Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty điện lực bắc kạn

102 23 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:56

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, công cuộc đổi mới và các thách thức thời đại đang đặt ra trước các doanh nghiệp những nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề, nhằm góp phần phát triển và làm giàu cho doanh nghiệp, cho Nhà nước và cho mỗi cá nhân. Mỗi doanh nghiệp đều phải linh hoạt năng động, thích ứng với môi trường mới, phải tính đến hiệu quả trong chiến lược và phương án kinh doanh cũng như diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường mới có sự phát triển và tồn tại trong xu hướng cạnh tranh ngày nay. Trong sự phát triển của nền kinh tế, không thể không nhắc đến vai trò của ngành Điện lực. Đây chính là nhân tố thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư... Ngành điện là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong thời gian qua với sự tập trung đầu tư và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, ngành điện đã nỗ lực hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội được giao đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công ty Điện lực Bắc Kạn với chức năng là kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, quản lý vận hành, tổ chức phát triển hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh, nhằm phục vụ an toàn, ổn định, hiệu quả và kịp thời nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội và các tầng lớp dân cư trên toàn tỉnh Bắc Kạn. Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền bắc, hoạt động trong nền kinh tế thị trường, mặc dù độc quyền trong lĩnh vực cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn song Điện lực Bắc Kạn cũng không tránh khỏi việc phải chịu những tác động của quy luật thị trường. Trong điều kiện đó, để có thể phát triển được thì doanh nghiệp phải nâng cao trình độ quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương trong kinh doanh điện năng, từng bước giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng điện, không ngừng nâng cao kết quả kinh doanh điện năng. Là người công tác trong ngành điện, ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao kết quả kinh doanh điện năng đối với sự tồn tại và phát triển của Điện lực Bắc Kạn, phù hợp với điều kiện mới, trên cơ sở những kiến thức đã được nhà trường trang bị cùng với việc nghiên cứu thực trạng tình hình kinh doanh điện năng tại cơ sở, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại Công ty Điện lực Bắc Kạn” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn với hy vọng đóng góp một phần nhỏ trong công tác nâng cao kết quả kinh doanh tại Công ty Điện lực Bắc Kạn. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN VỤ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2017 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN VỤ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hữu Ảnh HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Vụ i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Giải pháp nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Đào tạo, khoa, phòng Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lê Hữu Ảnh Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Vụ ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần 2: Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận .3 2.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .15 2.2.1 Ý nghĩa đánh giá kết hoạt động kinh doanh .15 2.2.2 Nội dung đánh giá kết hoạt động kinh doanh 17 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp 24 2.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 24 2.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 27 2.4 Cơ sở thực tiễn 30 2.4.1 Kinh nghiệm nâng cao kết kinh doanh điện số doanh nghiệp Việt Nam 30 2.4.2 Bài học Công ty Điện lực Bắc Kạn .33 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cưu 34 3.1 Khái quát chung tỉnh bắc kạn .34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 iii 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 36 3.2 Một số đặc điểm công ty điện lực Bắc Kạn 39 3.2.1 Giới thiệu Công ty Điện lực Bắc Kạn 39 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Bắc Kạn 43 3.3 Phương pháp nghiên cứu 44 3.3.1 Phương pháp thu thập xử lý liệu 44 3.3.2 Phương pháp phân tích 45 3.3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 Phần Kết thảo luận 48 4.1 Thực trạng kết kinh doanh điện công ty điện lực Bắc Kạn 48 4.1.1 Thực trạng kết tiêu thụ điện Công ty Điện lực Bắc Kạn .48 4.1.2 Thực trạng kết phục vụ khách hàng Công ty Điện lực Bắc Kạn 64 4.1.3 Thực trạng kết kinh doanh thông qua nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn 67 4.2 Đánh giá kết kinh doanh 70 4.2.1 Điểm mạnh 70 4.2.2 Điểm yếu 71 4.2.3 Nguyên nhân 72 4.3 Một số giải pháp nâng cao kết kinh doanh công ty điện lực Bắc Kạn 73 4.3.1 Định hướng nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn 73 4.3.2 Hệ thống giải pháp nhằm nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn 73 Phần 5: Kết luận kiến nghị .84 5.1 Kết luận 84 5.2 Kiến nghị 85 5.2.1 Về phía Ngành điện 85 5.2.2 Với tỉnh Bắc Kạn .85 5.2.3 Với Nhà nước 85 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 88 iv v DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTXD Đầu tư xây dựng EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN NPC Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc PCBK Công ty Điện lực Bắc Kạn SXKD Sản xuất kinh doanh vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình chi phí Cơng ty qua năm (2014 - 2016) 48 Bảng 4.2 Tình hình doanh thu Cơng ty qua năm (2014 - 2016) 50 Bảng 4.3 Tình hình lợi nhuận Cơng ty qua năm (2014 – 2016) 51 Bảng 4.4 Bảng kết kinh doanh điện Công ty Điện lực Bắc Kạn từ năm 2014 – 2016 53 Bảng 4.5 Một số kết tính bình qn 53 Bảng 4.6 Bảng kết sản lượng kinh doanh điện Công ty Điện lực Bắc Kạn từ năm 2014 – 2016 55 Bảng 4.7 Thực trạng doanh thu kinh doanh điện Công ty Điện lực Bắc Kạn từ năm 2014 – 2016 56 Bảng 4.8 Đánh giá kết kinh doanh điện quan hệ với phát triển giá trị sản xuất địa phương .58 Bảng 4.9 Cơ cấu giá kinh doanh điện năm 2016 59 Bảng 4.10 Tổn thất điện Công ty Điện lực Bắc Kạn năm 2014 – 2016 61 Bảng 4.11 Bảng lợi nhuận kinh doanh điện Công ty Điện lực Bắc Kạn từ năm 2014 – 2016 63 Bảng 4.12 Bảng tiêu dịch vụ khách hàng Công ty Điện lực Bắc Kạn năm 2016 .64 Bảng 4.13 Thông tin chung nhóm hộ điều tra 65 Bảng 4.14 Ý kiến đánh giá hộ dịch vụ cung cấp điện Công ty Điện lực Bắc Kạn 67 Bảng 4.15 Hiệu tổng hợp công ty năm 2014 - 2016 68 Bảng 4.16 Hiệu sử dụng chi phí năm 2014 - 2016 .69 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Vụ Tên luận văn: Giải pháp nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn để đề xuất giải pháp nâng cao kết kinh doanh điện Công ty Điện lực Bắc Kạn thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập xử lý liệu, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, phương pháp phân tích thơng tin Số liệu sơ cấp tác giả thu thập cách điều tra vấn 90 hộ tiêu dùng điện địa bàn thành phố Bắc Giang, huyện Na Rì huyện Ba Bể, tác giả chọn mẫu cách chọn mẫu ngẫu nhiên để điều tra vấn Số liệu thứ cấp thu thập từ sách, tạp chí, báo, báo cáo ngành, cấp, trang web… có liên quan đến nội dung nghiên cứu đề tài Số liệu sau tác giả thu thập tổng hợp phân tích để phân tích, đánh giá kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Điện lực Bắc Kạn Kết kết luận Điện thương phẩm tăng qua năm với mức tăng bình quân 10,89% Trong tổng lượng điện thương phẩm, điện cho quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 50% qua năm thấp điện cho nông lâm ngư nghiệp, hàng năm chiếm 1% tổng lượng điện thương phẩm Giá bán điện áp dụng theo quy định Nhà nước Với mục đích sử dụng điện khác Nhà nước áp mức giá khác Giá cao áp dụng cho mục đính kinh doanh, giá thấp áp dụng cho mục đích sản xuất Tỷ lệ tổn thất điện giảm qua năm mức cao, 7% qua năm Hoạt động kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn năm vừa qua đạt số kết tốt như: lợi nhuận sau thuế tăng qua năm với tốc độ tăng trung bình đạt 6,02%/năm Tuy nhiên, tổng chi phí tăng qua năm, với tốc độ tăng bình qn 15,77%/năm Trong chi phí quản lý ngành điện tăng bình qn 22,54%/năm, chi phí quản lý khác tăng bình qn 40,35% Điều chứng tỏ Cơng ty Điện lực Bắc Kạn quản lý viii tình hình tiêu thụ khách hàng, mục đích sử dụng Bên cạnh doanh nghiệp cần tăng cường cơng tác quản lý kinh doanh điện hiệu Phối hợp hoạt động phòng ban, triển khai đạo cấp kịp thời Thông qua việc giao quyền hạn trách nhiệm cho chi nhánh điện khu vực quản lý mặt sau: - Quản lý, kiểm tra tình hình phụ tải khách hàng tiêu thụ điện Cần phân cấp quản lý rõ ràng phụ trách xác định tình hình thay đổi, thơng số kỹ thuật vận hành xác - Cần phải quản lý chặt chẽ trình ghi điện hộ tiêu thụ để đảm bảo ghi đúng, xác nhằm tránh ghi sai, thất thoát điện - Tăng cường kiểm tra, giám sát khách hàng sử dụng điện để phát thay đổi mức tiêu thụ, mục đích sử dụng Phối hợp phòng ban với Điện lực quản lý vận hành thống hệ thống lưới điệ địa bàn chặt chẽ, cố gắng khai thác đường dây trạm Phối hợp phòng kỹ thuật với Điện lực công tác nâng cao chất lượng điện hạ tổn thất mát điện điện lưới Phối hợp phòng kinh doanh với Điện lực thủ tục mua bán điện, treo công tơ điện, lập hóa đơn, chống thất điện phi kỹ thuật lưới điện Ngoài ra, doanh nghiệp cần tăng cường quản lý, kiểm tra số công tơ khách hàng số công tơ khách hàng trạm điện chống thoát điện phi kỹ thuật lưới điện Bên cạnh đó, để nâng cao cơng tác quản lý cần có sách khen thưởng Điện lực, đơn vị b Giải pháp giảm tổn thất điện Giảm tổn thất điện có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh bán điện Trong năm qua PCBK trọng thực tốt tiêu này, tỷ lệ tổn thất điện có xu hướng giảm nhiên cao chưa ổn định Điều nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan Thời gian tới, PCBK cần tập trung đạo liệt vấn đề số biện pháp sau đây: Thứ nhất: Về tổ chức Trên sở tiêu Tổng Công ty giao, Cơng ty phải xây dựng chương 75 trình giảm tổn thất điện chi tiết từ cấp công ty đến điện lực với kế hoạch thực rõ ràng có đánh giá kết hoạt động tháng lần nhằm xử lý hiệu cố phát sinh Cụ thể theo tiêu sau: - Tổn thất toàn điện lực - Tổn thất lưới điện hạ áp khu vực nông thôn - Tổn thất lưới điện hạ áp khu vực thành phố, thị xã, thị trấn - Tổn thất lưới điện trung áp Từ cấp Công ty đến cấp Điện lực Quyết định thành lập Ban đạo giảm tổn thất để đạo thực giải pháp giảm tổn thất theo cấp năm Ban đạo xây dựng chương trình giảm tổn thất theo quý năm Tập trung đánh giá kết thực giảm tổn thất hàng tháng DZTA,TBA cơng cộng có tổn thất cao so với định kỳ, đánh giá hiệu tổn thất điện dự án đầu tư xây dựng, dự án lắp tụ bù Thứ hai:Giảm tổn thất kỹ thuật Chủ động đánh giá chương trình chống tải, chống non tải trạm biến áp phân phối Thực đo dòng, cân pha, san tải trạm biến áp phụ tải cách hoán đổi MBA trung gian MBA phụ tải chống tải cho lưới điện MBA Theo dõi chặt chẽ thông số vận hành MBA, đường dây trung thế, hạ thế, nhận định tăng trưởng phụ tải sau MBA đường dây để đề xuất phương án chống tải phương thức kết lưới hợp lý; xử lý giảm thiểu hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Duy trì chế độ kiểm tra vận hành tụ bù trung áp hạ áp, đảm bảo hệ thống bù phát huy tối ưu chức điều chỉnh điện áp lưới điện, đặcbiệt tụ bù hạ áp phải đảm bảo làm việc thời gian cài đặt Phối hợp với ban ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt phục vụ thi cơng xây dựng trạm biến áp 110kV chủ động xây dựng lộ xuất tuyến 35kV, 22kV sau trạm biến áp 110kV, nâng cấp điện áp vận hành tuyến đường dây Triển khai sớm dự án đầu tư xây dựng giao để chống tải giảm tổn thất điện đặc biệt xây dựng tuyến xây dựng mới, xoá trung gian nhằm liên kết mạch vòng lưới điện nơng thơn vốn KFW2 Thứ ba: Biện pháp quản lý kinh doanh bán điện Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác quản lý công tơ đo đếm điện Tiến 76 hành thay định kỳ kịp thời công tơ theo quy định cơng tơ khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn, cơng tơ khu vực có tổn thất điện cao, đặc biệt xã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn Công tơ đo đếm điện cân dùng để bán hàng, nói hầu hết quan hệ bên bán điện bên mua điện liên quan đến công tơ đo đếm điện năng, mối quan tâm bên bán điện bên mua điện Để cơng tơ điện ln đảm bảo tính xác, PCBK cần thực số biện pháp: Tất công tơ treo lưới điện phải kiểm định chất lượng, kẹp chì niêm phong quy định Theo quy định pháp lệnh đo lường Nhà nước, để đảm bảo độ xác cơng tơ đo đếm điện chậm năm công tơ điện 1pha năm công tơ điện pha phải thay công tơ Điện lực nên lập phương án thay sớm hơn, chậm năm thay định kỳ công tơ pha phấn đấu năm thay định kỳ công tơ pha lần khách hàng có sản lượng 100.000 kWh/tháng Lắp modem kết nối công tơ điện tử giá khách hàng KCN,CCN phục vụ ghi số từ xa qua chương trình AMI.ONE Thường xuyên kiểm tra công tơ vận hành, phát thay kịp thời công tơ kẹt, cháy… Thường xuyên kiểm tra giám sát mua bán điện để chống trộm cắp, câu móc điện, sử dụng điện sai quy định, Trường hợp vi phạm phải tính tốn truy thu, bồi thường chuyển đến quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành theo quy định Kiểm tra giám sát nhân viên ghi số công tơ tránh trường hợp ghi sai số, sai ngày Thực luân phiên ghi số TBA có tổn thất cao, sản lượng lớn c Giải pháp quản lý kỹ thuật Các giải pháp điều hành xử lý cố: yêu cầu nhân viên điều độ trực vận hành đơn vị phải: xử lý xác, quy trình kết dây thực tế với tình xảy ra, báo cáo trung thực tượng nguyên nhân cố xảy lưới điện để cơng tác điều hành nhanh chóng xác an toàn Cán quản lý thường xuyên thực tế để nắm sơ đồ lưới điện 77 khu vực quản lý để phục vụ công tác điều hành, phân tích xử lý cố chuẩn xác Các giải pháp nâng cao khả vận hành lưới điện, nâng cao khả cung cấp điện, hoàn thiện sơ đồ lưới điện tồn Tỉnh Phối hợp với cơng ty lưới điện cao Miền Bắc để hợp lý hoá cắt điện có kế hoạch, đặc biệt đợt thí nghiệm định kỳ Hạn chế tối đa số lần điện thời gian điện cố Các giải pháp tăng cường công cụ điều hành hệ thống: tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hệ thống MiniSCADA Đề nghị công ty lưới điện Miền Bắc bổ sung chức tự động đóng lại xuyến sau trạm biến áp 110Kv thiếu vào vận hành, thay rơ le bảo vệ rơ le bảo vệ ngăn lộ trung 35Kv trạm 110 kV có từ hai xuất tuyến đảm bảo chức bảo vệ chạm đất xảy nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải Cung cấp củng cố lưới điện trung áp: thiết lập mạch vòng trung áp, lắp đặt thiết bị phân đoạn có tải điều khiển từ xa (cầu dao phụ tải, reclose) để phân đoạn đường dây dài, cô lập điểm cố nhanh, không làm điện diện rộng Cung cấp lưới điện hạ áp phần tiếp nhận lưới điện nông thôn để đảm bảo an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất điện d Giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao kết sử dụng vốn: Thứ nhất: Tiết kiệm chi phí Tiết kiệm chi phí kinh doanh giải pháp nâng cao kết kinh doanh điện Để tiết kiệm chi phí kinh doanh, cần thực số giải pháp: - Hàng năm, vào kế hoạch chi phí biến động EVN NPC giao, PCBK phải thực xây dựng kế hoạch chi tiêu tồn Cơng ty để làm sở cho đơn vị triển khai thực đảm bảo kế hoạch, tỷ trọng, mức chi phí phân bổ - Khi giao chi phí cho đơn vị phải gắn với kết kinh doanh, có phân tích, so sánh kết trước sau thực - Xây dựng chế khuyến khích đơn vị tăng hiệu kinh tế, giảm chi phí kịp thời - Thực khốn chi phí như: điện, nước, điện thoại, xăng dầu, thuê quầy thu tiền điện, cước 3G cho Điện lực Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn 78 - Thực điều vận hợp lý, hiệu đầu xe ô tô nhằm giảm chi phí xăng xe chi phí phụ khác - Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác SXKD, tận dụng vật tư tồn kho, thu hồi để thay thế, sữa chữa lưới điện - Kiểm sốt tiến độ thi cơng cơng trình ĐTXD, SCL, SCTX để sớm đưa hạng muc cơng trình vào khai thác sử dụng phát huy hiệu Thứ hai: Nâng cao hiệu sử dụng vốn Vốn nguồn lực đầu vào quan trọng, việc sử dụng vốn có hiệu có tác động lớn đến hiệu kinh doanh Thực quản trị kế hoạch dòng tiền hàng tháng, quý biện pháp để thực quản trị tài doanh nghiệp nhằm tối ưu hố chi phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Đối với vật tư, hàng hóa tồn kho: vật tư, hàng hóa tồn kho PCBK có định mức nhỏ định mức EVN NPC giao, thực tế có số loại vật tư tồn kho lâu ngày không sử dụng (cáp vặn xoắn, cáp điều khiển…) vàn có số lượng vật tư thu hồi tháo dỡ, thu hồi từ cơng trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên (công tơ, xà, sứ, dây cáp ) cần phân loại, tận dụng thực xử lý kịp thời Thực nghiêm túc nghiệm thu chất lượng vật tư, hàng hóa nhập kho thu hồi, qua tận dụng lại vật tư, hàng hóa sử dụng được, khơng sử dụng cần tiến hành xử lý kịp thời, mặt khác PCBK cần đảm bảo cân đối mua vật tư, hàng hóa với nhu cầu sử dụng, vật tư mua nên xuất kho cho đối tượng sử dụng tránh để tồn kho, ứ đọng vốn Đối với khoản phải thu, PCBK chiếm tỷ trọng lớn khoản phải thu tiền điện Do đặc điểm kinh doanh điện khách hàng tiêu dùng điện trước trả tiền sau, PCBK thường thu từ 98% - 99% số tiền điện phát sinh, số doanh nghiệp công ty khai thác cơng trình thường xun nợ tiền điện PCBK nên chủ động làm việc với khách hàng, cần thiết tiến hành ký lại hợp đồng mua bán điện để làm pháp lý ràng buộc trách nhiệm toán kịp thời tiền điện phát sinh Áp dụng linh hoạt hình thức tốn tiền điện trả qua ATM, qua tổ chức tín dụng, ngân hàng Ngoài cần quy định lịch thu tiền điện để đảm bảo mật độ người đến nộp tiền 79 điện dãn ngày tháng Vốn cố định, chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn kinh doanh Nâng cao kết sử dụng vốn cố định, TSCĐ góp phần nâng cao kết kinh doanh điện TSCĐ có hiệu quả, nhiên sản lượng điện thương phẩm PCBK ngày tăng cao với tốc độ phát triển bình qn 20%, đòi hỏi nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định TSCĐ PCBK cần trọng đến việc đổi đại hóa TSCĐ, giảm hệ số hao mòn, khơng để xảy tình trạng q tải làm ảnh hưởng đến toàn hệ thống điện, gây an toàn cho người tài sản, sử dụng nguồn vốn khấu hao để cải tạo, nâng cấp TSCĐ khơng đáp ứng u cầu đầu tư TSCĐ, khó khăn PCBK nói riêng ngành điện nói chung, PCBK nâng cao kết sử dụng vốn cố định TSCĐ số biện pháp: - Các Điện lực giao quản lý, vận hành, sử dụng TSCĐ phải nắm đặc điểm TSCĐ đơn vị quản lý Thường xuyên kiểm tra thực trạng TSCĐ đặc biệt đường dây tải điện, trạm biến áp, …trên sở có kế hoạch (theo thứ tự ưu tiên) sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn kịp thời, tránh gây hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện cho khách hàng - Những TSCĐ hết khấu hao gần hết khấu hao hư hỏng, lạc hậu khơng có khả sử dụng nên tiến hành lý đổi để đảm bảo kinh doanh điện liên tục, an toàn - Tận dụng sửa chữa TSCĐ ngày cắt điện, tránh tình trạng cắt điện thường xuyên ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện, đến sản lượng điện thương phẩm - Thực trích khấu hao nhanh TSCĐ đường dây trạm biến áp đưa vào sử dụng (trên sở nguyên tắc quán chuẩn mực kế toán) để có thời gian thu hồi vốn nhanh, kịp thời sửa chữa lớn, đầu tư cải tạo, nâng cấp TSCĐ e Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Trong tình hình kinh tế ngày phát triển nay, việc nâng cao chất lượng dịch vụ chủ trương chung mà doanh nghiệp hướng tới.Theo đó, PCBK cần phải xác định việc cải cách hành cơng tác phục vụ dịch vụ khách hàng vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đáp ứng 80 nhứng đòi hỏi ngày cao khách hàng chất lượng phục vụ dịch vụ Ngành điện với phương châm "dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát" Hoạt động kinh doanh công ty thực hiệu công ty phát triển mối quan hệ bạn hàng trì mối quan hệ bạn hàng sẵn có Để trì mối quan hệ bạn hàng sẵn có, cơng ty cần phải thường xun quan tâm chăm sóc khách hàng, xây dựng mối liên hệ mật thiết với khách Bên cạnh việc cung ứng dịch vụ, công ty cần thường xuyên lắng nghe, giải đáp thắc mắc khách hàng, việc cung ứng dịch vụ phải liền với việc chăm sóc chất lượng dịch vụ kinh doanh hiệu Bên cạnh đó, cơng ty cần xây dựng chiến dịch tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn khách hàng để khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ mình, xây dựng mối quan hệ bạn hàng tốt đẹp Nội dung giải pháp cụ thể sau: Xây dựng triển khai chương trình nâng cao mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện với mục tiêu tăng 0.3-0.5 điểm trung bình mức độ hài lòng khách hàng so với năm 2016 theo thang điểm 10 Căn QTKD tổng công ty tập đồn ban hành, cơng ty xây dựng chương trình cải cách thủ tục hành (giảm bớt giấy tờ) hoạt động kinh doanh Dịch vụ khách hàng Cụ thể: Thực cấp điện theo quy định hành với mục tiêu: thời gian cấp điện cho khách hàng sinh hoạt khu vực TP,TX,TT không ngày làm việc; khu vực nông thôn không ngày làm việc; khách hàng ngồi sinh hoạt khơng qua ngày àm việc; khách hàng có TBA riêng đấu nối vào lưới trung áp không 36 ngày làm việc Tổ chức hội nghị khách hàng thường niên để tiếp thu ý kiến, kịp thời điều chỉnh nội dung nâng cao dịch vụ khách hàng Phối hợp với đơn vị xây dựng quy trình phối hợp hệ thống vận hành kinh doanh để cập nhật thơng tin điện, hỗn điện, điện cố để có phận liên quan theo dõi trả lời khách hàng kịp thời Thường xuyên trực tiếp gặp, tiếp nhận thông tin giải yêu cầu kiến nghị cấp quyền địa phương Tiếp tục cập nhật số điện thoại di động khách hàng để nhắn tin, tăng tối đa tín nhắn điện, giảm tối đa tin nhắn toán tiền điện Tổ chức lại việc chăm sóc khách hàng để đảm bảo thực đầu mối giải loại hình dịch vụ theo chế cửa theo quy trình ban hành Đẩy mạnh ứng dụng 81 công nghệ thông tin, công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: ghi số Camera, lập hồ sơ PTKHM máy tính bảng, theo dõi công tác lắp đặt mới, thu tiền điện qua cơng nghệ đại, tiện ích khuyến khích khách hàng tốn qua hình thức thu tiền tự động tiến tới đẩy mạnh thương mại điện tử, nâng cấp website chăm sóc khách hàng Tăng cường chất lượng độ ngũ giao tiếp khách hàng: đào tạo kỹ mềm, chuyên môn giao tiếp với khách hàng, phát huy văn hố doanh nghiệp Bên cạnh phải thưc nghiêm túc việc đánh giá khảo sát mức độ hài lòng khách hàng qua tư vấn độc lập, khảo sát quầy thu tiền điện, qua email, website, tổng đài chăm sóc khách hàng, từ phân tích, đánh giá kết đưa giải pháp khắc phục kịp thời f Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vấn đề người vấn đề quan trọng tất doanh nghiệp, doanh nghiệp làm tốt công tác góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh Là ngành độc quyền nên việc phát triển nguồn nhân lực ngành diện lại quan trọng Trình độ, ý thức, trách nhiệm khả làm việc CBCNV ngành điện không ảnh hưởng đến kết đơn vị mà ảnh hưởng đến tồn ngành ảnh hưởng lợi ích quốc gia Chính việc đào tạo phát triển hoàn thiện nguồn nhân lực phải quan tâm phát triển Kinh doanh điện hoạt động mang nét đặc thù riêng có.Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán quản lý phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà yêu cầu tổ chức, lãnh đạo quản lý cao Để đảm bảo có đội ngũ CBCNV phù hợp, cần thực kế tuyển dụng người cho đủ số lượng chất lượng cần thiết.Khơng để tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng đến việc hoàn thành tiêu kế hoạch giao Do đặc điểm ngành điện cơng tác kinh doanh điện đòi hỏi kinh doanh điện năng, nhân viên kinh doanh kiến thức kinh tế cần có thêm hiểu biết kỹ thuật nên việc tuyển người vào vị trí cơng tác quan trọng Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBCNV, cần rà soát củng cố đội ngũ Kiện toàn máy tổ chức phù hợp với tình hình Doanh nghiệp cử cán bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán công nhân viên làm việc trực tiếp, khuyến khích người lao động nâng cao trình độ Tổ 82 chức người có trình độ, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp người mới, người chưa có kinh nghiệm.Tuyển chọn kỹ sư trẻ, có lực Sắp xếp cho cán quản lý, lao động có lực theo học chức để bổ sung kiến thức Bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cần phải đào tạo tuyên truyền nhằm chuyển đổi dần nhận thức cán quản lý Cùng với đó, phải tuyên truyền làm chuyển dần nhận thức cán quản lý, cần tuyên truyền việc thực chống tổn thất Điện lực Thường xuyên kiểm tra việc thực hiệu quy chế chuyên môn nghiệp vụ người lao động, kiên xử lý trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động Có thể khái quát giải pháp lao động sau: Thứ nhất, coi trọng cán quản lý kinh doanh, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán quản lý số tiêu chuẩn quốc gia Nhằm tạo cho đội ngũ quản lý phải vừa giỏi chun mơn, vừa có kiến thức kinh doanh Thứ hai, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn hóa lượng cán kỹ thuật có trình độ cao chun mơn theo chức chức danh nhằm sử dụng họ vào chức chuyên trách khác Thứ ba, phải đào tạo bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho tất lực lượng lao động công ty 83 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thứ nhất, nội dung nâng cao kết kinh doanh bao gồm: hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp nâng cao hiệu phục vụ khách hàng Trên sở nghiên cứu rút số học vận dụng vào việc nghiên cứu giải pháp nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn Thứ hai, phân tích đánh giá kết kinh doanh Cơng ty Điện lực Bắc Kạn Tác giả có số nhận định sau: (1) Sản lượng điện thương phẩm tăng qua năm Tỷ lệ tổn thất điện giảm Công tác kiểm tra mục đích sử dụng điện khách hàng tiến hành thường xuyên liên tục để tránh bị gian lận việc áp mức giá điện (2) Tình hình hoạt động kinh doanh công ty điện lực Bắc Kạn nhìn chung tiến triển tốt Doanh thu lợi nhuận tăng Năm 2014, công ty đạt tổng doanh thu 204,390 tỷ đồng Tổng doanh thu năm 2015 tăng nhanh năm 2014 19,49% Doanh thu thực năm 2016 tăng nhanh năm 2015 11,91% Năm 2014 lợi nhuận Công ty 29,221 tỷ đồng Năm 2015 lợi nhuận 31,930 tỷ đồng, tăng 9,27% so với năm 2014 Năm 2016 lợi nhuận 32,812 tỷ đồng, tăng 2,76% so với năm 2015 (3) Tuy số hạn chế: Tỷ lệ tổn thất điện có giảm qua năm mức cao, tỷ suất lợi nhuận doanh thu tỷ suất lợi nhuận vốn mức thấp, trình độ đội ngũ cơng nhân viên thấp chưa đáp ứng yêu cầu công việc, công tác đào tạo nhân viên công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa trọng Thứ ba, Một số giải pháp nhằm nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn; giải pháp chủ yếu tập trung vào giải pháp sau: (1) Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; (2) Giảm tổn thất điện năng; (3) Tiết kiệm chi phí, nâng cao kết sử dụng vốn; (4) Tăng cường quản lý kỹ thuật; (5) Kiện tồn cấu tổ chức máy tồn cơng ty; (6) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 84 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Về phía Ngành điện - Bố trí bổ sung nguồn vốn để thực thay hệ thống công tơ thông thường công tơ ba giá điện tử đảm bảo theo dõi nhu cầu sử dụng khách hàng cách liên tục Sử dụng công nghệ đo công tơ từ xa đảm bảo xác nâng cao suất lao động - Nghiên cứu mơ hình tổ chức đội ngũ quản lý khách hàng cách chuyên nghiệp triển khai áp dụng thực tế, áp dụng hiệu công nghệ thông tin quản lý khách hàng - Nghiên cứu sách trợ giá số sản phẩm đèn chiếu sáng có hiệu cao cung cấp cho đồng bào vùng sâu, vùng xa - Nghiên cứu, xây dựng tính tốn đề xuất với Bộ Cơng thưong, Chính phủ để thay đổi biểu giá cho phù hợp với điều kiện nhằm tạo điều kiện phát triển cho ngành, lĩnh vực khác 5.2.2 Với tỉnh Bắc Kạn Chỉ đạo quan báo đài địa phương phối hợp với Ngành điện công tác tuyên truyền sử dụng điện hiệu góp phần nâng cao nhận thức nhân dân việc sử dụng điện Đồng thời thông qua quan tham mưu Sở Công thương Công ty Điện lực Bắc Kạn tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng điện khách hàng theo quy định, có khen thưởng khách hàng tiết kiện điện xử lý khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán điện 5.2.3 Với Nhà nước Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ mặt tài (thuế, trợ giá, cho vay có mục đích) để khuyến khích người tiêu dùng việc thực tiết kiệm sử dụng lượng biện pháp trợ giá cho hộ đầu tư mua thiết bị tiết kiệm lượng Mặt khác, hỗ trợ vốn, ưu đãi thuế cho nhà sản xuất thiết bị điện có hiệu cao Bộ Cơng thưong, Chính phủ cho phép điều chỉnh lại biểu giá bán điện theo thời gian hành để khuyến khích hộ phụ tải sử dụng điện vào thời gian thấp điểm đồ thị phụ tải hệ thống điện Bộ Khoa học Công nghệ Bộ ngành có liên quan cần phải tập trung vào việc phân tích, đánh giá kỹ thuật, xây dựng ban hành tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo thiết bị có hiệu cao, thực nghiêm chỉnh để đưa tiêu chuẩn có hiệu lực thực 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Vương (2004) Bộ sách Phương pháp quản lý hiệu kế hoạch doanh nghiệp, NXB Lao động Xã hội Bùi Đức Tuân (2006) Giáo trình kế hoạch kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Lao động Xã hội Công ty Điện lực Bắc Kạn (2016) Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty Điện lực Bắc Kạn (2016) Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bắc Kạn (2016) Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn (2016) Báo cáo tổng kết năm 2016 Đào Duy Khánh (2011) Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội Đỗ Văn Phức (2003) Khoa học Quản lý hoạt động kinh doanh NXB Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội 10 Dương Vương (2004) Bộ sách Phương pháp quản lý hiệu kế hoạch doanh nghiệp, NXB Lao động Xã hội 11 Lê Hoàng Việt (2011) Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu dịch vụ khách hàng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội 12 Lê Văn Tư (2005) Nâng cao kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội 13 Mai Văn Bưu, Phan Kim Chiến (2005) Lý thuyết Quản trị kinh doanh,Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Khoa học Kỹ thuật 14 Ngơ Thế Chi (2001) Đọc, lập, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, NXB Thống kê 15 Ngọc Quang (2008) Quản lý điều hành doanh nghiệp, NXB Lao động Xã hội 16 Nguyễn Hải Ninh (2012) Hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Điện lực Cao Bằng, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội 86 17 Nguyễn Hải Sản (2007) Quản trị học, NXB Thống kê 18 Nguyễn Minh Kiều (2011) Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê 19 Nguyễn Năng Phúc (2013) Lập, đọc, kiểm tra phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài 20 Nguyễn Quốc Tuấn (2006) Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê 21 Nguyễn Tấn Bình (2003) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia TP.HCM 22 Nguyễn Thanh Liêm (2006) Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính 23 Nguyễn Tiệp (2006) Giáo trình Kế hoạch nhân lực, Đại học Lao động - Xã hội, NXB Lao động Xã hội 24 Nguyễn Văn Nam (2002) Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, NXB Tài 25 Phạm Đức Chung (2007) Kế tốn chi phí giá thành, NXB Thống kê 26 Sở Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn (2016) Báo cáo tổng kết năm 2016 27 Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bắc Kạn (2016) Báo cáo tổng kết năm 2016 28 UBND tỉnh Bắc Kạn (2016) Báo cáo tổng kết năm 2016 29 Vũ Duy Hào (2000) Những vấn đề quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê 30 Vũ Phương Thảo (2005) Giáo trình Nguyên Lý Marketing, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 87 PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN LỜI GIỚI THIỆU Xin chào, tên NGUYỄN VĂN VỤ học viên cao học, thực luận văn nghiên cứu giải pháp nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn Tôi cảm ơn Anh (Chị) dành thời gian để trả lời số câu hỏi liên quan đến đề tài Mong giúp đỡ anh (chị) Thông tin Anh (Chị) giúp tơi hồn thành luận văn tiến độ Một lần xin cảm ơn! I THÔNG TIN CHUNG Họ Tên: Tuổi: Nơi ở: Số điện tiêu thụ bình quân/ tháng gia đình anh/chị: kwh/tháng Số tiền gia đình anh/chị phải trả cho tiêu dùng điện: .nghìn đồng/tháng II THƠNG TIN ĐIỀU TRA Câu 1: Anh/ chị đánh hệ thống đường dẫn điện mạng lưới điện nơi anh/chị sinh sống? Tốt Bình thường Chưa tốt Câu 2: Số lần điện tháng nơi anh/chị sinh sống nào? Ít Bình thường Nhiều Câu 3: Thời gian lần điện nơi anh /chị sinh sống nào? 88 ≤ ngày Trên ngày đến ngày Trên ngày Câu 4: Anh/chị đánh thái độ phục vụ công nhân viên Công ty Điện lực Bắc Kạn? Hòa nhã, nhiệt tình Bình thường Thiếu nhiệt tình Câu 5: Anh/ chị có hài lòng dịch vụ cung cấp điện Công ty không? Hài lòng Khơng hài lòng Xin chân thành cảm ơn! Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 Người điều tra 89 ... Một số giải pháp nâng cao kết kinh doanh công ty điện lực Bắc Kạn 73 4.3.1 Định hướng nâng cao kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn 73 4.3.2 Hệ thống giải pháp. .. Thực trạng kết kinh doanh điện công ty điện lực Bắc Kạn 48 4.1.1 Thực trạng kết tiêu thụ điện Công ty Điện lực Bắc Kạn .48 4.1.2 Thực trạng kết phục vụ khách hàng Công ty Điện lực Bắc Kạn 64... Công ty Điện lực Bắc Kạn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng kết kinh doanh Công ty Điện lực Bắc Kạn để đề xuất giải pháp nâng cao kết kinh doanh điện Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty điện lực bắc kạn, Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty điện lực bắc kạn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay