TRUYỀN THỐNG tôn sư TRỌNG đạo của NGƯỜI VIỆT NAM

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 22:17

Theo GS Phan Huy Lê: “Truyền thống là tập hợp những tư tưởng tình cảm, những thói quen trong tư duy, lối sống và ứng xử của một cộng đồng người nhất định được hình thành trong lịch sử và trở nên ổn định, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”. Tôn sư trọng đạo: “Tôn sư” là tôn trọng, kính trọng thầy dạy “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, tôn vinh người thầy, nghề dạy học. “Trọng đạo” trước hết là đạo đức, đạo làm con, đạo làm trò, nói rộng hơn là trọng đạo lí làm người. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã thấm sâu vào nhận thức, tình cảm, trở thành những hành vi của người Việt Nam qua các thế hệ. Trước hết, để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn công lao của người thầy giáo, tôn vinh người thầy trong việc rèn luyện, giáo dục nhân cách cho các thế hệ học trò để họ trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Vì thế mà cha ông ta thường nói “không thầy đố mày làm nên”. Mặt khác xã hội tôn vinh thầy giáo ở vị trí cao trong xã hội, bởi thầy giáo không chỉ tiêu biểu cho tri thức mà thầy giáo còn là người giàu lòng nhân ái, sống mẫu mực, đạo đức trong sáng. Có thể nói cái tâm cái trí của người thầy giáo là tấm gương sáng của con người trong mọi thời kì lịch sử. Bàn về truyền thống tôn sư trọng đạo của nước ta chính là bàn về những tư tưởng tình cảm, thói quen trong tư duy và ứng xử của cộng đồng người Việt trong tiến trình lịch sử của nền giáo dục Việt Nam. Để làm sáng tỏ vấn đề này, nhất thiết chúng ta phải men theo những chặng đường khác nhau của lịch sử giáo dục Việt Nam. TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Theo GS Phan Huy Lê: “Truyền thống tập hợp tư tưởng tình cảm, thói quen tư duy, lối sống ứng xử cộng đồng người định hình thành lịch sử trở nên ổn định, lưu truyền từ hệ sang hệ khác” Tôn sư trọng đạo: “Tôn sư” tơn trọng, kính trọng thầy dạy “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” chữ thầy, nửa chữ thầy, tôn vinh người thầy, nghề dạy học “Trọng đạo” trước hết đạo đức, đạo làm con, đạo làm trò, nói rộng trọng đạo lí làm người Truyền thống tơn sư trọng đạo thấm sâu vào nhận thức, tình cảm, trở thành hành vi người Việt Nam qua hệ Trước hết, để thể lòng kính trọng, biết ơn công lao người thầy giáo, tôn vinh người thầy việc rèn luyện, giáo dục nhân cách cho hệ học trò để họ trở thành người tốt, người có ích cho xã hội Vì mà cha ơng ta thường nói “khơng thầy đố mày làm nên” Mặt khác xã hội tôn vinh thầy giáo vị trí cao xã hội, thầy giáo không tiêu biểu cho tri thức mà thầy giáo người giàu lòng nhân ái, sống mẫu mực, đạo đức sáng Có thể nói tâm trí người thầy giáo gương sáng người thời kì lịch sử Bàn truyền thống tơn sư trọng đạo nước ta bàn tư tưởng tình cảm, thói quen tư ứng xử cộng đồng người Việt tiến trình lịch sử giáo dục Việt Nam Để làm sáng tỏ vấn đề này, thiết phải men theo chặng đường khác lịch sử giáo dục Việt Nam * Nền giáo dục Việt Nam thời phong kiến Thời phong kiến, nước ta chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Trung Quốc Nền giáo dục nước ta rập khuôn Trung Quốc Đạo học lấy chữ nho làm trọng kính trọng gọi chữ Thánh hiền, lấy đạo lý Khổng Mạnh làm kim nam; lấy Tứ Thư, Ngũ Kinh làm kinh điển Trong tiến trình lịch sử, đạo học thời phong kiến có nhiều biến đổi, song khơng ly hồn tồn nguyên tắc trên1 Người xưa đặc biệt trọng đến nhân cách người, đạo học thời phong kiến lấy chữ “Lễ” làm trọng, sau đến chữ “Văn” Điều nằm thuật trị quốc triều đại phong kiến Lễ giáo phong kiến đặt có lợi lớn, giữ cho xã hội “thăng bằng” tam cương, ngũ thường…Xét quan hệ thầy trò có tam kính (qn, sư, phụ) Bên cạnh luật lệ bất thành văn ấy, nhà nước đề điều luật bảo vệ danh dự, tính mạng người thấy, điều 489 luật Hồng Đức có ghi: “Học trò mà đánh, lăng mạ thầy xử nặng tội đánh lăng mạ dân thường ba bậc Đánh chết thầy phải tội chém” Người thầy đặt vào vị trí xứng đáng xã hội Những điều luật thành văn bất thành văn ăn sâu vào nếp nghĩ, thái độ ứng xử, việc làm thành viên xã hội, để theo năm tháng kết tinh lại tạo thành truyền thống hiếu học - tôn sư trọng đạo dân tộc Việt Nam2 Truyền thống tôn sư trọng đạo nước ta truyền qua nhiều giai đoạn lịch sử khác Song, phải thừa nhận đạo học thời phong kiến ăn sâu vào tiềm thức người Việt Nam có khả tác động, chi phối đạo học thời sau (kể tương lai) Và giáo dục phong kiến ấy, để lại cho nhiều gương sáng thầy trò Nhân cách cao cả, tinh thần học tập họ học cho hậu mà điển hình phải kể đến nhà giáo Chu Văn An - sáng giáo dục đời Trần hay nhắc tới người thầy giáo dục Việt Nam Hứa Văn Ân (1998), Truyền thống tôn sư trọng đạo, NXB Trẻ, trg.8 Hứa Văn Ân (1998), Truyền thống tôn sư trọng đạo, NXB Trẻ, trg.13 Sinh ngày 25/8/1292, Quang Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, ngày 26/11/1370 Là người tài xuất chúng, từ thuở nhỏ thầy biết đến người thông minh, tài giỏi và thần đồng nước Nam Thầy Chu Văn An người kỳ lạ, đường tiến thân thầy khác hẳn người đương thời, thầy mở lớp dạy học nhà khơng tham gia khoa cử, học trò thầy thuộc tầng lớp thầy đối xử Trong số học trò thầy, nhiều người sau thành công đường khoa cử, số có Phạm Sư Mạnh, Lê Qt Từ thành cơng người học trò, tiếng tăm thầy người biết đến Năm 1325, thầy Chu Văn An vua Trần Minh Tông mời thầy vào cung dạy cho thái tử, thời gian làm việc Quốc tử giám, thầy soạn sách giáo khoa giảng dạy Nho giáo người Việt soạn có tên “Tứ thư thuyết ước” Là người tiết tháo, không cúi đầu trước gian thần lộng quyền hại dân hại nước, thầy dâng “thất trảm sớ” để chém tên gian thần không Trần Dụ Tông chuẩn tấu Trước rối ren, gian thần lộng quyền, vua không nghe lời can gián bậc trung Thầy Chu Văn An cởi mũ áo, từ quan ẩn, thời gian thầy làm nhiều thơ nói lên tâm Dù ẩn học trò thầy lui tới thăm thầy, chuyện kể “Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, dù làm quan cao chức lớn, đến thăm thầy cúi đầu lạy giường khơng dám ngồi chung chiếu trò chuyện với thầy Thấy thầy nghèo túng, có người kín lụa là, châu báu ngầm tặng thầy, biết thầy sai tiểu đồng đen tặng lại cho người nghèo khổ khác”3 * Nền giáo dục Việt Nam từ 1858 – 1945 Đặc điểm bật giáo dục nước ta giai đoạn việc nhà nước dùng tiếng Pháp chữ quốc ngữ làm ngôn ngữ thống viêc dạy học Thùy Linh- Việt Trinh (2012), Nhà Giáo Việt Nam Qua Các Thời Kỳ, NXB Dân Trí, NXB Hà Nội, tr15 và thi cử Chữ nho khơng giữ địa vị độc tơn sau kỷ ngự trị giáo dục Việt Nam Mặc dù chịu nhiều sách cai trị thực dân Pháp, nhà nước phong kiến Việt Nam từ Tự Đức sau tổ chức kì thi theo lệ chung triều đại trước Tuy nhiên cảnh trường thi, cảnh quan trường không trang nghiêm trước Chữ nho ngày bị bỏ rơi, nhà nho tâm huyết đa số mang tâm trạng kẻ thất sủng Có thể nói giáo dục từ thời Tự Đức sau bước lùi tiến trình lịch sử mơ hình giáo dục phong kiến Việt Nam Chính sách giáo dục thực dân Pháp làm thay đổi hẳn mặt giáo dục cổ truyền Sự thay đổi cấu tổ chức, nội dung giảng dạy quyền thực dân gây phản ứng mạnh mẽ lớp nhà nho Nền học cũ bị bãi bỏ, chữ thánh hiền ngày mai một, nho sĩ đương thời vừa có hụt hẫng, vừa mang tâm lý bị xúc phạm Họ căm ghét thực dân, căm ghét học mới, xem học phường cướp nước Trong lại có nhiều nho sĩ chí sĩ hăm hở theo đường Duy Tân đề xướng lối học mới, trực tiếp chống lại thứ giáo dục lạc hậu thời phong kiến lẫn thứ giáo dục nô dịch bọn thực dân Họ tập hợp lại thành tổ chức rầm rộ vận động cải cách giáo dục từ Nam chí Bắc Trong lịch sử giáo dục nước nhà, họ chiến sĩ tiền phong vận động cải cách toàn giáo dục nước ta Có thể thấy, tác động sách hộ lĩnh vực giáo dục từ thực dân Pháp, phận nho sĩ đứng lên đấu tranh lòng u nước kiên trung Họ vừa người thầy mặt trận giáo dục, vừa chiến sĩ nghiệp chống ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc Trong giai đoạn này, kể đến người thầy tiêu biểu như: Thầy Phan Bội Châu, thầy Phan Ngọc Hiển, thầy giáo Nguyễn Đình Chiểu - người thầy, nhà yêu nước tiêu biểu Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) nhà thơ, nhà văn hóa cận đại Việt Nam Sinh làng Tân Khánh, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định Tuổi thiến niên, ơng chứng kiến cảnh loạn lạc đất nước, đặc biệt khởi nghĩa Lê Văn Khôi Gia Định Năm 1843, ông đỗ Tú tài, năm 1847, ông Huế học để chờ khoa thi 1849 Nhưng chưa kịp thi mẹ ơng ơng phải chịu tang mẹ, đường găp nhiều trắc trở khóc thương mẹ nên ơng bị mù đôi mắt, đến năm 1851, ông mở trường dạy học làm thuốc.Cuộc đời ông gắn liền với văn thơ phản ánh thực xã hội lúc thể lòng yêu nước ơng Người đời sau có nhận xét ơng sau “So với trước tác nhà văn thời, Nguyễn Đình Chiểu có thái độ tích cực hơn, dân nước Tuy khơng đứng vào hàng ngũ cầm khí giới, ơng có cảm tình với họ, chia sẻ với họ hờn nước, lòng căm ghét quân địch bọn hợp tác ” * Nền giáo dục Việt Nam từ 1945 đến Cách mạng Tháng Tám thành công, đưa nhân dân lên vị trí người làm chủ đất nước Dựa tư tưởng đặc biệt ý tới giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh, chưa đầy tuần sau tuyên bố Việt Nam độc lập, ngày 8-9-1945, Chính phủ sắc lệnh phát triển bình dân học vụ, nhằm giúp cho dân ta thoát nạn mù chữ Tuy kháng chiến hệ thống trường học từ khu đến tỉnh phát triển mạnh Đây bước tiến dài so với thời gian trước Cách mạng Tháng Tám Những năm 1950, Chính phủ mở trường đại học Đại học Y khoa Việt Bắc, Đại học Sư phạm Thanh Hóa Nam Ninh (Trung Quốc); Cao đẳng Giao thơng Thanh Hóa, đào tạo cán có trình độ cao phục vụ chiến trường, phục vụ dân sinh Bên cạnh đó, lực lượng khơng nhỏ cán đào tạo nước để trở thành đội ngũ cốt cán nước nhà sau Nhờ phát triển hệ thống giáo dục nên đáp ứng phần nhân lực có trình độ, phục vụ binh chủng Quân đội nhân dân Việt Nam; binh chủng cần có trình độ học vấn tốt, pháo binh, tên lửa, phòng khơng, khơng qn, ngành cơng nghiệp, ngành khác để thực hiệu “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” Sau ngày thống đất nước, gặp nhiều khó khăn với tâm tinh thần trách nhiệm cao, ngành giáo dục bước hoàn thiện phát triển để trở thành điểm tựa phát triển đất nước Trong giai đoạn có nhiều gương nhà giáo ưu tú cống hiến tâm huyết phát triển ngành giáo dục Điển hình phải kể đến Thầy Trần Quốc Vượng- nhà giáo ưu tú, nhà sử học chân Sinh 12/12/1934, tỉnh Hải Dương Mất năm 2005 Thầy nhà giáo ưu tú, sử gia chân mẫu mực Sinh gia đình có nhiều người sớm giác ngộ theo cách mạng, theo kháng chiến, theo Đảng Ngay từ nhỏ, ông sống gia đình “có học” với bầu khơng khí “chỉ có học” Niềm đam mê văn sử ơng, lòng thành tâm với lịch sử văn hóa Việt Nam khởi nguồn từ truyền thống yêu nước, hiếu học, ham học gia đình Từ năm 1956, sau tốt nghiêp thủ khoa ngành Sử-Địa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông trở thành thầy giáo Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội Suốt đời, GS Trần Quốc Vượng gắn bó thủy chung, dốc lòng, trơng đạo cho Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trường ĐH KHXH-NV ĐHQGHN Trong nghiệp đào tạo, GS người góp phần xây dựng Bộ mơn Khảo cổ học, có cơng xây dựng Trung tâm Nghiên cứu liên văn hóa-lịch sử, mơn văn hóa du lịch, mơn lịch sử văn hóa việt nam mơn địa lý nhân văn…… Ơng người khơi mở đầu hướng tiếp cận liên ngành đa ngành nghiên cứu ngành sử học, văn hóa GS Đảng Nhà nước phong tặng huân chương cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, huân chương lao động hạng Nhất…… nhiều huy chương khác Huy chương hệ trẻ, huy chương nghiệp giáo dục, huy chương nghiệp khoa học-cơng nghệ… GS Trần Quốc Vượng giới nghiên cứu khoa học xã hội-nhân văn khu vực ĐNA giới đánh giá cao đóng hóp ý tưởng khoa học lạ, độc sắc lĩnh vực mà ơng quan tâm Ơng tham gia chủ trì đồng chủ trì nhiều hội thảo khoa học nước quốc tế, nhiều cơng trình khoa học ông công bố nước * Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đồn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Cơng đồn giáo dục số nước vào tổ chức FISE Viên (Thủ nước Áo), có Cơng đoàn Giáo dục Việt Nam Từ ngày 26 đến 30/8/1957, Thủ Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, có Cơng đồn giáo dục Việt Nam, định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương nhà giáo Lần ngày "Quốc tế Hiến chương nhà giáo" tổ chức toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958 Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 tổ chức vùng giải phóng miền Nam Khi Việt Nam thống nhất, với ý nghĩa tích cực ngày 20/11, theo nguyện vọng giáo giới nước, kiến nghị Đại hội Cơng đồn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4/1982) Bộ Giáo dục, Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em…, Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) ban hành Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 định lấy ngày 20/11 hàng năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tiến hành trọng thể nước Từ đến nay, ngày truyền thống ngành giáo dục để tôn vinh người làm công tác trồng người Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) tổ chức năm vào ngày 20/11 không dịp để Ngành Giáo dục tôn vinh người hoạt động ngành, học trò thể lòng thành kính “tơn sư trọng đạo” mà dịp để xã hội tơn kính, tri ân người đã, gắn bó với nghề dạy học - “Nghề cao quý nghề cao quý, nghề sáng tạo nghề sáng tạo” Đó việc làm cần thiết khơng phù hợp với tinh thần “ Bản hiến chương nhà giáo” Liên hiệp Cơng đồn giáo dục Quốc tế xây dựng thông qua Hội nghị Quốc tế nhà giáo Vacxava năm 1946, mà phù hợp với truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt nam - dân tộc có hàng nghìn năm Văn hiến truyền thống hiếu học “ Tôn sư, trọng đạo” ... lại tạo thành truyền thống hiếu học - tôn sư trọng đạo dân tộc Việt Nam2 Truyền thống tôn sư trọng đạo nước ta truyền qua nhiều giai đoạn lịch sử khác Song, phải thừa nhận đạo học thời phong kiến... dục đời Trần hay nhắc tới người thầy giáo dục Việt Nam Hứa Văn Ân (1998), Truyền thống tôn sư trọng đạo, NXB Trẻ, trg.8 Hứa Văn Ân (1998), Truyền thống tôn sư trọng đạo, NXB Trẻ, trg.13 Sinh... giáo Việt Nam Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tiến hành trọng thể nước Từ đến nay, ngày truyền thống ngành giáo dục để tôn vinh người làm công tác trồng người Ngày Nhà giáo Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUYỀN THỐNG tôn sư TRỌNG đạo của NGƯỜI VIỆT NAM, TRUYỀN THỐNG tôn sư TRỌNG đạo của NGƯỜI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay