Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện kim động – hưng yên

109 58 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:16

PHẦN MỞ ĐẦU1. TÍNH CẤP THIẾTLiên kết sản xuất theo chuỗi trong nông nghiệp từ người sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra cho sản phẩm đang là một xu hướng tốt. Qua đây, nhà sản xuất có đầu ra ổn định không bị ảnh hưởng từ biến động thị trường, doanh nghiệp có đầu vào ổn định cho sản xuất, chế biến. Sản phẩm được bảo đảm về chất lượng, truy nguyên được nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng an tâm và nâng cao được giá trị hàng nông sản phẩm. Điều này mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Trên thế giới có nhiều nước có các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng, sản phẩm nông nghiệp như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc… đã mang lại lợi ích và hiệu quả rất thiết thực cho các bên khi tham gia liên kết. Tạo được mối quan hệ gắn kết và khăng khít giữa các bên khi tham gia mối liên kết đó.Tuy nhiên sản xuất và kinh doanh hàng nông sản của nước ta còn thấp vẫn mang nặng tính tự phát, sức cạnh tranh thấp, sự liên kết giữa sản xuất chế biến – tiêu thụ chưa phát triển mạnh. Hoạt động liên kết còn xảy ra tình trạng: doanh nghiệp, hộ nông dân chưa thực sự gắn bó và thực hiện đúng cam kết đã ký, tỷ lệ nông sản hàng hóa được tiêu thụ thông qua hợp đồng còn thấp, doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư tới vùng nguyên liệu, chưa điều chỉnh kịp thời hợp đồng bảo đảm hài hòa lợi ích của nông dân khi có biến động về giá cả. Trong một số trường hợp, nông dân không bán nông sản cho doanh nghiệp, xử lý vi phạm hợp đồng không kịp thời và chưa triệt để, tình trạng tranh mua, tranh bán vẫn xảy ra khi đã có hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng đang thiếu sự hỗ trợ của các ngành liên quan như Viện nghiên cứu, Trung tâm khuyến nông... Do vậy hiệu quả kinh tế của hình thức hợp đồng và liên kết còn nhiều hạn chế, chưa đủ điều kiện tạo ra động lực thúc đẩy các doanh nghiệp và nông dân hăng hái tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản phẩm.Sản xuất nông sản, đặc biệt là ngô nếp ngọt ở địa bàn huyện Kim Động đang phát triển rất mạnh mẽ, sản phẩm của người dân có đầu ra tương đối ổn định nhờ mối liên kết với công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương.Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương là một đơn vị sản xuất và kinh doanh có hiệu quả hàng đầu về các mặt hàng nông sản như lúa, ngô, rau, dưa lưới, cà chua... Mối liên kết này đã mang lại những kết quả và lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên, một số yếu tố như: thị trường, giá cả, các bên tham gia liên kết, tình trạng tranh mua, tranh bán, phá vỡ hợp đồng... vẫn diễn ra gây ảnh hưởng không tốt tới mối liên kết gây thiệt hại cho các bên.Chính vì vậy để nghiên cứu cụ thể về mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt ở địa phương tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện Kim Động – Hưng yên”2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU+ Mục tiêu chungTrên cơ sở đánh giá thực trạng mối liên kết giữa hộ nông dân tại Kim Động với công ty CPGCT Trung ương trong sản xuất tiêu thụ đối với sản phẩm ngô nếp ngọt, đưa ra các giải pháp nhằm củng cố và phát triển liên kết giữa hộ nông dân và Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương.+ Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt của nông dân và công ty. Đánh giá thực trạng mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân trên địa bàn Kim Động – Hưng Yên với Công ty Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với Công ty trong thời gian tới.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨUHiện trạng sử dụng giống ngô nếp ngọt tại địa phương như thế nào? Có bao nhiêu giống được người dân sản xuất? Các giống ngô nếp ngọt trên do các công ty nào cung cấp? Thị phần của các công ty? Giống ngô nếp ngọt của Công ty giống cây trồng TƯ là giống gì, chất lượng như thế? Sản xuất tại địa phương được bao nhiêu vụ? Ưu điểm của giống ngô nếp ngọt (Vinaseed) so với các giống ngô nếp ngọt của công ty khác là gì?Thực trạng của mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của Công ty Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương và nông dân trên địa bàn Kim Động diễn ra như thế nào? Liên kết giữa nông dân và công ty có hiệu quả không? Người dân có sẵn sàng tham gia liên kết lâu dài?Những yếu tố nào ảnh hưởng tới mối liên kết đó?Trong thời gian tới cần thực hiện liên kết giữa nông dân và Công ty như thế nào để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt?4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUNghiên cứu mối liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân trên địa bàn huyện Kim Động – Hưng Yên với Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨUNội dung: Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn Kim Động – Hưng Yên.Không gian: Các số liệu được tiến hành thu thập nghiên cứu tại Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương cùng các hộ nông dân tại Kim Động – Hưng Yên. Thời gian: Tổng quan tài liệu được sử dụng số liệu của những năm trước, và khảo sát thực trạng mối liên kết trong 3 năm gần nhất 2014 2016. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQ CC CNH, HĐH CPGCTTW DN DNCB DT ĐVT FAO HTX NN NS SL SX TD UBND XHCN Bình qn Cơ cấu Cơng nghiệp hóa, đại hóa Cổ phần giống trồng trung ương Doanh nghiệp Doanh nghiệp chế biến Diện tích Đơn vị tính Tổ chức lương thực giới Hợp tác xã Nông nghiệp Năng suất Sản lượng Sản xuất Tiêu dùng Ủy ban nhân dân Xã hội chủ nghĩa i MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục từ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục sơ đồ viii Phần mở đầu 1 TÍNH CẤP THIẾT MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 Chương Cơ sở lý luận thực tiễn mối liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân với công ty 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .4 1.1.1 Các Khái niệm 1.1.2 Vai trò liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 1.1.3 Nội dung liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm 12 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm .14 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 17 1.2.1 Tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản số nước giới 17 1.2.2 Tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản Việt Nam 20 1.2.3 Bài học rút từ hoạt động liên kết 22 1.2.4 Tổng quan số tài liệu nghiên cứu trước 23 Chương Phương pháp nghiên cứu 26 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 26 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Kim Động .26 ii 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .30 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 33 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu .33 2.2.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu .35 2.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu .36 Chương Kết nghiên cứu thảo luận 39 3.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGƠ NẾP NGỌT CỦA HUYỆN KIM ĐỘNG 39 3.1.1 Diện tích cấu diện tích số loại trồng .39 3.1.2 Năng suất sản lượng số loại trồng .42 3.1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ ngơ nếp 44 3.2 TÌNH HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT – TIÊU THỤ SẢN PHẨM NGÔ NẾP NGỌT 45 3.2.1 Các tác nhân tham gia liên kết .45 3.2.2 Kết hiệu liên kết 55 3.2.3 Đánh giá kết liên kết tiêu thụ sản phẩm 67 3.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NGÔ NẾP NGỌT 71 3.3.1 Các yếu tố từ hộ nông dân 71 3.3.2 Các yếu tố từ Công ty Cổ phần Giống trồng Trung ương .75 3.3.3 Các yếu tố từ nhà nước 78 3.3.3 Các yếu tố khác 79 3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NGÔ NẾP NGỌT CỦA HUYỆN 3.4.1 KIM ĐỘNG 82 Định hướng phát triển sản xuất – tiêu thụ ngô nếp huyện Kim Động công ty CPGCT Trung ương 82 3.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu liên kết 83 Kết luận kiến nghị 94 KẾT LUẬN 94 KIẾN NGHỊ .96 Tài liệu tham khảo 97 Phụ lục 99 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích xã huyện Kim Động năm 2016 26 Bảng 2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Kim Động năm 2016 .28 Bảng 2.3 Thành phần dinh dưỡng đất huyện Kim Động .29 Bảng 2.4 Tình hình dân số lao động 30 Bảng 2.5 Kết phát triển kinh tế huyện Kim Động qua năm (2014-2016) 32 Bảng 2.6 Tổng số mẫu điều tra 34 Bảng 3.1 Diện tích cấu diện tích rau màu huyện Kim Động đoạn 2014 – 2016 40 Bảng 3.2 Năng suất sản lượng số trồng huyện Kim Động giai đoạn 2014-2016 .43 Bảng 3.3 Tình hình sản xuất ngơ nếp huyện Kim Động giai đoạn 2014-2016 44 Bảng 3.4 Tình hình tiêu thụ ngơ nếp huyện Kim Động giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 3.5 Tình hình chung hộ nơng dân xã thuộc huyện Kim Động 46 Bảng 3.6 Tình hình cơng ty năm 2016 51 Bảng 3.7 Hình thức liên kết hộ nơng dân Công ty 52 Bảng 3.8 Căn phân loại ngô nếp năm 2016 54 Bảng 3.9 Số hộ nông dân tham gia liên kết xã điều tra 56 Bảng 3.10 Kết hộ Công ty cung ứng giống, vật tư, kỹ thuật thu mua sản phẩm 58 Bảng 3.11 Kết sản xuất ngô nếp hộ đươc Công ty hướng dẫn kỹ thuật thu mua sản phẩm 60 Bảng 3.12 Số lượng sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp hộ điều tra 61 Bảng 3.13 Giá trị sản xuất sản phẩm ngô nếp hộ điều tra 62 Bảng 3.14 Kết sản xuất kinh doanh ngô nếp hộ tính sào năm 2016 63 Bảng 3.15 So sánh kết hiệu liên kết sản xuất ngô nếp 64 iv Bảng 3.16 Kết sản xuất kinh doanh công ty CTCP Giống trồng Trung ương 64 Bảng 3.17 Hiểu biết liên kết hộ trồng ngô nếp .72 Bảng 3.18 So sánh hiệu sản xuất ngô nếp hộ có quy mơ khác 74 Bảng 3.19 Mức giá chấp nhận hộ 76 v DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Ảnh ngô nếp vụ Thu đông 2016 HTX Hiệp Cường .42 Hình 3.2 Liên kết sản xuất ngô nếp tăng lợi nhuận, thuận đầu 59 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Các chủ thể tham gia liên kết .45 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu tiêu thụ ngô nếp hộ nông dân .62 vii PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT Liên kết sản xuất theo chuỗi nông nghiệp từ người sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu cho sản phẩm xu hướng tốt Qua đây, nhà sản xuất có đầu ổn định khơng bị ảnh hưởng từ biến động thị trường, doanh nghiệp có đầu vào ổn định cho sản xuất, chế biến Sản phẩm bảo đảm chất lượng, truy nguyên nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng an tâm nâng cao giá trị hàng nông sản phẩm Điều mang lại lợi ích cho bên tham gia Trên giới có nhiều nước có hình thức liên kết sản xuất tiêu thụ mặt hàng, sản phẩm nông nghiệp Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc… mang lại lợi ích hiệu thiết thực cho bên tham gia liên kết Tạo mối quan hệ gắn kết khăng khít bên tham gia mối liên kết Tuy nhiên sản xuất kinh doanh hàng nơng sản nước ta thấp mang nặng tính tự phát, sức cạnh tranh thấp, liên kết sản xuất - chế biến – tiêu thụ chưa phát triển mạnh Hoạt động liên kết xảy tình trạng: doanh nghiệp, hộ nơng dân chưa thực gắn bó thực cam kết ký, tỷ lệ nơng sản hàng hóa tiêu thụ thơng qua hợp đồng thấp, doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư tới vùng nguyên liệu, chưa điều chỉnh kịp thời hợp đồng bảo đảm hài hòa lợi ích nơng dân có biến động giá Trong số trường hợp, nông dân không bán nông sản cho doanh nghiệp, xử lý vi phạm hợp đồng khơng kịp thời chưa triệt để, tình trạng tranh mua, tranh bán xảy có hợp đồng Các bên tham gia hợp đồng thiếu hỗ trợ ngành liên quan Viện nghiên cứu, Trung tâm khuyến nông Do hiệu kinh tế hình thức hợp đồng liên kết nhiều hạn chế, chưa đủ điều kiện tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp nông dân hăng hái tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản phẩm Sản xuất nông sản, đặc biệt ngô nếp địa bàn huyện Kim Động phát triển mạnh mẽ, sản phẩm người dân có đầu tương đối ổn định nhờ mối liên kết với công ty Cổ phần giống trồng Trung ương Công ty Cổ phần giống trồng Trung ương đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu hàng đầu mặt hàng nông sản lúa, ngô, rau, dưa lưới, cà chua Mối liên kết mang lại kết lợi ích cho hai bên Tuy nhiên, số yếu tố như: thị trường, giá cả, bên tham gia liên kết, tình trạng tranh mua, tranh bán, phá vỡ hợp đồng diễn gây ảnh hưởng không tốt tới mối liên kết gây thiệt hại cho bên Chính để nghiên cứu cụ thể mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp địa phương tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu mối liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân với Công ty Cổ phần Giống trồng trung ương địa bàn huyện Kim Động – Hưng yên” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU + Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng mối liên kết hộ nông dân Kim Động với công ty CPGCT Trung ương sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt, đưa giải pháp nhằm củng cố phát triển liên kết hộ nông dân Công ty Cổ phần giống trồng Trung ương + Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hố sở lý luận thực tiễn liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nông dân công ty - Đánh giá thực trạng mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân địa bàn Kim Động – Hưng Yên với Công ty Công ty Cổ phần giống trồng Trung ương - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân với Công ty thời gian tới CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Hiện trạng sử dụng giống ngô nếp địa phương nào? Có giống người dân sản xuất? Các giống ngô nếp công ty cung cấp? Thị phần công ty? Giống ngô nếp Cơng ty giống trồng TƯ giống gì, chất lượng thế? Sản xuất địa phương vụ? Ưu điểm giống ngô nếp (Vinaseed) so với giống ngô nếp công ty khác gì? Thực trạng mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp Công ty Công ty Cổ phần giống trồng trung ương nông dân địa bàn Kim Động diễn nào? Liên kết nông dân cơng ty có hiệu khơng? Người dân có sẵn sàng tham gia liên kết lâu dài? Những yếu tố ảnh hưởng tới mối liên kết đó? Trong thời gian tới cần thực liên kết nông dân Công ty để nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt? ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mối liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân địa bàn huyện Kim Động – Hưng Yên với Công ty Cổ phần giống trồng trung ương PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nội dung: Nghiên cứu mối liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân với Công ty Cổ phần giống trồng trung ương địa bàn Kim Động – Hưng Yên Không gian: Các số liệu tiến hành thu thập nghiên cứu Công ty Cổ phần giống trồng trung ương hộ nông dân Kim Động – Hưng Yên Thời gian: Tổng quan tài liệu sử dụng số liệu năm trước, khảo sát thực trạng mối liên kết năm gần 2014 - 2016 loãng với phân để tưới Lúc – tưới nước đủ độ ẩm 70% Chú ý giai đoạn xoắn loa kèn, giai đoạn bón thúc lần cuối, vun cao tiến hành tưới nước Nếu tưới nước đủ độ ẩm tăng suất 15 – 20% Cần tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật trồng, thời gian trồng, khoảng cách trồng ngô để đạt hiệu cao Tránh tình trạng ngơ thụ phấn với giống khác làm lẫn hạt mầu làm giảm chất lượng ngơ Cần bố trí loại giống ngơ nếp cho suất cao giống sugar 75 HN88 vào sản xuất cách công ty liên kết, hợp tác với nhà khoa học, trường Học viên Nông nghiệp Viện nghiên cứu ngơ để tìm giống cho suất cao chịu điều kiện thời tiết, dinh dưỡng đất Cung cấp cho hộ nông dân kỹ thuật đại cần thiết để suất đạt cao Ngô nếp loại trồng khơng khó tính sản xuất nhiên lại khó tính thu hoạch Cơng ty cần bố trí thu hoạch thời điểm -3 ngày ngơ chín để tránh gây thiệt hại cho bà nông dân thời gian thu mua kéo dài – 10 ngày làm cho ngô bị khô giảm suất chất lượng Các hộ nông dân cần trọng tất khâu từ làm đất, ủ giống, chăm sóc, bón phân, thuốc trừ sâu, trừ cỏ theo yêu cầu kỹ thuật mà công ty đề Phát kịp thời báo cáo với Ban chủ nhiệm HTX nông nghiệp cơng ty biết có dấu hiệu sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ Ngồi cần bố trí luân canh, xen canh trồng để tăng dinh dưỡng cho đất đảm bảo cho sản phẩm có suất, chất lượng cao Có thể trồng ngô nếp xen canh với họ đậu để tăng dinh dưỡng cho đất Luân canh trồng khác năm để tránh gây nghèo đất suất cao hơn, đỡ sâu bệnh ngơ nếp ăn đất Cần phải có hình thức trả dinh dưỡng cho đất để đảm bảo dinh dưỡng cho vụ sản xuất sau 3.4.2.4 Ổn định thị trường Cần tăng cường mối liên kết bền chặt hộ nông dân công ty để ứng phó với biến đổi thị trường Cơng ty phía hộ nơng dân cần có tầm nhìn dự báo xác giá biến đổi để đảm bảo công phù hợp với hai bên Tránh tình trạng bên thiệt, bên lợi gây tình trạng đáng tiếc xảy Cơng ty cần tạo cho chỗ đứng vững thị trường nước quốc tế Tạo khả cạnh tranh tốt so với đối thủ khác cách làm tốt công tác đầu vào quan trọng quan hệ với vùng nguyên liệu để có đầu vào ổn định cho sản xuất tạo lợi sản xuất kinh doanh Tăng cường hợp tác với cơng ty, doanh nghiệp để tìm kiếm tạo cho thị trường tiêu thụ ổn định nhất, chinh phục khách hàng khó tính dựa 88 chất lượng, mẫu mã, giá sản phẩm có để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh góp phần tạo động lực cho liên kết phát triển thời gian tới Về phía hộ nơng dân HTX nơng nghiệp cần làm tốt vai trò để giữ vững mối liên kết giai đoạn kinh tế khó khăn Cần có hợp tác với HTX nông nghiệp xã liên kết sản xuất – tiêu thụ ngô nếp với công ty tạo thành tổ chức khối liên minh để có lợi tạo khả thỏa thuận với công ty mức giá yêu cầu kỹ thuật 3.4.2.5 Hoàn thiện sách nhà nước Nhằm tạo động lực cho liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông sản thời gian tới, Đảng Nhà nước ta cần quan tâm tới doanh nghiệp hộ nơng dân Nhà nước với với trò định hướng, tổ chức, dẫn dắt tạo môi trường thuận lợi để nhà tham gia liên kết Để bảo đảm vai trò nâng cao lực thời gian tới cần tiếp tục thực mặt sau đây: - Đưa chủ trương, sách, văn hướng dẫn cụ thể cho liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thời gian tới - Tập trung đầu tư cho sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thơng nơng thơn nói chung huyện Kim Động nói riêng để phục vụ thơng thương lại trao đổi mua bán vùng, kích thích quan hệ sản xuất hàng hóa phát triển - Tổ chức đào tạo nghề, tư vấn nông nghiệp cho hộ nông dân Giúp người dân nâng cao nhận thức trình độ Tăng cường cơng tác dự báo, dự tính, cần đầu tư cho hệ thống thơng tin liên lạc để nâng cao dân trí Đồng thời, đưa thông tin kịp thời với người dân, người sản xuất - Xây dựng có chất lượng quy hoạch, chiến lược phát triển ngành hàng theo chế thị trường, điều chỉnh cấu kinh tế cấu sản xuất thực theo hướng hàng hố làm sở để phát triển tồn diện có hiệu ngành nơng nghiệp xã - Hồn thiện sách khuyến khích phát triển kinh tế theo định hướng XHCN, bảo đảm sách kinh tế liền với sách xã hội Xây dựng sách hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển theo hướng quy hoạch - Ban hành chế, sách phù hợp để huy động tham gia thành phần kinh tế tham gia ngày mạnh mẽ vào mơ hình quan hệ liên kết sản xuất nông nghiệp, trọng tâm liên kết nhà Thu hút vốn đầu tư nhiều thành phần kinh tế vào phát triển cơng nghiệp chế biến nơng sản - Có sách tổ chức phù hợp để huy động lực lượng tham gia phát triển thương mại phục vụ xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 89 nước - Hoàn thiện sở hạ tầng nơng nghiệp (kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu nội đồng, cải tạo, làm phẳng đồng ruộng ), thực chương trình khí hố đồng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt vùng nguyên liệu cho chế biến, tăng mức độ khí hóa khâu sản xuất quan trọng (làm đất, gieo cấy, thu hoạch công nghệ sau thu hoạch, giảm tổn thất sau thu hoạch) - Ban hành khung pháp lý quy định quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ, có quy định mang tính chế tài xử lý kịp thời phát sinh quan hệ hợp đồng, khuyến khích tham gia nhà, bảo đảm lợi ích nhà mơ hình liên kết - Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng cho yêu cầu phục vụ cho phát triển công nghiệp, chế biến nông sản nông nghiệp kinh tế nông thôn Tổ chức huy động tham gia Đoàn thể, Hiệp hội ngành hàng, ngành hàng lớn, nhằm bảo vệ quyền lợi đáng thành viên tham gia mơ hình liên kết - Tiếp tục cải cách hành chính, tạo mơi trường thơng thống, hấp dẫn nhà đầu tư, phát huy nâng cao lực quản lý, điều hành Nhà nước 3.4.2.6 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực Trước mắt cần tăng cường lực lượng khuyến nông huyện, xã tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng Trạm khuyến nông, Trạm nông vụ vùng trồng ngơ giống Có sách khuyến khích cán khuyến nông giỏi, thu hút người đào tạo làm việc nông thôn, Tổ chức thực tốt Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16-11-2007 Chính phủ “quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức khác có th mướn lao động” Nhà nước hỗ trợ tồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán quản lý HTX vùng sản xuất ngô nếp Có sách thu hút niên vùng nơng thơn nâng cao trình độ cấp học đào tạo nghề; trước mặt thực tốt Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04-9-2007 thực chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng dạy nghề, Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21-7-2008 việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008- 2015 Đầu tư đại hoá hệ thống viện, trường, nâng cao lực đào tạo cán khoa học, nghiên cứu tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp nông thôn Dành vốn ngân sách đầu tư nâng cấp 90 sở dạy nghề cho nông dân theo quy hoạch chung Nhà nước; đồng thời có chế, sách khuyến khích xã hội hố, phát triển hình thức dạy nghề đa dạng Giao cho doanh nghiệp chế biến tổ chức đào tạo nghề cho người lao động 3.4.2.7 Nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng Trước hết Nhà nước cần có sách ưu đãi vốn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp chế biến thu mua nông sản để đảm bảo tiêu thụ cho nông dân, điều kiện tác động khủng hoảng tài tồn cầu làm cho giá thị trường biến động xấu (giảm nhanh); trước hết có chế lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp mua trữ hàng hố nơng sản, dự trữ lưu thông, tránh bán đổ, bán tháo thị trường nước khu vực giảm giá Thực tốt tinh thần đạo Chính phủ Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg “tăng cường đạo tiêu thụ hàng hố nơng sản thơng qua hợp đồng kinh tế”, thiết thực thực Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ “chính sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng”, doanh nghiệp chế biến hộ nông dân, hộ trang trại có hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố (rau màu) thực sách hỗ trợ, ưu đãi tài chính, tín dụng nêu Thông tư số 04/2003/TT-BTC ngày 10/1/2003 hướng dẫn số vấn đề tài Thơng tư số 05/2002/TT-NHNN ngày 27/9/2002 cho vay vốn, Trước mắt đề nghị Chính phủ đạo ngành Ngân hàng nâng mức cho vay không cần bảo đảm tài sản hộ sản xuất nông nghiệp, trang trại từ mức 30 triệu đồng lên 50-100 triệu đồng Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian định HTX nông nghiệp chuyển đổi thành lập vùng sản xuất rau màu Khuyến khích nhiều hình thức góp vốn tiền, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất thành viên để tăng thêm vốn kinh doanh cho HTX, Giao lại tài sản HTX cũ tài sản Nhà nước giao cho HTX sử dụng trước HTX sản xuất rau màu làm vốn không chia thuộc sở hữu chung HTX Các bên ký hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản gặp rủi ro thiên tai, đột biến giá thị trường nguyên nhân bất khả kháng Nhà nước xem xét miễn khoản thuế, bù đắp phần thiệt hại, Nhà nước có sách hỗ trợ, khuyến khích người sản xuất, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia xây dựng quỹ bảo hiểm ngành hàng, bảo hiểm rủi ro thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, thị trường,… để trợ giúp gặp rủi ro Ngồi sách trên, doanh nghiệp người sản xuất nguyên liệu ký 91 hợp đồng tiêu thụ nơng sản có dự án sản xuất nơng nghiệp hưởng sách từ Quỹ Hỗ trợ phát triển theo Nghị định số 106/2006/NĐ-CP tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Đối với hộ nông dân, chủ trang trại, HTX sản xuất rau màu huyện vay vốn gấp lần mức cho vay bình qn khơng phải chấp theo quy định ngân hàng (Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 hướng dẫn cụ thể mức cho vay bảo đảm tài sản), Được giảm lãi suất cho vay theo quy định hành Khuyến khích phát triển quỹ tín dụng nhân dân xã, xã vùng sản xuất rau màu để hạn chế tới mức thấp tình trạng cho vay nặng lãi nông thôn để phát triển sản xuất rau màu (hiện nhiều nơi nơng dân vay vốn “ngồi” chịu lãi suất cao) KẾT LUẬN CHƯƠNG Liên kết hộ nông dân Công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp mang lại lợi ích cho bên tham gia giải phần khó khăn hữu người sản xuất cà phê kỹ thuật canh tác, chất lượng sản phẩm, tiếp cận đầu vào tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên, việc trì phát triển liên kết hộ nơng dân Cơng ty nhiều hạn chế thách thức, đặc biệt việc tuân thủ quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp cận sách hỗ trợ Về kết hiệu liên kết hộ nông dân Công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngơ nếp ngọt: Đối với nhóm hộ có liên kết, nhờ hỗ trợ đầu vào, áp dụng quy trình kỹ thuật, đảm bảo nội dung cam kết quy trình kỹ thuât nên đạt suất giá bán cao Kết hiệu kinh tế sản xuất nhóm hộ liên kết cao nhóm hộ khơng liên kết So sánh hiệu mơ hình liên kết, suất ngô nếp giá bán cao nên hình thức liên kết trung gian cho kết hiệu cao Trên sở đánh giá thực trạng, so sánh hiệu mơ hình liên kết theo tiêu chí, nghiên cứu đề xuất lựa chọn mơ hình liên kết có tính bền vững mơ hình trung gian, vai trò trung gian HTX đánh giá tốt Việc phát triển mơ hình liên kết hộ nơng dân Công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngơ nếp chịu tác động nhóm yếu tố, bao gồm: (i) Trình độc hộ nơng dân; (ii) Tiềm lực tài Cơng ty; (iii) Khả mở rộng thị trường Công ty; (iv) Cơ chế sách vai trò quan quản lý nhà nước; yếu tố chế sách có vai trò quan trọng việc khuyến khích hình thành phát triển hình thức liên kết; yếu tố khác có vai 92 trò trì phát triển hình thức liên kết bền vững Để thúc đẩy liên kết bền vững hộ nông dân Công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt, giải pháp sách đề xuất tập trung vào i) Nâng cao lực, trình độ hộ nơng dân ii) Nâng cao lực cho Công ty KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu mối liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp hộ nông dân với công ty CTCP Giống trồng Trung ương địa bàn huyện Kim Động sâu nghiên cứu giải số vấn đề sau: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn liên kết, liên kết sản xuất – tiêu thụ ngô nếp hộ nông dân với cơng ty Theo đó, liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm chủ thể liên kết pháp nhân độc lập Trong đó, bao gồm nội dung thỏa thuận hay cam kết bên sản xuất tiêu thụ sản phẩm Các cam kết phải công nhận hợp tác bên tham gia khơng phải cạnh tranh hay bóc lột bên với bên Các bên phải tuân thủ cam kết phải thực đúng, đủ nghiêm túc Phải có điều kiện ưu đãi xây dựng dựa quan hệ cung cầu thị trường, hay nói cách khác hưởng lợi từ liên kết Đặc điểm liên kết sản xuất - tiêu thụ ngô nếp cần trọng tới tính thời vụ đặc trưng sản phẩm ngô sản phẩm nông nghiệp Đánh giá thực trạng mối liên kết sản xuất – tiêu thụ ngơ nếp Tình hình sản xuất tiêu thụ ngô nếp địa bàn huyện Kim Động diễn thuận lợi có xu hướng tăng suất diện tích sản xuất ngô nếp Khối lượng ngô nếp sản xuất có đầu thuận lợi Các chủ thể tham gia mối liên kết bao gồm: Hộ nông dân, công ty CTCP Giống trồng Trung ương trung gian liên kết HTX nơng nghiệp Ngồi tác nhân Nhà nước không tham gia trực tiếp vào mối liên kết lại giữ vai trò lớn, tạo hành lang pháp lý hướng cho mối liên kết ổn định phát triển lâu dài Nội dung mối liên kết bao gồm: liên kết cung ứng giống, cung ứng kỹ thuật bao tiêu đầu cho sản phẩm ngô nếp Liên kết có hợp đống văn rõ ràng cơng ty HTX nông nghiệp thay mặt hộ nông dân ký kết Không thể phủ nhận hiệu từ việc liên kết mang lại cho bên tham 93 gia liên kết Cả phía cơng ty, hộ nơng dân HTX nơng nghiệp nhận lợi ích định từ mối liên kết sản xuất – tiêu thụ ngô nếp mang lại Hộ nông dân có thu nhập lên tới 50 triệu đồng/ha cao loại trồng túy lúa, có hội việc làm, ổn định giá bán không lo thị trường biến động Cơng ty có đầu vào nguyên liệu ổn định cho sản xuất chế biến, HTX nông nghiệp thu khoản hoa hồng định làm tốt nhiệm vụ vai trò mỉnh với Đảng với dân Tuy nhiên, số vấn đề tồn liên kết như: chủ thể liên kết hộ nơng dân thương trình độ hạn chế, hầu hết chưa qua đào tạo, sản xuất dựa kinh nghiệm mà chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến vào sản xuất, quy mô sản xuất thấp, họ tham gia liên kết chủ yếu dựa vào uy tín với chưa thể chặt chẽ hợp đồng cam kết hai bên Công ty chưa thực quan tâm tới khâu kỹ thuật thường xuyên cho hộ nông dân, công tác thu mua chưa kịp thời vụ ngơ chín gây tình trạng ngơ bị khơ giảm suất, giá thu mua thấp giá thị trường nên gây ảnh hưởng tới mối liên kết HTX nông nghiệp chưa sát khâu giám sát việc thực sản xuất – tiêu thụ giai đoạn thu hoạch nên tình trạng sản phẩm bị bán ngồi thị trường nhiều mà khơng kiểm sốt Đặc tính sản phẩm sản phẩm ngơ nếp ngọt, tính mùa vụ gây ảnh hưởng tới suất ngơ từ ảnh hưởng tới việc cung cấp lượng sản phẩm cho cơng ty khơng theo mong muốn đề Ngoài ra, biến động thị trường chủ trương, sách Nhà nước ảnh hưởng lớn tới mối liên kết, thúc đẩy, khuyến khích liên kết làm hạn chế mối liên kết Từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu mối liên kết hộ nông dân công ty khắc phục khó khăn liên kết chủ thể cần làm tốt vai trò trách nhiệm Cần thực giải pháp như: nâng cao lực chủ thể tham gia liên kết Trong đó, phía hộ nơng dân cần nâng cao nhận thức trình độ cho họ thơng qua tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật Sản xuất tuân thủ theo u cầu mà phía cơng ty đặt ra, bán sản phẩm cho công ty đảm bảo mức sản lượng diện tích sản xuất, khơng phá hợp đồng để bán sản phẩm bên thị trường Phía cơng ty thực tốt việc cung ứng giống thời vụ sản xuất để đảm bảo suất chất lượng sản phẩm cho hộ nông dân, đẩy mạnh việc tập huấn kỹ thuật theo tiến đại sản xuất, thu mua sản phẩm thời vụ tránh gây thiệt hại suất cho hộ dân triển khai khâu toán nhanh đầy đủ Giải pháp bố trí sản xuất – tiêu thụ phù hợp thời vụ sản phẩm cần đảm bảo cho trồng thời gian, thời tiết, cung cấp lượng phân bón, thuốc trừ sâu làm 94 cỏ, cần tưới tiêu bảo đảm để sinh trưởng phát triển tốt Ngoài ra, bên cần thông tin đầy đủ thị trường để ứng phó, chống lạị biến động khơng ngừng mà thị trường mang lại Cần hoàn thiện chủ trương, sách Đảng Nhà nước để góp phần định hướng, khuyến khích, tạo đà cho liên kết phát triển KIẾN NGHỊ - Đối với nhà nước Cần đẩy mạnh đầu tư cho huyện Kim Động sở hạ tầng để có điều kiện phát triển kinh tế Có sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn để khỏi tình trạng có sống Đưa sách, chủ trương tăng cường liên kết, hợp tác người sản xuất doanh nghiệp chế biến Giúp doanh nghiệp thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh người dân thực tham gia liên kết xu hướng để phát triển Sửa đổi số quy định hợp đồng tiêu thụ nông sản theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ, tăng trách nhiệm nghĩa vụ bên ký hợp đồng, có chế tài đủ mức xử lý trường hợp vi phạm hợp đồng Khuyến khích quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ liên kết với doanh nghiệp chế biến, tổ hợp tác, HTX hộ nông dân - Đối với Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương - UBND tỉnh cần ban hành quy định sản xuất, sơ chế, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm ngô liên kết nói riêng điạ bàn tỉnh; ban hành văn quy định tiêu chuẩn chất lượng, chủng loại ngơ; quy trình kỹ thuật; trọng hệ thống kiểm tra chất lượng nơi sản xuất, sơ chế, tiêu thụ - Có chủ trương hỗ trợ nơng dân địa phương sản xuất ngô giống Khuyến khích đơn vị, tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm - Đối với hộ sản xuất Tổ chức tổ hội, đoàn kết giúp phát triển sản xuất giám sát thu hoạch sản phẩm để thực hợp đồng - Đối với HTX Cần nâng cao việc kiểm sốt cơng tác thu hoạch hộ nơng dân để tránh tình trạng hộ bán sản phẩm bên Cán HTX cần làm gương cho hộ nơng dân hợp tác xã để họ tin tưởng làm theo 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo Trung (2008), nghiên cứu phân tích mơ hình tiêu thụ trái theo hợp đồng nông thôn nay, tháng 10/2008 Bôn NN PTNT Bùi Thị Hoa (2006), “Nghiên cứu hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ số loại rau màu huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Công ty CPGCT Trung ương (2016), Báo cáo tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản năm 2016, địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương (2016), Báo cáo kêt tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương (2016), Báo cáo sản lượng thu mua ngô nếp năm 2016, địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Dân Việt (2012), “Liên kết tiêu thụ nông sản: Hướng tới cánh đồng mẫu lớn”, Báo Báo Dương Đình Giám (2007), liên kết kinh tế nhu cầu cấp bách phat triển kinh tế - xã hội nay, TCCN số tháng 1/2007 Đỗ Kim Chung (2008), Phân tích sách nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp Hà Nội Giáo trình triết học Mác- Lênin (2005) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Hồ Quế Hậu (2012), “Liên kết kinh tế doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân Việt Nam”, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 11 Như ý (2013), “Liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản: giúp nông dân làm giàu từ nông nghiệp” 12 Phan Thị Hương Mơ (2011), “Nghiên cứu liên kết doanh nghiệp hộ nông dân sản xuất - tiêu thụ ngô Công ty Cổ phần thực phẩm xuất Đồng Giao Bắc Giang”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học nơng nghiệp, Hà Nội 13 Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Kim Động (2016), Báo cáo tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện 14 Phòng Thống kê huyện Kim Động (2016), Niên giám thống kê huyện Kim 96 Động năm 2014 – 2016 15 Quyền Mạnh Cường (2006), “Nghiên cứu mối liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm chè địa bàn huyện Thanh Ba,tỉnh Phú Thọ”, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 16 Trần Thị Phượng (2012), “Cây ngô – trồng mang lại hiệu cao”, Sở khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai < http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn/ungdungtienbokhcn/ungdungchuyengiao/Tra ng/20121102151024.aspx 17 Thủ tướng phủ, Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2002 sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa thơng qua hợp đồng 18 Thủ tướng Chính phủ (2002), Chỉ thị 25/2008/CT – TTg ngày 25/8/2008 việc tăng cường đạo tiêu thụ nông sản qua hợp đồng 19 UBND huyện Kim Động (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực giai đoạn 2014- 2016 20 Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (2006), Nghiên cứu đề xuất chế sách giải pháp phát triển hình thức liên kết dọc số ngành hàng nông sản chủ yếu 21 Viện sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (2008), Thực trạng giải pháp tổ chức hoạt động hiệp hội ngành hàng “nông sản xuất khẩu” Việt nam 22 Vũ Ngọc Phùng (2006) Giáo trình kinh tế phát triển, NXB nông nghiệp, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN (Hộ dân) I Thơng tin Họ tên chủ hộ:…… .…………………………………… Tuổi:…………………………………………………………………… 97 Giới tính:……………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Trình độ văn hóa □ Cấp 1 □ Cấp 2 □ Cấp 3 Trình độ chun mơn □ Cao đẳng, đại học □ Trung cấp □ Sơ cấp, chứng nghề □ Chưa qua đào tạo Số nhân khẩu:…………………………………………… (Người) Số lao động:……………………………………………….(Người) 10 Số lao động tham gia trồng ngô nếp ngọt:….………… (Người) II Tình hình sản xuất ngơ nếp hộ Tình hình sử dụng đất sản xuất Diễn giải Lúa Ngô nếp Lạc Khác ĐVT 2014 sào sào sào sào Thời gian trồng ngô nếp □ Dưới năm □ Từ – 10 năm □ Trên 10 năm 3 Hộ có phải thuê thêm lao động khơng? □ Có □ Khơng Hộ vay vốn ai? □ Tự vốn hộ □ Vay ngân hàng 98 2015 2016 □ Vay công ty Chi phí sản xuất ngơ nếp hộ tính sào 360m2 STT Chỉ tiêu ĐVT Giống Phân chuồng Đạm Kg Lân Kg Kali Kg Vôi Kg Thuốc trừ sâu Nghìnđồng Thuốc trừ cỏ Nghìnđồng Lao động th Nghìn đồng 10 Chi phí thu hoạch Nghìn đồng 11 Chi phí làm đất Nghìn đồng 12 Tổng Lượng Giá Tiền Chồi Thuận lợi sản xuấ thiện gì? …………………………………………………………………………………… Khó khăn sản xuấ thiện gì? …………………………………………………………………………………… III Tình hình tiêu thụ ngô nếp hộ Năng suất ngô hộ Diễn giải Năng suất bình quân Sản lượng Giá trị bán Hộ bán ngô cho ai? ĐVT 2014 tạ/sào tạ Nghìn đồng/tạ □ Cho Công ty □ Cho tư thương □ Bán lẻ chợ 99 2015 2016 □ Để tự hộ sử dụng Bán cho lợi nhất? □ Cho Công ty □ Cho tư thương □ Bán lẻ chợ □ Tự sử dụng 4 Giá bán chênh lệch thị trường hộ chấp nhận? □ Từ 200 – 500 đ □ Từ 500 – 1000 đ □ Từ 1000 đ Để tiêu thụ tốt, theo hộ cần làm gì? …………………………………………………………………………………… IV Tình hình liên kết hộ Hộ có tham gia liên kết với cơng ty khơng? □ Có □ Khơng 100 Hộ liên kế tvới ai? Liên kết lĩnh vực nào? Đối tượng liên kết Giống Vốn Công lao động Kỹ thuật Baotiêu sản phẩm Vật tư LK với Doanh nghiệp LK với ND trồng LK với tư thương LK khác Khi tham gia liên kết hộ gặp phải khó khăn gì? …………………………………………………………………………………… Ngồi mối liên kết hộ có tham gia liên kết khác khơng? □ Có □ Khơng Khi tham gia liên kết với công ty, hộ có tham gia hợp đồng khơng? □ Có □ Khơng Đó lọa hợp đồng nào? □ Hợp đồng miệng □ Hợp đồng văn □ Hợp đồng thông qua tổ chức khác Khi tham gia liên kết, hộ nhận thuận lợi gì? □ Chia sẻ kinh nghiệm □ Hỗ trợ đầu vào □ Hỗ trợ đầu □ Khác Hộ có tham gia tập huấn kỹ thuật khơng? □ Có 101 Khác □ Khơng Hộ có hài lòng với hình thức liên kết khơng? □ Có □ Khơng 10 Hộ có khuyến nghị với cơng ty tham gia liên kết khơng? □ Có □ Khơng 11 Khuyến nghị hộ gì? …………………………………………………………………………………… 12 Thời gian tới hộ có muốn tiếp tục làm liên kết với cơng ty khơng? □ Có □ Khơng 13 Theo hộ cần làm để mối liên kết đạt hiệu cao? Đối với công ty:……………………………………………………… Đối với tư thương:…………………………………………………… Đối với nhà nước:…………………………………………………… Xin cảm ơn ông/bà! 102 ... phẩm ngô nếp địa phương tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu mối liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân với Công ty Cổ phần Giống trồng trung ương địa bàn huyện Kim Động – Hưng yên ... mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân địa bàn Kim Động – Hưng Yên với Công ty Công ty Cổ phần giống trồng Trung ương - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường liên kết sản xuất tiêu. .. NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mối liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngô nếp nông dân địa bàn huyện Kim Động – Hưng Yên với Công ty Cổ phần giống trồng trung ương PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nội dung: Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện kim động – hưng yên, Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm ngô nếp ngọt của nông dân với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương trên địa bàn huyện kim động – hưng yên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay