Sự truyền bá của thiền tông tại việt nam

14 24 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 22:31

Thực ra, rất khó định nghĩa về Thiền, về Định một cách khái quát, Thiền (Phạn: dhyana, Pali: jhàna) có nghĩa là tư duy, tập trung tâm ý, tĩnh lặng, thông hội tâm mình với ngoại cảnh; từ đó hành giả tập trung vào một đề tài, một đối tượng, đấy là định (S. samadhi). Như thế, nếu không kể đến mức độ sâu cạn, thì thiền định là phương cách tư duy của mọi người, thuộc một tôn giáo hay không tôn giáo nào chứ không riêng của Phật giáo. Từ thế kỷ thứ I TCN, Đạo Phật đã du nhập Giao Châu do các nhà sư Ấn Độ theo thuyền buôn mà đến. Đây chỉ là tư tưởng Phật giáo của người bình dân. Nhưng đến thế kỷ II hoặc đầu thế kỷ III, khi Trung tâm Phật giáo Luy Lâu được thành lập, chùa Phật ở Giao Châu đã có vài trăm và kinh điển đã được phổ biến, dịch thuật ra Hán ngữ, hoặc sáng tác, chú giải, luận giải như Lý hoặc luận, Lục độ tập kinh, Nêhoàn phạm hối…thì Thiền Tông mới thật sự phát triển tại Việt Nam. ... Thiền Tơng thật phát triển Việt Nam I Sự truyền bá thiền tông Việt Nam từ kỷ thứ III đến kỷ V Thiền học Việt Nam khởi đầu băng Khương Tăng vào đầu kỷ thứ ba Không Tăng Hội sáng tổ Thiền học Việt. .. thiền mà Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền vào Việt Nam chịu ảnh hưởng Thiền Ấn Độ đậm thiền Trung Quốc Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi bắt nguồn từ tư tưởng Bát Nhã, có khuynh hướng thiên vọng Mật giáo, thiền. .. phẩm phổ biến rộng giới thiền sư Việt Nam thời Vì sang Việt Nam thiền phái Thảo Đường phát triển giới quý tộc không xuất gia Thiền phái có ảnh hưởng lớn lao Phật giáo Việt Nam thời Lý nói chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự truyền bá của thiền tông tại việt nam, Sự truyền bá của thiền tông tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay