Nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại ban quản lý các dự án nông nghiệp

99 47 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 10:22

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Việt Nam là một nước có gần 70% dân số sinh sống ở nông thôn và chiếm khoảng 60% lao động của cả nước, đóng góp 20% GDP. Hiện nay nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nhưng nông nghiệp vẫn là ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho lượng lớn người lao động ở nông thôn. Do đó, đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn là rất cần thiết, việc đầu tư này không chỉ tác động tới ngành nông nghiệp mà còn có tác động lan toả tới các ngành nghề khác trong xã hội. Trong thời gian qua các nguồn vốn dành cho nông nghiệp và phát triển nông thôn đã mang lại những lợi ích to lớn, trong đó phải kể đến nguồn vốn ODA. Các chương trình, dự án ODA đã đem lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế xã hội cho nhiều vùng đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả vốn ODA trở thành vấn đề luôn được quan tâm vì số tiền đầu tư lớn, lĩnh vực đầu tư rộng, dàn trải, lại tập trung vào khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số… do vậy việc kiểm soát vốn đầu tư và hiệu quả của nó trở thành một bài toán khó.Xuất phát từ thực tế đó, cùng với kinh nghiệm và thực tế làm việc tại các dự án có sử dụng nguồn vốn ODA trong Ban quản lý các dự án nông nghiệp, học viên xin được thực hiện đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ: “Nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Ban quản lý các dự án nông nghiệp”.2. Mục đích nghiên cứuLàm rõ cơ sở lý luận, đặc điểm, các tiêu thức đánh giá năng lực quản lý nguồn vốn ODA tại Việt Nam;Phân tích, đánh giá tình hình quản lý nguồn vốn ODA tại Ban quản lý các dự án nông nghiệp trong thời gian qua;Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn ODA tại Ban quản lý các dự án nông nghiệp trong thời gian tới. ... 1: Vốn ODA lực quản lý nguồn vốn ODA Chương 2: Thực trạng lực quản lý nguồn vốn ODA Ban quản lý dự án nông nghiệp Chương 3: Các giải pháp nâng cao lực quản lý nguồn vốn ODA Ban quản lý dự án nông. .. nhằm nâng cao lực quản lý nguồn vốn ODA Ban quản lý dự án nông nghiệp thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý sử dụng nguồn vốn Ban quản lý dự án nông nghiệp; ... -35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP -38 2.1 Quản lý sử dụng nguồn vốn oda ban quản lý dự án nông nghiệp giai đoạn từ năm 2006-2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại ban quản lý các dự án nông nghiệp, Nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại ban quản lý các dự án nông nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay