NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã tại TRUNG tâm bồi DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI lộc, TỈNH NGHỆ AN

92 55 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:32

... hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức? - Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thời gian qua nào?... cứu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - Nội dung nghi n cứu: Hệ thống hoá lý luận chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,. .. chất lượng đào tạo cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc đề điểm mạnh, yếu - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã tại TRUNG tâm bồi DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI lộc, TỈNH NGHỆ AN , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã tại TRUNG tâm bồi DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI lộc, TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay