Tiền ảo bitcoin thực trạng tại một số quốc gia trên thế giới và quản lý tại việt nam

102 23 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN THỊ NHƯ Ý TIỀN ẢO BITCOIN – THỰC TRẠNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN THỊ NHƯ Ý TIỀN ẢO BITCOIN – THỰC TRẠNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS BÙI KIM YẾN TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ Kinh tế với tên đề tài “ Tiền ảo Bitcoin – Thực trạng số quốc gia giới quản lý Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Kim Yến Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, trích dẫn, phát triển từ tài liệu, cơng trình nghiên cứu, tạp chí trang web có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy trình bày đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo Tác giả luận văn Nguyễn Thị Như Ý MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tên đề tài Lý thực đề tài Mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu Đối tượng/phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN ẢO BITCOIN 1.1 Khái niệm chung tiền ảo 1.1.1 Định nghĩa tiền ảo 1.1.2 Phân loại tiền ảo 1.1.2.1 Theo tương tác với tiền thực kinh tế thực 1.1.2.2 Theo khả chuyển đổi 1.1.2.3 Theo khả kiểm soát 1.1.3 Đặc điểm tiền ảo 1.1.3.1 Ưu điểm 1.1.3.2 Nhược điểm 1.1.4 Các chủ thể hệ thống tiền tệ ảo 1.1.4.1 Người môi giới (An exchanger) 1.1.4.1 Người quản trị (An administrator) 1.1.4.3 Người dùng (A user) 1.2 Tổng quan tiền ảo Bitcoin 1.2.1 Khái niệm Bitcoin 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Cơ chế tạo lập Bitcoin 10 1.2.1.3 Lưu trữ giao dịch Bitcoin 12 1.2.1.4 Các loại tiền ảo khác tương tự Bitcoin 14 1.2.2 Ưu nhược điểm Bitcoin 15 1.2.2.1 Ưu điểm 15 1.2.2.2 Nhược điểm 17 1.2.3 Rủi ro sử dụng Bitcoin 18 1.2.3.1 Rủi ro giá trị 18 1.2.3.2 Rủi ro pháp lý 19 1.2.3.3 Rủi ro hoạt động 19 1.2.3.4 Rủi ro cạnh tranh 20 1.2.3.5 Rủi ro rửa tiền tài trợ khủng bố 20 1.2.4 Các nghiên cứu liên quan đến tiền ảo Bitcoin 22 1.2.4.1 Các nghiên cứu nước 22 1.2.4.2 Các nghiên cứu nước 27 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VÀ KINH DOANH BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 29 2.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Bitcoin 29 2.1.1 Giai đoạn (2008-2009) 29 2.1.2 Giai đoạn (2010) 30 2.1.3 Giai đoạn (2011-2012) 30 2.1.4 Giai đoạn (2013-2016) 31 3.1.2.3 Bitcoin giá dầu giới 72 3.1.2.4 Bitcoin mối tương quan với loại tiền kỹ thuật số khác 73 3.2 Mơ hình kiểm định nhân tố tác động đến giá vàng 73 3.2.1 Kiểm định nghiệm đơn vị 74 3.2.2 Xác định độ trễ tối ưu cho biến mơ hình 75 3.2.3 Mơ hình Var 75 3.2.4 Kiểm tra tự tương quan phần dư mơ hình 77 3.2.5 Kiểm định mối quan hệ nhân biến 77 3.2.6 Phân tích tác động phản ứng đẩy biến 79 3.2.7 Phân tích phân rã phương sai 80 Chương 4: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIỀN ẢO BITCOIN TẠI VIỆT NAM 81 4.1 Đối với Nhà nước 82 4.2 Đối tổ chức 86 4.3 Đối với người dùng, giao dịch đầu tư 87 PHẦN KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1.5 Giai đoạn (2017) 33 2.2 Thực trạng giới 37 2.2.1 Tổng quan thị trường 37 2.2.2 Thị trường Mỹ 38 2.2.3 Thị trường Trung Quốc 40 2.2.4 Thị trường Nhật Bản 43 2.2.5 Thị trường Châu Âu 46 2.2.6 Thị trường Ấn Độ 48 2.2.7 Một số thị trường Đông Nam Á 50 2.2.7.1 Philipines 52 2.2.7.2 Indonesia 52 2.2.7.3 Malaysia 53 2.2.7.4 Thái Lan 53 2.2.7.5 Singapore 54 2.3.Thực trạng Việt Nam 54 Chương 3: MƠ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ BITCOIN 60 3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá Bitcoin giới 60 3.1.1 Các yếu tố mặt kỹ thuật quan hệ xã hội 60 3.1.1.1 Vai trò điều tiết Chính phủ 60 3.1.1.2 Những ảnh hưởng thông tin truyền thông 61 3.1.1.3 Tính ổn định an toàn hệ thống bảo mật Bitcoin 63 3.1.1.4 Tình hình nguồn cung cầu Bitcoin thị trường 64 3.1.1.5 Mức độ chấp nhận Bitcoin phương tiện toán 67 3.1.2 Các yếu tố mặt kinh tế 69 3.1.2.1 Bitcoin giá vàng giới 69 3.1.2.2 Bitcoin số USD Index 71 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung Ương PBOC : Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc FED : Cục dự trữ Liên bang Mỹ USD : Đồng đơla Mỹ VAR : Mơ hình vectơ tự hồi quy DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Ba loại tiền ảo theo tương tác với tiền thực kinh tế thực Hình 1.2: Giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin loại tương tự giai đoạn năm 2013-2017 Hình 2.1: Giá Bitcoin giai đoạn năm 2013-2017 Hình 2.2: Giá Bitcoin năm 2017 Hình 2.3: Số lượng Bitcoin lưu thơng theo thời gian Hình 2.4: Giá trị vốn hóa thị trường số Bitcoin lưu thơng 07/10/2017 Hình 2.5: Tình trạng hợp pháp Bitcoin tồn giới Hình 2.6: Khối lượng giao dịch Bitcoin theo loại đồng tiền giai đoạn 1/2012-1/2017 Hình 2.7: Khối lượng giao dịch Bitcoin giai đoạn 2015-2017 Hình 2.8: Khối lượng giao dịch Bitcoin theo loại đồng tiền thời điểm Hình 2.9: Khối lượng giao dịch Bitcoin Rupee Ấn Độ sàn LocalBitcoins giai đoạn 3/2013-9/2017 Hình 2.10: Các đại lý chấp nhận tốn Bitcoin Mỹ Hình 2.11:Các đại lý chấp nhận tốn Bitcoin Đơng Nam Á Hình 3.1: Giá Bitcoin điều chỉnh sách PBOC Hình 3.2: Giá Bitcoin phát biểu chuyên gia Hình 3.3: Giá Bitcoin giảm mạnh sau sàn Bitfinex bị hacker cơng Hình 3.4: Nhu cầu giao dịch Bitcoin giai đoạn 2013-2017 Hình 3.5: Thị phần khối lượng khai thác Bitcoin vào tháng 1/2017 Hình 3.6: Bản đồ đào loại tiền kỹ thuật số giới Hình 3.7: Doanh số khai thác Bitcoin giai đoạn 2013-2016 Hình 3.8: Tỷ lệ khu vực sử dụng theo hình thức tốn Hình 3.9: Bitcoin với vai trò tài sản an tồn Hình 3.10: Biến động giá Bitcoin sau Triều Tiên phóng tên lửa Hình 3.11: Đồ thị giá vàng giá Bitcoin giới giai đoạn 2015-2017 Hình 3.12: Đồ thị USD Index giá Bitcoin giới giai đoạn 2015-2017 78 Kết quả: biến Chỉ số USD Index có tác động đến giá Bitcoin thị trường giới biến nghiên cứu lại khơng có tác động rõ rệt khoảng thời gian thực nghiên cứu kể Điều phù hợp với trình bày trước mối quan hệ sức mạnh đồng USD Lý giải thích đồng USD chiếm vị trí dẫn đầu đồng tiền dùng để giao dịch mua bán Bitcoin Thứ hai Bitcoin đời với mục tiêu nhằm giảm ảnh hưởng hệ thống tiền tệ pháp định đồng USD lại đồng tiền dùng để tốn chủ đạo kinh tế tồn cầu nên biến động số USD Index giá Bitcoin thường có xu hướng ngược chiều Kết quả: Biến Khối lượng giao dịch Bitcoin có tác động đến giá vàng giới Điều giải thích hai có chung vai trò bảo hiểm cho rủi ro xảy thị trường tài nên biến động khối lượng giao dịch Bitcoin phần tác động đến giá vàng giới Kết quả: Trong biến khối lượng giao dịch không tác động đến giá Bitcoin giới ngược lại giá Bitcoin lại ảnh hưởng lên khối lượng giao dịch loại tiền kỹ 79 thuật số mức độ tác động không rõ ràng so với tác động từ kết hai bảng Điều giải thích thị trường Bitcoin mang nặng yếu tố đầu nên giá tăng khiến nhiều người tham gia thị trường hơn, dẫn đến khối lượng giao dịch gia tăng nhanh đợt biến động giá 3.2.6 Phân tích tác động phản ứng đẩy biến Kết quả: - Đồ thị (2) cho thấy biến động đồng USD có tác động tức thời, ngược chiều lên giá Bitcoin với cường độ ngày gia tăng theo thời gian - Đồ thị (20) cho thấy mội quan hệ phức tạp biến động khối lượng giao dịch Bitcoin lên giá vàng gây hiệu ứng ngược chiều chu kỳ đầu, sau tác động cân dần ổn định từ chu kỳ thứ trở Cụ thể hơn, gia tăng 80 khối lượng Bitcoin thị trường giới gây tác động làm giảm giá vàng chu kỳ tháng sau tác động dần bão hòa từ tháng thứ trở - Đồ thị (21) tác động giá Bitcoin lên khối lượng giao dịch loại tiền kỹ thuật số điều chỉnh tăng giảm liên tục chu kỳ đầu cân chu kỳ 3.2.7 Phân tích phân rã phương sai Kết quả: Biến USD giải thích cho biến GIABTC mức 8.7% chấp nhận được, biến lại có mức độ giải thích thấp Như biến OIL giải thích cho biến GIABTC mức 0.3%, biến GIAXAU giải thích cho biến GIABTC mức 3.2%, biến KL giải thích cho biến GIABTC mức 1.3 % Tóm tắt số nội dung chương 3: - Phân tích số nhân tố tác động đến giá Bitcoin - Trình bày phần nghiên cứu định lượng tác động nhân tố đến giá Bitcoin - Một số diễn giải kết rút từ nghiên cứu định lượng 81 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIỀN ẢO BITCOIN TẠI VIỆT NAM Từ thực trạng thị trường Bitcoin giới Việt Nam kết từ việc phân tích định lượng cho thấy việc quản lý Bitcoin q trình khơng đơn giản so với loại ngoại tệ hay vàng Chúng ta có giai đoạn phải căng chống tình trạng Đơ la hóa, Vàng hóa nhờ nổ lực khơng ngừng nghỉ từ phía quan quản lý thị trường ngoại hối, Việt Nam trải qua năm 2017 ổn định không tìm thấy sóng thị trường Vàng nước Tuy nhiên đặc thù riêng biệt Bitcoin sản phẩm tạo từ cách mạng khoa học công nghệ lần thứ giới mà đòi hỏi phải có giải pháp đặc thù để quản lý Muốn tìm giải pháp, cần phải trước hết xác định lại quan điểm điều hành Bitcoin nào, nên coi Bitcoin tiền tệ hay hàng hóa lâu dài có nên chấp nhận Bitcoin thị trường giao dịch bên cạnh thị trường tài khác thị trường ngoại hối, trái phiếu, cổ phiếu, vàng… hay không? Theo quan điểm tác giả, Bitcoin nên xem hàng hóa giai đoạn Nhiều quốc gia chấp nhận Bitcoin loại hàng hóa hay tài sản ban hành sách quản lý sách thuế áp dụng Bởi Bitcoin giao dịch lưu trữ an toàn quyền sở hữu cá nhân Bitcoin lưu trữ thông qua ví điện tử với chi phí thấp dễ dàng chuyển nhượng thao tác nhanh gọn máy tính Bitcoin nơi lưu trữ giá trị đơn giản, an tồn giá tăng theo thời gian số lượng “khai thác” lại bị giới hạn tạo tính khan loại hàng hóa Và chấp nhận Bitcoin loại hàng hóa Bitcoin phải giao dịch sàn giao dịch Nhà nước công nhận hợp pháp 82 Do tính chất đặc biệt Bitcoin loại tiền ảo nói chung, cần có lộ trình để tìm hiểu quản lý Bitcoin nói riêng loại tiền ảo nói chung 4.1 Đối với Nhà nước * Giải pháp rút từ kết mơ hình định lượng: Nhìn chung từ kết nghiên cứu định lượng thấy có hai cặp yếu tố cần quan quản lý theo dõi mối quan hệ với thị trường Bitcoin Đó mối quan hệ sức mạnh đồng USD với giá Bitcoin khối lượng giao dịch Bitcoin với giá vàng giới Như nhiều có liên thông định thị trường ngoại hối, thị trường Vàng thị trường giao dịch Bitcoin Chính để quản lý thị trường Bitcoin cần nắm rõ mối quan hệ cần xây dựng gói giải pháp tổng thể khơng nên trọng vào thị trường định Bên cạnh cơng tác dự báo biến động xảy thị trường đề cập từ tín hiệu thị trường lại Điều giúp quan quản lý thị trường chủ động công tác điều hành nhằm đảm bảo ổn định thị trường tài nói riêng tổng thể kinh tế Việt Nam nói chung - Giai đoạn ngắn hạn 2018-2019: Gần nhất, Chính phủ xúc tiến bước để dần hình thành khung pháp lý tiến độ thực để đưa loại tiền kỹ thuật số vào khn khổ Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý loại tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử Như vậy, với Đề án này, hình thức tiền ảo Bitcoin Việt Nam cân nhắc chỉnh sửa khung pháp lý để có hình thức quản lý phù hợp Đề án nghiên cứu quản lý tiền ảo ban hành, theo nhiều chuyên gia, đặc biệt giới ngân hàng Fintech (công ty kinh doanh dịch vụ tài tảng cơng nghệ), thể cầu thị Chính phủ Việt Nam với vấn đề tiền ảo, tiền điện tử xu toàn cầu Đây sở cho thấy 83 loại tiền ảo Bitcoin cơng nhận thức Việt Nam sau hoàn thiện hành lang pháp lý Rõ ràng việc tiến tới quản lý giao dịch tiền ảo Bitcoin phải có lộ trình cụ thể theo thơng báo Chính phủ, hai năm để hồn thiện khung pháp lý dành cho loại tiền ảo nói chung Bitcoin nói riêng Tác giả cho cơng nhận tính hợp pháp Bitcoin giao dịch quan điểm chưa thể chấp nhận Bitcoin loại tiền tệ hợp pháp Việt Nam đặc điểm riêng biệt loại tiền như: khơng có quan phát hành, khơng có giới hạn địa lý, có số lượng hữu hạn, tính ẩn danh có độ biến động lớn Tuy nhiên trước khung pháp lý hồn thiện giao dịch Bitcoin Việt Nam không xếp vào hành vi vi phạm pháp luật Vì rủi ro kèm với tiềm ẩn lớn khối lượng giao dịch số lượng người tham gia mở rộng với cấp số nhân Một doanh nghiệp quản lý sàn giao dịch Bitcoin Việt Nam cho biết, năm tăng trưởng đến số lượng người dùng, giá trị giao dịch trung bình ngày lên đến hàng nghìn USD Chính công tác truyền thông thông tin đến người dân quan quản lý thị trường cần phải đẩy mạnh kèm với tiến trình hồn thiện khung pháp lý Cần tuyên truyền đến họ rủi ro, vụ việc lừa đảo xảy để giúp phòng tránh kịp thời tình đáng tiếc tương lai Các kết nghiên cứu từ mô hình định lượng cho thấy có mối liên hệ mật thiết biến động đồng USD giá Bitcoin tác động khối lượng giao dịch Bitcoin giá vàng giới Việt Nam nước có dự trữ ngoại hối khơng dồi dào, thị trường vàng phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập bên ngồi kết định lượng cho thấy lo ngại biến động giá Bitcoin tác động lên thị trường hồn tồn có sở Sự lan tỏa khơng thể xảy từ thị trường bên vào thị trường nước có 84 chốt chặn điều tiết NHNN với lịch sử biến động mạnh có lên đến gần 500 USD/ngày giá Bitcoin rủi ro xem thường Theo nhiều chuyên gia dự báo giá Bitcoin lên đến mức triệu USD/Bitcoin vào năm 2025 cơng tác quản lý thị trường ngoại hối hay vàng nước cần phải tính đến yếu tố biến động giácủa Bitcoin thời gian tới Việc nghiên cứu kỹ thuật công nghệ hay kiến thức có liên quan đến Bitcoin vấn đề quan trọng Bitcoin sản phẩm dựa tảng công nghệ liệu khối Blockchain, mảng nghiên cứu mà nhà khoa học giới công nghệ thông tin giới tập trung vào tiềm ứng dụng lớn Chính cần phải có kế hoạch đào tạo chuẩn bị đội ngũ nhân lĩnh vực nhằm chủ động công tác quản lý thị trường tương lai Xây dựng công cụ giám sát giao dịch Bitcoin liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố: theo dõi hoạt động chuyển tiền đáng ngờ giải pháp để kiểm sốt giao dịch Bitcoin Mặc dù giao dịch Bitcoin ẩn danh việc chuyển lợi nhuận tài khoản hay chuyển tiền nước ngồi để nạp vào ví điện tử truy xuất theo dõi tài khoản hay giao dịch đáng ngờ NHNN cung cấp cho Ngân hàng danh sách tài khoản chuyển tiền nghi ngờ yêu cầu Ngân hàng định kỳ báo cáo để qua NHNN giám sát quy mơ hoạt động giao dịch Việt Nam Bên cạnh học hỏi số kinh nghiệm từ phía Trung Quốc việc giám sát công cụ mạng xã hội hay nhắn tin trực tuyến Gần nhà chức trách Trung Quốc tăng cường giám sát WeChat, ứng dụng tin nhắn mà nhà giao dịch tiền ảo thường sử dụng để liên lạc - Giải pháp trung dài hạn: giai đoạn 2020-2025 Trên giải pháp ngắn hạn thời gian hoàn thiện khung pháp lý, nhiên dài hạn cần phải tính đến giải pháp có tính chất mạnh 85 tổng thể Đó thiết lập sàn giao dịch tiền ảo tập trung để vận hành quản lý thị trường tiềm cách hiệu Qua đó, nhà nước giám sát, thu thuế kiểm sốt nhóm tội phạm lừa đảo nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi nguy lừa đảo lợi dụng, đồng thời hỗ trợ tiến công nghệ tài Các sàn giao dịch phải đăng ký giấy phép hoạt động với quan chức năng, đáp ứng đầy đủ điều kiện lập vận hành Ngồi sàn phải tn thủ nhiều quy định khác có hệ thống máy tính ổn định, kiểm tra hồ sơ người dùng để tránh rửa tiền, đa dạng hóa sản phẩm loại hình bảo hiểm rủi ro cho người tham gia… Bên cạnh đó, có sách bảo vệ cho người sở hữu loại tiền ảo Bitcoin cần bổ sung hình thức thuế thu nhập từ kinh doanh người sở hữu hay giao dịch Bitcoin, người đào Bitcoin tức tạo khoản hàng hóa (là Bitcoin) có giá trị nên xét khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Cần có quy định riêng biệt người dùng hay cá nhân giao dịch Bitcoin phải trình báo thông tin đầy đủ tài khoản giao dịch chuyển đổi Bitcoin sang tiền đồng sàn giao dịch trung gian hạn mức sử dụng, giao dịch Bitcoin để tránh trường hợp người dùng lợi dụng cho mục đích rửa tiền Có thể thành lập ban chuyên trách việc giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh Bitcoin sàn giao dịch, rà soát hệ thống hoạt động thường xuyên để ngăn ngừa phòng chống hành vi phạm tội rửa tiền hay tài trợ khủng bố Tiến tới cho phép Bitcoin hàng hóa danh mục sản phẩm phái sinh nhằm quản lý rủi ro biến động đồng Bitcoin Hợp đồng phái sinh cho phép khách hàng bảo vệ giá trị đồng Bitcoin họ, đảm bảo giá trị đồng tiền giữ ổn định trước đợt biến động giá lớn Bên cạnh với tiến trình phát triển khơng ngừng tiền ảo cơng nghệ, NHNN nghiên cứu để tạo loại tiền ảo sử dụng loại tiền tệ giao dịch Việt Nam quan hồn tồn có khả giám 86 sát Nhật Bản ví dụ điển hình cho hình thức Các ngân hàng Nhật Bản chuẩn bị phát hành đồng tiền ảo riêng với tên gọi J-Coin nhằm giảm dần thói quen sử dụng tiền mặt người tiêu dùng nước Đồng tiền ảo neo buộc vào đồng Yên Nhật, với hy vọng đồng tiền ảo sử dụng cho hoạt động tốn chuyển tiền thơng qua ứng dụng điện thoại di động 4.2 Đối với tổ chức Các cơng ty tổ chức tài hoạt động lĩnh vực trao đổi, giao dịch Bitcoin cần đăng kí hoạt động với quan chức năng, đáp ứng tiêu chuẩn thành lập vận hành theo quy định pháp luật, chấp hành nghĩa vụ thuế liên quan Tuân thủ quy định pháp luật phòng chống rửa tiền, giới hạn phạm vi, khối lượng có xác thực cho giao dịch Xây dựng chế bảo mật cho hệ thống để tránh cắp liệu Bitcoin khách hàng Các tổ chức hoạt động lĩnh vực thành lập tổ chức gọi Liên minh Blockchain nhằm chống lại hoạt động tội phạm liên quan đến Bitcoin Blockchain Tổ chức bao gồm tập hợp gồm công ty thương mại kỹ thuật số, sàn giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số Liên minh nhằm giải vấn đề an toàn công đồng tiền kỹ thuật số blockchain, kết hợp để phổ biến quy định, pháp luật để tuân thủ Đồng thời, họ tạo mạng lưới liên kết với để cập nhật danh sách tội phạm liên quan lừa đảo cảnh báo cho thành viên lại khách hàng Liên minh kết nối với quan chức để thông báo, hướng dẫn quy định pháp luật liên quan trình báo phát tội phạm lừa đảo, rửa tiền tài trợ khủng bố Liên minh Blockchain góp phần giúp cho lĩnh vực phát triển vững mạnh, giúp loại bỏ khái niệm Bitcoin đồng tiền liên quan đến tội phạm 87 4.3 Đối với người dùng, giao dịch đầu tư Trong giai đoạn chưa có khung pháp lý loại tiền ảo, nên nâng cao hiểu biết tiền kỹ thuật số, để tránh bị lừa đảo: Mặc dù giao dịch Bitcoin hành vi phạm pháp thời điểm rủi ro giao dịch Bitcoin vơ lớn Chình thân người tham gia thị trường cần trang bị cho kiến thức cần thiết để tránh hành vi lừa đảo vi phạm pháp luật Trong chưa có có quan quản lý đứng chịu tranh nhiệm giải tranh chấp, người tham gia thị trường gia nhập vào hội nhóm để trao đổi kiến thức, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ý kiến chuyên gia để hạn chế rủi ro gặp phải Thường xuyên cập nhật quy định pháp luật nước để tránh hành vi vi phạm trình giao dịch Khi thực giao dịch nên lựa chọn đối tác có uy tín Hiện có tình trạng số người thường khơng mua Bitcoin trực tiếp sàn thủ tục phức tạp, vốn ngoại ngữ hạn chế, hay để tiết kiệm chi phí chuyển tiền nước ngồi… mà thường thông qua nhà môi giới trung gian thứ ba Điều giúp tiết kiệm thời gian chi phí có nhiều rủi ro phát sinh nên lựa chọn nhà mơi giới có uy tín hay cá nhân mà thân biết rõ thông tin để hạn chế rủi ro Tuân thủ quy định sở hữu, giao dịch Bitcoin theo quy định Nhà nước tham gia vào sàn giao dịch hay tự chuyển khoản Bitcoin trực tiếp cho hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế cho người giao dịch kể người đào Bitcoin 88 PHẦN KẾT LUẬN Kể từ ngày đời đến nay, Bitcoin thu hút ngày nhiều quan tâm nhà đầu tư thị trường mở hình thức toán mới, thay đổi quan điểm hữu hàng hóa tiền tệ Bài nghiên cứu góp phần đánh giá thực trạng thị trường Bitcoin nước giới cho thấy quan điểm Ngân hàng Trung Ương lớn giới loại tiền kỹ thuật số Thông qua phương pháp định lượng, nghiên cứu xác thực lại mối quan hệ giá Bitcoin giao dịch thị trường giới số biến kinh tế khác Điều có ý nghĩa kết hợp với kinh nghiệm quản lý thị trường số quốc gia tiêu biểu khác giúp xây dựng lộ trình giải pháp quản lý thị trường Bitcoin Việt Nam cách hiệu Một thị trường Bitcoin lành mạnh quy cũ góp phần vào ổn định thị trường tài nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Do giới hạn kiến thức phương pháp nghiên cứu, luận văn chưa thể lượng hóa mức độ tác động yếu tố điều tiết Ngân hàng Trung Ương, thay đổi môi trường pháp lý… lên biến động giá Bitcoin Đây giới hạn chưa thể giải phạm vi luận văn mở rộng cho nghiên cứu sau Bouoiyour, Jamal, and Refk Selmi, 2014 What Bitcoin Looks Like? University Library of Munich, Germany Bouri, E., Gil-Alana, L A., Gupta, R and Roubaud, D ,2016 Modelling long memory volatility in the Bitcoin market: Evidence of persistence and structural breaks Working Paper No 2016-54, Department of Economics, University of Pretoria, available at: http://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2016_54.zp92472.pdf Brandvold, M., Molnár, P., Vagstad, K and Valstad, O C A , 2015 Price discovery on Bitcoin exchanges Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 36, p18–35 USA Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network, 2013 Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currnecies USA Dr Garrick Hileman & Michel Rauchs, 2017 Global Cryptocurrency Benchmarking Strudy Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge, England Dyhrberg, A H.,2015 Bitcoin, gold and the dollar – a GARCH volatility analysis Finance Research Letters 16, p85–92 USA 10 Dyhrberg, A H., 2015 Hedging capabilities of Bitcoin Is it the virtual gold? Finance Research Letters 16, p139–144 USA 11 European Central Bank, 2012 Virtual Currency Schemes October 2012 European System, EU 12 Financial Action Task Force, 2014 Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT risks June 2014 France 13 Jenssen, T ,2014 Why Bitcoins Have Value, and Why Governments Are Sceptical Available at cryptolibrary.org 14 Halaburda, H and Gandal, N ,2014 Competition in the cryptocurrency market SSRN 2506463, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2506463 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Danh mục tài liệu tiếng Việt Đậu Thị Mai Hương , 2010 Một số vấn đề pháp lý tiền ảo khuyến nghị Tạp chí Ngân hàng số 10 Nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội , 2014 Nghiên cứu tiền ảo Bitcoin khuyến nghị quản lý tiền ảo Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Trang Ngọc, 2014 Quá trình phát triển đồng Bitcoin vấn đề đặt Báo Thị trường Tài Tiền tệ, số 5, tháng năm 2014, trang 39-42 Các trang web : Lê Đặng Hải Nam (2017) Tiền kỹ thuật số công nhận quốc gia Bài báo đăng trang web: [Ngày truy cập 11 tháng năm 2017] Minh Đức (2017) Việt Nam không chấp nhận tiền ảo tiền tệ Bài báo đăng trang web: [Ngày truy cập 11 tháng năm 2017] II Danh mục tài liệu tiếng Anh Adam S Hayes, 2016 Cryptocurrency Value Formation: An empirical analysis leading to a cost of production model for valuing Bitcoin University of Wisconsin-Madison, USA Anna Loseva, 2016 Bitcoin: a regression analysis of cryptocurrency influence on the russian economy, Moscow State University, Russia Balcilar, M., Bouri, E., Gupta, R and Roubaud, D ,2016 Can volume predict Bitcoin returns and volatility? A nonparametric causality-in-quantiles approach Working Paper No 2016-62, Department of Economics, University of Pretoria, available at: http://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2016_62.zp95668.pdf 15 Hanley, Brian P, 2013 The false premises and promises of Bitcoin Cornell University Library NY, USD 16 Khvan Alina, 2016 A regression analysis of cryptocurrency influence on the us dollar The Economic Faculty of Lomonosov Moscow State University, Russia 17 Mohan Kumar, 2017, Time series analysis and forecasting of Bitcoin against Crude Oil Prices, Working Paper, University of Texas, USA 18 Molnár, P., Vagstad, K and Valstad, O C A ,2015 A bit risky? A comparison between Bitcoin and other assets using an intraday value at risk approach Working Paper, available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:742882/fulltext01.pdf 19 Polasik, Michal, et al, 2014 Price Fluctuations and the Use of Bitcoin: An Empirical Inquiry.Avail- able at SSRN 2516754 20 Popper, N , 2015 Digital Gold: The Untold Story of Bitcoin London: Penguin 21 Rogojanu, A and Badea, L , 2014 The issue of competing currencies Case study – Bitcoin Theoretical and Applied Economics 21(1), p103–114 USA 22 United States Government Accountability Office, 2014 Virtual Currencies – Emerging Regulatory, Law Enforcement, and Consumer Protection Challengers USA 23 Van Alstyne, Marshall, 2014 Why Bitcoin has value Communications of the ACM, USA 24 Vavrinec Cermak (2017) Can Bitcoin become a viable alternative to fiat currencies? An empirical analusis of Bitcoin’s volatility based on a Garch model Skidmore College NY 25 Yermack, David, 2013 Is Bitcoin a Real Currency? National Bureau of Economic Research, USA 26 Yermack,2013 Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal Working Paper No w19747, National Bureau of Economic Research, available at: http://www.nber.org/papers/w19747.pdf 27 Zhang, Yiteng, and Guangyan Song, 2014 Economics of Competing Crypto Currencies: Monetary Policy, Miner Reward and Historical Evolution USA 28 Các trang web Justin Connell (2017), Điều gi xảy thị trường Bitcoin Trung Quốc năm 2017, Bài báo đăng trang web: [Ngày truy cập 28 tháng 02 năm 2017] Nguồn mở gồm nhiều tác giả (2017), Tóm lược thông tin tổng quan Bitcoin trang web: [Ngày truy cập 25 tháng năm 2017] ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN THỊ NHƯ Ý TIỀN ẢO BITCOIN – THỰC TRẠNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Ngân hàng Mã số :... loại tiền tệ giới Thứ ba quốc gia phải chịu rủi ro khơng quản lý giao dịch liên quan đến Bitcoin Tại Việt Nam giao dịch liên quan đến Bitcoin thực vào năm 2014 Lúc du nhập vào thị trường, tiền ảo. .. Tiền ảo Bitcoin – Thực trạng số quốc gia giới quản lý Việt Nam Lý thực đề tài Trong thời gian gần đây, thường hay nghe nhắc đến Cách mạng khoa học Công nghệ lần thứ tư diễn khắp nơi giới Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền ảo bitcoin thực trạng tại một số quốc gia trên thế giới và quản lý tại việt nam , Tiền ảo bitcoin thực trạng tại một số quốc gia trên thế giới và quản lý tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay