Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 tphcm năm 2018 2019

10 449 14
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 10:31

... bình năm dân số phường tăng thêm 2% Cách 2: Tính theo cơng thức mơn Địa lý: 41618 − 40000 100 % = 4% 40000 % Dân số tăng lên hai năm: 4% = 2% Do độ tăng dân số năm nhau, nên độ tăng dân số năm. .. năm tiếp theo, số dân phường tăng thêm: người Như vậy, sau hai năm tổng số dân phường là: 40000.(1 + x ) + 40000.(1 + x ).x = 40000.(1 + x ).(1 + x ) = 40000.(1 + x ) người Theo đề bài, sau năm. .. định đề thi Đây câu mang tính cho điểm Để hoàn thành câu này, chủ yếu học sinh cần kỹ ch ọn ểm h ợp lý đ ể vẽ đ th ị qua cho xác, dễ dàng “đẹp” Giải: ⦁ Khi lập bảng giá trị để vẽ (P), học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 tphcm năm 2018 2019, Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 tphcm năm 2018 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn