Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị vĩnh yên

100 41 3
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 10:03

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIQuá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước là bộ phận chủ yếu. Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội… Doanh nghiệp nhà nước nói chung và doanh nghiệp nhà nước hoạt động vì mục tiêu công ích, hoạt động theo các chính sách xã hội của nhà nước phục vụ cho lợi ích trực tiếp của toàn xã hội hay lợi ích công cộng như: cung ứng hàng hóa công cộng theo kế hoạch hay đơn đặt hàng của nhà nước như các hàng hóa về quốc phòng, an ninh, y tế công cộng và văn hóa... Mặc dù nhóm hàng hóa công cộng được coi là hàng hóa đặc biệt này chiếm tỷ trọng không lớn trong nền kinh tế nhưng nhà nước phải có những nguyên tắc quản lý riêng do vai trò quan trọng và tính đặc thù của nó đối với nền kinh tế. Những năm qua của thời kỳ đổi mới, quá trình sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp công ích cho phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, doanh nghiệp công ích đã có những đóng góp đáng kể: kết cấu hạ tầng được cải thiện, góp phần đảm bảo những cân đối lớn trong nền kinh tế ổn định và phát triển, giảm thiểu mức đầu tư từ ngân sách nhà nước.Ngày nay cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, việc tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và mức độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang đặt ra rất nhiều nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng phải tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển, nâng cấp, cải tạo, đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Cung cấp kịp thời với chất lượng ngày càng tốt hơn các dịch vụ, tiện ích công cộng cho mọi người. Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, có vai trò, vị trí trọng yếu trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích với giá ưu đãi (thấp hơn giá thành, ổn định trong thời gian dài) như: đảm bảo tiêu thoát nước mưa, nước thải; thu gom chế biến rác thải và chất thải công nghiệp, y tế; chiếu sáng công cộng; phát triển hệ thống các vườn hoa, cây xanh, công viên, giải phân cách… Kết quả hoạt động của Công ty đóng góp to lớn vào việc bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo công bằng xã hội, người dân thực sự được hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ công ích và tạo ra diện mạo mới cho bộ mặt của thành phố Vĩnh Yên.Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trước yêu cầu phát triển nhanh, vững chắc đặt ra đối với Công ty những nhiệm vụ cấp bách. Yêu cầu ấy đòi hỏi phải đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá và có những giải pháp, chính sách cả vĩ mô, vi mô đối với các hoạt động công ích mà Công ích mà công ty đem lại cho người dân. Xuất phát từ những lý do trên và với tâm huyết của một cán bộ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, tôi luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích của Công ty, tôi lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” làm đề tài nghiên cứu của mình. ... - Các dịch vụ cơng ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực nào? - Kết đạt tồn hạn chế việc nâng cao chất lượng dịch vụ công ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ thị Vĩnh. .. đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty? - Những giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên? 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC... cơng ty cổ phần mơi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.3.1 Định hướng, quan điểm nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.3.2 Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị vĩnh yên, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị vĩnh yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay