Quản lý chi ngân sách nhà nước tại trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh bắc ninh

119 35 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:40

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIThể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận của nền văn hóa chung của mỗi dân tộc và của nền văn minh nhân loại. Trình độ phát triển TDTT là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ văn hóa và năng lực sáng tạo của mỗi quốc gia, dân tộc, là phương tiện để giao lưu văn hóa nói chung, văn hóa thể chất nói riêng và mở rộng quan hệ của mỗi nước với quốc tế. Các hoạt động TDTT quần chúng, cũng như các hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao dần trở thành nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động đó không chỉ có tác dụng như một hình thức giải trí, nghỉ ngơi tích cực, mà còn mang lại niềm vui, khích lệ lòng tự hào dân tộc, sự cổ vũ to lớn cho nhân dân (Vũ Trọng Lợi, 2016).Phát triển thể dục, thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Góp phần nâng cao sức khoẻ, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực của thanh thiếu niên. Phát triển thể dục, thể thao là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội, là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó ngành Thể dục thể thao giữ vai trò nòng cốt. Coi việc lãnh đạo công tác thể dục, thể thao là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội (Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, 2010).Bác Hồ cũng chỉ rõ “ Dân cường thì Quốc thịnh”, do đó phát triển thể dục, thể thao là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân để thỏa lòng mong mỏi giản dị đầy tha thiết của Bác: “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”; trong đó, ngành văn hoá, thể thao và Du lịch giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các chính sách phát triển thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước. Bác khẳng định: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công” và “mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Theo Bác: “Dân cường thì quốc thịnh”. Bởi, có sức khỏe là có tất cả, chỉ có sức khỏe mới đem lại cho con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức lao động, công tác, chiến đấu và học tập tốt. Bác khuyên mỗi người dân: “Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe…. Điều Bác nói cách chúng ta hơn nửa thế kỷ này lại rất gần với định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới ngày nay “Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải là chỉ là không có bệnh tật hay tàn phế. (Nguyên Anh, 2017)Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta khẳng định: “Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng. Khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Phát triển mạnh thể thao quần chúng, thể thao nghiệp dư, trước hết là trong thanh thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học. Mở rộng quá trình chuyên nghiệp hóa thể thao thành tích cao. Đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo vận động viên trẻ. Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao công lập sang áp dụng chế độ tự chủ tài chính, tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện như các tổ chức cung ứng dịch vụ công cộng khác”.Mục tiêu phát triển TDTT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng 2030 là: Xây dựng nền thể dục, thể thao tiên tiến, góp phần tăng cường thể lực, nâng cao tầm vóc và giáo dục nhân cách, chất lượng cuộc sống và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người, thể dục, thể thao trong trường học làm nền tảng cơ bản và là tiền đề để phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh. Phấn đấu thành tích ở một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh đạt trình độ của khu vực, châu lục và thế giới. Tăng cường xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật các cấp, đặc biệt là Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh tại khu đô thị mới Nam Sơn diện tích khoảng 100 ha trở lên. Để đạt được mục tiêu đó một yếu tốt có ý nghĩa quan trọng là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao là nhiệm vụ quan trọng một mảng nhiệm vụ của Ngành Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh. Theo phân cấp đầu tư sự nghiệp TDTT được đảm bảo 100% ngân sách nhà nước cấp, luật NSNN quy định: Chi ngân sách thực hiện các nhiệm vụ thể thao là một trong những nhiệm vụ chi nằm trong ngân sách tỉnh phân bổ cần được quản lý chặt chẽ sao cho vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa tuân thủ theo quy định của pháp luận về quản lý ngân sách, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả (Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, 2014).Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tổ chức, thực hiện kế hoạch huấn luyện, quản lý các đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ các môn thể thao và đào tạo năng khiếu các môn thể thao của tỉnh; tham gia thi đấu thể thao theo kế hoạch của Sở. Trong những năm qua, UBND tỉnh đã dành nguồn kinh phí từ NSNN đầu tư hệ thống cơ sở vật chất TDTT như: Nhà thi đấu đa năng với nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng, cùng các hạng mục khác như: sân vận động, nhà tập, nhà ở cho VĐV... chú trọng xây dựng, đầu tư phát triển các môn thể thao “mũi nhọn” bằng cách “đi tắt đón đầu” ở một số bộ môn thi đấu tại Olympic, SeaGames, ASIAD... như: Vật, Boxing, Đấu kiếm... vừa đầu tư phát triển các môn thể thao phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương như: Võ cổ truyền, Cầu lông... Hàng năm thể thao thành tích cao đều đem về cho tỉnh từ 130 140 huy chương các loại từ khoảng 40 giải đấu trong và ngoài nước (Đức Quý, 2016).Tuy nhiên, giống như các thực trạng quản lý chi NSNN nói chung, quản lý chi NSNN cho sự nghiệp TDTT còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đơn vị còn mang tư tưởng đối phó với công tác lập dự toán nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của dự toán. Dự toán phải bổ sung nhiều lần, có dự toán bổ sung đến cuối năm mới giao được gây khó khăn cho việc quản lý chi NSNN theo dự toán. Đơn vị hạch toán kế toán còn chưa chính xác, sai Mục lục NSNN các nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi sai do chi vượt dự toán và thiếu hồ sơ thủ tục, thời gian quyết toán chậm dẫn đến việc tổng hợp báo cáo quyết toán phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đối chiếu, cấn đối của cấp ngân sách cấp trên.Việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính đối với đơn vị trong quá trình điều hành và cấp phát chi ngân sách nhà nước còn hạn chế. Từ những hạn chế trên đã đặt ra các yêu cầu nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý hơn nữa. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý chi ngân sách nhà nước tại Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh”. ... tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh năm gần Từ đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn. .. chi Ngân sách Nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh năm gần Từ đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận. .. trạng quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh 4.1.3 Đánh giá chung tình hình quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận đông viên Thể thao
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh bắc ninh, Quản lý chi ngân sách nhà nước tại trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay