Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận ba đình, thành phố hà nội

115 78 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:32

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIBảo hiểm xã hội là chính sách có tính nhân văn sâu sắc, có tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với người lao động. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta xác định: Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Bảo hiểm xã hội góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của một Quốc gia trong hiện tại cũng như tương lai. Các chính sách bảo hiểm xã hội luôn được đổi mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình chính trị, xã hội bảo đảm đời sống của người lao động. Bảo hiểm xã hội không đơn thuần chỉ là số tiền mà người lao động và người chủ sử dụng lao động đóng góp vào quỹ BHXH để giải quyết các chế độ chính sách cho người tham gia BHXH. Thông qua những chế độ, chính sách mà người lao động được hưởng, sẽ làm cho người lao động an tâm làm việc giúp chủ sử dụng lao động có nguồn nhân lực ổn định, có khả năng hoạch định được chính sách, chiến lược sản xuất, kinh doanh từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.Để ngành BHXH phát triển và lớn mạnh thì công tác thu BHXH và quản lý thu BHXH có vị trí hết sức quan trọng, bởi lẽ thu BHXH là yếu tố hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong việc tạo lập quỹ BHXH (quỹ BHXH là quỹ tiền tệ tập trung, nằm ngoài ngân sách nhà nước, dùng để chi trả các chế độ BHXH cho người lao động và duy trì hoạt động của bộ máy BHXH).Trong những năm qua, BHXH Quận Ba Đình đã có nhiều chính sách khác nhau để cải thiện và nâng cao chất lượng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác thu BHXH vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế nhất định cần quan tâm giải quyết đó là: Tình trạng vi phạm pháp luật trốn đóng, nợ đọng BHXH, chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ cho số lao động làm việc tại đơn vị diễn ra khá phức tạp. Có nhiều doanh nghiệp thành lập, sử dụng lao động nhưng trốn đóng hoặc đóng không đúng đối tượng, không đủ quỹ tiền lương của đơn vị khi trích khoản đóng của người lao động lại kéo dài thời gian làm tăng tình trạng nợ đọng BHXH. Cá biệt có nhiều đơn vị lạm dụng quỹ BHXH, tiền đóng BHXH của người lao động làm vốn sử dụng và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, gây ra nhiều khó khăn cho việc quản lý thu BHXH, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu nộp nói riêng và công tác thu chi nói chung của ngành BHXH. Công tác tuyên truyền pháp luật về BHXH của cơ quan BHXH và các đơn vị chưa được thường xuyên; công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật BHXH đối với các chủ Doanh nghiệp cố tình không đóng, đóng không đúng, không kịp thời, đầy đủ BHXH cho người lao động còn chưa được quan tâm đúng mức; giải quyết nợ đọng BHXH là một trong những vấn đề gây bức xúc hịên nay. Trong tình hình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và cũng có không ít doanh nghiệp không đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường, hoặc làm ăn thua lỗ kéo dài phải giải thể, phá sản. Dẫn đến những biến động tăng, giảm, di chuyển lao động rất phức tạp và xẩy ra thường xuyên, liên tục khó khăn cho công tác quản lý người tham gia cũng như thu BHXH. Như vậy, sự thách thức đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc là rất lớn; tất cả những điều đó đang đặt ra những vấn đề bức xúc cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH làm cơ sở để giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia, đảm bảo tăng trưởng quỹ BHXH và thực hiện công bằng xã hội. Qua thời gian công tác tại Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình là cán bộ thu chuyên quản đơn vị, tiếp xúc với nhiều người lao động và chủ sử dụng lao động trên địa bàn quận, từ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cùng kiến thức cơ bản trong khóa học; Để hạn chế và khắc phục những tồn tại trên, được sự phân công của khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh Học viện nông nghiệp Việt Nam tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội ” ... xã hội Việt Nam ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế a Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc: Đơn vị tham... lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu. .. thiện quản lý thu BHXH bắt buộc Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội năm tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Quận Ba Đình- TP Hà Nội 1.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận ba đình, thành phố hà nội, Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận ba đình, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay