Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh bắc ninh

106 28 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 15:02

1. MỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tàiBảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác BHXH và xác định đây là một trong những chính sách xã hội cơ bản nhất nhằm đảm bảo thu nhập, đời sống cho hàng triệu người lao động, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nền kinh tế nước ta đang chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, các thành phần kinh tế đan xen lẫn nhau, các quan hệ lao động cũng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Do vậy, chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bắc Ninh là một tỉnh đang có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh theo hướng công nghiệp. Việc hình thành và mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề... đã và đang thu hút được số lượng lớn lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh và giải quyết các vẫn đề xã hội. Trong những năm qua, chính sách BHXH nói chung, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã đạt được những thành tích đáng khích lệ như: số đơn vị, số người, số tiền tham gia BHXH ngày càng tăng, quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc được đảm bảo. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thu BHXH bắt buộc ở Bắc Ninh vẫn còn một số hạn chế đang được quan tâm cần giải quyết như có nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn chưa nghiêm túc trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc ngày càng phổ biến, gia tăng ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Dẫn đến hệ quả là số lượng lớn người lao động không được đóng BHXH bắt buộc hoặc đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc không đầy đủ, lợi ích của người lao động bị xâm phạm, mọi chế độ của người lao động không được giải quyết. Tình trạng trên đã ảnh hưởng xấu đến chính sách BHXH nói riêng và hệ thống an sinh xã hội nói chung. Vì vậy, thực hiện tốt công tác quản lý thu, giảm nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của cả nước nói chung cũng như tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng.Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh Bắc Ninh”. ... đọng trốn đóng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 57 4.2.1 Thực trạng nợ đọng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 4.2.2 Thực trạng trốn đóng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 4.3 Nguyên nhân nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc. .. tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 75 4.4.1 Các giải pháp hạn chế nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc thực Bắc Ninh 4.4.2 Quan điểm, định hướng số giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng. .. đánh giá thực trạng thu, nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn tỉnh Bắc Ninh; giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh - Về không gian: Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh bắc ninh, Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay