Các dạng toán phương trình mặt phẳng

69 23 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 02:03

... B22  C 22 B CÁC DẠNG TỐN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI DẠNG Phương trình mặt phẳng Phương pháp Phương trình: Ax + By + Cz + D = phương trình mặt phẳng A2 + B2 + C2 > Chú ý: Đi kèm với họ mặt phẳng (Pm) thường... vtpt (P2 ) Dạng toán 2: Viết phương trình mặt phẳng Phương pháp Để viết phương trình mặt phẳng (P) ta lựa chọn cỏc cỏch sau: Giảng dạy: nguyễn bảo vương - 0946798489 Page | Tài liệu toán 12 năm... c d 2 Xác định vị trí tương đối mặt phẳng (P) mặt cầu (S) Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) cắt (S)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng toán phương trình mặt phẳng, Các dạng toán phương trình mặt phẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay