Công nghệ chế biến đồ hộp rau dầm dấm

44 25 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 21:27

... phẩm là: Đồ hộp rau (trong có rau dầm dấm) , rau sấy, rau đông lạnh rau muối Về công nghiệp chế biến với nhóm đồ hộp rau quả, nước giới áp dụng công nghệ đại, tự động hóa cho sản phẩm đồ hộp rau quả,... VỀ ĐỒ HỘP RAU DẦM DẤM NHÓM 17: RAU DẦM DẤM TRANG CN CHẾ BIẾN ĐỒ HỘP THỰC PHẨM 1.1 GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Khái quát chung Sản phẩm đồ hộp rau dầm dấm hay gọi marinat rau sản phẩm chế biến. .. nghệ sản xuất đồ hộp đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân quốc phòng Nói đến đồ hộp ta không nhắc đến đồ hộp rau dầm dấm, rau dầm dấm hay manirat sản phẩm chế biến từ rau ngâm nước dầm bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ chế biến đồ hộp rau dầm dấm , Công nghệ chế biến đồ hộp rau dầm dấm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay