giáo án sinh học 11

157 24 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 21:06

Phần Bốn Sinh học cơ thểChương I.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.Tiết số : 1Ngày soạn: 18082012Ngày dạy: 11A1 11A2 11A3 Bài 1SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ.A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1, Kiến thức.Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.Trình bày được vai trò của nước ở thực vật; đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước.Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp; Hấp thụ nước; Vạn chuyển nước và thoát hơi nước; 2, Kỹ năng.Rèn luyện được tư duy hệ thống, so sánh và phân tích hình vẽ để nắm khiến thức.Hình thành được kĩ năng tự học, làm việc theo nhóm và trình bày trước đám đông.B, PHƯƠNG PHÁP .Sử dụng phương pháp dạy học tích cực thảo luận nhóm, kết hợp với hỏi đáp tìm tòi. C, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.1. Giáo viên.Trong bài giáo viên sử dụng hình vẽ số 1.1, 1.2, 1.3 SGK, hình vẽ 1 SGV, phiếu học tập.Phiếu học tập.Câu 1: Hãy nêu cơ chế của sự hấp thụ nước ở rễ cây? Nguyên nhân nào dẫn đến dịch tế bào rễ ưu trương hơn dung dịch đất?Câu 2: Nêu cơ chế của sự hấp thụ ion khoáng vào rễ? Câu 3. Nêu các con đường xân nhập của nước và các ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ? Đai caspari có vai trò gì?D. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY1. Ổn định tổ chức2. Kiểm tra sỹ số.3. Kiểm tra bài cũGV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức đã học liên quan đến nội dung bài học4. Bài mới. GV đặt vấn đề vào bài mới.HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒHoạt động I: : Tìm hiểu phần: Vai trò của nước. Hoạt động cả lớp . Mục tiêu: Trình bày được vai trò của nước ở thực vật; đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước. Thời gian: 8 phút Đồ dùng dạy học: Cách tiến hành:+B1: GV sử dụng các câu hỏi tái hiện để kiểm tra những kiến thức có liên quan.Nước có vai trò gì đối với tế bào?Nếu không có nước cây có thể lấy được muối khoáng hay không? Tại sao khi khô hạn, tốc độ lớn của cây lại chậm lại? Buổi trưa nắng gắt cây không bị chết bởi nhiệt độ cao?+B2: HS nghiên cứu SGK, trả lời+B3: GV: nhận xét, bổ sung, kết luậnHoạt động II: Tìm hiểu phần: Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng. Mục tiêu: Khái quát về hệ rễ thực vật. Thời gian: 3 phút Đồ dùng dạy học: Cách tiến hành:+B1: GV Giao câu hỏi cho học sinh về nhà hoàn thành: Mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hút nước và ion khoáng? GV có thể gợi ý cho học sinh:Mô tả cấu tạo bên ngoài của hệ rễ cây trên cạn?Tìm sự liên hệ giữa hệ rễ với nguồn nước?Đối với thực vật thuỷ sinh và thực vật không có lông hút thì hấp thụ nước và muối khoáng bằng cách nào?Hoạt động III: Tìm hiểu phần: Hấp thụ nước và iôn khoáng vào rễ bằng tế bào lông hút . Mục tiêu: Khái quát về cơ chế hấp thụ nước và iôn khoáng ở rễ cây.+ Nêu được các con đường vận chuyển nước và các iôn khoáng đi từ đát vào mạch gỗ của rễ. Thời gian: 20 phút Đồ dùng dạy học:Hình SGK Cách tiến hành:+B1: GV sử dụng phiếu học tập tiến hành cho các nhóm học sinh thảo luận trong khoảng thời gian 7 phút và điều khiển các nhóm thảo luận để đưa ra kiến thức.+B2: Các nhóm học sinh tiến hành thảo luận và cử đại diện trình bày ý kiến của nhóm.+B3: Gv phân tích và chính xác kiến thức.+B4: GV Sử dụng các câu hỏi nhằm kiểm tra mức độ nắm kiến ... Ngày soạn: 27/8/2 011 Ngày giảng: 11A2 T 11A3 T Bài QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 19 I MỤC TIÊU Kiến thức - Trỡnh bày vai trũ quỏ trỡnh quang hợp - Nêu quan chứa lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp 2, Kỹ -... hiểu phần: Lỏ quan quang hợp - Mục tiêu: Nêu quan chứa lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp - Thời gian: 20 phút - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: +B1: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ... chuẩn bị tiếp 11 -***** -Tiết số 10 Ngày soạn: 04/09/2 011 Ngày giảng: 11A2 T 11A3 T Bài 11 QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Giải thích q trình quang hợp định suất
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh học 11, giáo án sinh học 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay