Dự án thi sáng tạo KHKT 2017 2018: Nghiên cứu đặc tính sinh học của cây hàn the ba lá ứng dụng làm cây che phủ và cải tạo đất trong nông nghiệp hữu cơ

47 46 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 19:34

nghiên cứu đặc tính sinh học của cây hàn the ba lá ứng dụng làm cây che phủ và cải tạo đất trong nông nghiệp hữu cơ. cây Hàn the ba lá (Desmodium Heterophyllum) sinh trưởng và phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau đặc biệt là trên đất có độ phì kém, đất bạc màu, kể cả bò lan trên nền bêtông. Rễ cây có nhiều nốt sần, có khả năng cố định đạm, sinh khối nhiều, cây thấp, bò sát đất, lá nhỏ, hoa tím, nhìn bề mặt thảm thực vật đẹp, sờ tay êm và mát. Thảm thực vật dày ít bị sâu bệnh hại, lớp đất phía dưới thảm thực vật ẩm, tơi xốp, nhiều mùn và xác lá mục, thể hiện một môi trường giàu sức sống. ... kiện môi trường đồng (nhiệt độ, ẩm độ ), thời điểm (thường vào buổi sáng hết sương, không mưa, nhiệt độ khơng khí cường độ ánh sáng mức trung bình ) - Chú ý đến yếu tố canh tác thời kỳ bón phân,... hóa học nên việc giữ chất dinh dưỡng cho đất cần thi t Bảng 3.1: Tình hình xói mòn đất cơng thức thí nghiệm Cơng thức Tháng 9 /2017 10 /2017 11 /2017 Lượng đất trôi (kg/m2) ( Đối chứng) 12,2 9,6... lần đo tháng khác Tháng tháng trồng thời gian ngắn nên mức độ che phủ đất chưa đồng chưa rộng, nhiên mức độ xói mòn giảm đến 21,1% so với cơng thức đối chứng Vào thời điểm cuối tháng 10 /2017, hàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án thi sáng tạo KHKT 2017 2018: Nghiên cứu đặc tính sinh học của cây hàn the ba lá ứng dụng làm cây che phủ và cải tạo đất trong nông nghiệp hữu cơ, Dự án thi sáng tạo KHKT 2017 2018: Nghiên cứu đặc tính sinh học của cây hàn the ba lá ứng dụng làm cây che phủ và cải tạo đất trong nông nghiệp hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay