Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc ninh

96 65 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:50

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hội nhập quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, trong xu thế hiện nay và Việt Nam cũng đang vận hành nền kinh tế trong xu thế hội nhập đó. Ngày nay, muốn cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài thì ngân hàng trong nước phải ngày càng mở rộng quy mô chiếm nhiều thị phần, phát triển trên cơ sở an toàn, bền vững và hiệu quả bởi vì an toàn là nền tảng để ngân hàng lớn, mạnh và phát triển. Tuy nhiên, để làm được điều này các ngân hàng cần phải có một lượng vốn đáng kể và lượng vốn đó được huy động từ nhiều hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng. Ngân hàng là trung gian tài chính cho các hoạt động đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thông qua việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi của tổ chức kinh kế và dân cư, sau đó dùng nguồn tiền huy động đó đem cho vay đối với doanh nghiệp và dân cư đang cần vốn để kinh doanh. Mặt khác, ngân hàng giúp cho đồng tiền của người dân được sinh sôi nảy nở, giúp cho luồng tiền chu chuyển nhiều hơn tạo nên một nền kinh tế đa dạng và phát triển.Ngân hàng là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trên lĩnh vực đặc thù kinh doanh tiền tệ, do đó vốn là yếu tố tiên quyết trong việc quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng thương mại. Vì vậy hoạt động huy động vốn là vấn đề then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nhận thức được điều này các ngân hàng luôn chú trọng nâng cao khả năng huy động vốn của mình. Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng thương mại ngày càng gay gắt. Vậy để có thể huy động vốn có hiệu quả, các ngân hàng cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc các quan điểm có tính định hướng cho việc huy động vốn ở các đơn vị kinh tế, trong dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Để tạo dựng cho mình một năng lực cạnh tranh đủ mạnh và bền vững, quản lý huy động vốn là công cụ quan trọng để thực hiện được mục tiêu huy động vốn có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Quản lý huy động vốn thông qua lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá thường xuyên công tác huy động vốn giúp cho ngân hàng thực hiện hoạt động huy động vốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn nói riêng và hoạt đông kinh doanh của ngân hàng nói chung.Với mục tiêu là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam. Trong những năm qua, hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam luôn được coi trọng và đã đạt được một số thành công. Song bên cạnh những thành công và kết quả đạt được thì hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc Ninh nói riêng đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý huy động vốn. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác quản lý huy động vốn tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc Ninh trở thành vấn đề then chốt quyết định sự thành bại trong kinh doanh của ngân hàng. Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nói trên, cùng với mong muốn học hỏi thêm kiến thức về hoạt động ngân hàng đó là đề tài: “Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh” được lựa chọn để nghiên cứu. ... quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Phân tích thực trạng quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát. .. thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc ninh, Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay