Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình sấy bằng bơm nhiệt kiểu bậc thang

200 20 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:19

... TRƯƠNG MINH THẮNG NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRUYỀN CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH SẤY BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt Mã số: 62520115 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NHIỆT NGƯỜI HƯỚNG... chọn đề tài: Nghiên cứu trình truyền nhiệt truyền chất trình sấy bơm nhiệt kiểu bậc thang thực cấp thiết phù hợp giai đoạn Việt nam MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích luận án là: Nghiên cứu tượng TNTC... BỊ THÍ NGHIỆM HTS BN KIỂU BẬC THANG 4.2.1 HTS BN kiểu bậc thang Nội dung phần trình bày khả tiết kiệm HTS BN kiểu bậc thang so với chu trình khơng hoạt động theo kiểu bậc thang lý để xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình sấy bằng bơm nhiệt kiểu bậc thang , Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình sấy bằng bơm nhiệt kiểu bậc thang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay