TRUYỀN THỐNG tôn sư TRỌNG đạo của NGƯỜI VIỆT NAM

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 22:17

Theo GS Phan Huy Lê: “Truyền thống là tập hợp những tư tưởng tình cảm, những thói quen trong tư duy, lối sống và ứng xử của một cộng đồng người nhất định được hình thành trong lịch sử và trở nên ổn định, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”. Tôn sư trọng đạo: “Tôn sư” là tôn trọng, kính trọng thầy dạy “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, tôn vinh người thầy, nghề dạy học. “Trọng đạo” trước hết là đạo đức, đạo làm con, đạo làm trò, nói rộng hơn là trọng đạo lí làm người. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã thấm sâu vào nhận thức, tình cảm, trở thành những hành vi của người Việt Nam qua các thế hệ. Trước hết, để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn công lao của người thầy giáo, tôn vinh người thầy trong việc rèn luyện, giáo dục nhân cách cho các thế hệ học trò để họ trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Vì thế mà cha ông ta thường nói “không thầy đố mày làm nên”. Mặt khác xã hội tôn vinh thầy giáo ở vị trí cao trong xã hội, bởi thầy giáo không chỉ tiêu biểu cho tri thức mà thầy giáo còn là người giàu lòng nhân ái, sống mẫu mực, đạo đức trong sáng. Có thể nói cái tâm cái trí của người thầy giáo là tấm gương sáng của con người trong mọi thời kì lịch sử. Bàn về truyền thống tôn sư trọng đạo của nước ta chính là bàn về những tư tưởng tình cảm, thói quen trong tư duy và ứng xử của cộng đồng người Việt trong tiến trình lịch sử của nền giáo dục Việt Nam. Để làm sáng tỏ vấn đề này, nhất thiết chúng ta phải men theo những chặng đường khác nhau của lịch sử giáo dục Việt Nam. ... lại tạo thành truyền thống hiếu học - tôn sư trọng đạo dân tộc Việt Nam2 Truyền thống tôn sư trọng đạo nước ta truyền qua nhiều giai đoạn lịch sử khác Song, phải thừa nhận đạo học thời phong kiến... dục đời Trần hay nhắc tới người thầy giáo dục Việt Nam Hứa Văn Ân (1998), Truyền thống tôn sư trọng đạo, NXB Trẻ, trg.8 Hứa Văn Ân (1998), Truyền thống tôn sư trọng đạo, NXB Trẻ, trg.13 Sinh... giáo Việt Nam Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tiến hành trọng thể nước Từ đến nay, ngày truyền thống ngành giáo dục để tôn vinh người làm công tác trồng người Ngày Nhà giáo Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUYỀN THỐNG tôn sư TRỌNG đạo của NGƯỜI VIỆT NAM, TRUYỀN THỐNG tôn sư TRỌNG đạo của NGƯỜI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay