Quản lý chi ngân sách nhà nước tại trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh bắc ninh

119 14 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:40

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIThể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận của nền văn hóa chung của mỗi dân tộc và của nền văn minh nhân loại. Trình độ phát triển TDTT là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ văn hóa và năng lực sáng tạo của mỗi quốc gia, dân tộc, là phương tiện để giao lưu văn hóa nói chung, văn hóa thể chất nói riêng và mở rộng quan hệ của mỗi nước với quốc tế. Các hoạt động TDTT quần chúng, cũng như các hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao dần trở thành nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động đó không chỉ có tác dụng như một hình thức giải trí, nghỉ ngơi tích cực, mà còn mang lại niềm vui, khích lệ lòng tự hào dân tộc, sự cổ vũ to lớn cho nhân dân (Vũ Trọng Lợi, 2016).Phát triển thể dục, thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Góp phần nâng cao sức khoẻ, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực của thanh thiếu niên. Phát triển thể dục, thể thao là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội, là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó ngành Thể dục thể thao giữ vai trò nòng cốt. Coi việc lãnh đạo công tác thể dục, thể thao là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội (Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, 2010).Bác Hồ cũng chỉ rõ “ Dân cường thì Quốc thịnh”, do đó phát triển thể dục, thể thao là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân để thỏa lòng mong mỏi giản dị đầy tha thiết của Bác: “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”; trong đó, ngành văn hoá, thể thao và Du lịch giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các chính sách phát triển thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước. Bác khẳng định: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công” và “mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Theo Bác: “Dân cường thì quốc thịnh”. Bởi, có sức khỏe là có tất cả, chỉ có sức khỏe mới đem lại cho con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức lao động, công tác, chiến đấu và học tập tốt. Bác khuyên mỗi người dân: “Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe…. Điều Bác nói cách chúng ta hơn nửa thế kỷ này lại rất gần với định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới ngày nay “Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải là chỉ là không có bệnh tật hay tàn phế. (Nguyên Anh, 2017)Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta khẳng định: “Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng. Khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Phát triển mạnh thể thao quần chúng, thể thao nghiệp dư, trước hết là trong thanh thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học. Mở rộng quá trình chuyên nghiệp hóa thể thao thành tích cao. Đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo vận động viên trẻ. Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao công lập sang áp dụng chế độ tự chủ tài chính, tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện như các tổ chức cung ứng dịch vụ công cộng khác”.Mục tiêu phát triển TDTT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng 2030 là: Xây dựng nền thể dục, thể thao tiên tiến, góp phần tăng cường thể lực, nâng cao tầm vóc và giáo dục nhân cách, chất lượng cuộc sống và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người, thể dục, thể thao trong trường học làm nền tảng cơ bản và là tiền đề để phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh. Phấn đấu thành tích ở một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh đạt trình độ của khu vực, châu lục và thế giới. Tăng cường xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật các cấp, đặc biệt là Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh tại khu đô thị mới Nam Sơn diện tích khoảng 100 ha trở lên. Để đạt được mục tiêu đó một yếu tốt có ý nghĩa quan trọng là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao là nhiệm vụ quan trọng một mảng nhiệm vụ của Ngành Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh. Theo phân cấp đầu tư sự nghiệp TDTT được đảm bảo 100% ngân sách nhà nước cấp, luật NSNN quy định: Chi ngân sách thực hiện các nhiệm vụ thể thao là một trong những nhiệm vụ chi nằm trong ngân sách tỉnh phân bổ cần được quản lý chặt chẽ sao cho vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa tuân thủ theo quy định của pháp luận về quản lý ngân sách, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả (Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, 2014).Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tổ chức, thực hiện kế hoạch huấn luyện, quản lý các đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ các môn thể thao và đào tạo năng khiếu các môn thể thao của tỉnh; tham gia thi đấu thể thao theo kế hoạch của Sở. Trong những năm qua, UBND tỉnh đã dành nguồn kinh phí từ NSNN đầu tư hệ thống cơ sở vật chất TDTT như: Nhà thi đấu đa năng với nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng, cùng các hạng mục khác như: sân vận động, nhà tập, nhà ở cho VĐV... chú trọng xây dựng, đầu tư phát triển các môn thể thao “mũi nhọn” bằng cách “đi tắt đón đầu” ở một số bộ môn thi đấu tại Olympic, SeaGames, ASIAD... như: Vật, Boxing, Đấu kiếm... vừa đầu tư phát triển các môn thể thao phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương như: Võ cổ truyền, Cầu lông... Hàng năm thể thao thành tích cao đều đem về cho tỉnh từ 130 140 huy chương các loại từ khoảng 40 giải đấu trong và ngoài nước (Đức Quý, 2016).Tuy nhiên, giống như các thực trạng quản lý chi NSNN nói chung, quản lý chi NSNN cho sự nghiệp TDTT còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đơn vị còn mang tư tưởng đối phó với công tác lập dự toán nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của dự toán. Dự toán phải bổ sung nhiều lần, có dự toán bổ sung đến cuối năm mới giao được gây khó khăn cho việc quản lý chi NSNN theo dự toán. Đơn vị hạch toán kế toán còn chưa chính xác, sai Mục lục NSNN các nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi sai do chi vượt dự toán và thiếu hồ sơ thủ tục, thời gian quyết toán chậm dẫn đến việc tổng hợp báo cáo quyết toán phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đối chiếu, cấn đối của cấp ngân sách cấp trên.Việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính đối với đơn vị trong quá trình điều hành và cấp phát chi ngân sách nhà nước còn hạn chế. Từ những hạn chế trên đã đặt ra các yêu cầu nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý hơn nữa. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý chi ngân sách nhà nước tại Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh”. MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Trích yếu luận văn Thesis abstract Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý chi ngân sách nhà nước đơn vị hành nghiệp 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Tổng quan thể dục thể thao 2.1.2 Chi Ngân sách nhà nước cho nghiệp thể dục thể thao 2.1.3 Quản lý chi Ngân sách nhà nước cho nghiệp thể dục thể thao 2.1.4 Các yếu tổ ảnh hưởng tới quản lý chi Ngân sách cho nghiệp TDTT 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Kinh nghiệm cho quản lý chi NSNN cho nghiệp TDTT số địa phương nước 2.2.2 Bài học kinh nghiệm quản lý chi NSNN rút cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Ninh 3.1.2 Khái quát Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT tỉnh Bắc Ninh 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 3.2.3 Phương pháp phân tích 3.2.4 Phương pháp chuyên gia 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 3.3.1 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng chi Ngân sách Nhà nước 3.3.2 Nhóm tiêu phản ánh hoạt động quản lý chi NSNN 3.3.3 Nhóm tiêu phản ánh kết đánh giá cán quản lý NSNN Trung tâm Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên TDTT tỉnh Bắc Ninh 4.1.1 Nguồn vốn đầu tư cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên TDTT tỉnh Bắc Ninh 4.1.2 Thực trạng quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh 4.1.3 Đánh giá chung tình hình quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận đông viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên TDTT tỉnh Bắc Ninh 4.2.1 Nhóm yếu tố khách quan 4.2.2 Nhóm yếu tố chủ quan 4.3 Định hướng giải pháp tăng cường quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh Bắc Ninh 4.3.1 Định hướng mục tiêu phát triển TDTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020; Quan điểm NSSN TDTT ii 4.3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Bộ Tài 5.2.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh Tài liệu tham khảo iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt NS Ngân sách NSNN Ngân sách nhà nước TTTD Thể dục thể thao UBND Ủy ban nhân dân VĐV Vận động viên iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình nhân lực Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên TDTT tỉnh Bắc Ninh qua năm Bảng 3.2 Cơ cấu phiếu điều tra Bảng 4.1 Nguồn vốn đầu tư cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên TDTT tỉnh Bắc Ninh năm 2014 – 2016 Bảng 4.2 Dự toán chi NSNN Trung tâm qua năm Bảng 4.3 Chi NSNN địa phương cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên TDTT tỉnh Bắc Ninh năm Bảng 4.4 Chi NSNN cho Trung tâm huấn luyện TDTT theo mục chi Bảng 4.5 So sánh kết thực chi với dự toán chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện VĐV Thể thao tỉnh Bắc Ninh năm gần Bảng 4.6 Tình hình chi tốn cho cá nhân Trung tâm giai đoạn từ năm 2014-2016 Bảng 4.7 Kết thực kiểm soát khoản chi toán cho cá nhân Trung tâm giai đoạn năm 2014 – 2016 Bảng 4.8 Kết thực kiếm soát khoản chi nghiệp vụ chuyên môn TT đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh Bảng 4.9 Tình hình chi NSNN cho mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ Trung tâm từ năm 2014-2016 Bảng 4.10 Kết thực kiểm soát khoản chi mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ Trung tâm giai đoạn năm 2014 – 2016 Bảng 4.11 Kết tra, kiểm tra có liên quan đến quản lý chi Ngân sách Trung tâm Bảng 4.12 Đánh giá quy định, quy trình, thủ tục pháp lý quản lý chi NSNN Trung tâm Bảng 4.13 Đánh giá cán điều tra quản lý, thời gian duyệt chi khoản chi NSNN Trung tâm Bảng 4.14 Đánh giá cán bộ, VĐV Trung tâm cán quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo huấn luyện VĐV TDTT tỉnh Bắc Ninh v Bảng 4.15 Đánh giá cán quản lý cấp cán Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh vi DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ hành tỉnh Bắc Ninh, 2015 Hình 3.2 Tổ chức máy Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên TDTT tỉnh Bắc Ninh vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Đức Lưu Tên luận văn: “Quản lý chi ngân sách nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh” Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Phân tích đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh năm gần Từ đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh năm tới Phương pháp nghiên cứu Các số liệu thứ cấp thu thập thông qua tài liệu sẵn có cơng bố, số liệu sơ cấp thu thập chủ yếu thông qua phương pháp vấn trực mẫu phiếu điều tra soạn sẵn Các số liệu thu thập sau xử lý, phân tổ phần mềm Exel, sau sử dụng phương pháp phân tích phương pháp thống kê mô tả phương pháp so sánh để làm rõ vấn đề nghiên cứu Kết kết luận Quản lý chi NSNN cho nghiệp TDTT trình sử dụng ngồn vốn chi tiêu Nhà nước cho nghiệp TDTT từ khâu lập kế hoạch đến khâu sử dục ngân sách nhằm đảm bảo q trình chi tiết kiệm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế đặt theo sách chế độ Nhà nước phục vụ mục tiêu phát triển nghiệp thể dục thể thao Sự phát triển xã hội loài người chứng minh phát triển TDTT với phát triển kinh tế - xã hội Chi NSNN cho TDTT khoản chi lớn quốc gia nên phải quản lý chặt chẽ có hiệu Tính riêng năm 2016, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn xong tỉnh Bắc Ninh chi 20 tỷ đồng cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh Trong có tới 62,98% ngân sách chi cho nghiệp vụ chun mơn, lại 16,15% ngân sách chi cho cá nhân, 10,18% Ngân sách chi cho mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ Công tác tra, kiểm tra chi viii NSNN Trung tâm thường xuyên thực hiện, để kịp thời uốn nắn chấn chỉnh sai sót q trình thực Cơng tác đào tạo nâng cao lực, trình độ cán cơng chức đẩy mạnh việc thực phòng chống tham nhũng Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, quản lý NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh bộc lộ số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: tồn nhiều khoản tốn sai bị KBNN trả lại lỗi sai mắc phải nhiều lần nhiều năm mà chưa cải thiện, việc tốn chậm trễ, việc ghi chép sổ sách chưa rõ ràng, mang tính chiếu lệ, nguồn Ngân sách Trung tâm chưa có tính tự chủ nên nhiều hoạt động thiết thực cho phát triển nghiệp phải chờ đợi duyệt cấp kinh phí dẫn tới không hiệu quả, Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh chia thành hai nhóm yếu tố: Nhóm yếu tố khách quan nhóm yếu tố chủ quan Các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tồn q trình lập hồ sơ cấp dự tốn, hồ sơ tốn, ảnh hưởng tới cơng tác quản lý chi NSNN Từ việc nghiên cứu sở lý luận thực tiễn quản lý chi NSNN, thực trạng quản lý chi NSNN Trung tâm giai đoạn 2014-2016 tác giả đề số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi NSNN cho nghiệp TDTT địa bàn năm tiếp theo, cụ thể sau: Hoàn thiện chế phân cấp, quản lý chi Ngân sách cho hoạt động nghiệp tỉnh; Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi NSNN; Hồn thiện cơng tác chấp hành, tốn NSNN, khơng ngừng đào tạo, nâng cao trình độ cán quản lý chi NSNN, ix THESIS ABSTRACT Master candidate: Nguyen Duc Luu Thesis title: State budget management at the Center for training and sports athletes in Bac Ninh province Major: Business Administration Code: 60.34.01.02 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture Objectives of the study Analyze the situation and factors affecting the management of state budget expenditure at the Center for Training and Sports Athletes of Bac Ninh Province in recent years From that, we propose solutions to strengthen state budget management at the Center for Training and Sports Athletes of Bac Ninh Province in the coming years Research Methods x đến nhóm chi mua sắm sửa chữa, để đáp ứng nhu cầu sở vật chất vốn nghèo nàn lạc hậu Trung tâm năm tỷ trọng nhóm chi cần trì mức tương đối cao, sau năm giảm xuống Nhóm chi cho nghiệp vụ chun mơn nghiệp vụ giảm xuống chút, xuống khoảng 55% để bù đắp phần lại cho chi mua sắm, sửa chữa Chi quản lý hành giảm xuống khoảng 5-6% Nhóm chi khác cần phải giảm tỷ trọng, phải nhóm chi có tỷ trọng nhỏ nhất, nên chiếm 1% tổng chi ngân sách Trung tâm 4.3.2.4 Đảm bảo chi NS Sự nghiệp TDTT theo quy định kiểm soát qua kho bạc Với chức quản lý quỹ NSNN, kiểm soát chi ngân sách, thời gian qua hệ thống KBNN tỉnh làm tốt chức kiểm sốt chi như: kiểm sốt tính hợp pháp chứng từ, chữ ký người chuẩn chi, số tiền chi trả có nằm dự tốn duyệt, tiêu chuẩn định mức chi ngân sách hành Thời gian tới, KBNN cần quan tâm đến việc kiểm soát cách chặt chẽ tồn quỹ tiền mặt đơn vị sử dụng ngân sách, tăng cường toán khoản chi hình thức chuyển khoản, hạn chế khối lượng tiền mặt tồn dư đơn vị lớn 4.3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát tài Theo quy định hành, tất khoản chi NSNN phải kiểm tra, kiểm soát trước, sau q trình cấp phát tốn Các khoản chi phải có dự tốn duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan Nhà nước có thẩm quyền quy định thủ trưởng đơn vị sử dụng kinh phí NSNN chuẩn chi Thời gian qua, quan tài địa bàn tỉnh dừng lại việc kiểm tra tốn kinh phí hàng năm để hạn chế, ngăn ngừa xử lý kịp thời sai phạm kỷ luật tài phát sinh Vì vậy, thời gian tới quan tài cần tiến hành kiểm tra giám sát theo định kỳ việc thẩm định xét duyệt báo cáo tài hàng tháng, hàng quý đơn vị sử dụng kinh phí 4.3.2.6 Thực có hiệu quả, hợp lý chế tự chủ tài nghiệp TDTT, thực công khai ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Để thực có hiệu quả, hợp lý chế tự chủ tài nghiệp TDTT Nhà nước cần tăng định mức chi NSNN cho nghiệp TDTT, nhằm đảm bảo đời sống cho cán TDTT yên tâm làm việc, đồng thời đầu tư cải tạo phòng tập, sàn thi đấu, dụng cụ tập luyện cho vận động viên tập luyện đạt 93 thành tích cao Phân cấp quyền định chi NSNN cho Ban Lãnh đạo Trung tâm nhằm nâng cao tính tự chủ, tự cho Trung tâm Thực chế độ công khai Ngân sách, báo cáo toán chi NSNN, định mức chi khen thưởng, chi lương, phụ cấp, cho nghiệp TDTT để cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên vận động viên nắm nhằm khích lệ tinh thần làm việc đội ngũ cán Trung tâm, đồng thời hạn chế việc tham ô, tham nhũng cán quản lý Ngân sách Trung tâm 4.3.2.7 Tăng cường đào tạo, đào tạo lại nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý tài cho đội ngũ cán tài Trung tâm Cán tài Trung tâm thiếu kinh nghiệm quản lý chi NSNN tạo bất cập sai sót quản lý tài Trung tâm Một thực tế cho thấy đội ngũ quản lý tài Trung tâm ít, chưa đồng thiếu chun mơn quản lý tài chính, chủ yếu trình độ sơ cấp, trung cấp, khả nắm bắt thích nghi với thay đổi chế độ tài chính, kế tốn hạn chế Đây nguyên nhân dẫn đến yếu công tác quản lý tài Trung tâm Trong nguồn lực đầu tư cho Trung tâm năm tới tiếp tục tăng lên số tuyệt đối lấn tỷ trọng, đòi hỏi phải có cán nắm nghiệp vụ chuyên môn, sách chế độ cơng tác tài kề tốn Chính Trung tâm cần quan tâm đến đầu tư tạo điều kiện cho cán quản lý tài tham gia vào lớp tập huấn nâng cao, đào tạo đào tạo lại, bổ sung cán trẻ có trình độ chuyên môn cao nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý tài 4.3.2.8 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành nhằm quản lý chi NS có hiệu Trong trình quản lý chi NSNN cho nghiệp Thể dục Thể thao nói riêng quản lý chi NSNN nói chung việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành phải tiến hành thường xuyên, liên tục tất khâu, quan, đơn vị liên quan đến trình quản lý, dụng toán chi NSNN cho nghiệp TDTT Cụ thể: - Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục lĩnh vực có liên quan đến cấp phát kinh phí cho đơn vị hành nghiệp, Thực tốt chế dấu - cửa việc xử lý công việc, tăng cường hiệu quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt động nghiệp 94 - Kiện toàn máy quản lý NSNN nhằm tăng cường quản lý có hiệu NSNN đơn vị nghiệp địa bàn theo hướng: + Xây dựng máy quản lý NSNN có trách nhiệm, quyền hạn nội hệ thống dọc cấu máy quy định quan hệ ngang với tổ chức, đơn vị địa phương để phối hợp đồng quản lý NSNN + Bộ máy quản lý NSNN gọn nhẹ theo tinh thần cải cách hành làm việc có hiệu quả, tổ chức cấu phận quản lý hợp lý với số cán có lực số lượng vừa đủ + Trang bị điều kiện, phương tiện kỹ thuật đại cần thiết cho máy quản lý NSNN hoạt động - Nâng cao trình độ quản lý Ngân sách cấp + Cán quản lý Ngân sách phải đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực tài có hệ thống biên chế đầy đủ cấp Ngân sách Trong trình làm việc phải có chủ trương khuyến khích tự đào tạo đào tạo lại nhiều hình thức, nắm vững chun mơn, nghiệp vụ có khả ứng phó nhanh nhạy, xử lý công việc tham mưu cho cấp lãnh đạo điều hành NSNN kịp thời hướng Tiêu chuẩn hóa chức danh viên chức ngành tài yêu cầu sử dụng cán + Cán quản lý NSNN phải phẩm chất đạo đức tốt, lập trường, tư tưởng vững vàng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết làm chủ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý Ngân sách + Tỉnh phải có sách thu hút chun gia giỏi, đầu tư cho việc đào tạo ngành nghề, có ngành tài 95 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN cho nghiệp TDTT trình sử dụng ngồn vốn chi tiêu Nhà nước cho nghiệp TDTT từ khâu lập kế hoạch đến khâu sử dục ngân sách nhằm đảm bảo q trình chi tiết kiệm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế đặt theo sách chế độ Nhà nước phục vụ mục tiêu phát triển nghiệp thể dục thể thao Sự phát triển xã hội loài người chứng minh phát triển TDTT với phát triển kinh tế - xã hội Chi NSNN cho TDTT khoản chi lớn quốc gia nên phải quản lý chặt chẽ có hiệu Tính riêng năm 2016, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn xong tỉnh Bắc Ninh chi 20 tỷ đồng cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh Trong có tới 62,98% ngân sách chi cho nghiệp vụ chun mơn, lại 16,15% ngân sách chi cho cá nhân, 10,18% Ngân sách chi cho mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ Công tác tra, kiểm tra chi NSNN Trung tâm thường xuyên thực hiện, để kịp thời uốn nắn chấn chỉnh sai sót q trình thực Cơng tác đào tạo nâng cao lực, trình độ cán cơng chức đẩy mạnh việc thực phòng chống tham nhũng Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, quản lý NSNN Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh bộc lộ số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: tồn nhiều khoản tốn sai bị KBNN trả lại lỗi sai mắc phải nhiều lần nhiều năm mà chưa cải thiện, việc tốn chậm trễ, việc ghi chép sổ sách chưa rõ ràng, mang tính chiếu lệ, nguồn Ngân sách Trung tâm chưa có tính tự chủ nên nhiều hoạt động thiết thực cho phát triển nghiệp phải chờ đợi duyệt cấp kinh phí dẫn tới không hiệu quả, Từ việc nghiên cứu sở lý luận thực tiễn quản lý chi NSNN, thực trạng quản lý chi NSNN Trung tâm giai đoạn 2014-2016 tác giả đề số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi NSNN cho nghiệp TDTT địa bàn năm tiếp theo, cụ thể sau: Hoàn thiện chế phân cấp, quản lý chi Ngân sách cho hoạt động nghiệp tỉnh; Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi NSNN; Hồn thiện cơng tác chấp hành, tốn NSNN, khơng ngừng đào tạo, nâng cao trình độ cán quản lý chi NSNN, 96 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Bộ Tài Cần nhanh chóng ban hành văn hướng dẫn thực Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, đặc biệt lĩnh vực Ngân sách cho hoạt động phát triển nghiệp TDTT: - Định mức chi tiết khoản mục chi NSNN cho nghiệp TDTT - Hướng dẫn quy trình thực tốn - Chi tiết mẫu biểu, chứng từ cần thiết 5.2.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành định mức phân bổ ngân sách cho phát triển nghiệp TDTT phù hợp với điều kiện kinh tế chung tồn tỉnh Chỉ đạo Sở Tài chính, Cục thuế Kho bạc nhà nước, Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh hướng dẫn, triển khai thực kịp thời sách, chế độ, quy định nhà nước hoạt động TDTT Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành sách, chế độ, quy định công tác quản lý chi NSNN quan liên quan Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh Tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý sử dụng NSNN, đặc biệt NS chi cho nghiệp TDTT địa bàn tỉnh 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2005) Nghị 46 -NQ/TW ngày 23 - -2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới, Hà Nội Bộ KHĐT (2005) Báo cáo tóm tắt kế hoạch định hướng thu hút sử dụng ODA thời kỳ 2006 - 2010,Hà Nội Bộ Nội vụ (2013) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, cơng chức – Chuyên để 06: Quản lý tài quan hành nhà nước, http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/chuyenvien/ChuyenDe6.pdf Bộ Tài (2016) Thơng tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật ngân sách nhà nước Bộ Văn Hóa, Thể thao Du lịch (2010) Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL phê duyệt đề cương "Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Việt Nam giai đoạn 20112020 định hướng đến năm 2030" Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành Cục Thống kê Bắc Ninh (2016) Niên giám Thống kê Bắc Ninh 2015, Bắc Ninh Chính phủ (2005) Nghị định số 43/2005/NĐ - CP 16.1.2005 chế độ sách áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu, Hà Nội Chính Phủ (2007) Nghị định số 112/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Thể dục, thể thao Chính phủ (2016) N ghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật ngân sách nhà nước 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1992) Văn kiện Đại hội VII Đảng, Nxb Chính trị Hồ Chí Minh, Hà Nội 11 Đảng CSVN (2006) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Đặng Minh Quân (2013) Công tác kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước, http://thanhtra.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=12 98 13 Đức Quý (2016) Đầu tư phát triển nghiệp thể dục thể thao,http://baobacninh.com.vn/news_detail/92774/dau-tu-phat-trien-su-nghiepthe-duc-the-thao.html 14 N.H (2014) Hải Dương với chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020, http://www.tdtt.gov.vn/tabid/172/ArticleID/15913/Default.aspx? returnUrl=/tabid/172/FilterTypeID/False/FilterDate/2017-62/currentpage/9/Default.aspx 15 Nguyên Anh (2017) Nhớ lời Bác Hồ kêu gọi tập thể dục thể thao, http://baothuathienhue.vn/nho-loi-bac-ho-keu-goi-tap-the-duc-the-thaoa40334.html 16 Nguyễn Ngọc Việt (2008) Đề cương lý luận phương pháp giáo dục thể chất- Phần Những vấn đề lý luận chung giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh, Nghệ An 17 Nguyễn Toán, Nguyễn Nguyên Hà (2004) Giá trình lý luận phương pháp thể dục thể thao, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Xuân Cừ, Trần Văn Hậu, Đặng Đức Hoàn, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Đăng Thiện, Nguyễn Văn Toản (2013) Bài giảng lý thuyết giáo dục thể chất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 19 Quốc hội (2007) Luật Thể dục, thể thao số Số: 77/2006/QH11 20 Quốc hội (2015) Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 21 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh (2017) Báo cáo toán ngân sách ngành năm giai đoạn 2014-2016, Bắc Ninh 22 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh (2017) Báo cáo tổng kết ngành năm giai đoạn 2014-2016, Bắc Ninh 23 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh Bắc Ninh (2007) Quy hoạch phát triển nghiệp Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, Bắc Ninh 24 Tỉnh Uỷ Bắc Ninh (2015) Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XIX, Bắc Ninh 25 Vũ Thị Kim Gia (2016) Hoạt động giải trí vận động viên trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Quảng Ninh,http://www.spnttw.edu.vn /Pages/ArticleDetail.aspx?siteid=1&sitepageid=139&articleid=5137 26 Vũ Trọng Lợi (2016) TDTT Quần chúng nghiệp TDTT Cách mạng, http://www.tdtt.gov.vn/tabid/194/ArticleID/19014/Default.aspx 99 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Mẫu số 1: Dùng cho phòng ban, cá nhân thụ hưởng NS) Mã số:………… Thời gian:…/…/2017 ĐỀ TÀI: Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh LƯU Ý 1) Đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng Dấu: chọn MỘT câu trả lời; Dấu: chọn NHIỀU câu trả lời 2) Các thông tin đơn vị cung cấp Phiếu điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài Chúng cam kết không tiết lộ thông tin Phiếu điều tra cho bên thứ ba THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH Tên Phòng, ban, phận: Địa chỉ: Điện thoại: Loại hình đơn vị  Hành  Sự nghiệp  Sự nghiệp có thu  Loại hình khác: Thông tin người điều tra Họ tên: Giới tính: (1 Nam; Nữ) Tuổi Chức vụ: Điện thoại: Email: Số năm công tác Trung tâm………………………………………… XIN CHO BIẾT MỘT SỐ THƠNG TIN SAU Những thay đổi sách quản lý chi NS thời gian qua tác động hoạt động phận  Tích cực  Bình thường  Khơng tác động Anh/chị có thường xun cập nhật thơng tin, thay đổi sách, chế độ kế tốn, chứng từ, quản lý chi NSNN không?  Thường xuyên  Thi thoảng  Chỉ có yêu cầu cấp Xin cho biết thêm anh chị thường cập nhật thơng tin qua hình thức nào?  Trên mạng Qua chương trình ti vi, đài phát  Qua sách báo Qua đợt tập huấn, tuyên truyền quan chức  Khác……………………………………………………… 100 Đánh giá sách, quy định định mức chi NS, quy trình quản lý NS phận, cá nhân thụ hưởng NS  Phù hợp  Chưa phù hợp Đánh giá nội dung thông tư hướng dẫn quản lý chi NSNN, kiểm soát chi NSNN Trung tâm  Đơn giản, dễ hiểu  Phức tạp, khó hiểu Phần mềm kế toán, quản lý NS đơn vị sử dụng có phù hợp với u cầu cơng việc anh/chị không  Phù hợp  Chưa phù hợp Xin cho biết tên phần mềm mà đơn vị sử dụng:  Tabmit  Misa  Khác……………… Đánh giá anh chị biện pháp hỗ trợ quản lý chi NSNN ? Qua diễn đàn, trang web,…  Rất hữu ích  Bình thường  Khơng hữu ích Qua phương tiện thơng tin đại chúng  Rất hữu ích  Bình thường  Khơng hữu ích Hệ thống tư vấn Sở tài  Rất hữu ích  Bình thường  Khơng hữu ích Hệ thống tư vấn KBNN Rất hữu ích  Bình thường  Khơng hữu ích Khác… :  Rất hữu ích Bình thường  Khơng hữu ích Xin cho biết đơn vị, cá nhân có đăng ký nhận thơng báo qua Email quan chức có sách, quy định quản lý chi NSNN không?  Có  Khơng Nguồn nhân lực Trung tâm đáp ứng với cơng tác kế tốn, quản lý NS đơn vị ntn?  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Các trang thiết bị Trung tâm có đáp ứng u cầu cơng việc anh chị khơng?  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Anh/chị cho biết có thường xuyên tham dự lớp tập huấn nâng cao trình độ chun mơn công tác không? Thường xuyên  Thi thoảng  Khơng Anh/chị cho biết chương trình đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ quản lý NS Trung tâm cho cán mình:  Mở lớp đào tạo  Tự đào tạo chỗ theo nhu cầu công việc  Cử nhân viên học  Không đào tạo Anh/chị cho biết đánh giá quản lý chi NSNN Trung tâm? Thái độ cán làm việc  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Mức độ áp dụng CNTT  Tốt  Bình thường  Chưa tốt 101 Thời gian xử lý cơng việc  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Nghiệp vụ chuyên môn  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Kiểm tra hóa đơn, chứng từ  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Cơng tác xử lý phát sai phạm, vi phạm  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Ý kiến đánh giá anh/chị quy trình quản lý chi NSNN Trung tâm?  Đơn giản, dễ thực  Bình thường  Phức tạp, nhiều bước thừa  Khác…………………… Anh/chị cho biết thời gian vừa qua, thời gian toán khoản chi NSNN Trung tâm thường thời hạn sau ? Đối với khoản tạm ứng  ngày  ngày  ngày Thanh tốn khoản chi có hồ sơ đơn giản: 1ngày  ngày  ngày Thanh tốn khoản chi có hồ sơ phức tạp  ngày  ngày  ngày Trường hợp toán tạm ứng  ngày  ngày  ngày Đánh giá chung anh chị việc thực chế cửa KBNN ?  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Đánh giá chung anh chị việc thực quản lý chi NSNN Trung tâm? Ưu điểm:………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Tồn tại, hạn chế :………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:……… …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Anh/chị cho biết đề xuất để tăng cường công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện VĐV Thể dục Thể Thao tỉnh Bắc Ninh ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 102 XIN TRÂN TRONG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ 103 PHIẾU ĐIỀU TRA Mã số:……………… (Mẫu số 2: Dùng cho cán Phòng Tài KBNN) Thời gian:…/…/2017 ĐỀ TÀI: Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên Thể thao tỉnh Bắc Ninh LƯU Ý 1) Đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng Dấu: chọn MỘT câu trả lời; Dấu: chọn NHIỀU câu trả lời 2) Các thông tin anh/chị cung cấp Phiếu điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài Chúng tơi cam kết không tiết lộ thông tin Phiếu điều tra cho bên thứ ba THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA a) Họ tên: Giới tính: (1 Nam; Nữ) Tuổi b) Đơn vị công tác c) Chức vụ công tác d) Số năm chức vụ công tác này: năm e) Số năm tham gia công tác địa phương năm THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC Anh/chị cho biết trang thiết bị có đáp ứng u cầu cơng việc ntn? Tốt  Bình thường Đánh giá Anh/chị điều kiện, môi trường làm việc đơn vị Chưa tốt Tốt  Bình thường Chưa tốt Đánh giá sách, quy định định mức chi NS, quy trình quản lý NSNN  Phù hợp  Chưa phù hợp Đánh giá nội dung thông tư hướng dẫn quản lý chi NSNN, kiểm soát chi NSNN qua KBNN  Đơn giản, dễ hiểu  Phức tạp, khó hiểu Anh/chị có thường xun cập nhật thơng tin, thay đổi sách, chế độ kế tốn, quản lý chi NSNN khơng?  Thường xuyên  Thi thoảng  Chỉ có yêu cầu cấp Xin cho biết thêm anh chị thường cập nhật thơng tin qua hình thức nào? 104 Trên mạng Qua chương trình ti vi, đài phát Qua sách báo Qua đợt tập huấn, tuyên truyền quan chức  Khác…………………………………………………………… Anh/chị cho biết có thường xuyên tham dự lớp tập huấn nâng cao trình độ chun mơn cơng tác không? Thường xuyên  Thi thoảng  Không Anh/chị cho biết đánh giá chất lượng lớp tập huấn nâng cao trình độ mà tham gia? Tốt  Bình thường  Chưa tốt Anh/chị cho biết mức độ áp dụng CNTT vào công việc Trung tâm KBNN Tốt  Bình thường  Chưa tốt Anh/chị cho biết khả áp dụng CNTT cán làm công tác kiểm soát chi NSNN KBNN Tốt Ghi :  Bình thường  Chưa tốt Tốt : tỷ lệ cán sử dụng thành thạo >90% Bình thường : Tỷ lệ cán sử dụng thành thạo từ 50-90% Chưa tốt : Tỷ lệ cán sử dụng thành thạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh bắc ninh, Quản lý chi ngân sách nhà nước tại trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay