CÔNG tác xã hội NHÓM đối với TRẺ EM bị NHIỄM CHẤT độc DA CAM tại LÀNG hữu NGHỊ VIỆT NAM

119 41 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:31

... THỰC HÀNH CTXH NHÓM ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM 67 3.1 Ý nghĩa thực hành công tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị .67... tác xã hội nhóm dịch vụ cho CTXH nhóm với trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị 7.2 Khách thể nghiên cứu Nhóm đối tượng trẻ em bị nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị: 120 em Cán quản... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM Chuyên ngành: Công tác xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác xã hội NHÓM đối với TRẺ EM bị NHIỄM CHẤT độc DA CAM tại LÀNG hữu NGHỊ VIỆT NAM , CÔNG tác xã hội NHÓM đối với TRẺ EM bị NHIỄM CHẤT độc DA CAM tại LÀNG hữu NGHỊ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay