Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện kim động – hưng yên

109 87 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:16

PHẦN MỞ ĐẦU1. TÍNH CẤP THIẾTLiên kết sản xuất theo chuỗi trong nông nghiệp từ người sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra cho sản phẩm đang là một xu hướng tốt. Qua đây, nhà sản xuất có đầu ra ổn định không bị ảnh hưởng từ biến động thị trường, doanh nghiệp có đầu vào ổn định cho sản xuất, chế biến. Sản phẩm được bảo đảm về chất lượng, truy nguyên được nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng an tâm và nâng cao được giá trị hàng nông sản phẩm. Điều này mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Trên thế giới có nhiều nước có các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng, sản phẩm nông nghiệp như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc… đã mang lại lợi ích và hiệu quả rất thiết thực cho các bên khi tham gia liên kết. Tạo được mối quan hệ gắn kết và khăng khít giữa các bên khi tham gia mối liên kết đó.Tuy nhiên sản xuất và kinh doanh hàng nông sản của nước ta còn thấp vẫn mang nặng tính tự phát, sức cạnh tranh thấp, sự liên kết giữa sản xuất chế biến – tiêu thụ chưa phát triển mạnh. Hoạt động liên kết còn xảy ra tình trạng: doanh nghiệp, hộ nông dân chưa thực sự gắn bó và thực hiện đúng cam kết đã ký, tỷ lệ nông sản hàng hóa được tiêu thụ thông qua hợp đồng còn thấp, doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư tới vùng nguyên liệu, chưa điều chỉnh kịp thời hợp đồng bảo đảm hài hòa lợi ích của nông dân khi có biến động về giá cả. Trong một số trường hợp, nông dân không bán nông sản cho doanh nghiệp, xử lý vi phạm hợp đồng không kịp thời và chưa triệt để, tình trạng tranh mua, tranh bán vẫn xảy ra khi đã có hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng đang thiếu sự hỗ trợ của các ngành liên quan như Viện nghiên cứu, Trung tâm khuyến nông... Do vậy hiệu quả kinh tế của hình thức hợp đồng và liên kết còn nhiều hạn chế, chưa đủ điều kiện tạo ra động lực thúc đẩy các doanh nghiệp và nông dân hăng hái tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản phẩm.Sản xuất nông sản, đặc biệt là ngô nếp ngọt ở địa bàn huyện Kim Động đang phát triển rất mạnh mẽ, sản phẩm của người dân có đầu ra tương đối ổn định nhờ mối liên kết với công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương.Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương là một đơn vị sản xuất và kinh doanh có hiệu quả hàng đầu về các mặt hàng nông sản như lúa, ngô, rau, dưa lưới, cà chua... Mối liên kết này đã mang lại những kết quả và lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên, một số yếu tố như: thị trường, giá cả, các bên tham gia liên kết, tình trạng tranh mua, tranh bán, phá vỡ hợp đồng... vẫn diễn ra gây ảnh hưởng không tốt tới mối liên kết gây thiệt hại cho các bên.Chính vì vậy để nghiên cứu cụ thể về mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt ở địa phương tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện Kim Động – Hưng yên”2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU+ Mục tiêu chungTrên cơ sở đánh giá thực trạng mối liên kết giữa hộ nông dân tại Kim Động với công ty CPGCT Trung ương trong sản xuất tiêu thụ đối với sản phẩm ngô nếp ngọt, đưa ra các giải pháp nhằm củng cố và phát triển liên kết giữa hộ nông dân và Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương.+ Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt của nông dân và công ty. Đánh giá thực trạng mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân trên địa bàn Kim Động – Hưng Yên với Công ty Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với Công ty trong thời gian tới.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨUHiện trạng sử dụng giống ngô nếp ngọt tại địa phương như thế nào? Có bao nhiêu giống được người dân sản xuất? Các giống ngô nếp ngọt trên do các công ty nào cung cấp? Thị phần của các công ty? Giống ngô nếp ngọt của Công ty giống cây trồng TƯ là giống gì, chất lượng như thế? Sản xuất tại địa phương được bao nhiêu vụ? Ưu điểm của giống ngô nếp ngọt (Vinaseed) so với các giống ngô nếp ngọt của công ty khác là gì?Thực trạng của mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của Công ty Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương và nông dân trên địa bàn Kim Động diễn ra như thế nào? Liên kết giữa nông dân và công ty có hiệu quả không? Người dân có sẵn sàng tham gia liên kết lâu dài?Những yếu tố nào ảnh hưởng tới mối liên kết đó?Trong thời gian tới cần thực hiện liên kết giữa nông dân và Công ty như thế nào để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt?4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUNghiên cứu mối liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân trên địa bàn huyện Kim Động – Hưng Yên với Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨUNội dung: Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn Kim Động – Hưng Yên.Không gian: Các số liệu được tiến hành thu thập nghiên cứu tại Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương cùng các hộ nông dân tại Kim Động – Hưng Yên. Thời gian: Tổng quan tài liệu được sử dụng số liệu của những năm trước, và khảo sát thực trạng mối liên kết trong 3 năm gần nhất 2014 2016. ... phẩm ngô nếp địa phương tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu mối liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân với Công ty Cổ phần Giống trồng trung ương địa bàn huyện Kim Động – Hưng yên ... mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân địa bàn Kim Động – Hưng Yên với Công ty Công ty Cổ phần giống trồng Trung ương - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường liên kết sản xuất tiêu. .. NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mối liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân địa bàn huyện Kim Động – Hưng Yên với Công ty Cổ phần giống trồng trung ương PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nội dung: Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện kim động – hưng yên, Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện kim động – hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay