báo cáo hậu ĐTM

45 42 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 11:14

rất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ íchrất hay và bổ ích Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Cơng ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD CƠNG TY TNHH GFT UNIQUE SINGAPORE Số: /CV-2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Dương, ngày …… tháng…… năm 2017 Kính gửi: Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Hải Dương Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hải Dương BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH Của dự án “Đầu tư Nhà máy sản suất, lắp ráp đồ chơi trẻ em” Thông tin chung dự án Tên chủ dự án: Công ty TNHH GFT UNIQUE SINGAPORE Địa chỉ: CCN Ngũ Hùng – Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Người đại diện: Ông LEUNG WAI HO Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1895/QĐ-UBND ngày 27/06/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “ Đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp đồ chơi trẻ em cụm công nghiệp Ngũ Hùng, Thanh Giang, Thanh Miện” Công ty TNHH GFT UNIQUE SINGAPORE 1.1 Địa điểm thực dự án Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất, lắp ráp đồ chơi trẻ em xây dựng khu đất có diện tích 99.984m2 lô CN5, CN6, CN13, CN14 CN 15 thuộc CCN Ngũ Hùng Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương với mặt tiếp giáp sau: + Phía Bắc tiếp giáp với dự án Cơng ty TNHH Quảng Phong + Phía Tây giáp với đường tỉnh lộ 392B + Phía Nam giáp với đường quy hoạch CCN + Phía Đơng giáp với mương thủy lợi ruộng canh tác đất nông nghiệp Tọa độ góc khép kín Dự án sau (theo hệ toạ độ độ phút giây): Bảng 1.1 Tọa độ khép kín dự án Mốc Vĩ độ Bắc Kinh độ Đơng Phía Đơng Bắc dự án 20°44'7,22" 106°15'21,96" Phía Đơng Nam Dự án 20°44'1,31" 106°15'22,10" Phía Tây Bắc dự án 20°44'5,30" 106°15'1,33" Phía Tây Nam dự án 20°43'59,15" 106°15'2,16" Giữa khu đất dự án 20°44'3,27" 106°15'11,76" 1.2 Các hạng mục xây dựng Công ty Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Các hạng mục xây dựng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy trình bày bảng Bảng 1.2 Các hạng mục cơng trình dự án KH TT Tên hạng mục cơng trình Diện tích (m2) Tỷ lệ vẽ Các hạng mục cơng trình 3+3A Kho vật liệu đầu vào 3520 3,52 5+5A Kho thành phẩm 11088 11,1 Xưởng lắp ráp 4840 4,84 7+7A Xưởng ép nhựa 7040 7,04 Kho bán thành phẩm 3960 3,96 Xưởng lắp ráp 3960 3,96 10+10A Xưởng phun sơn 3960 3,96 11 Xưởng lắp ráp 3960 3,96 Các hạng mục cơng trình phụ trợ Cổng + Nhà bảo vệ số 39 0,04 10 Cổng + Nhà bảo vệ số 25 11 12 4+4A 12 0,03 1,23 13 Nhà văn phòng Nhà xe số 1232 3960 13 Nhà xe số 1584 1,58 15 15 Khu thể thao 1584 1,58 16 16 Nhà ăn ca 2684 2,68 17 17 Nhà nghỉ chuyên gia 748 0,75 18 21 Nhà hoá chất 350 0,35 19 22 Phòng điện 300 0,3 20 23 Trạm điện 800 0,8 21 25 Trạm bơm 32 0,03 22 26 Nhà nghỉ lái xe 24 0,03 23 27 Nhà xe ô tô 144 0,15 3,96 Các hạng mục bảo vệ mơi trường hạng mục cơng trình khác 24 18 Nhà chứa rác 440 0,44 25 19 Khu xử lý nước thải 140 0,14 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD TT 26 27 KH vẽ 20 24 Tên hạng mục cơng trình Diện tích (m2) Tỷ lệ 140 300 0,14 0,3 58438 58,45 Khu xử lý nước thải Bể nước 1000m3 Tổng diện tích xây dựng 28 - Diện tích sân đường 23809 23,81 29 - Diện tích xanh 17737 17,74 30 - Hệ thống thu gom thoát nước mưa 1HT 31 - Hệ thống thu gom thoát nước thải 1HT 32 - Hệ thống cấp nước 1HT 33 - Hệ thống cấp điện 1HT 34 - Hệ thống PCCC + chống sét 1HT - Nhà văn phòng: quy mơ xây tầng, diện tích xây dựng 1232m2, nhà khung BTCT, dầm mái đổ bê tơng, có mái tơn chống nóng Tường xây gạch, trát vữa xi măng cát vàng, lăn sơn; bê tông gạch vỡ, lát gạch ceramic, cửa cửa kính thuỷ lực Chức nơi làm việc phòng ban cơng ty - Nhà nghỉ chuyên gia: Quy mô xây tầng với diện tích xây dựng 748m 2, xây dựng theo quy cách đại Chức nơi nghỉ ca cán công nhân viên công ty - Các nhà xưởng sản xuất: Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất chính, nhà xưởng bố trí khu văn phòng cho quản lý xưởng khu vệ sinh chung nhà xưởng + Xưởng ép nhựa (7+7A): xây tầng, bao gồm nhà số 7A ký hiệu vẽ tổng thể mặt phê duyệt, nhà số có diện tích DxR = 104,3x44 = 4589,2m2, nhà số 7A có diện tích DxR = 55,7 x 44 = 2450,8m2 + Xưởng phun sơn (10+10A): xây tầng, bao gồm nhà số 10 10A ký hiệu vẽ tổng thể mặt phê duyệt, nhà số 10 có diện tích DxR = 53x44 = 2332m2, nhà số 10A có diện tích DxR = 37 x 44 = 1628m2 + Các xưởng lắp ráp: Dự án xây nhà xưởng lắp ráp bao gồm xưởng lắp ráp (ký hiệu nhà số vẽ tổng thể duyệt), có diện tích DxR = 110x44 = 4840m 2; Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD xưởng lắp ráp (ký hiệu nhà số 9) có diện tích DxR = 90x44 = 3960m 2; xưởng lắp ráp (ký hiệu nhà số 11) có diện tích DxR = 90x44 = 3960m2 + Kho nguyên vật liệu đầu vào (3+3A): gồm có nhà số 3, diện tích DxR=40,5x44=1782m2 nhà số 3A có diện tích DxR = 39,5x44 = 1738m2 + Kho thành phẩm (5+5A): gồm có nhà số 5, diện tích DxR=63x44=2772m nhà số 5A có diện tích DxR = 189x44 = 8316m2 + Kho bán thành phẩm (8): xây tầng, diện tích DxR = 90x44 = 3960m3 + Nhà ăn công nhân: xây tầng, diện tích DxR = 61x44=2684m2 + Nhà chứa hố chất: diện tích DxR=35x10=350m2 + Các cơng trình phụ trợ khác: cổng, trạm điện, nhà bảo vệ, kho chứa chất thải, khu vực xử lý nước thải, khu vệ sinh, nhà xe, sân vườn… - Hệ thống cấp điện 03 trạm biến áp xây dựng để cấp nguồn điện trung cho 35KV cho toàn nhà máy - Hệ thống cấp nước Bể chứa nước dự phòng tích 1000 m3, đặt giáp tường rào phía Nam nhà máy Hệ thống ống dẫn nước HDPE D90, có tổng chiều dài 1081,4m cấp đến nơi sử dụng Nước cấp cho PCCC sử dụng nguồn nước từ bể chứa tích 700m - Hệ thống phòng cháy, chữa cháy + Nhà máy có lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, nguồn nước cấp cho hệ thống lấy từ bể chứa nước PCCC tích 700m3 + Hệ thống chữa cháy ban đầu: Trong trường hợp đám cháy phát sinh với diện tích nhỏ sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa Bình chữa cháy cầm tay trang bị cho cơng trình loại bình bột MFZ4, CO2, MT3 + Hệ thống báo cháy tự động: Các đầu báo cháy lắp đặt trần, đảm bảo có đám cháy bắt đầu hình thành hệ thống phát - Hệ thống chống sét: Để đảm bảo cho q trình sản xuất an tồn, liên tục tránh thiệt hại tài sản, người sét gây ra, xưởng sản xuất, nhà văn phòng… có thiết kế hệ thống chống sét hoàn chỉnh theo TCVN 9385:2012 Hệ thống chống sét bao gồm: phận thu sét, phận dẫn xuống, loại mối nối, điểm kiểm tra đo đạc, phận dây dẫn nối đất, phận cực nối đất - Hệ thống cơng trình bảo vệ mơi trường Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD + Các kho chứa chất thải thông thường kho chứa chất thải nguy hại xây dựng gần phía cuối khu đất, tường xây gạch, mái lợp tơn, cao, có phân chia khoang chứa Tổng diện tích khu vực kho chứa chất thải 440m 2, diện tích kho chứa chất thải thông thường 350m2, kho chứa chất thải nguy hại 90m Các kho chứa đảm bảo thu gom phân loại loại chất thải rắn CTNH phát sinh Nhà máy + Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Đầu tư 2modul xử lý nước thải sinh hoạt, modul có công suất xử lý 250m 3/ngày đêm, modul có cơng suất xử lý 180m3/ngày đêm đảm bảo nước thải đầu đạt mức A QCVN 14:2008/BTNMT mức A QCVN 40:2011/BTNMT trước thải môi trường tiếp nhận Hiện Công ty xây dựng HTXLNT modul có cơng suất 250m 3/ngày đêm, lại modul xây dựng hồn thành trước nhà máy hoạt động 100% công suất Hai modul xử lý nước thải nằm phía cuối khu đất (giáp tường rào phía Đơng nhà máy), diện tích modul xử lý 140m2/1 modul + Các hệ thống xử lý mơi trường khơng khí: Dự án thiết kế nhà xưởng phù hợp, đầu tư hệ thống quạt thơng gió, quạt hút hệ thống xử lý mơi trường khác phù hợp với loại hình sản xuất trước thải môi trường tiếp nhận Các cơng trình xây dựng nhà máy Hiện tại, nhà máy vào sản xuất Tổng khối lượng hạng mục cơng trình nhà máy hoàn thành khoảng 60% so với báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy Đối với hạng mục cơng trình bảo vệ mơi trường; nhà máy xây dựng vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 250m 3/ngày.đêm; lắp đặt hệ thống xử lý khí thải (tháp dập bụi sơn, quạt hút…); xây dựng 04 kho lưu chất thải với tổng diện tích 440m2 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu a Nhu cầu điện Nguồn điện cung cấp cho dự án nguồn điện cao 35KV qua khu vực đấu nối vào trạm biến áp nhà máy, từ cấp điện cho thiết bị tiêu thụ Nhu cầu sử dụng điện nhà máy theo hóa đơn điện 03 tháng gần là: Ngồi cơng ty sử dụng 01 máy phát điện công suất 1250 KVA để phục vụ cho hoạt động sản suất nhà máy trường hợp điện lưới b Nhu cầu sử dụng nước Nước phục vụ cho sinh hoạt công nhân Lượng công nhân Công ty 2197 người Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt công nhân nhà máy nguồn nước Công ty kinh doanh nước Hải Dương cung cấp Theo hóa đơn nước tháng gần nhu cầu sử dụng nước Cơng ty Nước làm mát: Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Trong công đoạn sản xuất, Nhà máy sử dụng nước làm mát vị trí nước làm mát máy dây chuyền sản xuất bao bì Lượng nước làm mát máy móc chủ yếu bổ sung bị bay hơi, ước tính 20m3/ngày c Nhu cầu nguyên, vật liệu đầu vào Công ty Ngun liệu sử dụng cho q trình sản xuất Công ty bao gồm hạt nhựa nguyên sinh loại ABS, HIPS, PP, HDPE, hợp kim, phụ kiện điện tử… Nhu cầu nguyên, nhiên liệu đầu vào Công ty thể bảng HạtNhu nhựacầu nguyên, nhiên Hạt liệu màuđầu vào Tiếng hơitynhựa Bảng 1.3 ồn, Công TT Loại nguyên liệu Đơn vị Số lượng Hạt nhựa nguyên sinh Trộn/Sấy (ABS, PA, POM, HIP, Tấn/năm 21600 PVC, PP, LDPE ) Máy nghiền Máy nghiền Hạt màu Tấn/năm 648 Chi tiết kim loại Tấn/năm 58 Bavia 4nhựa Sơn tĩnh điện Bavia nhựa Tấn/năm 115 Sử dụng tuần hoàn Sơn thường Tấn/năm 40 Chi Nước làm mát ép tạo hình Dung môi sơn Máy 60 tiết kim MáyTấn/năm đúc ép có loại Mực in pha sẵn Tấn/năm 10 mua gắn chi tiết kim Phụ kiện loại (chi tiết điện tử, thiết loại Tiếng ồn, nhựa Chiếc 100000000 bị điện, chi tiết động cơ…) Tiếng ồn, Hơi dung môi, bụi Thùng caton Chiếc 100000 nhựa Phun sơn sơn, tiếng ồn, CTNH 280 10 Nước javen cho xử lý nước thải Lít/năm 11 Khí gas Tấn/năm 54 Hơi dung mơi, nhiệt Sấy 1.4 Công nghệ sản xuất Công ty Không Không Sửa lỗi tra Công ty đạt 1.4.1 Dây chuyền công nghệ sảnKiểm xuất đạt Ngành nghề kinh doanh Công Đạt ty sản xuất, lắp ráp đồ chơi trẻ emCTR từ loại Đạt hạt nhựa nguyên sinh ABS, PA, PP, HIPS, POM, LDPE, PVC… với quy mô 1000.000 In PAD Mực in, vỏ hộp sản phẩm/năm mực Công nghệ sản xuất nhà máy trình bày hình Sấy Hơi dung mơi, nhiệt Tiếng ồn, CTR Chi tiết điện, điện tử, mô tơ Lắp ráp sản phẩm Kiểm tra Đạt Đóng gói Lưu kho/xuất Chất thải rắn Không đạt Không Sửa lỗiđạt Đạt Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Hình 1.1 Sơ đồ dây chuyền sản xuất Công ty Thuyết minh dây chuyền công nghệ: Báo cáo kết thực công trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Tùy theo đơn đặt hàng mà công ty phối trộn loại hạt nhựa theo tỷ lệ thích hợp Sau trình sấy, hỗn hợp hạt nhựa hạt màu đưa vào máy ép tạo hình Trong trình gia nhiệt, hỗn hợp nhựa nóng chảy tác dụng nhiệt điền đầy vào khuôn gá sẵn máy đùn ép để tạo hình chi tiết Đối với chi tiết nhựa có gắn chi tiết kim loại hỗn hợp hạt nhựa đưa vào máy đúc ép giúp chi tiết nhựa tạo gắn thêm với chi tiết kim loại tạo thành phẩm Sau tạo hình, chi tiết chuyển đến công đoạn làm mát gián tiếp (làm mát khuôn) nước để giảm nhiệt độ Nước làm mát đưa qua tháp giải nhiệt tuần hoàn bể làm mát Định kỳ bổ sung nước vào bể để bù lại lượng nước thất thoát bốc nhiệt độ cao Cứ tháng tiến hành vệ sinh bể lần Quá trình ép nhựa tạo bavia nhựa Bavia nhựa thu hồi đưa trở máy nghiền, nghiền nhỏ, phối trộn với hạt nhựa nguyên sinh đầu vào Chi tiết nhựa sau tạo hình chuyển qua phận phun sơn để tạo màu cho chi tiết + Công đoạn phun sơn: Công ty sử dụng hai kỹ thuật phun sơn phun sơn thủ công phun sơn tĩnh điện Đối với phun sơn thủ công, công nhân điều chỉnh lượng sơn tốc độ sơn phun Đối với sơn tĩnh điện, chi tiết đặt phòng kín, tác dụng lực, súng phun bắn sơn lên bề mặt sản phẩm Lượng bột sơn dư thu hồi lại lọc, hiệu suất thu hồi khoảng 99% Sau phun sơn, chi tiết đưa qua phận sấy nhiệt độ 30-800C 10 phút + Công đoạn in PAD Chi tiết sau sấy kiểm tra đạt yêu cầu chuyển sang công đoạn in PAD Quy trình in PAD tiến hành sau: - Khn in chứa hình ảnh cấp mực, mực thừa gạt khỏi bề mặt khuôn nhờ dao gạt - Miếng đệm silicone (PAD) tiếp xúc với khuôn để nhận mực - Miếng đệm (PAD) di chuyển sang ép lên vật cần in - Miếng đệm sau in di chuyển vị trí cũ để tiếp tục cho lượt in + Quá trình lắp ráp tạo sản phẩm Các chi tiết nhựa sau qua công đoạn sản xuất, gia công chuyển đến phận lắp ráp thành sản phẩm Một số sản phẩm có gắn chíp điện tử mô tơ lắp vào bán thành phẩm để tạo sản phẩm hồn chỉnh Q trình sản xuất có nhiều cơng đoạn kiểm tra, với sản phẩm lỗi, không đạt tiêu chuẩn đưa phận khắc phục, sửa chữa lại Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chuyển tới kho lưu giữ sản phẩm, sản phẩm sửa chữa đưa vào kho chứa chất thải rắn chờ thuê xử lý Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Sản phẩm sau trình lắp ráp kiểm tra đạt yêu cầu đóng gói chuyển cho khách hàng 1.4.2 Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất Máy móc, thiết bị phục vụ cơng đoạn sản xuất Cơng ty trình bày bảng Bảng 1.4 Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất Công ty TT 10 11 12 13 Mô tả máy móc, thiết bị Máy nghiền nhựa loại Máy ép nhựa loại Hệ thống phun, sấy sơn tĩnh điện Súng phun sơn thủ công Máy in PAD loại Máy phát điện Máy sấy nhựa Máy trộn nhựa Máy thử nghiệm độ rung Máy chiếu dùng để đo kích thước nhỏ Máy tiện Máy chủ máy nước lạnh Hệ thống khí nén Đơn vị Số lượng Năm sản xuất Xuất xứ Tình trạng máy móc thiết bị Chiếc Chiếc 90 200 2017 2017 Đài Loan Đài Loan Mới 100% Mới 100% HT 2017 Nhật Bản Mới 100% Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc 10 150 200 12 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Mới 100% Mới 100% Mới 100% Mới 100% Mới 100% Mới 100% Chiếc 2017 Đài Loan Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Chiếc Chiếc HT 25 2017 2017 2017 Đài Loan Trung Quốc Trung Quốc Mới 100% Mới 100% Mới 100% Mới 100% 1.5 Các thủ tục môi trường xác nhận Công ty thức vào hoạt động từ tiến hành hồn thiện thủ tục mơi trường qua giai đoạn phát triển Công ty bao gồm: - Công ty cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường số 1895/QĐ-UBND ngày 27/06/2017 Dự án “ Đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp đồ chơi trẻ em cụm công nghiệp Ngũ Hùng, Thanh Giang, Thanh Miện” - Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại số QLCTNH.30.000498.T Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương – UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 03/10/2017 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD - Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chứa cháy số 133/TDPCCC phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Cơng an tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/04/2017 Các cơng trình bảo vệ mơi trường dự án hồn thành 2.1 Cơng trình xử lý nước thải 2.1.1 Mạng nước thu gom nước thải, nước a Vị trí đấu nối nước thải Cơng ty Hiện nay, cơng ty có 01 vị trí đấu nối nước thải (tọa độ X=2293819; Y=578497) Tại vị trí đấu nối bố trí hố ga kích thước 1,2×1,2×1,2m b Hệ thống thu gom, nước mưa - Đặc trưng nguồn thải Nước mưa chất chứa chất nhiễm, thành phần chủ yếu chất rắn, đất cát mặt đất bị theo - Phương án thu gom Sơ đồ thu gom nước mưa công ty thể hình Nước mưa mái Nước mưa chảy tràn Máng thu nước Rãnh thu nước Ống đứng PVC D110 Song chắn rác (0,4×0,2m) Hố ga lắng cặn 1,2×1,2×1,2m Cống nước mưa 0,8×0,8×0,8m Hình 2.1 Sơ đồ thu gom nước mưa nhà máy 10 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD - Đặt thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt xưởng, khu vực nhà xe tuyến giao thơng nội Dung tích thùng 120 lit 200 lit (khu nhà xe đường giao thông nội bộ) Tổng số thùng 38 thùng 120 lit với hai màu xanh vàng - Thùng màu vàng chứa chất thải rắn thông thường – chất khó phân hủy sinh học (túi nilon, hộp xốp…) - Thùng màu xanh chứa chất thải tái chế, bao gồm chất thải dễ phân hủy sinh học (thức ăn thừa, rau, hỏng…); chất thải có khả chế (bìa carton, kim loại sạch, vỏ chai nước ngọt… Trên thùng có ghi rõ tên loại chất thải hình ảnh kèm theo để cơng nhân, nhân viên nhà máy dễ nhận biết phân biệt Hình ảnh thùng chứa rác khu vực nhà xưởng cho hình Thùng chứa rác thải tái chế Thùng chứa rác thải thơng thường Hình 2.11 Thùng chứa rác thải sinh hoạt nhà máy - Chất thải rắn sinh hoạt nhà máy nhân viên vệ sinh thu gom, vận chuyển kho lưu giữ chất thải phía Nam nhà máy Kho lưu giữ chất thải nhà máy thiết kế, xây dựng bê tơng, có mái che, tường vây, lát gạch Tổng diện tích kho lưu giữ chất thải 440m2, chia làm kho lưu giữ, bên ngồi có gắn biển dẫn - Nhà máy thuê Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tần suất ngày/lần b Chất thải rắn sản xuất Nguồn phát sinh Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ xưởng ép nhựa, công đoạn lắp ghép sản phẩm, kiểm tra… Lượng chất thải phát sinh Lượng rác thải sản xuất phát sinh trung bình tháng nhà máy khoảng 4048kg/tháng Đặc trưng chất thải sản xuất 31 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Thành phần chất thải sản xuất bao gồm hạt nhựa hỏng, bao bì chứa nguyên, vật liệu, bavia nhựa, sản phẩm lỗi, hỏng… Phương án thu gom, xử lý - Đối với vỏ bao chứa hạt nhựa, hạt màu thu gom để vào khoang kho chứa sản phẩm hư hỏng, định kỳ bán cho đơn vị tái chế - Bavia nhựa phát sinh trình ép nhựa, đúc sản phẩm, gắn chi tiết kim loại tái sử dụng (chuyển sang khâu nghiền để tái sản xuất) - Các loại vỏ bao bì carton, túi nilon phát sinh trình đóng gói, sản phẩm lỗi hỏng thu gom bán cho đơn vị tái chế c Chất thải nguy hại Chất thải nguy hại nhà máy bao gồm: - Bóng đèn huỳnh quang thải - Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thái - Bao bì mềm thải, bao bì cứng kim loại bao gồm bình áp suất đảm bảo rỗng hồn tồn - Bao bì cứng thải nhựa - Hộp mực in, chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm vật liệu lọc dầu), giẻ lau, giẻ bảo vệ thải nhiễm thành phần nguy hại - Pin, acquy chì thải - Căn sơn, sơn thải có dung mơi hữu từ bể dập bụi sơn - Một phần chất thải y tế, linh kiện điện tử… Phương án thu gom, xử lý - Trang bị thùng chứa rác thải nguy hại xưởng Mỗi thùng có dung tích 120lit, làm nhựa HDPE, màu da cam Trên thùng có kí hiệu cảnh báo nguy hiểm, hình ảnh tên loại chất thải nguy hại Tổng số thùng chứa rác thải nguy hại nhà máy có 19 thùng Hình ảnh thùng chứa chất thải rắn nguy hại nhà xưởng thể hình 32 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Cơng ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Hình 2.12 Thùng chứa rác thải nguy hại nhà máy - Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại phía nam nhà máy, diện tích 110m2, liền thân với kho chứa chất thải rắn thông thường Kết cấu kho chứa chất thải nguy hại tương đối giống với kho chứa chất thải rắn thơng thường, có khóa cách ly, tường bê tơng, có mái che, gắn biển dẫn - Nhà máy ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt số 29.08/HDD2017/MP-GFT.UNIQUE với Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc để thu gom, vận chuyển xử lý theo thông tư 36:2015/BTNMT quản lý chất thải rắn nguy hại Tần suất thu gom chất thải nguy hại tháng/lần Thực cam kết nêu Báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhà máy thực đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên tỉnh Hải Dương cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 30.000498.T ngày 03/10/2017 2.4 Công trình phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường cơng trình bảo vệ mơi trường 2.4.1 Phương án phòng chống ứng phó cố cháy, nổ Cơng ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kê phòng cháy, chữa cháy số 133/TD-PCCC ngày 26/04/2017 Công an tỉnh Hải Dương với nội dung sau: - Tổng mặt bằng, khoảng cách an tồn PCCC; - Bậc chịu lửa cơng trình; lối đường nạn; - Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler nước, tường ngăn cháy, cửa ngăn cháy; - Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện cấp cho PCCC; - Hệ thống cấp nước chữa cháy ngồi nhà; hệ thống thơng gió, hút khói; 33 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD - Hệ thống đèn chiếu sáng cố dẫn nạn; - Các bình chữa cháy ban đầu, hệ thống chống sét Giải pháp kết cấu xây dựng Các hạng mục cơng trình có kết cấu khung thép, mái tơn, tường gạch Tồn cột thép chịu lực nhà kho sơn chống cháy với giới hạn chịu lửa sau sơn 120 phút Đường nội nhà máy thiết tất phân xưởng, đảm bảo tưới nước phun từ vòi rồng xe cứu hỏa khống chế lửa phát sinh tất vị trí nhà máy Bố trí hệ thống dây dẫn điện, điểm tiếp xúc, cầu dao điện đảm bảo an toàn Hệ thống cấp nước chữa cháy chữa cháy tự động Nhà máy tiến hành lắp đặt họng cứu hỏa dọc hành lang phân xưởng Khoảng cách họng 3-5m Trong phân xưởng đặt bình chữa cháy cầm tay loại bình bột MFZ4, CO2, MT3 Hệ thống cấp nước chữa cháy cho đầu chữa cháy spkrinkler bố trí chạy dọc mái phân xưởng với đường kính ống D110, ống nhánh có đường kính D50 Nguồn cấp nước cho hệ thống chữa cháy nhà máy bể nước có dung tích 700m3 nằm phía Đơng nhà máy Trong phân xưởng gắn nội quy, tiêu lện PCCC, biển báo, biển cấm, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cầm tay có cố xảy để cán bộ, công nhân viên nhà máy thực tốt Một số hình ảnh, thiết bị chữa cháy nhà máy Hình 2.13 Một số hình ảnh hệ thống chữa cháy nhà máy 2.4.2 Các biện pháp đảm bảo an tồn giao thơng Để đảm bảo an tồn giao thơng nhà máy thực biện pháp sau: - Quy định tốc độ xe di chuyển tuyến đường nội nhà máy 5km/h - Gắn hệ thống biển cảnh báo, đèn báo nguy hiểm lối vào gần khu vực thi công nhà máy 34 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD - Phân luồng giao thơng phía cổng vào nhà máy đảm bảo tránh gây ùn tắc cục bộ, gây an tồn giao thơng cho phương tiện giao thông qua khu vực nhà máy - Trên tuyến đường giao thông nội nhà máy có quy định đường cho công nhân lại khuôn viên nhà máy 2.4.3 Các giải pháp an toàn lao động thực - Trang bị đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động (gang tay, mũ bảo hiểm, trang…) cho cơng nhân - Xây dựng nội quy an tồn vệ sinh lao động áp dụng bắt buộc tất công nhân tham gia lao động nhà máy - Lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn nơi có khả rơi vật nặng cao (kho nguyên liệu), điện giật… - Thiết lập bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc - Nguồn cấp điện cho máy móc, trang thiết bị sản xuất nhà máy thiết kế đảm bảo an toàn, hầu hết hệ thống điện đặt ngầm thực nối đất thiết bị điện - Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động máy móc để đảm bảo an tồn cho cơng nhân vận hành 2.4.4 Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thực Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà máy thực biện pháp sau: - Nhà ăn tập thể nhà máy quét dọn, lau chùi sẽ, ngăn nắp - Đội ngũ nhân viên nấu ăn phải mang tạp giề, găng tay, mũ chụp chế biến thức ăn - Đảm bảo quy trình chế biến thức ăn phù hợp với quy định an toàn vệ sinh thực phẩm - Kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng, nguồn gốc thực phẩm tươi nhập vào nhà máy - Lưu mẫu thức ăn theo quy định - Các dụng cụ, thiết bị nấu ăn phải vệ sinh sẽ, đảm bảo u cầu vệ sinh an tồn, khơng gây nhiễm thực phẩm 2.4.5 Các biện pháp phòng chống, ứng phó với cố hệ thống xử lý chất thải Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Kiểm sốt q trình vận hành, tn thủ u cầu kỹ thuật thiết kế hệ thống xử lý nước thải - Tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải, bố trí 02 nhân viên thay ca thường xuyên kiểm tra hoạt động hệ thống xử lý nước thải để kịp thời phát cố - Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu vận hành hệ thống xử lý nước thải - Xây dựng bể cố dung tích 700m3 để chứa nước thải hệ thống xử lý gặp cố Hệ thống xử lý khí thải bụi sơn - Thường xuyên kiểm tra hoạt động thiết bị hệ thống xử lý bụi sơn, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt sớm phát dấu hiệu hỏng hóc để đưa giải pháp khắc phục - Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải 35 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD STT I II Bảng 2.12 Danh mục hạng mục cơng trình đề nghị cấp xác nhận Danh mục cơng trình bảo vệ Thông số kỹ thuật môi trường đề nghị cấp xác nhận Các biện pháp xử lý nước thải, nước mưa - 162 Hố lắng cặn kích thước 1,2×1,2×1,2m Hệ thống thu gom, nước mưa - Cống bê tơng cốt thép D300, L= 1004,3m - Ống đứng PVC D110 + Hệ thống đường ống thu gom nước thải Đường ống thoát nước thải PVC D315, L= 930m Đường ống dẫn nước thải vào bể tự hoại PVC D140 + Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 250m3/ngày đêm - 01 Bể gom: 2,77x1,62x2,3m - 02 bể điều hòa: 6,67x3,75x2,85m - 01 bể thiếu khí: 6,67x3,78x2,85 - Bể hiếu khí 03 ngăn: Ngăn 01: 4,64x3,57x2,85m Hệ thống thu gom xử lý nước thải Ngăn 02: 4,64x2,77x2,85m sinh hoạt Ngăn 03: 2,7x3,64x2,85m - 01 Bể lắng: 2,7x2,7x2,85m - 01 Bể chứa bùn: 1,84x1,62x2,3m - 01 bể khử trùng: 1,5x1,62x2,3m - 01 bể chứa trung gian: 10m3 - 01 nhà đặt thiết bị: 3,79x2,28x2,7m - 01 bồn đựng chất cho bể hiếu khí: 1000 lít - 01 bồn đựng chất cho bể thiếu khí 1000lit - 01 bồn đựng hóa chất khử trùng: 1000lit - 01 Cột lọc áp lực: D = 1m, H=2,5m - Bể tự hoại ngăn 6m3: 11 bể - Bể tách dầu mỡ: 01 bể; 1,2×2,4×2m - Bể gom nước thải dung tích 10m3 Hệ thơng thu gom nước thải -Ống dẫn nước thải PVC D250, L = m từ bể dập bụi sơn - Bơm hút công suất: 11KW: 15 bơm Các biện pháp xử lý khí thải Tháp dập bụi sơn xưởng phun sơn tự động: - Bể dập bụi sơn: 6×1,4×0,6m: 03 bể Hệ thống quạt hút, tháp dập bụi sơn - Tháp lọc: 1,5×1,4×8m: 03 tháp xưởng phun sơn tự động - Quạt hút công suất 155m3/phút: 07 quạt hút - Ống phóng khơng: 0,5×0,5×10m: 03 ống - Bơm hút công suất 11KW: 11 bơm 36 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD STT Danh mục cơng trình bảo vệ mơi trường đề nghị cấp xác nhận Hệ thống quạt hút, bể dập bụi sơn xưởng phun sơn thủ công III Hệ thống quạt hút nhà xưởng Hệ thống quạt hút khu vực nhà bếp Các cơng trình xử lý chất thải rắn Thơng số kỹ thuật Tháp dập bụi sơn xưởng phnn sơn thủ cơng - Bể dập bụi sơn 3×0,8×0,8m: 11 bể - Quạt hút công suất 155m3/phút: 11 quạt hút - Ống phóng khơng 0,5×0,5×10m: 11 ống - Quạt hút cơng st 9000m3/h: 198 quạt hút - Quạt hút công suất 500m3/h: 10 quạt hút Kho lưu giữ chất thải rắn: 04 kho có mái che, tường bê tơng cốt thép, diện tích 440m2 Thùng chứa chất thải rắn nguy hại tạm thời: 19 thùng dung tích 120lit Thùng chứa chất thải rắn thơng thường: 38 thùng dung tích 120lit IV Các cơng trình PCCC Bể chứa nước PCCC Họng cấp nước chữa cháy Bình chữa cháy cầm tay Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler 01 Bể 700m3 30 họng 90 bình 0,5kg 01 hệ thống Các cơng trình bảo vệ môi trường dự án điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Dự án “Đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp đồ chơi trẻ em” Công ty TNHH GFT UNIQUE Singapore phê duyệt theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1895/QĐ-UBND ngày 27/06/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.Trong trình hoạt động, cơng trình bảo vệ mơi trường nhà máy có điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường sau: 37 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD MỤC LỤC Thông tin chung dự án .1 1.1 Địa điểm thực dự án .1 Bảng 1.1 Tọa độ khép kín dự án 1.2 Các hạng mục xây dựng Công ty Bảng 1.2 Các hạng mục cơng trình dự án 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu .5 Bảng 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu đầu vào Công ty 1.4 Công nghệ sản xuất Công ty 1.4.1 Dây chuyền công nghệ sản xuất Công ty .6 Hình 1.1 Sơ đồ dây chuyền sản xuất Công ty 1.4.2 Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất Bảng 1.4 Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất Công ty 1.5 Các thủ tục môi trường xác nhận .9 Các cơng trình bảo vệ mơi trường dự án hồn thành 10 2.1 Cơng trình xử lý nước thải 10 2.1.1 Mạng nước thu gom nước thải, thoát nước .10 Hình 2.1 Sơ đồ thu gom nước mưa nhà máy .10 Hình 2.2 Hệ thống thu gom nước mưa nhà máy 11 Hình 2.3 Hệ thống thu gom nước thải .12 2.1.2 Công trình xử lý nước thải xây lắp 12 Hình 2.4 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy (modul công suất 250m3/ngày.đêm) 14 Bảng 2.1 Các thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy (modul 1) 16 Hình 2.5 Cấu tạo tháp giải nhiệt nước 18 thời gian thực đo đạc lấy mẫu kéo dài ngày liên tiếp: 19 Bảng 2.2 Các thiết bị phân tích phòng thí nghiệm 19 Bảng 2.3 Các phương pháp phân tích chất lượng mơi trường nước 20 Bảng 2.4 Kết vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy 21 - Đối với mẫu nước thải sau xử lý: Hầu hết thông số đáp ứng tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (cột A) QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt (Cột A); có thơng số NH4+ bị vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng lần 22 2.2 Các cơng trình xử lý bụi, khí thải 22 2.2.1 Các cơng đoạn phát sinh bụi, khí thải q trình sản xuất 22 2.2.2 Các công trình xử lý khí thải xây lắp 23 Hình 2.7 Sơ đồ nguyên lý làm việc thiết bị xử lý bụi sơn 24 Bảng 2.5 Thơng số kỹ thuật tháp hấp thụ khí thải .24 Hình 2.8 Tháp dập bụi sơn xưởng phun sơn tự động 25 Hình 2.9 Tháp dập bụi sơn xưởng phun sơn thủ công .25 2.2.3 Kết vận hành thử nghiệm cơng trình xử lý khí thải 26 38 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Bảng 2.6 Phương pháp, thiết bị đo phân tích mẫu khơng khí 26 Bảng 2.7 Vị trí lấy mẫu khơng khí nhà máy 27 Bảng 2.8 Kết quan trắc mơi trường khơng khí làm việc lần (18/12/2017) .27 Bảng 2.9 Kết quan trắc mơi trường khơng khí làm việc lần (19/12/2017) .27 Bảng 2.10 Kết quan trắc môi trường khơng khí lần (ngày 20/12/2017) 28 Kết phân tích mẫu khí thải cơng ty trình bày bảng 29 Bảng 2.11 Kết phân tích mẫu khí thải xưởng phun sơn 29 2.3 Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 30 Hình 2.10 Sơ đồ thu gom chất thải rắn nhà máy 30 Hình 2.11 Thùng chứa rác thải sinh hoạt nhà máy 31 Hình 2.12 Thùng chứa rác thải nguy hại nhà máy .33 2.4 Cơng trình phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường cơng trình bảo vệ môi trường 33 2.4.1 Phương án phòng chống ứng phó cố cháy, nổ 33 Hình 2.13 Một số hình ảnh hệ thống chữa cháy nhà máy .34 2.4.2 Các biện pháp đảm bảo an tồn giao thơng .34 2.4.3 Các giải pháp an toàn lao động thực .35 2.4.4 Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thực 35 2.4.5 Các biện pháp phòng chống, ứng phó với cố hệ thống xử lý chất thải 35 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt .35 Bảng 2.12 Danh mục hạng mục cơng trình đề nghị cấp xác nhận .36 Các cơng trình bảo vệ mơi trường dự án điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 40 DANH MỤC HÌNH 41 DANH MỤC BANG 43 PHỤ LỤC 45 39 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 40 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD DANH MỤC HÌNH Thơng tin chung dự án .1 1.1 Địa điểm thực dự án .1 Bảng 1.1 Tọa độ khép kín dự án 1.2 Các hạng mục xây dựng Công ty Bảng 1.2 Các hạng mục cơng trình dự án 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu .5 Bảng 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu đầu vào Công ty 1.4 Công nghệ sản xuất Công ty 1.4.1 Dây chuyền công nghệ sản xuất Công ty .6 Hình 1.1 Sơ đồ dây chuyền sản xuất Công ty 1.4.2 Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất Bảng 1.4 Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất Công ty 1.5 Các thủ tục môi trường xác nhận .9 Các cơng trình bảo vệ mơi trường dự án hoàn thành 10 2.1 Cơng trình xử lý nước thải 10 2.1.1 Mạng nước thu gom nước thải, thoát nước .10 Hình 2.1 Sơ đồ thu gom nước mưa nhà máy .10 Hình 2.2 Hệ thống thu gom nước mưa nhà máy 11 Hình 2.3 Hệ thống thu gom nước thải .12 2.1.2 Cơng trình xử lý nước thải xây lắp 12 Hình 2.4 Sơ đồ cơng nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy (modul công suất 250m3/ngày.đêm) 14 Bảng 2.1 Các thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy (modul 1) 16 Hình 2.5 Cấu tạo tháp giải nhiệt nước 18 thời gian thực đo đạc lấy mẫu kéo dài ngày liên tiếp: 19 Bảng 2.2 Các thiết bị phân tích phòng thí nghiệm 19 Bảng 2.3 Các phương pháp phân tích chất lượng mơi trường nước 20 Bảng 2.4 Kết vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy 21 - Đối với mẫu nước thải sau xử lý: Hầu hết thông số đáp ứng tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (cột A) QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt (Cột A); có thơng số NH4+ bị vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng lần 22 2.2 Các cơng trình xử lý bụi, khí thải 22 2.2.1 Các công đoạn phát sinh bụi, khí thải q trình sản xuất 22 2.2.2 Các cơng trình xử lý khí thải xây lắp 23 Hình 2.7 Sơ đồ nguyên lý làm việc thiết bị xử lý bụi sơn 24 Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật tháp hấp thụ khí thải .24 Hình 2.8 Tháp dập bụi sơn xưởng phun sơn tự động 25 Hình 2.9 Tháp dập bụi sơn xưởng phun sơn thủ công .25 2.2.3 Kết vận hành thử nghiệm cơng trình xử lý khí thải 26 41 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Bảng 2.6 Phương pháp, thiết bị đo phân tích mẫu khơng khí 26 Bảng 2.7 Vị trí lấy mẫu khơng khí nhà máy 27 Bảng 2.8 Kết quan trắc mơi trường khơng khí làm việc lần (18/12/2017) .27 Bảng 2.9 Kết quan trắc môi trường khơng khí làm việc lần (19/12/2017) .27 Bảng 2.10 Kết quan trắc mơi trường khơng khí lần (ngày 20/12/2017) 28 Kết phân tích mẫu khí thải cơng ty trình bày bảng 29 Bảng 2.11 Kết phân tích mẫu khí thải xưởng phun sơn 29 2.3 Cơng trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 30 Hình 2.10 Sơ đồ thu gom chất thải rắn nhà máy 30 Hình 2.11 Thùng chứa rác thải sinh hoạt nhà máy 31 Hình 2.12 Thùng chứa rác thải nguy hại nhà máy .33 2.4 Cơng trình phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường cơng trình bảo vệ mơi trường 33 2.4.1 Phương án phòng chống ứng phó cố cháy, nổ 33 Hình 2.13 Một số hình ảnh hệ thống chữa cháy nhà máy .34 2.4.2 Các biện pháp đảm bảo an tồn giao thơng .34 2.4.3 Các giải pháp an toàn lao động thực .35 2.4.4 Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thực 35 2.4.5 Các biện pháp phòng chống, ứng phó với cố hệ thống xử lý chất thải 35 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt .35 Bảng 2.12 Danh mục hạng mục công trình đề nghị cấp xác nhận .36 Các cơng trình bảo vệ mơi trường dự án điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 40 DANH MỤC HÌNH 41 DANH MỤC BANG 43 PHỤ LỤC 45 42 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD DANH MỤC BANG Thông tin chung dự án .1 1.1 Địa điểm thực dự án .1 Bảng 1.1 Tọa độ khép kín dự án 1.2 Các hạng mục xây dựng Công ty Bảng 1.2 Các hạng mục cơng trình dự án 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu .5 Bảng 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu đầu vào Công ty 1.4 Công nghệ sản xuất Công ty 1.4.1 Dây chuyền công nghệ sản xuất Công ty .6 Hình 1.1 Sơ đồ dây chuyền sản xuất Cơng ty 1.4.2 Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất Bảng 1.4 Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất Công ty 1.5 Các thủ tục môi trường xác nhận .9 Các cơng trình bảo vệ mơi trường dự án hồn thành 10 2.1 Cơng trình xử lý nước thải 10 2.1.1 Mạng nước thu gom nước thải, thoát nước .10 Hình 2.1 Sơ đồ thu gom nước mưa nhà máy .10 Hình 2.2 Hệ thống thu gom nước mưa nhà máy 11 Hình 2.3 Hệ thống thu gom nước thải .12 2.1.2 Cơng trình xử lý nước thải xây lắp 12 Hình 2.4 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy (modul công suất 250m3/ngày.đêm) 14 Bảng 2.1 Các thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy (modul 1) 16 Hình 2.5 Cấu tạo tháp giải nhiệt nước 18 thời gian thực đo đạc lấy mẫu kéo dài ngày liên tiếp: 19 Bảng 2.2 Các thiết bị phân tích phòng thí nghiệm 19 Bảng 2.3 Các phương pháp phân tích chất lượng mơi trường nước 20 Bảng 2.4 Kết vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy 21 - Đối với mẫu nước thải sau xử lý: Hầu hết thông số đáp ứng tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (cột A) QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt (Cột A); có thơng số NH4+ bị vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng lần 22 2.2 Các cơng trình xử lý bụi, khí thải 22 2.2.1 Các cơng đoạn phát sinh bụi, khí thải trình sản xuất 22 2.2.2 Các cơng trình xử lý khí thải xây lắp 23 Hình 2.7 Sơ đồ nguyên lý làm việc thiết bị xử lý bụi sơn 24 Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật tháp hấp thụ khí thải .24 Hình 2.8 Tháp dập bụi sơn xưởng phun sơn tự động 25 Hình 2.9 Tháp dập bụi sơn xưởng phun sơn thủ công .25 2.2.3 Kết vận hành thử nghiệm cơng trình xử lý khí thải 26 43 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Bảng 2.6 Phương pháp, thiết bị đo phân tích mẫu khơng khí 26 Bảng 2.7 Vị trí lấy mẫu khơng khí nhà máy 27 Bảng 2.8 Kết quan trắc môi trường không khí làm việc lần (18/12/2017) .27 Bảng 2.9 Kết quan trắc mơi trường khơng khí làm việc lần (19/12/2017) .27 Bảng 2.10 Kết quan trắc mơi trường khơng khí lần (ngày 20/12/2017) 28 Kết phân tích mẫu khí thải cơng ty trình bày bảng 29 Bảng 2.11 Kết phân tích mẫu khí thải xưởng phun sơn 29 2.3 Cơng trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 30 Hình 2.10 Sơ đồ thu gom chất thải rắn nhà máy 30 Hình 2.11 Thùng chứa rác thải sinh hoạt nhà máy 31 Hình 2.12 Thùng chứa rác thải nguy hại nhà máy .33 2.4 Cơng trình phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường cơng trình bảo vệ mơi trường 33 2.4.1 Phương án phòng chống ứng phó cố cháy, nổ 33 Hình 2.13 Một số hình ảnh hệ thống chữa cháy nhà máy .34 2.4.2 Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông .34 2.4.3 Các giải pháp an toàn lao động thực .35 2.4.4 Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thực 35 2.4.5 Các biện pháp phòng chống, ứng phó với cố hệ thống xử lý chất thải 35 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt .35 Bảng 2.12 Danh mục hạng mục cơng trình đề nghị cấp xác nhận .36 Các cơng trình bảo vệ môi trường dự án điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 40 DANH MỤC HÌNH 41 DANH MỤC BANG 43 PHỤ LỤC 45 44 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD PHỤ LỤC 45 .. .Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Các hạng mục xây dựng theo báo cáo đánh giá tác động môi... Đạt Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Cơng ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD Hình 1.1 Sơ đồ dây chuyền sản xuất Công ty Thuyết minh dây chuyền công nghệ: Báo cáo. .. khử trùng 1000 lít 1000 lít 1000 lít 16 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty GFT UNIQUE SINGAPORE., LTD 17 Báo cáo kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo hậu ĐTM, báo cáo hậu ĐTM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay