Quản lý nhà nước của sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh

118 39 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:36

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIỞ các quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử, Nhà nước đóng vai trò rất khác nhau, song vai trò cơ bản của Nhà nước thường bao gồm: cung cấp hàng hoá công; duy trì trật tự xã hội; hoạch định khung khổ thể chế điều tiết nền kinh tế; khắc phục những bất cập của thị trường; phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; đại diện hợp pháp cho quốc gia trên trường quốc tế; khuyến khích bảo tồn và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong nhiều trường hợp, Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nhưng nhiều trường hợp khác Nhà nước cũng có thể gây ra những tác hại lớn cho xã hội xuất phát từ những hạn chế của mình như đặt ra các chính sách sai lầm; gây ra tình trạng mất ổn định; can thiệp quá sâu vào các hoạt động kinh tế; dễ bị tổn thương trước làn sóng toàn cầu hoá; bộ máy cồng kềnh dẫn tới hiệu quả hoạt động kém; làm sói mòn năng lực cá nhân; tư tưởng vị kỷ, cục bộ trong đội ngũ quan chức. Trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế để thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp xảy ra hết sức phổ biến cả ở các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển. Trong những năm gần đây, sự chuyển đổi của một loạt các quốc gia từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường với định hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần như Trung Quốc, Việt Nam,... cũng đã tạo cơ hội to lớn cho sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tại các quốc gia này. Ở nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản... (nơi tập trung nhiều tập đoàn kinh tế lớn, nổi tiếng thế giới), Nhà nước cũng xác định vai trò quan trọng, lâu dài của doanh nghiệp trong nền kinh tế, vì nó là bộ phận cấu thành không thể thiếu được của nền kinh tế. Các học giả trên thế giới khá dễ dàng trong việc thống nhất về vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế, song lại hết sức khác biệt trong quan điểm thế nào là vai trò hợp lý của Nhà nước trong phát triển doanh nghiệp. Ở nước ta Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh: Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác để phát triển; bằng chiến lược quy hoạch, kế hoạch và chính sách, kết hợp với sử dụng lực lượng vật chất của Nhà nước để định hướng phát triển kinh tế xã hội, khai thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, bảo đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu nhập; kiểm tra, kiểm soát, thanh tra mọi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật….Quán triệt chủ trương này, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trong những năm qua đã đánh dấu nhiều cải cách to lớn, đặc biệt là trong việc tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ra đời và hoạt động. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khu vực doanh nghiệp, công tác quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập được đổi mới, khắc phục nhiều yếu kém của phương thức quản lý trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung trước đây, từng bước hoàn thiện phù hợp với nền kinh tế thị trường, góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao vai trò của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong tam giác tăng trưởng: Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng. Trong những năm 2010 2015 cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế cả nước, nền kinh tế của tỉnh đã có những thay đổi và tạo bước phát triển đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, trung bình 10,4%năm. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng CNH, HĐH. Cùng với sự phát triển năng động của nền kinh tế, các doanh nghiệp được đánh giá cao và có những đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các DN đã giải quyết được nhiều việc làm, đóng góp phần lớn nguồn thu ngân sách, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, làm cho tình hình an ninh chính trị xã hội được giữ vững.Đi đôi với sự phát triển nhanh mạnh của các doanh nghiệp thì quản lý nhà nước (QLNN) của các cơ quan Ban, Ngành trong tỉnh đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là cơ chế quản lý và các chính sách của Nhà nước đối với các doanh nghiệp của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập của tỉnh cũng còn nhiều hạn chế như thiếu thống nhất và đồng bộ giữa nội dung với tổ chức thực hiện, giữa phương thức với công cụ quản lý, giữa quy định pháp luật với điều kiện để thực thi pháp luật đã trở thành một nhu cầu bức thiết đối với Nhà nước và xã hội. Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu chủ đề “Quản lý nhà nước của Sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” là đòi hỏi khách quan và cần thiết, được chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn này, với hy vọng góp phần vào việc giải quyết vấn đề đặt ra. ... quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Chỉ đội ngũ cán quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập làm chủ hệ thống trang thiết bị đại, quy trình quản lý nhà nước doanh nghiệp. .. tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh .47 4.1.1 Thực trạng doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh .47 4.1.2 Thực trạng xây dựng ban hành sách doanh nghiệp. .. 2.1.3 Nội dung quản lý Nhà nước Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Theo Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung quản lý nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước của sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh, Quản lý nhà nước của sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay