phrasal verb doc

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:22

PHRASAL VERB A - account for: chiếm, giải thích - allow for: tính đến, xem xét đến - ask after: hỏi thăm sức khỏe - ask for: hỏi xin - ask sb in/ out:cho vào/ - urge sb into/ out of:thuyết phục làm gì/khơng làm - advance in:tấn tới - advance on:trình bày - advance to:tiến đến - agree on sth:đồng ý với điều - agree with:đồng ý với ai, hợp với, tốt cho - answer to:hợp với - answer for:chịu trách nhiệm - attend on(upon): hầu hạ - attend to:chú ý B - to be over: qua - to be up to sb to V: có trách nhiêm phải làm - to bear up: to confirm:xác nhận - to bear out: chịu đựng - to blow out:thổi tắt - blow down: thổi đổ - blow over: thổi qua - to break away: to run away :chạy trốn - break down:hỏng hóc, suy nhược, òa khóc - break in(to+ O):đột nhập, cắt ngang - break up: chia tay , giải tán - break off: tan vỡ mối quan hệ - to bring about: mang đến, mang lại(:result in) - bring down:to land:hạ xuống - bring out:xuất - bring up:nuôi dưỡng ( danh từ up bringing) - bring off:thành công, ẵm giải - to burn away:tắt dần - burn out: cháy trụi - back up:ủng hộ, nâng đỡ - bear on:có ảnh hưởng, liên lạc tới - become of:xảy cho - begin with:bắt đầu - begin at:khởi từ - believe in:tin là, tin có - belong to:thuộc - bet on:đánh vào C - care for :thích, săn sóc - catch up with:bắt kịp - chance upon:tình cờ gặp - close with:tới gần - close about:vây lấy - come to:lên tới - consign to:giao phó cho - cry for :khóc đòi - cry for sth:kêu đói - cry for the moon:đòi ko thể - cry with joy :khóc vui - cut sth into:cắt vật thành - cut into:nói vào, xen vào - call for: mời gọi, yêu cầu - call up: gọi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm - call on/ call in at sb's house:ghé thăm nhà - call off:put off:cancel - call in/on at sb‘s house: ghé thăm nhà - call at: ghé thăm - call up: gọi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm - call off:put off :cacel:huỷ bỏ - call for:yêu cầu, mời gọi - care about: quan tâm, để ý tới - care for:muốn, thích (would like ) , quan tâm chăm sóc (take care of) - carry away:mang , phân phát - carry on:go on:tiếp tục - carry out ;tiến hành , thực - carry off =bring off:ẵm giải - catch on:trở nên phổ biến , nắm bắt kịp - catch up with:keep up with:keep pace with:theo kịp , - chew over:think over:nghĩ kĩ - check in / out:làm thủ tục / vào - check up:kiểm tra sức khoẻ - clean out:dọn , lấy hết - clean up:dọn gọn gàng - clear away:, lấy , mang - clear up:làm sáng tỏ - close down:phá sản , đóng cửa nhà máy - close in:tiến tới - close up: xích lại gần - come over/ round:visit - come round:hồi tỉnh - come down: sụp đổ (collapse) , giảm (reduce) - come down to:là - come up:đề cập đến , nhô lên , nhú lên - come up with:nảy ra, loé lên - come up against:đương đầu, đối mặt - come out:xuất - come out with:tung sản phẩm - come about:happen - come across:tình cờ gặp - come apart:vỡ vụn , lìa - come along / on with:hoà hợp , tiến triển - come into:thừa kế - come off:thành công, long ,bong tróc - count on sb for sth: trơng cậy vào - cut back on / cut down on:cắt giảm ( chi tiêu) - cut in:cắt ngang (interrupt) - cut sth out of sth:cắt rời khỏi - cut off :cơ lập , cách li , ngừng phục vụ - cut up:chia nhỏ - cross out:gạch đi, xố D -delight in :thích thú - depart from:bỏ, sửa đổi - with:chịu đựng - for a thing:kiếm vật - die away / die down:giảm , dịu ( cường độ ) - die out / die off; tuyệt chủng - die for:thèm đến chết - die of:chết bệnh - away with:bãi bỏ, bãi miễn - up:decorate - with:làm đc nhờ có - without:làm đc mà khơng cần - draw back:rút lui - drive at:ngụ ý, ám - drop in at sb‘s house: ghé thăm nhà - drop off:buồn ngủ - drop out of school:bỏ học E - end up:kết thúc - eat up:ăn hết - eat out:ăn F - face up to:đương đầu , đối mặt - fall back on:trông cậy , dựa vào - fall in with: mê - fall in love with sb:yêu say đắm - fall behind:chậm so với dự định , rớt lại phía sau - fall through=put off, cancel:hủy bỏ - fall off:giảm dần - fall down:thất bại - fell up to:cảm thấy đủ sức làm - fill in:điền vào - fill up with:đổ đầy - fill out:điền hết , điền - fill in for:đại diện, thay - find out:tìm G - get through to sb:liên lạc với - get through:hoàn tất (:accomplish ) , vượt qua (: get over) - get into:đi vào , lên ( xe) - get in: đến , trúng cử - get off:cởi bỏ , xuống xe , khởi hành - get out of:avoid:tránh xa - get down:đi xuống, ghi lại - get sb down:làm thất vọng - get down to doing:bắt đầu nghiêm túc làm vịêc - get to doing:bắt tay vào làm việc - get round ( to doing):xoay xở , hoàn tất - get along / on with:come along / on with:hòa thuận - get sth across:làm cho hiểu, truyền đạt - get at:drive at:ngụ ý, ám - get back:trở lại - get up:ngủ dậy - get ahead:vượt trước - get away with:cuỗm theo - get over:vượt qua - get on one’s nerves:làm phát điên , chọc tức - give away:cho , tống , tiết lộ bí mật - give sth back:trả lại - give in:bỏ - give way to:nhượng , đầu hàng(:give oneself up to ), nhường chỗ cho - give up:từ bỏ - give out:phân phát , cạn kịêt - give off:toả , phát ( mùi hương , hương vị) - go out:đi , lỗi thời - go out with:hẹn hò - go through:kiểm tra , thực cơng việc - go through with:kiên trì bền bỉ - go for:cố gắng giành đc - go in for:: take part in: tham gia - go with:phù hợp - go without:kiêng nhịn - go off:nổi giận, nổ tung , thối rữa ( thức ăn ) - go off with:give away with:cuỗm theo - go ahead:tiến lên - go back on one ‘ s word:không giữ lời - go down with:mắc bệnh - go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng - go up:tăng , lên , vào đại học - go into ; lâm vào - go away:cút , khỏi - go round:đủ chia - go on:tiếp tục - grow out of:lớn vượt khỏi - grow up: trưởng thành H - hand down to:pass on to:truyền lại ( cho hệ sau,,,,) - hand in:giao nộp ( , tội phạm ) - hand back:giao lại - hand over: trao trả quyền lực - hand out:phân phát(: give out) - hang round:lảng vảng - hang on:hold on:hold off:cầm máy (điện thoại - hang up ( off):cúp máy - hang out:treo - hold on off:put off - hold on: cầm máy - hold back:kiềm chế - hold up:cản trở / trấn lột J - jump at a chance /an opportunity chộp lấy hội - jump at a conclusion:vội kết luận - jump at an order:vội vàng nhận lời - jump for joy:nhảy lên sung sướng - jump into ( out of):nhảy vào ( ra) K - keep away from:keep off:tránh xa - keep out of:ngăn cản - keep sb back from:ngăn cản không làm - keep sb from:sthop sb from - keep sb together:gắn bó - keep up:giữ lại , trì - keep up with:theo kip - keep on:keep ving:cứ tiếp tục làm - knock down:pull down:kéo đổ , sụp đổ, san - knock out:hạ gục L - lay down:ban hành , hạ vũ khí - lay out:sắp xếp, lập dàn ý - leave sb off:to dismiss sb: cho nghỉ việc - leave out:get rid of - let sb down:làm thất vọng - let sb in / out:cho vào / , phóng thích - let sb off:tha bổng cho - lie down:nằm nghỉ - live up to: sống xứng đáng với - live on:sống dựa vào - lock up: khóa chặt - look after:chăm sóc - look at ; quan sát - look back on: nhớ lại hồi tưởng - look round:quay lại nhìn - look for: tìm kiếm - look forward to Ving: mong đợi , mong chờ - look in on:ghé thăm - look up:tra cứu ( từ điển, số điện thoại ) - look into:xem xét , nghiên cứu - look on:đứng nhìn thờ - look out:coi chừng - look out for:cảnh giác với - look over:kiểm tra - look up to:tôn trọng - look dowm on:coi thường M - make up:trang điểm, bịa chuyện - make out:phân biệt - make up for:đền bù, hoà giải với - make the way to:tìm đường đến - mix out :trộn lẫn , lộn xộn - miss out:bỏ lỡ - move away: bỏ đi, - move out:chuyển - move in: chuyển đến O - order sb about sth: sai làm - owe sth to sb:có đc nhờ P - pass away:to die:chết - pass by:go pasth:đi ngang qua ,trôi qua - pass on to:hand down to:truyền lại - pass out:to faint:ngất - pick sb up: đón - pick sth up: lượm - pay up the dept:trả hết nợ nần - point out:chỉ - pull back:rút lui - pull down:to knock down:kéo đổ , san - pull in to :vào( nhà ga ) - pull sth out:lấy - pull over at:đỗ xe - put sth aside:cất , để dành - put sth away:cất - put through to sb:liên lạc với - put down:hạ xuống - put down to:lí - put on:mặc vào ; tăng cân - put up:dựng lên , tăng giá - put up with:tha thứ, chịu đựng - put up for:xin ngủ nhờ - put out:dập tắt - put sth/sb out:đưa ai/cái ngồi - put off:trì hỗn R - run after:truy đuổi - run away/ off from:chạy trốn - run out (of):cạn kiệt - run over:đè chết - run back:quay trở lại - run down:cắt giảm , ngừng phục vụ - run into:tình cờ gặp , đâm xô , lâm vào - ring after:gọi lại sau - ring off:tắt máy ( điện thoại ) S - save up:để giành - see about= see to:quan tâm , để ý - see sb off:tạm biệt - see sb through:nhận chất - see over:go over - send for: yêu cầu , mời gọi - send to :đưa vào ( bệnh viện , nhà tù - send back:trả lại - set out / off:khởi hành , bắt đầu - set in: bắt đầu ( dùng cho thời tiết) - set up :dựng lên - set sb back: ngăn cản - settle down:an cư lập nghiệp - show off: khoe khoang , khoác lác - show up :đến tới - shop round:mua bán loanh quanh - shut down:sập tiệm , phá sản - shut up:ngậm miệng lại - sit round:ngồi nhàn rỗi - sit up for:chờ tận khuya - slow down:chậm lại - stand by: ủng hộ - stand out:nổi bật - stand for:đại diện, viết tắt của, khoan dung - stand in for:thế chỗ - stay away from:tránh xa - stay behind: lại - stay up :đi ngủ muộn - stay on at: lại trường để học thêm T - take away from:lấy đi, làm nguôi - take after:giống đúc - take sb / sth back to:đem trả laị - take down:lấy xuống - mistake sb for sb else:nhầm với - take in:lừa gạt , hiểu - take on:tuyển thêm , lấy thêm người - take off:cất cánh , cởi tháo bỏ - take over:giành quyền kiểm soát - take up:đảm nhận, chiếm giữ ( khơng gian ), bắt đầu làm ( thành thú tiêu khiển) - take to:yêu thích - talk sb into sth:thuyết phục - talk sb out of:cản trở - throw away:ném , vứt hẳn - throw out; vứt đi, tống cổ - tie down:ràng buộc - tie in with:buộc chặt - tie sb out=wear sb out=exhausth sb:làm mệt mỏi - tell off:mắng mỏ - try on: thử ( quần áo ) - try out:thử ( máy móc ) - turn away: turn down:;từ chối - turn into:chuyển thành - turn out: sx , hoá - turn on / off: mở, tắt - turn up / down:vặn to , nhỏ ( âm lượng ) - turn up: xuất hịên , đến tới - turn in: ngủ U - use up:sử dụng hết ,cạn kiệt W - wait for:đợi - wait up for: đợi đến tận khuya - watch out /over: look out - watch out for sb/sth :look out for sb/sth: ý ai/ thú vị thật cẩn thận - wear off:mất tác dụng , biến , nhạt dần - wear sb out:exhausth sb - work off:loại bỏ - work out; tìm cách giải - work up:làm khuấy động - wipe out ; huỷ diệt / exhausth sb - write down:viết vào - catch sight of :bắt gặp - lose sight of :mất hút - make fun of :chế diễu - lose track of :mất dấu - take account of :lưu tâm - take note of :để ý - take care of :chăm sóc - take advantage of :lợi dụng - take leave of :từ biệt - give birth to:sanh - give place to :nhường chỗ - give way to :nhượng bộ, chịu thua - pay attention to :chú ý - put an end to :kết thúc - put a sthop to :chấm dứt - set fire to :đốt cháy - make a contribution to:góp phần - lose touch with :mất liên lạc - keep pace with :theo kịp - keep correspondence with :liên lạc thư từ - make room for:dọn chỗ - make allowance for :chiếu cố - show affection for :có cảm tình - feel pity for :thương xót - feel regret for :ân hận - feel sympathy for :thông cảm - take/have pity on :thương xót - make a decision on :quyết định - make complaint about :kêu ca, phàn nàn - make a fuss about :làm om xòm - play an influence over :có ảnh hưởng - get victory over :chiến thắng - take interesth in :quan tâm - have faith in :tin tưởng - feel shame at:xấu hổ - have a look at:nhìn - to choose sb for (a post):chọn vào chức vụ - to make a fool of sb:làm cho trở thành ngu ngốc - to make a singer of sb:làm cho trở thành ca sĩ - to make the best of sth:tận dụng tối đa điều - to send for sb:gửi đến, gửi tới - to send sb sth:gửi cho - to send sth to sb:gửi cho - to set on fire:gây hỏa hoạn - A true friend to sb:một người bạn tốt - give sb a ring:gọi dây nối, điện thoại - had better:tốt (thường dùng dạng rút gọn - in connection with:liên kết với, kết hợp với - in time:kịp - It comes to doing sth: tới lúc làm việc - It is kind of you:bạn thật tử tế - It is thoughtful of you:bạn thật cẩn thận, chu đáo - little by little:dần dần chút chút một, từ từ - never mind:đừng lưu tâm đến, đưng lưu ý đến, khỏi lo - no good to sb:không tốt cho - on time:đúng - stick out:nhơ ra, lộ ra, lòi - be of royal blood:thuộc dòng dõi quý tộc - be out of the questhion:ngồi vấn đề, khơng thành vấn đề, khơng thể - feel like + V ing:muốn (làm gì) - take out:lấy ra, rút - to a place:đến nơi - accuse sb of sth:tố cáo tội - adapt oneself to (a situation):thích nghi vào hoàn cảnh - add sth to another:thêm vật vào vật khác - adhere to:đính vào, bám vào - agree with sb:đồng ý với - aim at:nhắm vào - argue with sb about sth:tranh cãi với điều - arrange for:sắp xếp cho - arrive in:đến (một thành phố hay đất nước) - ask for:đòi hỏi, yêu cầu - attend to:chú ý đến - be satisfied with:thỏa mãn với, hài lòng với - be above sb in the examination listh:thi đậu cao - be accustomed to:quen với - be accustomed to doing sth:quen làm việc - be acquainted with sb:quen biết - be afraid of:sợ - be against sb:chống lại - be anxious about sth:nơn nóng, lo lắng điều - be appropriate for:thích hợp cho - be astonished at sth:kinh ngạc điều - be at war with ( a country):có chiến tranh với - be available to:có sẵn, sẵn sàng - be aware of:biết, nhận biết - be bad at ( a subject):dở mơn - be beneficent to sb:từ thiện - be beside the point:ngoài đề, lạc đề - be brought before the judge:bị đưa tòa - be capable of doing sth:có khả làm việc - be conscious of:ý thức - be considerate of:ân cần, ý tới - be contempt for sb:khinh miệt - be content with:hài lòng với - be contrary to:tương phản, trái ngược với - be courteous to sb:lịch - be critical of:hay phê bình, hay trích - be destined for: dành riêng (để làm điều gì) - be different from:khác với - be dressed in white:mặc đồ trắng, mặc quần áo trắng - be eligible for:đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn - be engaged in doing sth:bận bịu điều - be engaged to sb:đính với - be enthusiasthic about:hăng hái, say mê - be equal to:ngang, - be essential for:cần thiết cho - be experienced in sth:có kinh nghiệm việc - be expert in (a subject):chun mơn - be expressive of:diễn đạt, biểu lộ - be faithful to:trung thành với - be false to sb:giả dối - be familiar to:rành rẽ, quen thuộc - be familiar with sb:thân mật , tình nhân - be famous for:nổi tiếng - be fatal to sb:nguy hiểm đến tính mạng - be favourable for doing sth:thuận lợi để làm - be filled with tears:đầy nước mắt - to be forgetful of sth:hay quên - to be free from:thoát khỏi - to be full of:đầy, tràn ngập - to be gallant to ladies:lịch với phụ nữ, nịnh đầm - to be good at (subject):giỏi mơn - to be good for one's health:tốt cho sức khỏe - to be guilty of:có tội - to be happy about:vui vẻ vì, hạnh phúc - to be hopeful of:hi vọng - to be hungry for sth:thèm khát điều - to be identical to:giống, giống - to be ignorant of sth:không biết điều - to be important to sb:quan trọng - to be in:đang thịnh hành, mốt - to be in bad temper:cáu kỉnh - to be in business:đi làm ăn - to be in danger:nguy hiểm - to be in debt:mắc nợ - to be in favor of:ủng hộ tán thành - to be in fond of:thích - to be in for a sthorm:gặp bão - to be in port:vào cảng - to be in sight:trơng thấy, tầm mắt nhìn thấy - to be in want of money:thiếu tiền - to be indebted to sb:mang ơn ai, mắc nợ - to be independent of:độc lập với, không lệ thuộc vào - to be indifferent to:thơ ờ, lãnh đạm, không quan tâm đến - to be indifferent to:thờ ơ, xao lãng - to be innocent of:vô tội - to be intended for sb:dành cho - to be interesthed in:quan tâm tới - to be involve in:có liên quan, dính líu tới - to be jealous of:ganh tỵ - to be kind to sb:tử tế với - to be looking forward to s.t:to look forward to s.t:mong mỏi - to be loyal to sb:trung thành với - to be mad about:đam mê, say mê - to be made from:làm từ (vật làm khơng giữ ngun chất liệu ban đầu) - to be made of:làm (vật làm giữ chất liệu ban đầu) - to be named after:được đặt tên theo (tên người khác) - to be negligent of:xao lãng - to be new to sb:mới lạ - to be offended at (by) sth:giận dữ, bực việc - to be offended with (by) sb:bị xúc phạm ai, giận - be on fire:đang cháy - be on holiday:đi nghỉ lễ - be on the committee:là thành viên ủy ban - be opposed to:phản đối, chống lại - be out of order:hư, không hoạt động - be over:xong kết thúc chấm dứt - be patient with sb:kiên nhẫn - be perfect for doing sth:tuyệt hảo để làm việc - be pleasing to sb:làm vừa ý ai, làm dễ chịu - be popular with: phổ thông - be positive about sth:quả điều - be preferable to:thích - be prepared for:sẵn sàng, chuẩn bị - be proud of:hãnh diện - be put in prison:bị tống giam - be qualified for doing sth:đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ để làm việc - be ready for:sẵn sàng - be related to:có bà thân thuộc với - be responsible for:chịu trách nhiệm - be satisfactory to sb:thỏa mãn ai, làm hài lòng - be sawn into small logs:cưa thành khúc nhỏ - be secured from ( a disasther):an toàn , ko bị tai nạn - be shocked at sth:xúc động điều - be stholen from:bị trộm - be sthuck - get sthuck:bị lừa gạt - be suitable for:thích hợp với - be superior to:vượt - be sure of :chắc chắn - be tired from:mệt nhọc - be tired of:chán ngấy - be tired of:chán - be tired out:mệt lử, mệt lả người - be to one's liking:hợp với sở thích - be to one's tasthe:hợp với vị - be tolerant of:nhân nhượng, nhượng - be under age:dưới tuổi thành niên - be under repair:đang sửa chữa - be unfit for:không thích hợp với - be up:hết xong (dùng cho thời gian) - be up to sb:tùy thuộc vào định ai, tùy vào - be used to doing sth:quen làm việc - be useful for:hữu ích - be welcome to:được đón tiếp, chào đón - be well- off:giàu ( to be rich) - be wounded in the leg:bị thương chân - become of:ra sao, xảy ra, xảy đến (cho người hay vật bị thiếu vắng) - believe in:tin tưởng vào - believe in:tin, tin tưởng - belong to:thuộc về, - bite off:cắt đứt - blow away:thổi bay - blow down:thổi ngã rạp xuống - blow off:cuốn bay - blow up:nổ tung, làm cho nổ - boast about sth to sb:khoe khoang, khoac lác với điều - break away:vượt khỏi, - break down:hỏng, khơng chạy (máy móc, xe cộ) - break down:phá sập xuống - break off:bẻ gãy, đâp vỡ - break out:xảy thình lình, bộc phát - break through:phá thủng, vỡ - break up:bẻ nhỏ, vụn - bring to:tỉnh , hồi tỉnh - bring up:dạy dỗ, nuôi cho trưởng thành - burden ( an animal) with sth:chất lên vật - burn down:bị thiêu hủy, cháy rụi - burn out:đứt (bóng đèn, cầu chì), khơng dùng - burn up:cháy rụi hết, cháy tro - burn up:đốt hết, cháy hết, cháy tiêu - burst into tear:bật khóc - burst out crying:phát khóc, bật khóc, òa lên khóc - burst out laughing:phát cười, bật cười, phá cười lên - call down:rày la, khiển trách, trách mắng - call off:bãi bỏ, hủy bỏ,bác bỏ thủ tiêu - call on:viếng thăm - call sb's attention to sth:lưu ý điều - care about:quan tâm tới - care for:chăm sóc, ý tới, thích - carry out:hồn thành, thực hiện, thi hành - catch cold:bị cảm lạnh - catch fire:bắt lửa, phát cháy - check on:kiểm soát, - check up:khám xét - check up on:kiểm tra, xem xét - check up on:phối kiểm - chew up:nhai nhỏ ra, gặm nát - chop up:chặt nhỏ ra, bẻ vụn - clean up:lau - clear up:khích lệ, làm cho vui, phấn khởi - come about :xảy - come across:chợt thấy , ngẫu nhiên thấy, gặp (bất ngờ) - come across:tình cờ, tình cờ tìm ra, nhân thấy, trơng thấy - come to:hồi tỉnh, hồi sinh, tỉnh lại - come to the point:vào thẳng vấn đề - come under my umbrella:hãy đến che dù với - compare with:so sánh với - complain of sth:kêu ca, phàn nàn chuyện - condemn sb for doing sth:kết án điều - condemn sb to death:kết án tử hình - congratulate sb on sth:khen ngợi, chúc mừng điều - consent to a proposal:tán thành lời đề nghị - count on:hi vọng ở, trông mong - count on:tin cậy vào - cross out:xóa bỏ, gạch bỏ - cure sb of an illness:chữa khỏi bệnh cho - cut off:cắt lìa ra, cắt bỏ - cut up:cắt nhỏ, vụn - decide upon sth:quyết định chọn điều - depend on sb:lệ thuộc vào - deprive sb of sth:tước - die away:lắng dịu, dần tắt, im bặt, tan biến xa (dùng cho âm thanh) - die down:giảm bớt, hạ nhiệt, suy giảm - die of:chết - die out:dần dần biến hẳn - over:lặp lại, làm lại - sth under orders:làm điều theo mệnh lệnh - draw up:thảo, soạn (văn kiện) - dream of:mơ tới, mơ - dress up:trang điểm, chải chuốt - drink to sth:uống mừng điều - drink up:uống hết - drive up to:lại tới - drop in on:ghé thăm, rẽ vào thăm, ghé chơi - drop in on sb:ghé vào thăm ai, tạt vào thăm - drop out:thôi, bỏ, rút (chân) khỏi - drop sb a line:viết cho vài dòng, viết vài hàng - ear one's living by doing sth:làm để kiếm sống - eat up:ăn hết - excuse sb for doing sth:tha thứ cho làm điều - exempt sb from doing sth:miễn cho khỏi làm việc - fail in an examination:thi rớt - fall down the sthairs:ngã cầu thang - fall off:rơi, rớt xuống- giảm, sa sút - fall onto sth:rơi lên vật gì, ngã đè lên vật - fall over sth:vấp phải vật mà ngã - fall through:thất bại, hỏng - fasten one's eyes on:nhìn chằm chằm vào - feel like + gerund ( v + ing):thích - feel sorry for:thương hại, thương cảm - feel up to sth:cảm thấy khỏe khoắn, thích hợp với việc - fill in:điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào cho đầy đủ, bổ túc cho đầy đủ (đơn từ) - fill out:mở rộng ra, làm rộng - fill up:đổ đầy xăng (cho xe…) - find fault with:phê bình, trích - find fault with sth:chỉ trích điều - find out:tìm ra, tìm được, khám phá, tìm thấy - fix for:ấn định thời gian cho - force one's way through:chèn lối qua - forget sb for sth:quên chuyện - get + (sick, well, tired, wet, busy ):bị ốm, thấy khá, mệt, ẩm ướt, bận rộn… - get along:tiến bộ, thành tựu, chạy (nói cơng việc) - get along with sb: hòa thuận với - get away:trốn thốt, lìa bỏ - get away with:thốt khỏi trừng phạt, hình phạt tội - get away with sth:tránh khỏi bị khiển trách điều - get back:trở lại, trở - get better (worse):trở nên (kém hơn) - get into:vào, bắt đầu( cãi nhau, đánh nhau), dấn thân vào - get into difficulties:gặp khó khăn, trở ngại - get lost:đi lạc - get married:lấy - get off:xuống xe, xuống bến - get on:lên xe, đón xe bus - get on one's nerves:làm cho bực mình, tức giận, khó chịu - get out of doing sth:tránh khỏi phải làm điều - get over:vượt qua, phục hồi, lấy lại - get rid of:đuổi đi, loại trừ, vất - get through:xong, làm xong, xong việc - get to (a place):tới, đến nơi - get up:thức dậy - get used to:trở nên quen với, làm quen với - give advice to sb:khuyên bảo - give birth to:sinh, đẻ - give into sb:nhượng - give sb sth:cho - give sth away:cho làm quà tặng - give up:đầu hàng, từ bỏ, chối bỏ - go for a walk:bách bộ, dạo - go for( on) a picnic:mời đi… - go in for:chơi ham mê - go in for:hâm mộ - go through: kiểm soát, xem xét - go up to:đi tới - go with:xứng hợp với (đúng mốt) - go without:nhịn, chịu thiếu thốn - go wrong:hư hỏng, trục trặc, ,không lành - hang on to sth:nắm chặt - hang up:treo, móc, nhấc lên - have a craving for sth:thèm khát điều - have a demand for:có nhu cầu - have a dexterity in doing sth:khéo làm việc - have on:mặc, bận, đội, mang - have sth in one's hand:tay cầm vật - have time off:có thời gian rảnh, nghỉ việc khơng - hear of:nghe nói tới - hit below the belt:đánh thắt lưng - hold good:giữ hiệu lực, giá trị, trì - hold sth to the fire:hơ vào lửa - hold still:ngồi yên, đứn yên, giữ yên - hold up:chặn cướp, cướp, hoãn lại, trở ngại, bế tắc - hope for sth:hi vọng điều - introduce sb to another:giới thiệu với người khác - judge sb by one's appearance:xét người bề ngồi - jump over sth:nhảy qua vật - keep away from:tránh xa khỏi - keep good time:chạy xác, chạy (đồng hồ) - keep house:làm việc nhà, làm nội trợ - keep in touch with:liên lạc, giao thiệp - keep on:tiếp tục - keep on doing sth:tiếp tục làm việc - keep out, off, away, from :tránh xa, - keep track of:theo dõi, ghi nhớ - keep up:giữ mức, cấp độ - keep up with sb:bắt kịp - knock out:đánh bại, đánh ngất, làm bất tỉnh - know all about sth:biết tồn điều - know sb by sight:biết mặt ai, có nhìn thấy - know sb from sb:phân biệt với - laugh at:cười chế nhạo - lean on:tựa lên, dựa lên - learn sth by heart:học thuộc lòng - leave out:thiếu sót, bỏ sót, làm - leave sth with sb:để lại cho giữ - let go of sth:bng - let on:tiết lộ, bộc bạch ra, cho hết - lie down:tựa vào vật gì, nằm xuống - live from hand to mouth:sống tay làm hàm nhai, kiếm đồng xào đồng - live on:sống nhờ vào - live up to:đạt được, giữ - live within one's income:sống theo hoàn cảnh, sống theo thu nhập - live within one's means:sống điều kiện cho phép - long for:mong đợi - make a success of sth:thành cơng - make believe:giả vờ, giả đò - make clear:vạch rõ, giảng, nói rõ - make faces:nhăn nhó, nhăn mặt, làm trò khỉ - make for the open sea:bắt đầu khơi - make friend:kết bạn, làm bạn - make good:thành công (thêm giới từ in) - make good time:đi nhanh chóng, mau - make oneself pleasant to sb:vui vẻ chiều chuộng, làm hài lòng - make out:hiểu - make out:thành công, tiến bộ, có kết - make over:sửa đổi trang phục lại cho giống - make sense:có thể tin được, có lý, hợp lý - make up :trang điểm - make up one's mind:quyết định - meet halfway:điều đình, hóa giải - meet sb at (a place):đón nơi - mix up:lộn xộn, hỗn loạn - moan like hell:than trời trách đất - object to:phản đối - object to sth:phản đối điều - pay sth for sth:trả vật để - pick up:chọn lựa - pick up:nhấc lên, cầm lên - pin the failure on sb:đổ thừa thất bại - plan on doing sth:dự định làm điều - point out:chỉ, vạch - prevent sb from doing sth:ngăn cản làm điều - protect sb from sth:che chở cho khỏi điều - provide sb with sth:cung cấp cho - put credit in sb:đặt tin tưởng vào - put down:đàn áp, dẹp, tiễu trừ - put on (weight ):cân nặng thêm, béo ra, lên cân - put on:mặc, đội, mang ( mũ, nón, áo quần ) - put out:dập tắt, thổi tắt (ngọn lửa, đèn) - put sth away:cất vật vào chỗ - put together:lắp, rắp lại, hợp lại với - put up with:chịu đựng - put up with:chịu đựng, nhân nhượng - quarrel about sth:cãi chuyện - quarrel with sb about sth:cái với điều - read sth in the book:đọc điều sách - rejoice at (over, in) sth:mừng rỡ điều - rely on:tin tưởng vào - reminds sb of sth:gợi nhớ điều - respect sb for sth:kính trọng điều - rest sth againsth sth:tựa, đấu vào - run across:come across:tình cờ gặp, chạm trán với, ngẫu nhiên thấy - run across sb:tình cờ gặp lại - run an errands:làm việc vặt, mua bán lặt vặt - run away:thoát ly, đi, trốn - run away from home:bỏ nhà đi, trốn khỏi nhà - run into:tình cờ gặp, chạm trán với, ngẫu nhiên thấy - run up to:chạy tới - rush at sb:xông vào - sacrifice one's life:hi sinh đời cho - save sb from doing sth:giúp tránh khỏi phải làm điều - say sth to sb's face:nói thẳng vào mặt - see about:để ý đến, lưu ý, lưu tâm - see sb off at (a place):tiễn - serve one right:đáng tội, đáng kiếp, đáng đời - set fire to:làm cháy, tiêu hủy - set on fire: đốt cháy - set out:bắt đầu, đi, lên đường, khởi hành - shake hand:bắt tay chào - show a spirit towards sb:chứng tỏ tình cảm, chứng tỏ tinh thần - show off:khoe khoang, phô trương - show up:hiện diện, có mặt - smile at sb:mỉm cười với - speak in whisper:nói nhỏ, nói thầm - spend money on sth:tiêu sài tiền - spend money on sth:tiêu tiền vào việc - stand a chance:có hội, có - stand for:khoan dung ,chiu dung - stand for:tượng trưng cho, thay cho - stand out:nổi bật - stand to reason:rõ ràng, hợp lí, cố ý, hiển nhiên - stand up for:đòi hỏi, bênh vực, ủng hộ - stay in:ở nhà - stay out:vắng nhà, - stay up:ngồi thức , thức - stick sb:lừa gạt, lừa đảo - stick to:kiên trì đeo đuổi, bền lòng, khơng thay đổi - stick up:cướp có vũ khí - suffer from:khổ vì, đau khổ - suggest to sb:gợi ý cho ai, cho biết - supply sb with sth:cung cấp cho - take sb for sb:nhầm với - take a look at:xem, nhìn đến - take a seat:ngồi xuống , mời ngồi - take a walk:đi bộ, dạo - take apart:thào rời phận - take delight in doing sth:thích thú làm điều - take down:lấy xuống, đem xuống, ghi chép ( tốc ký ) - take for granted:xem cho thật, hiển nhiên, chấp nhận - take hold of:cầm, nắm lấy - take into account:để ý đến, kể đến, lưu ý đến - take off:cởi, tháo, gió ( nón, dày, dép ) - take on:tuyển dụng, thuê mướn ( người làm) - take one's time:làm thư thả , không vội vàng, làm cách ung dung - take one's word for sth:tin tưởng lời nói điều - take over:đảm đương, đảm nhiệm, đảm trách - take pains:làm việc tận lực, cẩn thận - take part:tham dự - take pity on:thương hại, thương xót - take place:xảy - take sb by surprise:làm cho ngạc nhiên - take sb by the hand:nắm tay - take sb by the hand:nắm tay - take time off: have time off:được nghỉ, nghỉ - talk over:bàn luận, thảo luận, nghiên cứu, xem xét - taste of:có mùi, có vị - tear off:xé đứt, xé bỏ - tear up:xé thành mảnh, hủy bỏ - tell sb about sth:kể cho nghe điều - thank sb for doing sth:cảm ơn làm điều - think of:nghĩ tới, có ý kiến - think of sb:nghĩ - think over:suy nghĩ chắn, xét kỹ - think up:phát minh, khám phá, tìm - throw sth at sb:ném vào - tie up:cột chặt, buộc chặt - treat sb to sth:thiết đãi - tremble with cold:run lạnh - trouble sb for sth:phiền giúp điều - try on:thử, cố gắng - turn into:đổi sang, đổi thành - turn on:mở, bật ( TV, máy lạnh , đèn ) trái ngược với turn off - turn one's back on sb:quay lưng lại với ai, bỏ rơi - turn out:hóa ra, rốt cuộc, trở thành - wait on (upon):dọn bàn ăn (chỗ người đó) phục dịch - walk up to:tiến tới - wast the time on sth:lãng phí thời gian việc - wast time on sth:phí phạm thời gian việc - wish for:ước ao - wonder about:tự hỏi về, ngạc nhiên - work for a company:làm việc cho công ty - work for living:làm việc để kiếm sống - worry about:lo lắng - write with ( a pen):viết (bút) - would rather:thích - take after:giống, y hệt - take advantage of:tận dụng, lợi dụng - take account of:xem xét, quan tâm - take away:di chuyển - take back:rút lại (lời nói) - take down:dời - take in:cho trọ - take in hand:đảm trách - account: xem xét, để tới - take off:cởi, lột, cất cánh (máy bay) - take oneself off:bỏ trốn - take on:đảm trách - take out:loại khỏi, rút - take up:ham thích, bảo trợ - take up with:giao du với - take place:thay thế, thay đối - take over:nắm quyền - bring about:gây - bring up:nuôi dưỡng - bring sth to:khám phá, đem ánh sáng - bring to an end:chấm dứt - bring sh off:cứu - bring sth on:đưa đến kết quả, gây - bring sth up:đề cập - bring sb to sth:đưa lên - get at:tới - get over:bình phục, hồi phục - get on:lên (tàu, xe…) - get on (well) with:hòa thuận với - get in:trúng cử, bầu - get off:xuống xe, thoát tội - get up:thức dậy - get on:tiến - get along:hòa thuận - get away:tránh khỏi, khỏi - get back away:trả thù - get down to:bắt đầu làm việc - concentrate on:tập trung vào - focus on:chăm vào - insist on:khăng khăng, đòi cho - worry about:lo lắng - complain about:phàn nàn điều - object to:phản đối, chống đối - rely on:dựa vào, tùy thuộc, lệ thuộc - cover with:bao quanh, bao phủ - depend on:tùy thuộc vào, dựa vào - bring up:nuôi dưỡng - consist of:bao gồm - happen to:tình cờ (gặp) - account for:giải thích - agree on (sth):đồng ý với - approve of:tán thành - bring about:mang lại - agree with (sb):đồng.ý với amount to:lên tới - abide by:tuân thủ - ask for:yêu cầu - call up:gọi điện - belong to:thuộc (quyền sở hữu) - look after:chăm sóc - believe in sb:tin vào - call on:ghé thăm, thăm viếng - break down:hỏng (máy) - build up:tích lũy - break into:đột nhập vào - break up:giải tán break in:ngắt lời - break out:khởi phát bất ngờ, trốn thoát - break off:tháo rời - take care of: chăm sóc - catch up with:theo kịp, đuối kịp - take after:giống - check in:làm thủ tục nhập phòng - take up:chơi (mơn thể thao) - check out:làm thủ tục trả phòng - take off:cất cánh - come across:tình cờ gặp - come along:đến - carry out:thực hiện, thực thi - get on/along with:hòa thuận - arrive in:đến (thành phố, đất nước) - go over:xem xét kĩ - arrive at:đến (sân ga, phi trường) - give up:từ bỏ - put off:hoãn lại - get rid of:từ bỏ put up:dựng lên turn up:đến, có mặt prevent sb from doing sth:ngăn chặn làm điều turn out:tắt(đèn lửa) stop sb from doing sth:ngăn chặn làm điều turn on:bật, mở (máy móc) accuse sb of doing sth:tố cáo làm điều turn off:tắt (máy móc) blame sb for doing sth:khiển trách làm điều turn down:vặn nhỏ (âm thanh) provide sb with sth:cung cấp cho point sth out:chỉ apologise to sb for doing sth xin lỗi điều add sth to sth:thêm vào accustom oneself/sb to sth tự làm cho quen với break sth off sth:tách khỏi complain to sb about sth:phàn nàn với điều conceal sth from sb:giấu điều protect sb from sth:bảo vệ khỏi introduce sb to sb: giới thiệu với propose sb for a position:đề bạt lên vị trí put a questhion to sb:đặt câu hỏi cho release sb from somewhere:giải phóng khỏi nơi đâu abide by sth:trung thành với rescue sb from somewhere:cứu khỏi abound in/with sth:có với số lượng lớn absolve sb from /of sth:xóa tội, miễn trách, bỏ qua absence from (n):sự vắng mặt absorption in sth (n):sự thu hút bị thu hút absorbed in sth:chú vào cài absthain from sth:làm điều thích thú abstract sth from sth:rút, tách, chiết by accident:tình cờ, khơng có chủ abudant in Sth:tràn đầy, nhiều accommodate sth/oneself to sth:thay đổi điều chỉnh abudant of Sth:có dư accommodate sb with sth:giúp acceptable to sb:đáng chấp nhận accord with sth:phù hợp hay hòa accord sth to sb:trao quyền lực cho account:by/from all: nói, báo cáo on account:trả tiền trước, tiền cọc on account of:vì, bởi, take account of sth:xem xét, chiếu cố on this/that account:vì lí take sth into account: tính đến put/turn sth to good account:sử dụng (tiền, tài năng) tốt account for sth: giải thích nguyên nhân account for Sth to sb:giải trình với account for sb:biết rõ điều accountable to sb for Sth:chịu trách nhiệm với accuse sb of Sth:nói làm accustom oneself /sb to Sth:tự làm cho mình/cho quen accustomed to sth:quen với acquaint sb/oneself with sth: làm cho quen với acquainted with Sth(a): quen với acquaintance with Sth (n):sự hiểu biết gi act for:thay mặt, đảm đương acquaintance with sb (n):quen biết riêng act on/upon Sth:có hành động phù hợp make the acquaintance of sb:bắt đầu biết action on sth (n): tác động, gây ảnh hưởng accustom oneself /sb to Sth:ai quen với out of action:khơng khả accusthomed to Sth:quen với adapt Sth for sth:thay đổi, đổi acquaint sb/oneself with sth:tự làm cho quen với adapt oneself to sth:thích nghi acquainted with sth:quen với acquainted with sb: làm quen với acquaintance with Sth: hiểu biết make the acquaintance of sb:bắt đầu biết ai, gặp gỡ cá nhân acquit sb of sth :tha bổng, xóa tội act for:thay mặt, đảm đương action on sth (n):tác động, gây ảnh hưởng out of action:khơng khả hoạt động hay vận hành adapt sth for sth :thay đổi, đổi gì, làm cho phù hợp với cách sử dụng adapt sth from sth:chuyển thể adapt oneself to sth:thích nghi add sth to sth :làm gia tăng thêm add up to sth:lên tới addicted to sth (a):nghiện ngập addition to drugs (n):tình trạng dùng ma túy addition to sth (n):bổ sung in addition to:thêm vào đó, cộng thêm address oneself to Sth:hướng đến vấn đề, xử trí adequate to/for Sth (a):đầy đủ, thỏa đáng việc adjourn to :dời, sang adjust sth/oneself to sth :làm thích ứng, thích nghi với điều kiện admiration for sb/sth (n):nhìn ai/ vật lòng tơn trọng, hài lòng admire sb/sth to Sth :lời phát biểu thứa nhận thật việc admission of Sth (n):việc nhận vào tổ chức, trường học admission to Sth admit to sth/doing Sth :thừa nhận, thú nhận việc admonish of :cảnh cáo advertise for :quảng cáo tìm, đăng tin advise of :khuyên răn afford Sth to sb:đem lại cho điều agree on Sth:đồng ý điều agree with sb:đồng ý với agree with sb on Sth:đồng ý với điều aid in :giúp aim at :nhằm vào allow for :nghĩ tới, dự liệu amount to :lên tới, answer to :hợp với answer for :chịu trách nhiệm apologise to sb for Sth :xin lỗi điều appeal to :quyến rũ appeal for :kêu gọi apply to:liên quan tới apply for:nộp đơn xin dự tuyển appoint sb to a situation :bầu lên chức vụ appoint time for :định ngày để approve of :công nhận, tán thành argue with sb on Sth:tranh luận với điều gi arrive at some place :đến nơi alive in some place (a city, country):: tới nơi ask sb for sth :xin điều ask Sth of (from) sb:xin ask about:hỏi vấn đề gì/ aspire after :ham muốn associate with :nhập bạn với, giao du với assure sb of Sth :quả với vấn đề attach to :dán vào, buộc vào attend to :chú vào attribute to :gán cho, cho avail oneself of :lợi dụng acceptable to sb (a):vừa lòng ai, công nhận accountable to sb for Sth (a):phải trình bày với điều affected with a disease (a):bị nhiễm bệnh affectionate to sb (a):dễ thương afraid of (a):lo sợ, e ngại agreeable to sb (a):vừa alien to (a):hoàn toàn khác với ambitious of Sth (a):cao vọng điều gì, kì vọng điều amused at (with) Sth (a):vui vẻ với điều angry at sth (a):giận điều annoyed at Sth (a):buồn giận việc angry with sb for doing Sth:giận điều anxious about Sth (a):lo sợ điều anxious for sb (a):lo sợ cho applicable to a case (a):có thể áp dụng cho trường hợp appropriate to (a):thích hợp với ashamed of Sth (a):xấu hổ điều attached to sb (a):quyến luyến attendant on sb (a):hầu hạ awake from sleep:tỉnh dậy awake of sth (a):coi chừng điều ability for (in) some work (n):khả làm cơng việc affection for sb (n):cảm tình với ambition for Sth (n):sự ham muốn điều anxiety for Sth /sb (n):lo lắng điều gì/ai apology for some fault (n):tạ lỗi application for a job (n):đơn xin việc làm attraction for sb (n):hấp dẫn back up :ủng hộ, nâng đỡ banish from :xua đuổi khỏi bear away :thắng, đoạt bark at :sủa become of :xảy cho beat down a price b:trả giá eg sb to Sth :năn nỏ làm điều beg for :xin begin with :bắt đầu behave towards :đối xử với believe in :tin tưởng belong to :thuộc bequeath Sth to sb :để lại cho bend one's mind to Sth :cố tâm vào bet on :cá độ, đánh vào beware of :coi chừng blame sb for Sth :trách điều boasth of :khoe khoang, khóa lác break Sth in two :bẻ vật làm hai break down Sth :đẩy cho đổ xuống break up Sth :phá vật break off Sth :ngắt khỏi break into a house:đột nhập vào nhà break into laughter:phá lên cười break with :dứt khoát, chừa break oneself of a habit :từ bỏ thói quen, chừa bỏ tật xấu bring about :gây break the news to sb :đưa tin cho bring to an end :chấm dứt bring sb to his sense :làm nghĩ lại bursth into tears :khóc òa burn with hope :say hi vọng build one's hope on :xây dựng hi vọng busy oneself with :tự làm bận rộn bare of sth (a):trơ trụi based on sth (a):dựa điều beloved of all (a):được yêu tất người beneficent to sb (a):có lòng tốt với beneficial to sb (a):lợi ích cho blind to Sth (a):mù quáng không thấy boasthful of sth (a):khoe khoang điều born in a place (a):sinh nơi bound for a place (a):đi tới đâu (tàu, thuyền) busy with Sth (a):bận cơng việc caculate on :tin cậy, chắn call at a place :ghé vào nơi call on sb :ghé thăm call to sb :gọi call for :đòi hỏi call up :gọi điện thoại care for :thích, chăm sóc carry on a conversation with Sb :tiếp tục trò chuyện với catch up with :bắt kịp catch in the act :bắt tang catch on :trở nên phổ biến challenge sb to Sth :thách đố làm change Sth into Sth :biến đổi vật thành vật charge sb with :đổ tội cho charge a price for goods :đòi giá sản phẩm cheat sb Out of money :lường gạt để lấy tiền choke (up) with :đầy ứ choke sb to death :bóp nghẹt đến chết choose between two things :chọn hai vật close with :tới gần (với mục đích cơng) come across:tình cờ gặp come to an end :chấm dứt come to an agreement :đi tới chỗ thỏa thuận come to :lên tới come into fashion :hợp thời trang come into effect :có hiệu lực come up to :lên tới come to a decision :đi đến định commune with :thông cảm với communicate Sth to sb :thơng báo điều cho communicate with sb on Sth :trao đổi với vấn đề compare with :so sánh compare to :so sánh (2 đối tượng khác nhau) compete with sb for Sth :ganh đua với để giành vật complain to sb about Sth :kêu ca với điều complain againsth sb :kêu comply with :tuân theo, đồng conceal Sth from sb :giấu điều concern oneself with (in, about) :chú tới, thích thú concur with sb in Sth :đồng với điều conduce to :giúp vào, đem lại confess to Sth :thú nhận điều confide sth to sb :thổ lộ điều với confide in sb :tin tưởng vào conform to Sth :quy phục conform with :lầm với congratulate sb on sth :khen điều consist of :làm bằng, bao gồm consist in :tại ở, định ở, contrash with :đối chiếu với contribute to :góp phần vào, giúp convert into Sth :biến thành co-operate with sb in sth :cộng tác với việc cope with :khắc phục copy from Sth :bắt chước theo correspond with sh :giao dịch thư tín với correspond to Sth :ứng với, hợp với count on sb :tin cậy count for nothing :khơng có giá trị, khơng có kết couple with :đi đơi với cry for :khóc đòi capable of Sth (a):có thể làm điều careful about one's dress (a):để đến cách ăn mặc careful of one's money (a):cẩn thận tiền bạc careless of sth (a):không để tới, bất cẩn careless about one's appearance (a)::khơng tới bề ngồi chargeable to one's account (a):khấu trừ vào tài khoản clear of Sth (a):khỏi, miễn common to sb (a):chung cho communicative of sth (a):giải bày điều comparable to Sth (a):có thể so sánh với điều concerned in/with Sth (a):can dự vào điều concerned about Sth (sb) (a):lo lắng việc gì/ cho condutive to (a):giúp vào confident of success (a):chắc chắn thành công confident in sb (a):tin tưởng conscious of Sth (a): thức điều consequent on (upon) some cause (a): kết nguyên cớ constant in Sth (a):vững tin điều contemporary with sb (a):đồng thời với contrary to Sth (a):đối lập với, trái với contrasted with (a):tương phản với convenient for sb (a):thuận tiện cho coupled with Sth (a):hợp với, đơi với custhomary for sb (a):thói quen capacity for a subject (n):khả môn charge of murder (n):tố cáo, giết người claim for damages (n):đòi tiền thiệt hại comment on (upon) sth (n):lời phê bình việc compact with sb (n):sự thỏa thuạn với comparison with sb (n):sự so sánh với ai/ vật competition for sth (n):tranh giành điều complaint about Sth (n):lời phàn nàn điều connection between two things:mối liên quan hai việc connection with sb (n):sự giao thiệp với consideration for sb/sth (n):sự đến ai/cái consciousness of guilty (n): thức tội lỗi contribution to (n):sự phụ giúp vào, đóng góp vào conversation with sb (n):sự đàm thoại với deal with sb :giao thiệp với deal in sth :bn đồ deal with a subject :viết về, bàn debate on (about) ) sth :bàn cãi decide on Sth :quyết định việc declare for :tuyên bố ủng hộ decrease in :sa sút defend sb from (againsth) :bênh vực khỏi defer to :nhượng, chịu delight in :thích thú deliver sb from sth :cứu khỏi điều depart for :khởi hành tới đâu depart from :sửa bỏ, bỏ depart from life :chết, qua đời depart from one's words (promise) :không giữ lời depend on :tùy vào, phụ thuộc vào deprive sb of Sth :làm vật derive from :lấy được/ xuất phát từ devote Sth to :hi sinh, dâng hiến cho die of disease :chết bệnh die from some cause :chết lí die for Sth :muốn điều differ from sb :bất đồng kiến với differ in sth :khác điểm direct sb to a place :chỉ đường disable sb from doing Sth :khiến bất lực khơng làm điều disagree with sb on sth :bất đồng kiến với điều disapprove of Sth :khơng cơng nhận, khơng tán thành discourage sb from doing Sth :ngăn cản không làm điều discuss Sth with sb :tranh luận điều với dismiss sb from a position :sa thải air a khỏi địa vị/vị trí dispose of :bỏ, bán dispute with sb on (about) Sth :tranh luận với vấn đề dissolve in :tan distinguish by a mark :phân biệt nhờ dấu distribute among :phân chia dive into :nhào xuống dive into a book (subject) :khảo cứu sâu sách (vấn đề) divide into :chia thành dream of :mơ tới dwell on sth:suy nghĩ, viết nói vấn đề delivered from Sth (a):được cứu điều dependent on Sth (sb) (a):tùy thuộc vào desthructive of health (a):hại cho sức khỏe determine on doing Sth (a):cương làm devoted to (a):hi sinh cho, mải miết difficult for sb to Sth (a):khó cho làm việc different from sth (a):khác với điều disable for Sth (a):khơng đủ lực làm việc disaffected to the government (a):bất mãn với phủ disagreeable to sb (a):khó chịu disappointed of sth not obtained (a):thất vọng điều khơng đạt disappointed in Sth obtained (a):thất vọng đạt disappointed in sb (a):thất vọng disgraceful to sb (a):bị người ghét bỏ disloyal to sb (a):bất trung, bội nghĩa với displeased with sb (a):bất mãn với disqualified for a job (a):khơng đủ khả làm việc distant from a place (a):xa nơi disthinct from sth else (a):phân biệt với distinguishable from sth (a):có thể phân biệt với due to (a):do dull of understanding (a):chậm hiểu demand on Sth (sb) (n):sự đòi hỏi, yêu cầu demand for sb (sth) (n):cần (điều gì) dissagreement with sb (n):bất đồng kiến với dislike for (of) Sth (sb) (n):sự ghét vật (ai) doubt of (about) Sth (n):sự hồ nghi điều draw up :thảo (điều gì) draw out :kéo dài, gia hạn dream up :bịa đặt, tưởng tượng drop off :ngủ thiếp đi, cho xuống xe (hành khách) drop out :rút khỏi (cuộc đấu), bỏ employ sb in a work :dùng vào việc engage in :bận rộn vào engage with a person to sth :hứa với làm việc enrich with :làm giàu (nghĩa đen, nghĩa bóng) enter into :bắt đâu, gia nhập enqual sb in sth :bằng điều escape from :trốn khỏi examine into sth :nghiên cứu examine a candidate in a subject:sát hạch thí sinh mơn exchange one thing for another :đổi vật lấy vật khác explain to sb :cắt nghĩa cho ai, giải thích explain to sb about sth :giải thích cho điều educated in a subject (adj):giỏi mơn học employed in a place (adj):được dùng làm việc đâu empty of sth (adj):trống rỗng, khơng có engaged to sb (adj):đính với equal to (adj):bằng với equivalent to sth (adj):tương đương với essential to sth (adj):cần thiết cho exhausted with (adj):mệt nhồi làm việc vất vả exposed to danger (adj):xông pha nguy hiểm experience in doing sth (n):kinh nghiệm làm examination in English (n):kỳ thi, thi tiếng Anh experiment in a matter (n):thí nghiệm mơn exposure to danger/ weather (n):sự phơi bày ta nguy hiểm (keep an) eye on:để , canh chừng (have)an eye for be:biết nhận thức, mắt tinh đời (keep one's) eyes open:để theo dõi, cảnh giác (see) eye to eye:đồng (up to the) eyes in:miệt mài (with an ) eye to:nhắm đến (set) eyes on:nhìn (have) eyes for fail in :quan tâm, ham muốn fall in love with :thất bại familiarize with :làm … Quen với fear for sb's safety :lo sợ cho an tồn feed on sth :ni sống feel up to sth :cảm thấy dễ chịu để làm việc fight for :chiến đấu cho flirt with sb :tán tỉnh flow from to .:chảy từ đâu vào đâu free from :giải thoát khỏi faithful to sb (adj):trung thành với familar with a language (adj):giỏi ngoại ngữ familar to sb (adj):quen thuộc famous for sth (adj):nổi tiếng fascinated with (by) sb:bị quyến rũ (sth) (adj):mê ai, mê điều favorable for (to) (adj):thuận cho, giúp ích cho fearful of sth (adj):sợ điều fearless of sth (adj):khơng sợ điều fertile in resources (adj):dồi nguyên liệu fond of sth (adj):thích điều forgetful of sth (adj):hay qn điều fortunate for sb (aclj):may mắn cho free of duty/ debt (adj):khỏi nhiệm vụ/ hết nợ friendly to sb (adj):thân với full of sth (adj):tràn đầy go off one's head :hóa điên go about :khởi cơng, bắt tay vào cơng việc go along with :hòi lòng với, đồng lòng với go hack on fail :không giữ lời hữa go down :trở nên hơn, rút xuống (nước) go over :xét chi tiết, tập dượt lại, xem lại go through :hồn tồn (cơng việc), qua, thảo luận chi tiết, chịu đựng go up :tăng (giá cả), vào đại học, thiêu đốt go with :hợp với, sánh với, với go without :khơng có, thiếu chịu good at a subject (adj):giỏi mơn good for sth (adj):lợi cho, ích cho generous with one's money (adj):rộng rãi tiền bạc grateful to sb for sth (adj):biết ơn điều gratitude for sth (n):biết ơn điều habituate sb to Sth :tập cho quen điều happen to sb :xảy cho harmonize with :ăn với, hợp với heal sb of a disease :chữa khỏi bệnh hear from sb :biết tin tức ai, nhận thư hear of (about) :nghe help over a difficulty :giúp qua nỗi khổ hesthitate about :lưỡng lự về, dự việc hide Sth from sb :giấu điều hope for Sth :hi vọng điều hopeful of success (a):hi vọng thành cơng hopeless of Sth (a):khơng hi vọng điều increase in :tăng thêm inform sb of Sth :báo tin cho biết điều insist on Sth :nhấn mạnh điều inspire sth into sb :tạo hứng thú cho interest sb in Sth :làm thích interfere with :hòa vào, xen vào introduce sb to sb :giới thiệu với investh in Sth :mua investh money in some business :đầu tư tiền vào việc involve sb in debt :làm mắc nợ identical with sth (a):giống hệt imitative of a model (a):mô theo khn mẫu impatient for Sth (a):nóng lòng chờ đợi điều important to (a):quan trọng cho impossible to sb (a):không thể impossible for sb to Sth (a):đối với làm việc inadequate to the needs (a):khơng đủ cho nhu cầu incapable of Sth (a):không thể làm incident to (a):đi liền với inconvenient to sb (a):không tiện cho independent of sb (a):không phụ thuộc vào jump over (a gate, a fence ):nhảy qua (cổng, hàng rào…) jealous of sb's success (a):ghen tị với thành công jealous of sb's reputation (a):ghen tị với danh keep from :kiêng keep in with sb :chơi thân với keep on at sb :quấy rầy keep sth to oneself :giữ lấy riêng cho knock at door :gõ cửa know about Sth :biết know of sb :biết tin keen on sth (a):thích điều gi kind to sb (a):tử tế với key to the door:chìa khóa cửa keep off :làm phải tránh xa ra, tránh đỡ keep at :kiên trì, bền bỉ keep away :để xa keep down :giữ mức thấp nhất, nằm phục kích keep on :tiếp tục, tiến hành keep out :cứ bên ngoài, loại trừ keep to :gia nhập kind of:phần nào, chừng mực knock about :hành hạ, liên hồi, tình cờ knock back:lúng túng, bối rối knock down:đập tan, đánh vỡ knock off :quan hệ bất chính, knock out :hạ gục land at a place :tới nơi land on a coast :đỗ lên bãi lead to a place :đưa tới đâu leave for somewhere :đến leave somewhere for somewhere :rời chỗ để đến chỗ listhen to sb (sth) :lắng nghe live on sth :sống nhờ vào live in a small way :sống âm thầm live to oneself :sống khơng có bạn bè live up to an ideal :sống theo lí tưởng look at :nhìn vào look after :chăm sóc look for sth :tìm kiếm look into some matter :nghiên cứu cẩn thận vấn đề look on (upon) as :coi …… look forward to sth :mong ngóng điều make sth from sth:lấy làm nên make sth into sth:lấy hóa thành make sth for sb :làm điều cho make up for :đề bù make up one's mind :quyết định make over :chuyển giao quyền sở hữu make off :mất, chuồn mất, make out :nhận thức, xác định made of :làm naked of clothing:không mặc quần áo near to a place (adj):gần nơi necessary to sth/sb:cần thiết cho việc (cho ai) neglectful of (adj):khơng để đến need of sth (n):cần điều object to sth :phản đối điều occur to sb :xảy cho obedient to sb (adj):vâng lời obliged for sth (adj):biết ơn điều oblivious of sth (adj):hay quên điều opposed to (adj):phản đối opposite to a place (adj):đối diện với nơi (in) obedience to (n):tuân theo outlook for sth (n):sự xảy tới với việc outlook on life (n):quan điểm sống outlook from a window:cảnh nhìn từ cửa sổ outlook on (over) seas, mountains:cảnh nhìn biển, núi pay for :phải khổ vì, trả tiền, đền bù pick out :chọn, phân biệt pick up with sb:đánh bạn với pick sb up:đón plead for :nài xin point at sb :chỉ vào pour into :đổ vào (nghĩa đen, nghĩa bóng) praise sb for sth :khen điều prefer one thing to another :thích điều điều pride oneself on (upon):hãnh diện propose sb for a position:đề bạt lên địa vị propose sth to sb :đề nghị điều lên propose to a girl :cầu hôn với cô gái protect sb from sth :bảo vệ khỏi điều provide sb with sth :cung cấp cho put an end to :châm dứt put sb to death :giết put a law in force :bắt thi hành đạo luật put about :loan truyền, đổi ngược hướng put across :truyền đạt put away :cất (một vật gì) put down :làm nhục, đưa vào viết, đưa tên vào danh sách put off :hỗn lại, trì hỗn, gây khó khăn put on :mặc áo quần, trang phục, làm cho trở nên hữu dụng, vặn (kim đồng hồ) put on weight :tăng cân put through :hoàn thành, liên lạc điện thoại quick at a subject (adj):học nhanh mơn quick at hearing (adj):nghe thính quick of (adj):bỏ đi, gạt bỏ qualification for an office (n):tài làm công việc refer sth to some cause:được điều từ refer to sth :tham khảo, nói ám điều resort to :cần tới, lui tới nơi resth on :tựa vào, tọa lạc result from :kết đâu result in :kết tới đâu return to :trở vê revert to :trở (vấn đề gì) rid sb of :cứu khỏi run after :theo đuổi, đuổi theo run about :vội vàng run along :đuổi run around :đáp xe, xe run away :chạy trốn, né tránh run away with :giành run down:hạ thấp, làm giảm giá trị run in :chạy đa, chạy thử máy run into :va chạm vào, gặp gỡ, hội ngộ run across:tình cờ, tình cờ tìm run off:tẩu thoát, chảy xiết run off with :lấy trộm run on :tiếp tục run out :chấm dứt, cạn run out on :đào ngũ run over:cản, gây tai nạn (in) turn :nối tiếp (in one's) turn :đến lượt (out of) turn :không phải lượt turn about :xoay hướng, trở mặt turn around :xoay quanh turn away :ngoảnh mặt turn back :lùi bước turn in :giao, trả, gửi trả turn off:tắt, ngắt turn on :bật lên, mở lên, khởi động turn out :dập tắt, hóa ra, kết dẫn giải turn round :quay phía, đổi hướng turn up :xuất hiện, vặn lớn give way to:nhượng bộ, chịu thua give place to:nhường chỗ give birth to:sinh lose sight up:mất hút lose touch with:mất liên lạc catch sight up:bắt gặp keep pace/up, with:sánh kịp, bắt kịp lose track of:mất dấu pay attention to:chú tới put an end to:kết thúc put a stop to:làm ngừng lại make allowance for:chiếu cố đến make fun of:chế nhạo make a fuss over/about:làm rối tung lên, làm om sòm make room for:dọn chỗ cho make use of:dung, sử dụng take account of:để đến, lưu tâm take care of:chăm sóc take notice of:lưu take advantage of:lợi dụng take note of:đế , ghi chép take leave of:từ biệt make a contribution to:góp phần make complaint about:kêu ca, phàn nàn make a decision on/make up one's mind:quyết định set fire to:làm cháy, thiêu keep correspondence with:liên lạc thư từ have a look at:nhìn ngắm have faith in:tin tưởng show affection for:có cảm tình feel shame at:xấu hổ feel pity for:thương xót feel regret for:hối tiếc, ân hận feel sympathy for:thơng cảm take/have pity on:thương xót take interested in:quan tâm, thích thú get victory over:chiến thắng play an influence over:có ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: phrasal verb doc , phrasal verb doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay