Hoạt động ngoài giờ lên lớp 11b5

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 09:32

hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớphoạt động ngoài giờ lên lớp Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh Trường THCS-THPT Diên Hồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (2 tiết-90 phút) Lớp: 11B5 GVCN: Ngày sinh hoạt: 27/1/2017 Giáo sinh: Lê Trần Phương Thư Phùng Thị Thảo Quyên Trương Thị Mỹ Hiệu I Mục tiêu hoạt động 1.1 Tri thức - Nhận thức ý nghĩa quan trọng vấn đề lựa chọn nghề nghiệp - Nắm khái niệm chọn nghề biết số nghề xã hội - Biết sở quan trọng việc chọn nghề phù hợp với hứng thú, lực thân nhu cầu thị trường lao động 1.2 Kỹ - Rèn luyện kỹ giao tiếp kỹ làm việc nhóm - Phát triển kỹ thu nhận tơng tin, kỹ nghiên cứu, biểu đạt trình bày ý kiến vấn đề lập nghiệp 1.3 Thái độ - Tích cực tìm hiểu thơng tin ngành nghề tự tin trình bày trước tập thể; biết tôn trọng ý kiến bạn - Tích cực, chủ động học tập rèn luyện, phát triển lực tự khẳng định, tự hoàn thiện thân - Có hồi bão, ước mơ cho tương lai mình, có kế hoạch tâm phấn đấu để thực ước mơ - Liên hệ thân để có phấn đấu học tập tu dưỡng II Nội dung hình thức tổ chức hoạt động - Hoạt động 1: Thuyết trình: Trình bày thơng tin ngành nghề - Hoạt động 2: Trò chơi chữ - Hoạt động 3: Trò chơi Tam thất - Hoạt động 4: Thảo luận - Hoạt động 5: Văn nghệ III Công tác chuẩn bị Giáo viên - Nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, trang web có nội dung liên quan đến ngành nghề xã hội vấn đề lập nghiệp - Chuẩn bị ô chữ, quà, hát Học sinh - Trang trí lớp - Tự tìm hiểu ngành nghề xã hội, tìm kiếm thông tin cho câu hỏi giáo viên phân công cụ thể - Sưu tầm câu ca dao tục ngữ hát có liên quan đến ngành nghề - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ IV: Tổ chức tiến hành hoạt động Tên hoạt động -Ổn định lớp khởi động, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, tên chủ đề hoạt động tháng 02 (5 phút) Hoạt động 1: Thuyết trình (20 phút) Người thực -NDCT Nội dung hoạt động - Kính thưa q vị đại biểu, q thầy bạn Chúng ta lại gặp chương trình GDHD - Xin giới thiệu đại biểu: Thầy - Vỗ tay… -Giáo viên - Giáo viên cho học sinh xem đoạn clip tầm quan trọng hướng nghiệp - Trình bày số ngành nghề xã hội + Ngành kinh tế-tài chính: Quản trị kinh doanh, tài ngân hàng, marketing,… + Ngành khoa học tự nhiên-kĩ thuật công nghệ + Khối ngành y dược + Khối ngành khoa học xã hội nhân văn: Giáo dục, Ngành ngoại ngữ,… + Ngành nghề khác -Cho học sinh xem đoạn clip yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề nghiệp Hoạt động 2: - Trình bày số sở hỗ trợ việc chọn nghề -Giáo viên Trò chơi Luật chơi: Chia lớp thành nhóm Có tất 10 hàng ngang chữ Mỗi đội chọn hàng ngang Đốn (15 phút) chữ hàng ngang điểm, trả lời hàng ngang 10 điểm, sai đội khác giơ tay giành lượt trả lời V I Ế T T H Ư P P H I H Á P C Ô N G C Ả N H S Á T N H À B Á O H Ọ A S Ỹ L U Ậ T S Ư G I Á O V I Ê N N Ô N G D Â N C Ô N G N H Â N K Ỹ S Ư N Ô N G N G H I Ệ P Câu 1: (Hàng ngang gồm 11 chữ cái) Những vật dụng mực tàu, giấy đỏ, nghiên mực gợi cho em liên tưởng đến nghề gì? Câu 2: (Hàng ngang gồm chữ cái) Điền từ thiếu vào chỗ trống Em thích bầu trời xanh anh bay Tối có ơng trăng mờ, tỏ Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ Em thích bầu trời anh … Câu 3: (Hàng ngang gồm chữ cái) V Kết thúc hoạt động: - Tổng kết điểm trao thưởng - Kết thúc hoạt động, giáo viên hỏi xem cảm nghĩ học sinh tiết sinh hoạt RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên chủ nhiệm Sinh viên thực Lê Trần Phương Thư Phùng Thị Thảo Quyên Trương Thị Mỹ Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động ngoài giờ lên lớp 11b5, Hoạt động ngoài giờ lên lớp 11b5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay