Sự truyền bá của thiền tông tại việt nam

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 22:31

Thực ra, rất khó định nghĩa về Thiền, về Định một cách khái quát, Thiền (Phạn: dhyana, Pali: jhàna) có nghĩa là tư duy, tập trung tâm ý, tĩnh lặng, thông hội tâm mình với ngoại cảnh; từ đó hành giả tập trung vào một đề tài, một đối tượng, đấy là định (S. samadhi). Như thế, nếu không kể đến mức độ sâu cạn, thì thiền định là phương cách tư duy của mọi người, thuộc một tôn giáo hay không tôn giáo nào chứ không riêng của Phật giáo. Từ thế kỷ thứ I TCN, Đạo Phật đã du nhập Giao Châu do các nhà sư Ấn Độ theo thuyền buôn mà đến. Đây chỉ là tư tưởng Phật giáo của người bình dân. Nhưng đến thế kỷ II hoặc đầu thế kỷ III, khi Trung tâm Phật giáo Luy Lâu được thành lập, chùa Phật ở Giao Châu đã có vài trăm và kinh điển đã được phổ biến, dịch thuật ra Hán ngữ, hoặc sáng tác, chú giải, luận giải như Lý hoặc luận, Lục độ tập kinh, Nêhoàn phạm hối…thì Thiền Tông mới thật sự phát triển tại Việt Nam. MỤC LỤC DẪN NHẬP I Sự truyền bá thiền tông Việt Nam từ kỷ thứ III đến kỷ V II Thiền Tông Việt Nam từ đầu kỷ VI đến kỷ XIV Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền phái Vô Ngôn Thông Thiền phái Thảo Đường Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DẪN NHẬP Thực ra, khó định nghĩa Thiền, Định cách khái quát, Thiền (Phạn: dhyana, Pali: jhàna) có nghĩa tư duy, tập trung tâm ý, tĩnh lặng, thơng hội tâm với ngoại cảnh; từ hành giả tập trung vào đề tài, đối tượng, định (S samadhi) Như thế, khơng kể đến mức độ sâu cạn, thiền định phương cách tư người, thuộc tôn giáo hay không tôn giáo không riêng Phật giáo Từ kỷ thứ I TCN, Đạo Phật du nhập Giao Châu nhà sư Ấn Độ theo thuyền buôn mà đến Đây tư tưởng Phật giáo người bình dân Nhưng đến kỷ II đầu kỷ III, Trung tâm Phật giáo Luy Lâu thành lập, chùa Phật Giao Châu có vài trăm kinh điển phổ biến, dịch thuật Hán ngữ, sáng tác, giải, luận giải Lý luận, Lục độ tập kinh, Nê-hồn phạm hối…thì Thiền Tơng thật phát triển Việt Nam I Sự truyền bá thiền tông Việt Nam từ kỷ thứ III đến kỷ V Thiền học Việt Nam khởi đầu băng Khương Tăng vào đầu kỷ thứ ba Không Tăng Hội sáng tổ Thiền học Việt Nam, ơng phải xem ngời đem Thiền cho phát huy Trung Hoa [2;204] Ở đầu kỉ thứ III Thiền Tông Khương Tăng Hội truyền sang nước ta phát triển nhanh chóng trở nên phồn thịnh Trung tâm Luy Lâu thủ phủ Giao Chỉ xưa thuộc huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh nơi văn hóa lớn nước Khương Tăng Hội người Khương Cư gốc miền bắc Ấn Độ cha mẹ ông dân buôn bán định cư Giao Chỉ không may cha mẹ ông ông lên mười ông phải sống chùa mà chùa Ông dịch kinh từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán vị xuất gia điều phải học tiếng Phạn, nhỏ ơng thông minh âm hiểu Phật học, Khổng học Lão học Ơng tinh thơng Tứ Thư Ngũ Kinh giỏi thiên văn toán số, văn chương lưu loát [4; 31] Thiền học Tăng Hội phương pháp hành đạo mà có triết học tâm học Thiền học ngài phương pháp hành đạo mà triết học tâm linh, chịu ảnh hưởng sâu đậm giáo lý Không Chân Đại thừa Kế Chi Cương Lương Tiếp (Kalasivi = Chính Vơ Úy), nhà dịch kinh thuộc hệ phái Đại thừa có khuynh hướng thiền học Trong tựa An Ban Thủ Ý Kinh Tăng Hội nói: “Trong thời gian búng ngón tay, tâm ý ta trải qua 960 lần chuyển niệm: thời gian ngày đêm, ta trải qua 13 ức ý niệm Dùng phương pháp đếm thở… ta khứ bỏ 13 ức ý niệm ấy” [4;77] Quan trọng đoạn Tăng Hội viết Lục Độ Tập Kinh Thiền Ơng nói bốn trình tự Thiền (tứ thiền) phương để “chính tâm, ý, tập trung điều thiện trì tâm, ý thức ý niệm dơ khử diệt” Phương Pháp Thực Hành Của Nhất Thiền: khử bỏ ngũ ái, ngũ yêu tà sự, mắt thấy sắc đẹp tâm sinh dâm cuồng, khử bỏ thanh, hương vị xúc thường tai hại Người có chí hành đạo phải xa lánh chúng lại phải diệt trừ năm ngăn che: suy75 tham dục, giận dữ, mê ngủ, dâm lạc hối hận nghi ngờ Đối với người có đạo hay khơng có đạo, có kinh thay khơng kinh… Tâm ý đạt đến hiểu biết, trở nên tịnh không dơ bẩn, tâm sang thấy chân lý, đạt tối trình độ khơng khơng biết, lồi trời, rồng quỷ mị đánh lừa Phương Pháp Thực Hành Của Nhị Thiền: người thoát ly ốn thù tìm tới chốn thâm sơn để cư trú sợ ốn thù tìm tới, kẻ hành giả không nên vui vui dung thiện diệt ác, thiện tiến ác lui; vui mầm lo sợ Phải diệt trừ quan niệm thiện ác chống nhau, ý niệm vui sợ tiêu diệt, mười điều ác tuyệt dứt, khơng ngoại dun tới xâm nhập tâm Cũng đỉnh núi cao khơng dòng nước làm bị ngập lụt, không sợ mưa rồng làm cho chịu đắm Phương Pháp Thực Hành Của Tam Thiền: Giữ gìn tâm ý cách kiên cố, thiện ác không thâm nhập được, tâm an ổn núi Tu Di; từ bên thiện khơng xuất pháp từ bên ngồi thiện, ác tịch diệt không xâm nhập Tâm hoa sen, rễ hoa bùn, hoa chưa mọc bị lấp duới nước Người thực hành tam thiền tịnh hoa, lìa xa ác niệm, thân tâm an ổn, để hướng tứ thiền Phương Pháp Thực Hành Của Tứ Thiền: Tới thiện ác bỏ, tâm không nhớ ác; tâm yên sang hạt ngọc lưu ly; ngàng công chúa tự tắm gội lấy hương thơm ướp mình, mặc xiêm y Bồ tát đạt tứ thiền thí loại tà cấu khơng làm hư tệ tâm mình… Đạt tứ thiền muốn làm được, phi hành nhẹ nhàng không, phân tâm tán thể, biến hóa vạn cách, vào khơng ngăn cách… Chính phương pháp hành đạo mà triết học tâm linh, chịu ảnh hưởng sâu đậm giáo lý Không Chân Đại thừa Kế Chi Cương Lương Tiếp (Kalasivi = Chính Vơ Úy), nhà dịch kinh thuộc hệ phái Đại thừa có khuynh hướng Thiền học Ngồi Tăng Hội Chi Cương Lương Tiếp, kỷ III Giao Châu có Ma La Kỳ Vực (Marãjivãka) Cao Tăng Truyện nói tới Ma La Kỳ Vực người làm nhiều phép lạ, ơng có khuynh hướng Mật Giáo, Sách Phật Tổ Lịch Đại Thống Tải nói “Năm Vĩnh Bình thứ tư (Tấn Huệ Đế, 294 sau Tây lịch) có vị sa mơn Tây Trúc Kỳ Vực đến Lạc Dương [4; 83] Sang kỷ thứ V có Thiền sư Huệ Thắng học với Đạt Ma Đề Bà phương pháp quán hạnh thiền.Hiện ta chưa tìm tài liệu nói Phật Giáo Việt Nam vào kỷ tiếp tức kỷ IV Và khơng biết tình trạng Thiền học kỷ Tục Cao Tăng Truyện có nói đến tên hai vị thiền sư Giao Châu vào kỷ V: Thiền sư Ðạt Ma Ðề Bà (Dharmadeva) thiền sư Huệ Thắng [4; 63] Thiền sư Ðạt Ma Ðề Bà người Ấn Ðộ, đến Giao Châu vào khoảng kỷ Vđể giảng dạy phương pháp thực hành Thiền học Huệ Thắng thiền sư học trò học trò ơng Tục Cao Tăng Truyện viết: "Thích Huệ Thắng người Giao Chỉ, chùa núi Tiên Châu, vân du khắp miền sông núi, thung dung giải phóng, đọc kinh Pháp Hoa ngày tới lần , theo vị thiền sư ngoại quốc Ðạt Ma Ðề Bà để học phương pháp quán hạnh thiền, nhập định tới ngày mai xuất định Lưu Tích Bành Thành làm thái thú Nam Hải có nghe nói đến đạo phong ngài; lúc nước thỉnh ngài Huệ Thắng thiền sư nhận lời Khi tới Bành Thành cư trú chùa U thê để bày chân thể mầu nhiệm Ngài thường làm vẻ người ngu ngốc, kẻ lâu dài với ngài kính trọng, học giả thiền khâm phục Năm Vĩnh Minh thứ năm (487) ngài dời Diên Hiền tịnh xá núi Khế Chung Từ trẻ tới già, ngài giữ tâm trinh chính; ngài khoảng niên hiệu Thiên Giám, tuổi vừa bảy mươi" Hẳn Ðạt Ma Ðề Bà, người dạy ông thiền, thiền sư đại thừa Như ta thấy Tục Cao Tăng Truyện, Huệ Thắng trước dời Diên Hiền tịnh xá vào năm 487 Ðạt Ma Ðề Bà sang Giao Châu vào khoảng trước kỷ thứ năm, trước ngày Bồ Ðề Ðạt Ma sang Lương Truyền Ðăng Lục Ðạo Nguyên nói Bồ Ðề Ðạt Ma sang Trung Hoa năm 520, sau không thành công với Lương Vũ Ðế liền vượt sông sang Bắc Ngụy Nhưng Tục Cao Tăng Truyện Ðạo Tuyên lại viết: " Bồ Ðề Ðạt Ma ban đầu lên đất nước Nam Việt thuộc Tống, cuối vượt sông sang Ngụy" Chữ Nam Việt Giao Châu hồi giờ, thuộc Tống Nhà Tống (420-447) tới trước nhà Tề (479-501) Nếu thực Bồ Ðề Ðạt Ma đến Nam Việt vào cuối đời nhà Tống ông qua Lương đồng thời với lúc Ðạt Ma Ðề Bà qua Giao Châu [4; 69-70] Có điều Bồ Ðề Ðạt Ma Trung Hoa trở nên tiếng, trái lại Ðạt Ma Ðề Bà Giao Châu sử sách lại nói đến Ðiều hai lý do: lý thứ sử liệu Việt Nam thời Bắc thuộc binh hỏa loạn lạc khơng giữ lại, thư tịch Trung Hoa khơng nói Giao Châu thời đại này; lý thứ hai Thiền học Nam Phương trọng hồn tồn đến thực hành có khuynh hướng thần bí, trọng vấn đề ghi chép lịch sử phân tông lập phái, nhân vật Bồ Ðề Ðạt Ma thổi phồng lên cách đáng Tăng Hội sang Nam Kinh vào kỷ thứ ba để hoằng dương thiền pháp, vào kỷ IV Trung Hoa có Ðạo An trọng thiền pháp, Tăng Hội, bắt đầu thích kinh thiền An Thế Cao dịch An Ban Thủ Ý Và Tăng Hội, Ðạo An nghiên cứu kinh Bát Nhã hướng tới đại thừa hóa Thiền học Tiếp theo Ðạo An, vào cuối kỷ IV đầu kỷ V, có Huệ Viễn trọng Thiền học sưu tâm thiền kinh Khi Huệ Thắng từ Giao Châu sang, đất Nam Kinh có nhiều phật tử hâm mộ Thiền học người thấy rõ giá trị Huệ Thắng (Thiền học giả kính mỹ - Tục Cao Tăng Truyện) II Thiền Tông Việt Nam từ đầu kỷ VI đến kỷ XIV Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tỳ Ni Đa Lưu Chi người Nam Ấn Độ, thuộc dòng dõi Bàlamơn, từ nhỏ sư có ý chí tham học Phật pháp khắp nơi Năm 570, sư sang Trung Quốc, vào Tràng An, thời Chu Vũ Đế, nhà Bắc Nguỵ phá diệt Phật pháp Vì thế, Sư lánh nạn đến đất Nghiệp (Hồ Nam), núi Tư Không sư bái yết Tam tổ Tăng Xán Sau lần yết kiến đầu tiên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi ngộ đạo trở thành đệ tử xuất sắc tổ Tăng Xán Tổ Tăng Xán sau truyền tâm ấn cho Tỳ Ni Đa Lưu Chi nói: “Nơi có nạn, ơng nên mau phương Nam mà hành hố, khơng nên chậm trễ” Sư nghe theo lời tổ dạy, năm 580 đến Việt Nam, cư trú chùa Pháp Vân (chùa Dâu) tỉnh Bắc Ninh ngày Sư coi người có công lao khai sáng Thiền tông, sơ tổ Thiền tông Việt Nam lập lên Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Năm 594, Tỳ Ni Đa Lưu Chi trao tâm ấn cho Pháp Hiền Từ Pháp Hiền trở thành Tổ thứ hai Sư vào núi Từ Sơn tu thiền định, đệ tử tìm đến học đạo đơng Thiền tơng thời kỳ nói thịnh hành Ðó nhờ cơng đức hoằng hóa thiền sư Tỳ Ni Ðà Lưu Chi Pháp Hiền Thiền phái truyền thừa kéo dài 19 đời Tuy nhiên hệ thống truyền thừa Thiền phái không lưu lại đầy đủ, sử sách ghi chép lại không rõ Pháp danh tất vị tổ Sơ tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi (mất năm 594); đời thứ 2: thiền sư Pháp Hiền (mất năm 626); đời thứ 3: Huệ Nghiêm; đời thứ 4: Thanh Biện (mất năm 686); đời thứ 5, thứ không ghi chép lại; đời thứ 7: Long Tuyền; đời thứ 8: Định Không (mất năm 808) vị khuyết tên; đời thứ 9: Thông Biện vị khuyết tên; đời thứ 10: La Quý An (mất năm 936); đời thứ 11: Thiền Ông (mất năm 979), Sùng Phạm (mất năm 1087) vị khuyết tên; đời thứ 12: Vạn Hạnh (mất năm 1018), Định Tuệ, Đạo Hạnh (mất năm 1112),Trì Bát (mất năm 1117), Thuần Châu (mất năm 1101) vị khuyết tên; đời thứ 13: Huệ Sinh (mất năm 1063), Thiền Nham (mất 1163), Minh Không (mất năm 1141), Bản Tịnh (mất năm 1140) vị khuyết tên; đời thứ 14: Khánh Hỷ (mất năm 1142) vị khuyết tên; đời thứ 15: Giới Không, Pháp Dung (mất năm 1174) vị khuyết tên; đời thứ 16: Trí Thiền, Chân Khơng (mất năm1100), Đạo Lâm (mất năm 1203); đời thứ 17: Diệu Nhân (mất năm 1113), Viên Học (mất năm 1136), Tịnh Thiền (mất năm 1193) vị khuyết tên; đời thứ 18: Viên Thông (mất năm 1151) vị khuyết tên; đời thứ 19: Y Sơn (mất năm 1213) vị khuyết tên khác Khi thế, Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch hai kinh: Tượng Đầu Tinh Xá (tại Trung Quốc), Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì (tại Việt Nam) Tư tưởng hai kinh bao trùm tư tưởng thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Và từ buổi đầu thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi áp dụng tư tưởng kinh Mặc dù đắc pháp với Tam tổ Tăng Xán Trung Quốc, thiền mà Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền vào Việt Nam chịu ảnh hưởng Thiền Ấn Độ đậm thiền Trung Quốc Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi bắt nguồn từ tư tưởng Bát Nhã, có khuynh hướng thiên vọng Mật giáo, thiền chủ trương theo tinh thần bất lâp văn tự trọng nghiên cứu kinh luận, chủ trương thực siêu việt không hữu, trọng việc truyền thụ tâm ấn Trái ngược với quan niệm thông thường Thiền tông chủ trương trầm tư mặc tưởng, sinh hoạt thiền sư có khuynh hướng nhập giúp dân Đây thiền phái mang tính cách dân tộc Việt Nam, vừa biểu lộ sinh hoạt tâm linh siêu việt Phật giáo, vừa biểu lộ đời sống thực tế đơn giản quần chúng nghèo khổ Thiền phái Vô Ngôn Thông Hơn 200 năm sau Thiền phái Trung Quốc truyền vào Việt Nam, năm 820, Vô Ngôn Thông truyền thiền phái thứ hai vào Việt Nam sau Tì ni đa lưu chi Vơ Ngơn Thơng họ Trịnh, q Quảng Châu Sư tính tình điềm đạm nói, thơng minh học rộng nên gọi Vô Ngôn Thông Sư đệ tử thiền sư Bách Trượng Hoài Hải – người khai sáng phái thiền lớn Trung Quốc thiền Qui Ngưỡng thiền Lâm Tế Sau rời Bách Trượng xuống núi, Sư đến trụ trì chùa Hồ An Năm 820, Sư đến Việt Nam chùa Kiến Sơ (do thiền sư Lập Đức trụ trì), làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh ngày Ở nhiều năm liền Sư quay mặt vào vách toạ thiền khơng biết tơng tích Sư Vị trù trì thầm biết Sư cao tăng đắc đạo nên cảm phục hết lòng săn sóc hầu hạ Sư Vì thiền sư Vơ Ngơn Thơng đổi tên hiệu vị trụ trì Cảm Thành Trước viên tịch thiền sư Vô Ngôn Thông cho gọi sư Cảm Thành vào truyền trao tâm ấn dặn Sư qua Kệ dịch nghĩa là: Hết thảy pháp, tự tâm sinh; tâm không sinh, pháp không chỗ trú Nếu hiểu vấn đề làm việc khơng trở ngại, tâm pháp không gặp bậc tâm căn, nên truyền bậy Sư tịch năm 826, thiền sư Cảm Thành trở thành vị tổ thứ hai Thiền phái Vô Ngôn Thông Sự truyền trao thiền pháp phái Vô Ngôn Thông diễn liên tục 17 đời (theo Trần Văn Giáp có 16 đời) Sơ tổ thiền sư Vô Ngôn Thông (mất năm826); đời thứ 2: Cảm Thành (mất năm 860); Đời thứ 3: Thiện Hội (mất năm 900); đời thứ 4: Vân Phong (mất năm 959); Đời thứ 5: Khuông Việt Chân Lưu (mất năm 1011) vị khuyết tên; Đời thứ 6: Đa Bảo vị khuyết tên; Đời thứ 7: Định Hương (mất năm 1051), Thiền Lão vị khuyết tên; Đời thứ 8: Viên Chiếu (mất năm 1090), Cứu Chỉ (mất 1067), Bảo Tính (mất năm 1034), Minh Tâm (mất năm 1034), Quảng Trí (mất năm 1090), Lý Thái Tơng (mất năm 1028) vị khuyết tên; Đời thứ 9: Thông Biên (mất năm 1134), Mãn Giác (mất năm 1096), Ngộ Ấn (mất năm 1088) vị khuyết tên; Đời thứ 10: Đạo Huệ (mất năm 1172), Biện Tài, Bảo Giám (mất năm 1173), Không Lộ (mất năm 1141), Bản Tịnh (mất năm 1177) vị khuyết tên; Đời thứ 11: Minh Trí (mất năm 1190), Tín Học (mất năm 1190), Tịnh Không (mất năm 1170), Đại Xả (mất năm 1180), Tĩnh Lực (mất năm 1175), Trí Bảo (mất năm 1193), Trường Nguyên (mất năm 1165), Tịnh Giới (mất năm 1207), Giác Hải, Nguyện Học (mất năm 1174) vị khuyết tên; Đời thứ 12: Quảng Nghiêm (mất năm 1190) vị khuyết tên; Đời thứ 13: Thường Chiếu (mất năm 1203) vị khuyết tên; Đời thứ 14: Thông Thiền (mất năm 1228), Thần Nghi (mất năm 1216) vị khuyết tên; Đời thứ 15: Tức Lự, Hiện Quang (mất năm 1221), Ẩn Không, vị khuyết tên; Đời thứ 16: Ứng Vương, Đạo Viên vị khuyết tên; Đời thứ 17: Tiêu Diêu, Giới Minh, Giới Viên, Nhất Tông Quốc Sư Thiền phái Vô Ngôn Thông chịu ảnh hưởng Trung Hoa ảnh hưởng thấy lối trình bày lịch sử thiền, tổ chức tu viện, sử dụng thoại đầu ảnh hưởng Tịnh Độ giáo Các thiền sư thiền phái thay dung kinh Bát Nhã, sử dụng nhiều kinh điển khác kinh Viên Giác, Pháp Hoa, họ nhấn mạnh đến chủ trương đốn ngộ vô đắc đốn vốn gần gũi với giáo lý thiền phái Nam Phương Trung Hoa Nhưng khác với thiền phái Trung Hoa, thiền phái này, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, gần gũi với đời sống xã hội, tham dự vào đời sống nhập trì sinh hoạt tâm linh Sự phối hợp Thiền Tịnh Độ sau trở nên quan trọng đạo Phật Việt Nam [4; 175] Thiền phái Thảo Đường Dòng thiền đời hồn cảnh éo le, năm kỷ dậu (1069) vua Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành về, mang theo nhiều tù binh Nhà vua đem số tù binh phân phát cho quan triều đình để làm quân hầu Trong số quan triều có vị tăng lục (một chức vụ coi tăng sự), hôm vị vắng thấy ''Ngữ lục'' bị tù binh sửa chữa Hỏi biết vị thiền sư người Trung Quốc, theo thầy qua Chiêm Thành, chẳng may bị bắt làm tù binh Vị thiền sư Thảo Ðường, đệ tử thiền sư Tuyết Ðậu Minh Giác Trung Quốc thuộc phái Vân Môn Khi biết tung tích Thảo Ðường thiền sư, vua Lý Thánh Tông liền sắc phong cho Sư làm Quốc sư (năm 1069) Thảo Ðường thiền sư lập đàn khai giảng chùa Khai Quốc thành Thăng Long Ðệ tử đến tham học đông Sư lập phái Thiền thứ ba Việt Nam: phái Thảo Ðường Sách Thiền Uyển Tập Anh có ghi thiền sư Thảo Đường thuộc truyền thống thiền sư Tuyết Đậu Minh Giác Trung Hoa Thiền sư Tuyết Đậu Minh tịch năm 1052, thiền sư Thảo Đường phong quốc sư Đại Việt vào năm 1069, ta nói Thảo Đường đệ tử Tuyết Đậu, anh em đồng sư với thiền sư Nghĩa Hòa, Trí Phúc Truyền Tơng.[4; 180] Thiền phái truyền đời, đắc đạo 19 vị thiền sư Về tư tưởng, Thiền phái Thảo Đường chịu ảnh hưởng tư tưởng phái thiền Vân Môn, Trung Quốc Thiền sư Thảo Đường chịu ảnh hưởng người thầy thiền sư Tuyết Đậu sâu sắc, đặc biệt tư tưởng dung hợp Phật giáo Nho giáo Vân Môn Tuyết Đậu thiền sư bác học có khuynh hướng văn học, hai nhằm tới hoằng dương Thiền học giới trí thức, đưa nho gia đến gần đạo Phật trở nên phật tử Thiền sư Tuyết Đậu văn tài lớn Sự nghiệp sáng tác thiền sư ghi lại tác phẩm Tuyết Đậu Ngữ Lục Tác phẩm phổ biến rộng giới thiền sư Việt Nam thời Vì sang Việt Nam thiền phái Thảo Đường phát triển giới quý tộc không xuất gia Thiền phái có ảnh hưởng lớn lao Phật giáo Việt Nam thời Lý nói chung vị vua chúa quan quyền trí thức nói riêng Vì khuynh hướng thiên trọng trí thức văn chương nên thiền phái Thảo Đường không cắm rễ quần chúng mà ảnh hưởng tới số trí thức có khuynh hướng văn học Hơn phái thiền lực mạnh phần đông vua quan cư sĩ theo học Tuy nhiên tầm ảnh hưởng không lâu dài rộng rãi thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi thiền phái Vô Ngôn Thông Các thiền sư phái Thảo Đường chịu ảnh hưởng Mật giáo, bên cạnh việc tu thiền chuyên phù phép Tiêu biểu hai thiền sư Không Lộ Giác Hải Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Sự hình thành, phát triển thiền phái Trúc Lâm đời Trần tượng ngẫu nhiên, bất thường mà tượng có tính tất yếu lịch sử Nó khơng phản ánh tượng kinh tế, trị, xã hội lúc mà kết tiến triển nội Phật giáo Việt Nam trước [1;12] Dòng hình thành vào năm cuối kỉ thứ XIII năm kỉ XIV Người có cơng khia sáng dòng Thiền Tơng lại ngun Hồng Đế nhà Trần Trần Nhân Tơng Dòng thiền-tơng Trúc Lâm Yên Tử truyền nói ba đời Cả ba bậc Thiền sư ba đời dòng Trúc Lâm Yên Tử nhân vật lừng danh, tên tuổi họ tỏa sáng nhiều lĩnh vực khác , mà đương thời,uy tín dòng họ lớn lao [5;134] Thiền phái thiết lập sở hợp ba Thiền phái: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông Thảo Đường nhằm bốn mục đích sau: Tự phân biệt với Thiền tơng Trung Hoa biểu lộ tính độc lập Thay đổi phần nội dung tiêu cực thân ngoại Khốc áo tơn giáo [3; 649-650] Sau nhường cho trai Trần Anh Tông vào năm 1293, Vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành chùa Khai Phúc thuộc hành cung Vũ Lâm (Ninh Bình), đến năm 1299 vua rời đến Yên Tử (Quảng Ninh) tiếp tục tu hành thành lập Thiền phái Trúc Lâm (còn gọi Trúc Lâm Yên Tử hay Trúc Lâm Tam tổ), Đây xem dạng Phật giáo thức Đại Việt thời nên có liên quan mật thiết đến triều đại nhà Trần Trần Nhân Tông làm Sơ tổ, mạch nguồn Yên Tử vốn Thiền sư Hiện Quang, sư người khai sơn chùa Vân Yên, sau đổi Hoa Yên, núi Yên Tử Sư đệ tử nối pháp Thiền sư Thường Chiếu Tổ ban đầu dòng thiền Yên Tử Một thời gian sau ngày xuất gia, vua Nhân Tông đổi pháp hiệu Trúc Lâm Ta biết vị tổ thứ hai thiền phái Yên Tử, thiền sư Đạo Viên (hay Viên Chứng) ban hiệu Trúc Lâm quốc sư Nhân Tông xuất gia trở nên vị cao tăng, tổ thứ sáu phái Yên Tử tổ thứ phái Trúc Lâm: ta gọi vua pháp hiệu Trúc Lâm vua, không quên Trúc Lâm quốc sư Đạo Viên vị tiền bối vua [4;280] Kế tiếp Quốc sư Đại Đăng, người kinh thành Thăng Long hành đạo tiếp nhận thêm dòng thiền Lâm Tế từ Thiền sư Thiên Phong người Trung Hoa Nối tiếp Thiền sư Tiêu Diêu, thầy Thượng sĩ Tuệ Trung, gọi Đại sư Phúc Đường, người đắc pháp với ngài Ứng Thuận, dòng Vơ Ngơn Thông Sự đời Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tạo nên trường lực hấp dẫn mạnh mẽ, tạo đà thức đẩy đời hàng trăm chùa lớn, nhiều tầng lớp tăng chúng quy hướng theo dòng tu hành in đậm sắc thái Phật giáo dân tộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đời góp phần cổ vũ tinh thần người dân Việt khả phát triển giá trị văn hóa địa, nội sinh lòng dân tộc Nhưng từ kỷ thứ XIII đến kỷ thứ XV nhà Trần mất, nhà Lê lên Vì sợ ảnh hưởng nhà Trần nên nhà Lê không chấp nhận Phật giáo mà chấp nhận Nho giáo Từ hệ phái Trúc Lâm Yên Tử lần lần tiêu mòn tung tích KẾT LUẬN Có thể thấy lịch sử phát triển Thiền Tông Việt Nam từ du nhập vào nước ta đến trải qua nhiều giai đoạn phát triển với tác động mạnh mẽ đến lịch sử văn hóa dân tơc Tuy khơng trở lại thời vàng son kỉ thứ 7, thứ 8, Thiền Tông gây sức hút mãnh liệt nơi tín đồ Phật giáo đóng vai trò quan trọng nghệ thuật Đơng Á Việc nghiên cứu trình phát triển Thiền Việt Nam nói riêng lịch sử Phật giáo dân tộc nói chung cần thiết Vì hiểu khứ mình, xác định sắc văn hóa dân tộc qua lịch sử Phật giáo Việt Nam, có tự tin đối thoại hội nhập với Phật giáo toàn cầu, mà Tây phương ý nghiên cứu vài thập niên qua TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương văn Chung (1996), Tư tưởng triết học thiền phái Trúc Lâm đời Trần, NXB Hà Nội Thích Nhất Hạnh (2014), Thiền Sư Khương Tăng Hội- sơ tổ Thiền tông Việt Nam Trung Hoa, NXB Lao động 3 Nguyễn Duy Hinh (1981) , “Tìm hiểu ý nghĩa xã hội Thiền phái Trúc Lâm”, NXB KHXH, Hà Nội Nguyễn Lang (cb, 2008), Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb Văn học Nguyễn Khắc Thuận(2012), Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam tập II, NXB Thời Đại, Hà Nội https://thuvienhoasen.org/a28060/thien-tong-viet-nam 7.http://www.phattuvietnam.net/phatgiaovietnam/lich-su-phat-giao-viet-nam/2373-d %C3%B2ng-di%E1%BB%85n-bi%E1%BA%BFn-c%E1%BB%A7a-thi%E1%BB %81n-t%C3%B4ng-vi%E1%BB%87t-nam.html http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/thien-phai-truc-lam-su-ra-doi-cua-phat-giao-viet-nam294798.vov ... Thiền Tơng thật phát triển Việt Nam I Sự truyền bá thiền tông Việt Nam từ kỷ thứ III đến kỷ V Thiền học Việt Nam khởi đầu băng Khương Tăng vào đầu kỷ thứ ba Không Tăng Hội sáng tổ Thiền học Việt. .. thiền mà Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền vào Việt Nam chịu ảnh hưởng Thiền Ấn Độ đậm thiền Trung Quốc Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi bắt nguồn từ tư tưởng Bát Nhã, có khuynh hướng thiên vọng Mật giáo, thiền. .. phẩm phổ biến rộng giới thiền sư Việt Nam thời Vì sang Việt Nam thiền phái Thảo Đường phát triển giới quý tộc không xuất gia Thiền phái có ảnh hưởng lớn lao Phật giáo Việt Nam thời Lý nói chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự truyền bá của thiền tông tại việt nam, Sự truyền bá của thiền tông tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay