Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty điện lực bắc kạn

102 45 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:56

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, công cuộc đổi mới và các thách thức thời đại đang đặt ra trước các doanh nghiệp những nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề, nhằm góp phần phát triển và làm giàu cho doanh nghiệp, cho Nhà nước và cho mỗi cá nhân. Mỗi doanh nghiệp đều phải linh hoạt năng động, thích ứng với môi trường mới, phải tính đến hiệu quả trong chiến lược và phương án kinh doanh cũng như diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường mới có sự phát triển và tồn tại trong xu hướng cạnh tranh ngày nay. Trong sự phát triển của nền kinh tế, không thể không nhắc đến vai trò của ngành Điện lực. Đây chính là nhân tố thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư... Ngành điện là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong thời gian qua với sự tập trung đầu tư và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, ngành điện đã nỗ lực hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội được giao đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công ty Điện lực Bắc Kạn với chức năng là kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, quản lý vận hành, tổ chức phát triển hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh, nhằm phục vụ an toàn, ổn định, hiệu quả và kịp thời nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội và các tầng lớp dân cư trên toàn tỉnh Bắc Kạn. Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền bắc, hoạt động trong nền kinh tế thị trường, mặc dù độc quyền trong lĩnh vực cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn song Điện lực Bắc Kạn cũng không tránh khỏi việc phải chịu những tác động của quy luật thị trường. Trong điều kiện đó, để có thể phát triển được thì doanh nghiệp phải nâng cao trình độ quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương trong kinh doanh điện năng, từng bước giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng điện, không ngừng nâng cao kết quả kinh doanh điện năng. Là người công tác trong ngành điện, ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao kết quả kinh doanh điện năng đối với sự tồn tại và phát triển của Điện lực Bắc Kạn, phù hợp với điều kiện mới, trên cơ sở những kiến thức đã được nhà trường trang bị cùng với việc nghiên cứu thực trạng tình hình kinh doanh điện năng tại cơ sở, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại Công ty Điện lực Bắc Kạn” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn với hy vọng đóng góp một phần nhỏ trong công tác nâng cao kết quả kinh doanh tại Công ty Điện lực Bắc Kạn. ... Một số giải pháp nâng cao kết kinh doanh công ty điện lực Bắc Kạn 73 4.3.1 Định hướng nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn 73 4.3.2 Hệ thống giải pháp. .. Thực trạng kết kinh doanh điện công ty điện lực Bắc Kạn 48 4.1.1 Thực trạng kết tiêu thụ điện Công ty Điện lực Bắc Kạn .48 4.1.2 Thực trạng kết phục vụ khách hàng Công ty Điện lực Bắc Kạn 64... Công ty Điện lực Bắc Kạn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn để đề xuất giải pháp nâng cao kết kinh doanh điện Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty điện lực bắc kạn, Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty điện lực bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay