Khả đo lường chi phí cách đáng tin cậy: chi phí phát sinh đo lường cách đáng tin cậy suốt dự án Do điều kiện thỏa mãn thời điểm cuối tháng Những chi phí phát sinh trước thời điểm hạch tốn vào chi phí kỳ Những khoản chi phí phát sinh sau thời gian vốn hóa Những khoản chi đưa vào chi phí: Tháng 1: 175.000 USD Tháng 3: 250.000 USD Tháng 6: 300.000 USD Tháng 8: 80.000 USD Khoản chi phí marketing phát sinh tháng 10: 50.000 USD ghi vào chi phí khơng liên quan đến giai đoạn phát triển sản phẩm Vậy trường hợp chi phí vốn hóa 25 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Ghi nhận chi phí: Chi phí liên quan đến TSVH ghi nhận chi phí, trừ khi: - Các khoản chi đáp ứng điều kiện ghi nhận tài sản vơ hình nêu - Chi phí khoản mục có từ hợp kinh doanh không đáp ứng điều kiện ghi nhận TSVH Trong trường hợp này, chi phí tính vào lợi thương mại ngày mua (tham khảo IFRS 3) Trong số trường hợp, chi phí phát sinh để cung cấp lợi ích kinh tế tương lai cho doanh nghiệp, tài sản vơ hình tài sản khác mua tạo ghi nhận Một số khoản mục đươc ghi nhận vào chi phí như: • Chi phí cho hoạt động ban đầu (chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí giới thiệu sản phẩm, quy trình mới) • Chi phí cho hoạt động huấn luyện • Chi phí khuyến mãi, quảng cáo • Chi phí di dời hoạt tái cấu trúc lại doanh nghiệp Do IASC giải tranh cãi liên quan đến việc treo lại chi phí chi phí trước hoạt động Trong khứ, nhiều đơn vị treo lại chi phí thành lập chi phí trước hoạt động giả định có lợi ích kinh tế chảy vào doanh nghiệp tương lai Điều với chuẩn mực kế tốn Việt Nam, VAS , loại chi phí ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh kì phân bổ dần thời hạn tối đa năm” Với lập trường rõ ràng IASC vấn đề này, doanh nghiệp khơng treo lại chi phí Điều kiện để ghi nhận tài sản vơ hình, theo IAS 38, nghiêm ngặt, doanh nghiệp thấy chi phí bỏ để mua hay phát triển tài sản vơ hình khó vốn hóa trước Trong trường hợp vậy, chi phí phát sinh phải đưa vào chi phí thời kỳ Hơn đưa vào chi phí thời kỳ chi phí khơng thể vốn hóa kỳ sau, điều kiện ghi nhận đáp ứng sau (tuy nhiên, doanh nghiệp điều chỉnh sai sót kỳ trước khơng vốn hóa lúc đủ điều kiện vốn hóa) Bài 5.1: Cơng ty cổ phần VaFiCo mua quyền ghi âm gốc ca sĩ tiếng Mỹ Tin Hợp đồng với ca sĩ cho phép công ty ghi âm tái ghi âm lại hát ca sĩ thời hạn 10 năm Trong ba tháng đầu hợp đồng, ca sĩ Mỹ tin bị ốm nên công ty thực ghi âm Trong suốt ba tháng này, cơng ty phải trả tiền th phòng thu âm 26 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Các chi phí phát sinh cơng ty sau: a Chi phí mua quyền 10 triệu USD b Chi phí cho chiến dịch quảng cáo để giới thiệu ca sĩ triệu USD c Chi phí thuê giảng viên nhạc dạy hát cho ca sĩ d Các khoản lỗ hoạt động (chi phí th phòng thu âm khơng hoạt động…) suốt tháng đầu triệu USD Yêu cầu: Những khoản mục chi phí đủ điều kiện để vốn hóa vào tài sản vơ hình? Bài giải: Xác định tài sản vơ hình trường hợp này: quyền ghi âm gốc ca sĩ (thỏa mãn điều kiện ghi nhận tài sản vơ hình) Do khoản “chi phí mua quyền 10 triệu USD” đáp ứng điều kiện vốn hóa Khoản “chi phí cho chiến dịch quảng cáo để giới thiệu ca sĩ triệu USD” chi phí quảng cáo, “chi phí thuê giảng viên nhạc dạy hát cho ca sĩ” chi phí huấn luyện, “các khoản lỗ hoạt động tháng đầu triệu USD” chi phí cho hoạt động ban đầu Các khoản ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh kì Case study 1: Tập đồn Facts Brilliant mua quyền thu đĩa gốc ca sĩ tiếng Theo thỏa thuận, ca sĩ cho phép công ty thu âm, tái thu âm đĩa ca sĩ vòng năm Trong tháng đầu thực hợp đồng, ca sĩ bị ốm kết thực tiếp việc thu âm Tuy nhiên, cơng ty phải trả chi phí cho phòng thu suốt thời gian khơng sử dụng Những chi phí cơng ty gánh chịu: a b c Chi phí hợp pháp việc mua quyền : $ 10.000 Phí hoạt động (phí phòng thu,…) giai đoạn ban đầu: $ 2.000 Chiến dịch quảng cáo lớn để giới thiệu ca sĩ: $ 1.000 Yêu cầu: Những khoản mục chi phí đủ điều kiện để vốn hóa vào tài sản vơ hình? Bài giải: Tài sản vơ hình quyền thu đĩa gốc ca sĩ Do chi phí hợp pháp việc mua quyền chắn vốn hóa Thời gian ghi nhận tài sản vơ hình vào lúc kí hợp đồng với ca sĩ 27 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM “Chi phí hoạt động giai đoạn đầu 2000 $” “chiến dịch quảng cáo lớn để giới thiệu ca sĩ 1000$” ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh kì Bài 5.2: Các chi phí thường phát sinh thành lập nhà hàng bao gồm: a Chi phí xin giấy phép thành lập b Chi phí mua cơng thức pha chế c Đào tạo nhân viên d Chi phí giới thiệu nhà hàng đến khách hàng (phát tờ rơi) e Phần mềm kế toán f.Bản thiết kế nhà hàng g Chi phí khóa học quản lý chất lượng h Chi phí quảng cáo truyền hình i Chi phí xin giấy phép chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm j Chi phí hợp đồng với bếp trưởng Bài giải: a Chi phí xin giấy phép thành lập Chi phí ban đầu doanh nghiệp  Ghi nhận vào chi phí b Chi phí mua cơng thức pha chế Thỏa điều kiện ghi nhận tài sản vơ hình  Chi phí vốn hóa c Đào tạo nhân viên Chi phí huấn luyện  Ghi nhận vào chi phí d Chi phí giới thiệu nhà hàng đến khách hàng (phát tờ rơi) Chi phí quảng cáo  Ghi nhận vào chi phí e Phần mềm kế tốn Phần mềm kế tốn mua thỏa điều kiện ghi nhận tài sản vơ hình  Chi phí vốn hóa f Bản thiết kế nhà hàng Chi phí ban đầu  Ghi nhận vào chi phí g Chi phí khóa học quản lý chất lượng Chi phí huấn luyện  Ghi nhận vào chi phí h Chi phí quảng cáo truyền hình Chi phí quảng cáo  Ghi nhận vào chi phí i Chi phí xin giấy phép chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm Chi phí vốn hóa ?? 28 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM j Chi phí hợp đồng với bếp trưởng Đây tài sản đội ngũ nhân viên lành nghề đảm bảo luật pháp (hợp đồng)  Được phép vốn hóa Case study 3: Những chi phí thường phát sinh doanh nghiệp thành lập bao gồm: (a) Những chi phí trước hoạt động phương tiện kinh doanh (b) Cách thức pha chế, công thức, kiểu mẫu thiết kế, vật mẫu (c) Sự đào tạo, trung thành khách hàng, thị phần (d) Phần mềm kế tốn hình thành từ nội (e) Thiết kế nhà xưởng thí điểm (f) Giấy phép, quyền, hợp đồng dừng lại (g) Quyền hoạt động phát hành (h) Lợi thương mại mua hợp kinh doanh (i) Loại thuốc có sáng chế phê chuẩn sử dụng y khoa công ty phát triển (j) Giấy phép sản xuất hợp chất steroid với tài trợ phủ (k) Chi phí khóa tập huấn ban quản lý việc quản lý chất lượng công việc (l) Quảng cáo ti vi để làm tăng doanh số cơng nghiệp cơng nghệ u cầu: Chi phí chi phí đề cập phía đủ tiêu chuẩn vốn hóa dựa theo chuẩn mực số 38 chi phí ghi nhận chi phí phát sinh? Trả lời: Một số khoản (b), (e), (f), (g), (h), (j) đủ tiêu chuẩn để vốn hóa Giải thích: 29 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM (a) Phát sinh trước sản phẩm vào hoạt động, chi phí ban đầu (c) Khơng thể xác định cách trực tiếp, khơng có ràng buộc pháp lý, chi phí khơng ghi nhận cách rõ ràng (d) (i) Tài sản hình thành từ nội (k) (l) Chi phí quản lý, bán hàng khơng liên quan trực tiếp để đưa sản phẩm vào hoạt động  Chi nhận chi phí Đo lường giá trị tài sản sau ghi nhận ban đầu: Doanh nghiệp lựa chọn mơ hình giá gốc mơ hình đánh giá lại để đo lường giá trị tài sản vơ hình sau ghi nhận ban đầu * Theo mơ hình giá gốc: Sau ghi nhận ban đầu, tài sản phản ánh theo nguyên giá trừ khoản phân bổ lũy kế khoản tích lũy tổn thất tài sản * Theo mơ hình đánh giá lại: Một tài sản vơ hình áp dụng mơ hình đánh giá lại tất tài sản loại phải sử dụng mô hình đó, trừ khơng có thị trường hoạt động cho tài tài sản Tài sản phản ánh theo giá trị đánh giá lại (hay giá trị hợp lý ngày đánh giá) trừ khoản phân bổ tích lũy khoản lỗ tích lũy tổn thất tài sản • • • Giá trị hợp lý đánh giá dựa thị trường hoạt động Việc đánh giá lại thực thường xuyên đủ để đảm bảo ngày khóa sổ năm giá trị lại tài sản khơng khác biệt trọng yếu so với giá trị hợp lý Mô hình đánh giá lại khơng cho phép đánh giá lại TSVH trước khơng ghi nhận TS ghi nhận giá trị ban dầu tài sản ghi nhận giá trị ban đầu tài sản khác với giá gốc Giá trị phân bổ lũy kế tài sản vơ hình xử lý theo cách: - Điều chỉnh lại tương xứng với thay đổi giá trị lại tài sản để giá trị lại tài sản sau đánh giá lại với giá trị đánh giá lại - Cấn trừ với nguyên giá tài sản giá trị sau cấn trừ điều chỉnh theo giá trị hợp lý đánh giá lại tài sản 30 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Xử lý kế tốn mơ hình đánh giá lại: Chênh lệch tăng ghi vào khoản mục Thặng dư đo đánh giá lại thuộc vốn chủ sở hữu Nhưng trước có ghi nhận khoản đánh giá giảm vào chi phí khoản chênh lệch tăng ghi nhận vào lãi kỳ để bù trừ lại khoản đánh giá giảm giá trị tài sản trước Chênh lệch giảm ghi nhận vào lỗ đánh giá lại tài sản Tuy nhiên trước tài sản dánh giá tăng ghi nhận vào khoản mục thặng dư đánh giá lại tài sản khoản đánh giá giảm trước hết phải ghi giảm khoản mục thặng dư đánh giá lại tài sản ghi nhận phần lại vào lỗ đánh giá lại tài sản Bài 5.5: Các thông tin sau ba tình tách biệt cơng thy kahsc áp dụng mơ hình đánh giá lại tìa sản a Cơng ty A mua tài sản vơ hình trị giá 100.000 USD vào ngày 31/12/20X0 Tài sản đánh giá lại 85.000 USD vào nagyf 31/12/20X1 120.000 USD vào ngày 31/12/20X2 1.Nghiệp vụ a: • Ngày 31/1/20X1: tài sản đánh giá giảm 15000 Nợ lỗ : 15000 Có Tài sản vơ hình: • 15000 Ngày 31/12/20X2: tài sản đánh giá tăng 35000 Nợ Tài sản vơ hình 35000 Có Thu nhập 20000 Có thặng dư đánh giá lại tài sản 15000 b Công ty B mua tài sản vơ hình trị giá 100.000 USD vào ngày 31/12/20X0 Tài sản đánh giá lại 125.000 USD vào ngày 31/12/20X1 80.000 USD vào ngày 31/12/20X2 Nghiệp vụ b: • Ngày 31/1/20X1: tài sản đánh giá tăng 25000 Nợ Tài sản vơ hình 25000 31 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Có Thặng dư đánh giá lại tài sản • 25000 Ngày 31/12/20X2: tài sản đánh giá giảm 45000 Nợ lỗ đánh giá lại tài sản 20000 Nợ thặng dư đánh giá lại tài sản 25000 Có Tài sản vơ hình 45000 • Thanh lý tài sản vơ hình - Thanh lý ( bán, cho th tài qun góp ) - Khơng lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng lý tài sản LÃI(LỖ) = TN THUẦN - GTCL c Công ty C bán tài sản vơ hình vào ngày 31/12/20X2 Tài sản có ngun giá 70.000 USD, giá trị ljai 90.000 USD vào ngày nhượng bán 120.000 USD Nghiệp vụ c Nợ Tài sản vơ hình 20000 Có thặng dư đánh giá lại tài sản Nợ tiền : 20000 120000 Có Tài sản vơ hình 90000 Có lãi ( nhượng bán tài sản) 30000 Thời gian sử dụng hữu ích Chia làm loại: Có giới hạn hay khơng thể xác định TS vơ hình có thời gian sử dụng giới hạn phân bổ, TS vơ hình khơng có thời hạn sử dụng hữu ích khơng phân bổ Nếu TS vơ hình có thời gian sử dụng giới hạn gia hạn, lúc thời gian sử dụng hữu ích tài sản bao gồm thời gian gia hạn có chứng cho thấy chi phí gia hạn khơng đáng kể TS có thời gian sử dụng hữu ích mặt kinh tế mặt pháp lý Lúc thời gian sử dụng hữu ích khoảng thời gian ngắn hai khoảng thời gian 32 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM TS vơ hình có thời gian sử dụng hữu ích giới hạn - Được phân bổ cách hệ thống TS bắt đầu đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng - Việc phân bổ chấm dứt sớm TS phân loại sang TS giữ để bán chờ lý TS bị xóa sổ - Phương pháp phân bổ: Thơng thường phân bổ Ngồi sử dụng phương pháp số dư giảm dần hay tổng số lượng sản phẩm cần sử dụng qn trừ có thay đổi hình thức sử dụng lợi ích kinh tế từ TS - CP phân bổ tính vào CP kỳ, trừ chuẩn mực chuẩn mực khác cho phép ghi nhận vào giá trị lại TS - Việc phân bổ tiếp tục TS không sử dụng trừ TS khấu hao hết phân loại sang TS giữ để bán, lý *Giá trị lý giả định không (0) trừ khi: • Có cam kết bên thứ ba mua lại TS hết thời gian sử dụng hữu ích • Có thị trường hoạt động cho TS để xác định giá trị lại tài sản thị trường tồn đến kết thúc thời gian sử dụng hữu ích TS Giá trị khấu hao xác định sau trừ giá trị lý Giá trị lý xem xét vào cuối năm tài việc thay đổi giá trị lý thay đổi ước tính kế tốn bị chi phối IAS 08 “Chính sách kế tốn, thay đổi ước tính kế tốn sai sót” Giá trị lý đánh giá tăng lên cao giá trị lại TS Trong trường hợp này, giá trị khấu hao không (0) *Xem xét lại thời gian phân bổ phương pháp phân bổ Thời gian phương pháp phân bổ phải xem xét lại vào cuối năm tài Nếu thời gian sử dụng hữu ích hình thức sử dụng lợi ích kinh tế tương lai TS thay đổi, lúc thời gian phương pháp phân bổ phải thay đổi TS vơ hình có thời gian sử dụng hữu ích khơng thể xác định - Không phân bổ khấu hao - Theo IAS 36 “Giảm giá trị tài sản”, doanh nghiệp phải đánh giá giảm giá trị TS có thời gian sử dụng hữu ích xác định cách so sánh giá trị thu hồi giá trị lại TS định kỳ năm có dấu hiệu cho thấy TS bị giảm giá trị - Thời gian sử dụng hữu ích TS cần xem xét sau niên độ để đảm bảo thời gian sử dụng TS xác định Nếu khơng doanh nghiệp cần chuyển sang loại có thời gian sử dụng giới hạn CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 33 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Một tổ chức thành lập bổ nhiệm bạn làm cố vấn tài Doanh nghiệp vừa hồn thành nghiên cứu cơng khai hồn thành án, cơng ty nhờ bạn cho lời khuyên xác theo mệnh đề sau bên liên quan Bạn chọn mệnh đề nào? a) Chi phí phát sinh suốt giai đoạn nghiên cứu vốn hóa b) Chi phí phát sinh suốt giai đoạn phát triển vốn hóa đáp ứng tiêu chí tính khả thi kĩ thuật dự án đáp thiết lập c) Chi phí huấn luyện kĩ thuật viên sử dụng giai đoạn nghiên cứu vốn hóa d) Thiết kế chi tiết công cụ dự án phải hội đủ điều kiện hoạt động nghiên cứu Tài sản không thỏa mãn tài sản cố định vơ hình a) Phần mềm máy vi tính b) Bằng sáng chế có đăng kí c) Bản quyền bảo vệ d) Máy tính xách tay Trả lời: b Tài sản thỏa mãn tài sản cố định vơ hình theo IAS 38 a) Quảng cáo khuyến chương trình giới thiệu sản phẩm lớn b) Học phí trả cho nhân viên người định tham gia chương trình MBA trường đại học Harvard làm việc với công ty c) Khoản lỗ hoạt động giai đoạn dự án d) Lệ phí đăng kí sở hữu trí tuệ sáng chế Trả lời: d Sau ghi nhận ban đầu, tài sản cố định vơ hình ghi nhận theo a) Giá gốc trừ khấu hao lúy kế b) Giá gốc trừ giá trị hao mòn lũy kế khấu hao lũy kế c) Giá trị đánh giá lại trừ khấu hao lũy kế d) Giá gốc cộng với khoản chênh lệch tăng giá gốc với giá thị trường kể từ tài sản mua Trả lời:a Những công bố sau không theo yêu cầu IAS 38 a) Đời sống hữu ích tài sản cố định vơ hình b) Thặng dư giá trị tài sản đầu cuối niên độ c) Cam kết theo hợp đồng cảu việc mua sắm tài sản cố định vơ hình d) Giá thị trường tài sản cố định vơ hình sử dụng đối thủ Trả lời: d Tình 1: Tập đoàn Facts Brilliant mua quyền thu đĩa gốc ca sĩ tiếng Theo thỏa thuận, ca sĩ cho phép công ty thu âm, tái thu âm đĩa ca sĩ vòng năm Trong tháng đầu thực hợp đồng, ca sĩ bị ốm kết thực tiếp việc thu âm 34 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Tuy nhiên, công ty phải trả chi phí cho phòng thu suốt thời gian khơng sử dụng Những chi phí cơng ty gánh chịu: d Chi phí hợp pháp việc mua quyền : $ 10.000 e Phí hoạt động (phí phòng thu,…) giai đoạn ban đầu: $ 2.000 f.Chiến dịch quảng cáo lớn để giới thiệu ca sĩ: $ 1.000 Yêu cầu: Những khoản mục chi phí đủ điều kiện để vốn hóa vào tài sản vơ hình? Bài giải: Tài sản vơ hình quyền thu đĩa gốc ca sĩ Do chi phí hợp pháp việc mua quyền chắn vốn hóa Thời gian ghi nhận tài sản vơ hình vào lúc kí hợp đồng với ca sĩ “Chi phí hoạt động giai đoạn đầu 2000 $” “chiến dịch quảng cáo lớn để giới thiệu ca sĩ 1000$” ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh kì Tình 2: Extreme Inc DN thành lập Công ty thành lập nhà kinh doanh quan tâm đến cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành thiết kế cho nhà sản xuất máy bay Thông qua mối liên hệ chủ DN, công ty nhận đc đơn đặt hàng từ nhà sx máy bay yêu cầu phát triển thiết kế ống dẫn máy điều hòa nhiệt độ máy bay họ Để thực dự án này, công ty cần triệu USD Có thể thuyết phục nhà đầu tư mạo hiểm thu số tiền triệu USD từ nhà đầu tư Silicon Valley Các khoản phí phát sinh q trình nghiên cứu phát triển sau: (đơn đặt hàng xếp theo ngày)  15/1/20X5: trả lương cho kỹ thuật viên (kỹ sư nhà tư vấn) 175.000USD  31/3/20X5: phát sinh chi phí phát triển ống dẫn sản xuất mẫu thử nghiệm 250.000USD  15/6/20X5: trả phí 300.000USD cho việc kiểm tra lại trình hoạt động ống dẫn để đảm bảo sản phẩm đưa thị trường  15/8/20X5: sx đc mẫu với chi phí 80.000USD kiểm tra với máy điều hòa để đảm bảo khả tương thích 35 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM 30/10/20X5: nhóm tập trung nhà cung cấp thiết kế khác đc mời tới  buổi hội thảo để giới thiệu SP Chi phí hội thảo 50.000USD 15/12/20X5: giai đoạn triển khai hồn thành báo cáo dòng tiền  chuẩn bị Lợi nhuận năm 20X5 ước tính 900.000USD Câu hỏi: Ghi nhận kế toán cụ thể cho loại chi phí phát sinh năm 20X5 gì? Trả lời: Để xác định chi phí vốn hóa ta cần phải xét đến yêu cầu đoạn 57 IAS38: Tính khả thi mặt kỹ thuật: cuối tháng 3, công ty tin có sản phẩm khả thi Dự tính hồn tất bán sản phẩm: tháng 6, kiểm tra lại trình hoạt động ống dẫn để đảm bảo sản phẩm đưa thị trường Khả bán sử dụng: tháng 8, công ty sản xuất mẫu kiểm tra với máy điều hòa để đảm bảo khả tương thích Sự tồn thị trường: khả bán sản phẩm cho nhà sản xuất máy bay, nhờ mà công ty thu lợi ích kinh tế tương lai Sự sẵn có nguồn lực: cơng ty có đầy đủ nguồn lực phục vụ cho dự án từ bắt đầu thành công lĩnh vực Khả đo lường chi phí cách đáng tin cậy: chi phí phát sinh đo lường cách đáng tin cậy suốt dự án Do điều kiện thỏa mãn thời điểm cuối tháng Những chi phí phát sinh trước thời điểm hạch tốn vào chi phí kỳ Những khoản chi phí phát sinh sau thời gian vốn hóa Những khoản chi đưa vào chi phí: Tháng 1: 175.000 USD Tháng 3: 250.000 USD Tháng 6: 300.000 USD Tháng 8: 80.000 USD Khoản chi phí marketing phát sinh tháng 10: 50.000 USD ghi vào chi phí khơng liên quan đến giai đoạn phát triển sản phẩm Vậy trường hợp khơng có chi phí vốn hóa Tình 3: 36 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM Những chi phí thường phát sinh doanh nghiệp thành lập bao gồm: (a) Những chi phí trước hoạt động phương tiện kinh doanh (b) Cách thức pha chế, công thức, kiểu mẫu thiết kế, vật mẫu (c) Sự đào tạo, trung thành khách hàng, thị phần (d) Phần mềm kế tốn hình thành từ nội (e) Thiết kế nhà xưởng thí điểm (f) Giấy phép, quyền, hợp đồng dừng lại (g) Quyền hoạt động phát hành (h) Lợi thương mại mua hợp kinh doanh (i) Loại thuốc có sáng chế phê chuẩn sử dụng y khoa công ty phát triển (j) Giấy phép sản xuất hợp chất steroid với tài trợ phủ (k) Chi phí khóa tập huấn ban quản lý việc quản lý chất lượng công việc (l) Quảng cáo ti vi để làm tăng doanh số cơng nghiệp cơng nghệ u cầu: Chi phí chi phí đề cập phía đủ tiêu chuẩn vốn hóa dựa theo chuẩn mực số 38 chi phí ghi nhận chi phí phát sinh? Trả lời: Một số khoản (b), (e), (f), (g), (h), (j) đủ tiêu chuẩn để vốn hóa Giải thích: (a) Phát sinh trước sản phẩm vào hoạt động, chi phí ban đầu (c) Khơng thể xác định cách trực tiếp, khơng có ràng buộc pháp lý, chi phí khơng ghi nhận cách rõ ràng (d) (i) Tài sản hình thành từ nội 37 | P a g e IAS 37 & IAS 38 Đại học Kinh Tế Tp.HCM (k) (l) Chi phí quản lý, bán hàng khơng liên quan trực tiếp để đưa sản phẩm vào hoạt động  Chi nhận chi phí Tình 4: Cơng Ty Active Asset sở hữu giấy phép người điều khiển taxi tự chuyển đổi, mà nhận vào ngày 01 tháng 01 năm 20X1 với chi phí ban đầu 10.000$ Thời gian sử dụng giấy phép năm ( dựa vào ngày mà bắt đầu có hiệu lực) Cơng ty sử dụng phương pháp đường thẳng để phân bổ giá trị vơ hình Giấy phép thường mua bán người điều khiển với người điều khiển nỗ lực để công nhận Trên bảng cân đối kế toán, ngày 31 tháng 12 năm 20X2, vi chấp nhận tăng giá vé taxi cố định phủ, giá trị giao thương giấy phép 12.000$ Khoản phân bổ tích lũy đến ngày 31 tháng 12 năm 20X2 4.000$ Yêu cầu: Khoản mục báo cáo cần trình bày vào ngày 31 tháng 12 năm 20X2, phản ánh tăng/giảm giá trị sổ sách ( chi phi khoản đánh giá lại trừ khấu hao lũy kê) dựa đánh giá lại giấy phép hoạt động với sở giá trị mua bán giấy phép tương tự? Hơn nữa, giá trọ sổ sách tổng hợp tài sản vơ hình sau đánh giá lại? Trả lời: Những khoản mục ghi nhận sổ sách kế toán là: 1) Là môt khấu trừ khoản khấu hao lũy kế làm giảm giá trị tài sản: Nợ Tài khoản –khấu hao lũy kế 4.000$ Có Tài khoản – Tài sản vơ hình 4.000$ 2) Là tăng lên giá ghi sổ ròng khoản đánh giá lại: Nợ TK Tài sản vơ hình 6.000$ Có TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.000$ Kết cuối tài sản xét lại với giá ghi sổ là: 12.000$ = 10.000$ - 4.000$ + 6.000$ 38 | P a g e IAS 37 & IAS 38 ... trả vào cuối năm theo nghĩa vụ hợp đồng Trả lời: Vì hợp đồng khơng thể hủy ngang nên dù có chuyển khỏi cơng ty phải trả khoản tiền thuê theo hợp đồng sốt năm lại hợp đồng 200,000USD Giả sử đề... hình mua phần hợp kinh doanh Tài sản vơ hình mua thơng qua hợp kinh doanh ghi nhận theo giá trị hợp lý ngày mua Bên mua ghi nhận tài sản vơ hình tách biệt với lợi ích thương mai từ hợp kinh doanh... nguyên tắc đánh giá hợp đồng có rủi ro lớn: khoản dự phòng cần phải ghi nhận Việc ký kết hợp đồng rủi ro lớn làm phát sinh nghĩa vụ Ví dụ: Nhà máy thủy điện Đa Nhim ký kết hợp đồng cung cấp nước
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ: TÀI SẢN VÔ HÌNH CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG, THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ: TÀI SẢN VÔ HÌNH CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay