Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện tân sơn tỉnh phú thọ

136 77 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:38

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIBảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội đã được ban hành, từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước và dần mở rộng ra khu vực ngoài quốc doanh. Trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách về BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với nền kinh tế trong từng thời điểm, có thể nói các chính sách BHXH luôn mang tính cấp thiết thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề an sinh xã hội.Công tác quản lý thu BHXH có thể coi là một khâu trọng yếu trong việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH. Qua các năm thực hiện, số lao động tham gia, số thu BHXH tăng hằng năm và hình thành quỹ BHXH độc lập với ngân sách nhà nước. Đây là bước chuyển đổi căn bản về sự nghiệp BHXH từ cơ chế bao cấp chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, sang cơ chế quỹ BHXH chủ yếu dựa trên nguồn thu do người lao động, người sử dụng lao động đóng góp … để chi trả các chế độ BHXH.Quản lý thu BHXH là một hoạt động do nhà nước tổ chức thực hiện và quản lý, không vì mục đích sinh lợi. Vì vậy, yếu tố quản lý luôn được xem là vấn đề quan trọng khi thực hiện thu bảo hiểm xã hội. Nó không chỉ quy định tới sự hình thành, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội như thế nào mà còn đảm bảo quyền lợi thụ hưởng cho người lao động khi tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội.Thực tế cho thấy, quản lý thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung và bảo hiểm xã hội các tỉnh, địa phương nói riêng, mặc dù chính sách bảo hiểm xã hội đã được nhiều sửa đổi, bổ sung, hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội đã có nhiều cải cách, cải tiến rõ rệt, song hiệu quả của hệ thống quản lý thu chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của BHXH huyện Tân Sơn. Với vai trò là một bộ phận của BHXH Việt Nam, BHXH huyện Tân Sơn đang từng bước cố gắng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự nghiệp chung của ngành BHXH Việt Nam.Tuy nhiên, vấn đề tồn tại hiện nay là vẫn còn nhiều tổ chức, các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc các quy đ1ịnh về BHXH. Tình trạng vi phạm xảy ra như trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH kéo dài; đóng không đủ số lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp, không đúng đối tượng, chia nhỏ mức lương NLĐ để tiền lương giảm xuống thấp hơn nhiều so với lương thực tế làm căn cứ đóng BHXH. Trong khi đó việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về BHXH, áp dụng pháp luật về BHXH ở một số ngành, các cấp có nơi chưa thực sự được chú trọng. Việc xử lý những sai phạm trong lĩnh vực BHXH còn nhiều bất cập như mức xử phạt hành chính còn nhẹ, không đủ sức răn đe. Công tác thanh, kiểm tra của các ngành chức năng chưa kịp thời và thiếu đồng bộ. Việc truy cứu trách nhiệm đối với NSDLĐ vi phạm pháp luật BHXH còn nhiều hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng vi phạm thường xuyên và chậm khắc phục hậu quả, tính nghiêm minh của pháp luật BHXH không được đảm bảo và quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng. Đến nay số lao động tham gia BHXH mới chiếm một tỷ lệ nhỏ so với lực lượng lao động trong xã hội, số lao động chưa tham gia BHXH tập trung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước, chủ yếu là do đơn vị sử dụng lao động, người lao động không thực hiện theo đúng pháp luật về thu BHXH, còn cố tình tìm mọi cách trốn đóng, đóng không đủ số lao động thực tế, tiền công, tiền lương tham gia BHXH thấp hơn nhiều so với tiền lương thực tế để thu lợi nhuận nhiều hơn hoặc nợ đọng BHXH thời gian dài, thậm chí có những đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH của người lao động để làm vốn sản xuất kinh doanh … Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động nói chung và việc thực hiện công tác quản lý thu BHXH nói riêng.Huyện Tân Sơn là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, tiềm năng và điều kiện chưa thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội. Hệ thống giao thông không thuận tiện cả đường bộ và đường sông . Do vậy việc phát triển kinh tế của huyện chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Sơn việc thực hiện các quy định pháp luật BHXH như thế nào? tình trạng không đăng ký tham gia, không thực hiện đóng BHXH đầy đủ cho NLĐ, trốn đóng, trốn nộp BHXH, nợ đọng BHXH trong các doanh nghiệp diễn ra như thế nào? Những điều này đã ảnh hưởng đến việc tham gia và thụ hưởng BHXH của người lao động, họ phải đối mặt với những rủi ro về kinh tế, và những bức xúc về các vấn đề chính trị xã hội. Vẫn còn nhiều đơn vị tìm cách né tránh, chưa thực hiện tốt chế độ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, làm thất thu quỹ BHXH, ảnh hưởng không tốt đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Làm thế nào để giải quyết triệt để vấn đề này, đem lại quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.Do vậy để đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đáp ứng được những yêu cầu trong công tác quản lý thu BHXH nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH. Đây là vấn đề rất bức thiết, cần được quan tâm giải quyết đối với huyện Tân Sơn. Xuất phát từ những lý do đó, tôi lựa chọn đề tài “Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc của Bảo hiểm xã hội huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ” làm đề tài luận văn để nghiên cứu.1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chungMục tiêu bao trùm của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn, đưa ra giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH cấp huyện; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn.1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Sơn như thế nào? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Sơn? Những giải pháp nào tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Sơn đến năm 2020 và chiến lược đến năm 2025? ... bắt buộc bảo hiểm xã hội huyện Tân Sơn 46 4.1.1 Lập kế hoạch quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Tân Sơn 46 4.1.2 Tổ chức quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH huyện Tân Sơn ... thấy, quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung bảo hiểm xã hội tỉnh, địa phương nói riêng, sách bảo hiểm xã hội nhiều sửa đổi, bổ sung, hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội. .. phát từ lý đó, tơi lựa chọn đề tài Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ làm đề tài luận văn để nghiên cứu vii Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện tân sơn tỉnh phú thọ, Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện tân sơn tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay