Tăng cường tự chủ tài chính tại trung tâm y tế huyện bình giang tỉnh hải dương

58 35 2
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:12

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tàiSức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Con người là một nhân tố quan trọng nhất quyết định trực tiếp đến sự phát triển của xã hội, của đất nước. Vì vậy muốn có một xã hội phát triển đòi hỏi chúng ta phải phát triển nguồn nhân lực trong đó có việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Do đó hoạt động y tế hoạt động chăm sóc sức khỏe cho con người là hoạt động rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm và chú trọng phát triển ngành y tế và việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, gắn các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với các mục tiêu phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế phấn đấu đảm bảo công bằng, nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho mọi tầng lớp nhân dân. Với chức năng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, ngành y tế giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hoạt động y tế chỉ duy trì được khi có một cơ chế tài chính hợp lý.Trước năm 1989, Nhà nước đã cung cấp gần như toàn bộ nguồn tài chính cho các hoạt động của các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, trước những khó khăn về kinh tế, nguồn kinh phí ngân sách quá eo hẹp, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để xã hội hóa các hoạt động y tế như: Quyết định số 95HĐBT ngày 25041989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) cho phép ngành y tế được thu một phần viện phí nhằm giải quyết một số khó khăn cho công tác khám chữa bệnh, bên cạnh đó luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, chính sách Bảo hiểm y tế (ra đời năm 1992), Nghị định số 90CP ngày 2181997 và Nghị định số 46NQTW ngày 2322005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị định số 052005NQCP ngày 1842005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, đã tạo điều kiện pháp lý để huy động các nguồn lực khác của xã hội tham gia vào phát triển các dịch vụ y tế phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.Hiện nay Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách lớn liên quan đến hệ thống y tế, tạo cơ chế tài chính hợp lý cho ngành y tế, góp phần tạo nên sự thay đổi sâu sắc trong cơ chế tài chính y tế của Việt Nam. Trong đó có chính sách về quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm chi phí hoạt động hoặc tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động đối với các đơn vị y tế công lập được quy định tại Nghị định 102002NĐCP và được bổ sung trong Nghị định 432006NĐCP và Nghị định 162015NĐCP. Đây là một động lực mới của ngành y tế, góp phần làm cho một số đơn vị y tế đạt được nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, chính sách này lại chưa được thực hiện một cách hiệu quả đối với các cấp bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện.Xuất phát từ những yêu cầu về lý luận, nhận thức được tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề, học viên đã lựa chọn đề tài “Tăng cường tự chủ tài chính tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương” làm đề tài Luận văn thạc sỹ cuối khóa học. ... chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài Trung. .. viện tuyến huyện Xuất phát từ y u cầu lý luận, nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết vấn đề, học viên lựa chọn đề tài Tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương ... 201 4-2 016, từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang -Tỉnh Hải Dương năm tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường tự chủ tài chính tại trung tâm y tế huyện bình giang tỉnh hải dương, Tăng cường tự chủ tài chính tại trung tâm y tế huyện bình giang tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay