ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI và đề XUẤT các GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI bền VỮNG TỈNH PHÚ yên

88 46 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 04:46

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TỈNH PHÚ YÊN Tác giả VÕ SONG XUÂN THỦY Khố luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn TS CHẾ ĐÌNH LÝ Tháng 07 năm 2010 LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin chân thành cảm ơn thầy, cô khoa Tài Nguyên Môi Trường, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho thực hoàn thành luận văn Xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến T.S Chế Đình Lý phó viện trưởng viện Tài ngun – Mơi trường TP Hồ Chí Minh, trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Thầy ln hướng dẫn tận tình, giúp đỡ, nhắc nhở đóng góp ý kiến q báu để tơi có hồn thành đề tài chọn Tôi xin chân thành cảm ơn thuộc Sở văn hóa thể thao & du lịch tỉnh Phú Yên cung cấp tài liệu, số liệu đóng góp nhiều ý kiến suốt trình thực tập thực luận văn Xin gởi lời cảm ơn chân đến bạn lớp bên cạnh hỗ trợ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm học tập… suốt trình học làm luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn ba mẹ em nguồn động viên tinh thần lớn lao quan trọng để tơi có thành cơng ngày hơm TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng năm 2010 Sinh viên Võ Song Xuân Thủy TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá tiềm du lịch sinh thái đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên” thực từ tháng 03/2010 đến tháng 07/2010 với nội dung: Khảo sát trạng tài nguyên du lịch đánh giá tiềm DLST tỉnh Phú Yên Khảo sát tình hình hoạt động du lịch tỉnh Phú Yên năm gần Xác định lợi phát triển ngành du lịch tỉnh từ yếu tố bên bên so sánh lợi với lợi phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa Bình Định thông qua phương pháp ma trận CPM Xác định mức độ bền vững ngành du lịch tỉnh Phú Yên theo 23 tiêu chi du lịch bền vững Hiệp hội Du lịch Thế giới (UNWTO) Xác định yếu tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên giai đoạn thông qua phương pháp ma trận SWOT phương pháp ma trận quy hoạch chiến lược định lượng (QSPM) MỤC LỤC Trang DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DLST du lịch sinh thái KBT khu bảo tồn KDL khu du lịch IUCN Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên giới IUWTO Hiệp hội du lịch giới QLHQ & BV quản lý hiệu bền vững KTXH & CĐ kinh tế xã hội cộng đồng DSVH di sản văn hóa MT mơi trường DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Thống kê lượt khách du lịch đến Phú Yên từ năm 2005 – 2009… 31 Biều đồ 4.2: Thống kê doanh thu kinh doanh du lịch Phú Yên từ năm 2005 2009… 32 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ so sánh lợi cạnh tranh du lịch tỉnh Phú n, Khánh Hòa Bình Định… 44 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú Yên theo 23 tiêu chí du lịch bền vững UNWTO… .53 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ mức độ thành công giải pháp phát triển DLST tỉnh Phú Yên… 61 DANH SÁCH CÁC HÌNH Bảng 4.1: Ma trận EFE cho ngành du lịch tỉnh Phú Yên… 34 Bảng 4.2: Ma trận IFE cho ngành du lịch tỉnh Phú Yên… 37 Bảng 4.3: Ma trận so sánh lợi cạnh tranh ngành du lịch tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa Bình Định… 42 Bảng 4.4: Đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú Yên theo lĩnh vực quàn lư hiệu bền vững… 46 Bảng 4.5: Đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST theo lĩnh vực gia tăng lợi ích kinh tế xã hội giảm thiểu tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phương Bảng 4.6: Đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú Yên theo lĩnh vực gia tăng lợi ích di sản văn hóa giảm nhẹ tác động tiêu cực…………………………………………………………………………… ………49 Bảng 4.7: Đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú Yên theo yêu cầu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên… 50 Bảng 4.8: Đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú Yên theo yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm .50 Bảng 4.9: Đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú Yên theo yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái cảnh quan tự nhiên… 51 Bảng 4.10: Đánh giá mức độ bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú n theo lĩnh vực tăng lợi ích mơi trường giảm nhẹ tác động tiêu cực ……………………52 Chương MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Du lịch trở thành nhu cầu ngày cao đời sống Việt Nam với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn mà đặc biệt du lịch sinh thái có tiềm lớn Hiện nay, hoạt động du lịch sinh thái hình thành phát triển số địa điểm khu bảo tồn, vườn quốc gia, hệ sinh thái đất ngập nước Nhưng nhìn chung, loại hình du lịch mang tính tự phát, chưa tổ chức bản, chưa có đầu tư cho cơng việc xúc tiến phát triển công nghệ phục vụ cho du lịch sinh thái Do đó, du lịch sinh thái chưa phát triển tương xứng với tiềm vốn có Vơi× địa hin h, địa mạo đa dạng bao gơm rưng, nui×, cao ngun, đơng băng, biển, đảo, sông, hô, tạo nên phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp; cun g nhiêu di ti×ch văn hoa× lịch sư cgitri, Phn có điêu kiện pht triển đa dạng cac× loại hin h du lịch, đặc biệt phát triển du lịch sinh thái Trong năm qua, Phú n tiếp đón nhiều lượt khách ngồi nước đến du lịch với hình thức tham quan, nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí,… Tuy nhiên, du lịch Phú Yên chưa phát triển mạnh đạt kết mong muốn hạn chế sản phẩm du lịch đơn điệu, khơng tạo nét đặc trưng, khó khăn sở hạ tầng, Các chiến lược tận dụng hội để vượt Các chiến lược không để thách thức làm qua thách thức (OW) phát triển điểm yếu (TW) Tuyển dụng đào tạo cán bộ, nhân Xây dựng, hình thành khu du lịch viên ngành du lịch chuyên môn, cao cấp với đội ngũ nhân viên địa đặc biệt đội ngũ hưỡng dẫn viên phương phục vụ chuyên nghiệp: mang Xây dựng phân bố hợp lý sở nét đặc sắc riêng tác phong, thái độ hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch: phục vụ, trang phục, cách trang trí đồng khách sạn, nhà khách, nhà đón tiếp, trại hè, nhà sàn, trạm dừng chân, … Xây dựng đa dạng loại hình, sản Đầu tư xây dựng hệ thống đường xá phẩm du lịch cho đối tượng thuận lợi đến điểm du lịch, tu tạo tham gia đường mòn núi, rừng, bảo vệ thảm thực vật hai bên đường, trang bị hệ thống vệ sinh điểm du lịch (đặc biệt vùng núi)… Mở lớp tập huấn bảo vệ môi trường khu du lịch cho nhân viên, cán Xây dựng quy định cho khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên Tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức môi trường cho cộng đồng dân cư địa phương đồng thời làm thay đổi hành vi ứng xư cộng đồng nguồn tài nguyên có, tài nguyên du lịch sinh thái Xây dựng chế, sách phát triển tăng cường vai trò quản lý nhà nước khu du lịch Xây dựng sáng tạo loại hình sản phẩm du lịch sinh thái mới, hấp dẫn: du lịch tình nguyện, du lịch xuyên rừng, du lịch lặn biển, du lịch khám phá hệ sinh thái vùng đất ngập nước, chèo thuyền, cắm trại, …kết hợp với du lịch văn hóa địa Đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thông tin du lịch quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên nhiều hình thức, có chất lượng hiệu cao cho chương trình du lịch sinh thái Quy hoạch phân vùng làng nghề truyền thống phục vụ cho du lịch Sáng tạo sản phẩm lưu niệm, ăn đặc sản riêng biệt cho tỉnh Đồng thời, tạo điều kiện để trưng bày, bán cho du khách làm quà kỉ niệm khu vực thích hợp Xây dựng nhà bảo tàng truyền thống canh tác, chài lưới, phong tục sống … lâu đời cư dân địa phương Dựa vào chiến lược đề phương pháp phân tích SWOT ta có 15 giải pháp phát triển bền vững DLST tỉnh Phú Yên sau: Giải pháp 1: Sư dụng vốn đầu tư phát triển mạnh khu du lịch có, tu bổ di tích lịch sư xây dựng dự án du lịch nhằm khai thác tối ưu nguồn tiềm có Giải pháp 2: Thực khảo sát tâm lý khách du lịch khu du lịch, địa điểm du lịch 75 Giải pháp 3: Liên kết chặt chẽ ngành có liên quan giao thông vận tải, thương mại dịch vụ hợp tác phát triển với ngành du lịch Giải pháp 4: Tuyển dụng đào tạo cán bộ, nhân viên ngành du lịch chuyên môn, đặc biệt đội ngũ hưỡng dẫn viên, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp: mang nét đặc sắc riêng trang trí đồng tác phong, thái độ phục vụ, trang phục, cách Giải pháp 5: Xây dựng phân bố hợp lý sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch: khách sạn, nhà khách, nhà đón tiếp, trại hè, nhà sàn, trạm dừng chân, … Giải pháp 6: Đầu tư xây dựng hệ thống đường xá thuận lợi đến điểm du lịch, tu tạo đường mòn núi, rừng, bảo vệ thảm thực vật hai bên đường, trang bị hệ thống vệ sinh điểm du lịch (đặc biệt vùng núi)… Giải pháp 7: Mở lớp tập huấn bảo vệ môi trường khu du lịch cho nhân viên, cán Xây dựng quy định cho khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên Giải pháp 8: Tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư địa phương, làm thay đổi nhận thức hành vi ứng xư cộng đồng Giải pháp 9: Xây dựng chế, sách phát triển tăng cường vai trò quản lý nhà nước khu du lịch Giải pháp 10: Xây dựng sáng tạo loại hình sản phẩm du lịch sinh thái mới, hấp dẫn: du lịch tình nguyện, du lịch xuyên rừng, du lịch lặn biển, du lịch khám phá hệ sinh thái vùng đất ngập nước, chèo thuyền, cắm trại… kết hợp với du lịch văn hóa địa Đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thơng tin du lịch quảng bá hình ảnh du lịch Phú n nhiều hình thức, có chất lượng hiệu cao cho chương trình du lịch sinh thái Giải pháp 11: Quy hoạch phân vùng làng nghề truyền thống phục vụ cho du lịch Sáng tạo sản phẩm lưu niệm, ăn đặc sản riêng biệt cho tỉnh Đồng thời, tạo điều kiện để trưng bày, bán cho du khách làm quà kỉ niệm khu vực thích hợp Giải pháp 12: Xây dựng nhà bảo tàng truyền thống canh tác, chài lưới, phong tục sống … lâu đời cư dân địa phương Giải pháp 13: Phát triển chế, sách nhà nước địa phương thuận lợi cho việc xin visa du khách đến nơi du lịch cách: cấp thị thực nơi đến nhận cấp thị thực qua mạng internet Giải pháp 14: Liên kết phát triển du lịch Phú Yên du lịch tỉnh duyên hải Nam Trung thành trung tâm du lịch lớn nước với mạnh du lịch biển – đảo: tổ chức năm du lịch quốc gia 2010 với trọng điểm du lịch biển tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Giải pháp 15: Xây dựng khu bảo tồn sinh cảnh, phục hồi bảo vệ hệ sinh thái: cỏ biển, sản hô, đất ngập nước… Phát triển hệ thống quan trắc khí tượng, hệ thống kiểm soát hoạt động du lịch khu BTTN Xây dựng “Giải thưởng lớn du lịch sinh thái”(Grand Prize for Ecotourism) nhằm cổ vũ cho hoạt động du lịch Trong 15 giải pháp nêu giải pháp thực bao gồm: Giải pháp 2: Thực khảo sát tâm lý khách du lịch khu du lịch, địa điểm du lịch Giải pháp 3: Liên kết chặt chẽ ngành có liên quan giao thơng vận tải, thương mại dịch vụ hợp tác phát triển với ngành du lịch Giải pháp 7: Mở lớp tập huấn bảo vệ môi trường khu du lịch cho nhân viên, cán Xây dựng quy định cho khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên Giải pháp 8: Tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức môi trường cho cộng đồng dân cư địa phương đồng thời làm thay đổi hành vi ứng xư cộng đồng nguồn tài nguyên có, tài nguyên du lịch sinh thái Giải pháp 12: Xây dựng nhà bảo tàng truyền thống canh tác, chài lưới, phong tục sống … lâu đời cư dân địa phương 4.4.2 Đề xuất giải pháp phát triển bền vững DLST tỉnh Phú Yên Phương pháp phân tích SWOT đưa 15 giải pháp phát triển bền vững cho DLST tỉnh Phú Yên lựa chọn giải pháp thực 10 giải pháp lại để lựa chọn giải pháp có tính khả thi để mang lại thành công cho phát triển bền vững DLST tỉnh Phú Yên cần sư dụng phương pháp ma trận hoạch định chiến lược định lượng (Quantitative Strategic Planning Matrix QSPM), xem phụ lục (ma trận QSPM) Kết sau thực phương pháp ma trận hoạch định chiến lược định lượng QSPM cho giải pháp phát triển bền vững DLST tỉnh Phú Yên thể qua biểu đồ 4.5 : Biểu đồ 4.5: Biểu đồ mức độ thành công giải pháp phát triển DLST tỉnh Phú Yên Qua biểu đồ 4.5 cho thấy giải pháp 15, 6, 1, 14 10 có mức thành cơng cao so với giải pháp khác Đây giải pháp ưu tiên thực giai đoạn nay, nhằm đáp phát triển bền vững DLST tỉnh Phú Yên Cụ thể tóm tắt giải pháp: Giải pháp 15: Xây dựng khu bảo tồn sinh cảnh, phục hồi bảo vệ hệ sinh thái: cỏ biển, sản hô, đất ngập nước… Giải pháp 6: Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông … Giải pháp 1: Tu bổ di tích lịch sư xây dựng dự án du lịch Giải pháp 14: Liên kết phát triển du lịch Phú Yên du lịch tỉnh duyên hải Nam Trung Giải pháp 10: Sáng tạo loại hình sản phẩm du lịch sinh thái mới, hấp dẫn Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phú Yên có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú văn hóa đặc sắc bao gồm văn hóa dân tộc địa, văn hóa truyền thống – cách mạng… Việc nghiên cứu, xác định nguồn tài nguyên tiềm phát triển du lịch phát triển ngành du lịch tỉnh nhà theo hướng bền vững vấn đề cấp thiết, cần phải thực Mục tiêu đề tài đánh giá tiềm DLST đề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững hoạt động DLST tỉnh Phú Yên Đề tài sâu vào phân tích tài nguyên thiên nhiên văn hóa tỉnh Phú Yên nhằm xác định đánh giá tiềm du lịch tài nguyên từ đề giải pháp nhằm phát triển DLST tỉnh theo hướng bền vững Qua trình nghiên cứu, đề tài thực nội dung sau: Nghiên cứu tài liệu thu thập được, qua số liệu, nhìn nhận tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm gần Đồng thời đánh giá trạng du lịch tỉnh Phú Yên qua năm 2005 – 2009 Xác định tiềm du lịch từ tự nhiên nét văn hóa lịch sư truyền thống phát triển du lịch, đặc biệt phát triển DLST Xác định lợi phát triển ngành du lịch tỉnh từ yếu tố bên bên so sánh lợi với lợi phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa Bình Định thông qua phương pháp ma trận CPM Xác định mức độ bền vững ngành du lịch tỉnh Phú Yên theo 23 tiêu chi du lịch bền vững Hiệp hội Du lịch Thế giới (UNWTO) Xác định yếu tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên giai đoạn thông qua phương pháp ma trận SWOT phương pháp ma trận QSPM Tóm lại, mục đích đề tài đề xuất giải pháp có mức độ thành cơng cao yếu tố có ý nghĩa định việc phát triển DLST tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững Tác giả hi vọng đề tài đóng góp phần nhỏ vào giải pháp cho phát triển DLST nói riêng ngành du lịch tỉnh Phú n nói chung q trình chuyển đổi kinh tế sang cấu: Công nghiệp, Xây dựng Dịch vụ Nông Lâm nghiệp, phát triển kinh tế chung tỉnh nhà Kiến nghị Để thực giải pháp phát triển DLST theo hướng bền vững tỉnh Phú Yêm, luận văn đưa số kiến nghị sau: Khảo sát đánh giá trạng tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm gần Các dự án phát triển DLST trước xây phải đánh giá tác động môi trường, thống quan điểm vừa phát triển kinh tế đảm bảo lợi ích mơi trường lợi ích cộng đồng địa phương Tăng cường hoạt động xúc tiến thơng tin du lịch nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên nhiều hình thức: phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị du lịch, tổ chức thi có tính chất quốc tế địa điểm du lịch đẹp tỉnh… Tại vùng thuộc khu BTTN quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã phải có sách đãi ngộ cho cộng đồng dân cư sống khu vực cách hỗ trợ vốn, tạo việc làm, khích khích cộng đồng tham gia vào hoạt động DLST gia tăng ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên, đặc biệt cộng đồng dân tộc thiểu số Kêu gọi thu hút nguồn lao động trẻ đào tạo có chun mơn, đặc biệt chuyên môn du lịch làm việc khu DL, khu DLST tỉnh nhà TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngơ An, 2009, Giáo trình du lịch sinh thái Lê Huy Bá, 2007, Du lịch sinh thái, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Vũ Thế Bình, 2008, Non nước Việt Nam, Tổng cục du lịch Lê Minh Đức, Những vấn đề phát triển bền vững định hướng phát triển bền vững Việt Nam, Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư Đỗ Xuân Hồng, 2009, Khảo sát trạng đề xuất quy hoạch sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, luận văn tốt nghiệp đại học, khoa quản lý môi trường, đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Lộc, Vũ Thị Việt, 1990, Các dân tộc thiểu số Phú n, Sở Văn hóa thơng tin Phú n Chế Đình Lý, 2006, Giáo trình du lịch sinh thái Lê Hồng Lý, Ngô Văn Doanh, Ngô Văn Lệ tác giả khác, 2003, Địa chí Phú Yên, NXB Chính trị quốc gia Phú Yên Thế lực kỷ XXI (Phu Yen New Image in Century XXI), 2005, NXB Chính trị quốc gia 10 Sở Văn Hóa Thể Thao & Du lịch tỉnh Phú Yên, 2010, Báo cáo tình hình kinh doanh du lịch tỉnh Phú Yên từ năm 2005 – 2009 11 Website: http://phuyen.gov.vn, Cổng thông tin điện tư Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 12 Website: http://www.phuyentourism.gov.vn, Trang thông tin điện tư Sở văn hóa – thể thao & du lịch tỉnh Phú Yên PHỤ LỤC MA TRẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÓ ĐỊNH LƯỢNG (QSPM) CHO CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DLST TỈNH PHÚ YÊN BẢN ĐỒ DU LỊCH PHÚ YÊN MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN, VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA TỈNH PHÚ YÊN MA TRẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÓ ĐỊNH LƯỢNG (QSPM) CHO CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DLST TỈNH PHÚ YÊN BẢN ĐỒ DU LỊCH PHÚ YÊN MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN, VĂN HĨA ĐẶC SẮC CỦA TỈNH PHÚ YÊN Gành Đá Dĩa ( Tuy An – Phú Yên) – Thắng cảnh cấp quốc gia Thắng cảnh Bãi Mơn – Mũi Điện thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đơng Hòa, Phú n Vịnh Xn Đài (Sơng Cầu – Phú Yên) ... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu Đề tài Đánh giá tiềm du lịch sinh thái đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên sâu vào đánh giá tiềm du lịch. .. trạng, đánh giá đưa giải pháp khai thác tiềm năng, phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Phú Yên Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu tiềm du lịch trạng hoạt động du lịch Phú Yên Đánh giá lợi so sánh ngành du. .. ngày 07 tháng năm 2010 Sinh viên Võ Song Xuân Thủy TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Đánh giá tiềm du lịch sinh thái đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên thực từ tháng 03/2010
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI và đề XUẤT các GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI bền VỮNG TỈNH PHÚ yên , ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI và đề XUẤT các GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI bền VỮNG TỈNH PHÚ yên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay