Quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV 76, tổng cục công nghiệp quốc phòng

91 68 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:29

PHẦN I. MỞ ĐẦU1.1 Tính cấp thiết của đề tàiTài chính DN là các phương thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính nhằm đạt tới những mục tiêu kinh doanh của DN. Quản lý tài chính tốt là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho hoạt động SXKD của DN ngày càng mở rộng và hiệu quả. Vì lẽ đó, Quản lý tài chính là bài toán luôn được đặt ra cho tất cả các DN cho dù bối cảnh của DN đó như thế nào. Kinh nghiệm cho thấy bất cứ khi nào và ở đâu, quản lý bị buông lỏng cũng là tiền đề cho những bất cập và vô hiệu quả. Mặt khác, mục tiêu hoạt động của DN xét cho cùng là tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa giá trị DN. Do đó, quản lý tài chính cũng chính là góp phần thực hiện mục tiêu này.Công ty TNHH một thành viên 76 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất những mặt hàng phục vụ cho quốc phòng và kinh tế, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Trong những năm qua Công ty đã từng bước khẳng định được tên tuổi của mình được Tập đoàn IKEA Thụy Điển công nhận là nhà cung cấp số 1 Châu Á, quy mô của Công ty ngày càng mở rộng, hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng. Bên cạnh những thành công bước đầu, trong quá trình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên 76 vẫn còn bộc lộ những tồn tại, bất cập trong hoạch định chiến lược tài chính, phương pháp quản lý, điều hành… dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao, tỷ suất sinh lời còn thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trường hạn chế. Hơn lúc nào hết Công ty TNHH một thành viên 76 phải ý thức được rằng quản lý tài chính là một trong những yếu tố trọng tâm trong công tác quản lý.Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV 76, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng” là cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.1.2. Mục tiêu nghiên cứu ... thức quản lý tài yếu tố trọng tâm công tác quản lý Trên sở lý luận thực tiễn, việc nghiên cứu đề tài: Quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76, Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phòng cần thiết, có ý nghĩa lý. .. đề lý luận thực tiễn liên quan đến quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76 ,Tổng cục Cơng Nghiệp Quốc Phòng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian - Nghiên cứu thực Công ty TNHH MTV 76 ,Tổng. .. pháp quản lý tài Công ty TNHH MTV 76 1.3 Yêu cầu đề tài Nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi sau liên quan đến quản lý tài Công ty TNHH MTV 76: Thực trạng quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76 thời gian qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV 76, tổng cục công nghiệp quốc phòng, Quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV 76, tổng cục công nghiệp quốc phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay