NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG

72 46 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:45

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG .........................NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG .........................NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG .........................NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG .........................NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG ......................... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN LÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC ĐA CHẶNG MỤC LỤC CR Cognitive Radio PU Primary User SU Secondary User BTS Base Transceiver Station RF Radio Frequency ADC Analog Digital Converter UWB Ultra-WideBand LNA Low Noise Amplifier IFA Intermedate Frequency Amplifier OP Outage Probability PSTN Public Switched Telephone Network DORP Delay Motivated On-demand Routing Protocol FC Frequency Based Classifier PC Packet Classifier FS Frequency Based Scheduler PS Packet Scheduler NAM Node Analytical Model AODV Ad-hoc On-demand Distance Vector Routing FCC Federal Communication Commission SEARCH Spectrum Aware Routing Protocol For Cognitive Ad-hocNetworks RREQ Route Request RRED Route Reply CCC Common Control Channel SOP Spectrum Opportunities CRAHN Cognitive Radio Ad-hoc Network STOD-RP Spectrum-Tree Based OnDemand Routing Protocol LAUNCH Location Aided Routing Protocol for Cognitive Radio Networks ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 6/68 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VÔ TUYẾN NHẬN THỨC 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Khái niệm vô tuyến nhận thức Công nghệ vô tuyến nhận thức CR (Cognitive Radio) công nghệ thơng minh, có khả nhận thức, lập trình cấu hình tự động [1] Vơ tuyến nhận thức cảm biến, hiểu biết sử dụng phổ tần sẵn có cách linh hoạt Cơng nghệ chứa đầy hứa hẹn đem lại hiệu việc tối đa hóa việc sử dụng băng thơng vô tuyến ngày bị hạn chế, mà số lượng nhu cầu ứng dụng mạng vô tuyến ngày tăng lên Như vậy, vô tuyến nhận thức không công nghệ mới, mà thay đổi mang tính cách mạng việc sử dụng phổ tần vô tuyến Một mạng vơ tuyến nhận thức có khả thích ứng với môi trường hoạt động thông số vô tuyến có nhiệm vụ làm tối đa hóa việc sử dụng nguồn tài nguyên vô tuyến hạn chế cung cấp linh hoạt truy cập vô tuyến Mục đích mạng vơ tuyến nhận thức sử dụng hiệu quang phổ đóng vài trò ngày quan trọng hệ thống vơ tuyến, tương lai có nhiều người dùng họ dùng với dịch vụ cao Cơng nghệ vơ tuyến nhận thức sử dụng hệ thống có mức ưu tiên thấp để cải thiện hiệu quang phổ cách cảm nhận mơi trường phổ sau phát khoảng phổ trống để cấp phép sử dụng Tần số khơng sử dụng coi hố phổ tần số mà từ giao cho người sử dụng thứ cấp SU (Secondary User) Ngồi ra, cơng nghệ vơ tuyến nhận thức sử dụng mạng lưới cấp phép để nâng cao hiệu sử dụng phổ tần Để tận dụng tối đa tài nguyên phổ tần phân tích đề cập trên, vơ tuyến nhận thức phải có tính là: điều chỉnh tần số hoạt động hệ thống cách linh hoạt từ băng tần đến băng tần trống khác dải tần cho phép; thiết lập mạng thông tin hoạt động phần toàn băng tần cấp phát; chia sẻ kênh tần số điều khiển cơng suất thích ứng theo điều kiện cụ thể mơi trường vơ tuyến, mà tồn nhiều Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 7/68 loại hình dịch vụ vơ tuyến chiếm dụng; thực thích ứng độ rộng băng tần, tốc độ truyền tốt có thể; tạo búp sóng điều khiển búp sóng thích ứng theo đối tượng truyền thơng nhằm giảm thiểu nhiễu đồng kênh 1.1.2 Điều kiện đời vô tuyến nhận thức Theo thống kê cho thấy đến cuối năm 2016, dân số 2/3 giới đăng ký mạng điện thoại di động Có gần 4,8 tỷ thuê bao, cho thấy số lượng người dùng nhu cầu sử dụng dịch cao ngày tăng mà tài ngun phổ tần lại có giới hạn [2] Mặc dù mạng vô tuyến áp dụng nhiều công nghệ tối ưu chất lượng dịch vụ khai thác cách hiệu băng tần cấp phép Tuy nhiên, phổ tần mạng vô tuyến chưa khai thác cách triệt để, hố phổ mơ tả Hình 1-1 Do vậy, để giải vấn đề người ta tìm cơng nghệ làm điều Cơng nghệ vơ tuyến nhận thức, cơng nghệ thiết kế nhằm mục đích phần khái niệm trên, nhằm nâng cao hiệu sử dụng phổ tần Như Hình 1-1, vơ tuyến nhận thức cho phép sử dụng vùng phổ trống (hố phổ) theo thời điểm Hình 1-1: Minh họa hố phổ [1] 1.2 Mơ hình hệ thống vơ tuyến nhận thức 1.1.3 Mơ hình tổng thể vô tuyến nhận thức Mạng vô tuyến tồn sử dụng hỗn hợp nhiều chuẩn phổ cơng nghệ truyền thơng khác Hơn nữa, có số phần phổ vô tuyến cấp phép cho mục đích khác số băng tần chưa cấp phép Như Hình 1-2, mạng phụ tồn với mạng Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 8/68 băng phổ cấp phép Do mạng vơ tuyến phổ tần chưa khai thác triệt để, có hố phổ miêu tả Hình 1-1 khơng sử dụng băng phổ cấp phép Vì vậy, sử dụng thêm mạng phụ để khai thác sử dụng hố phổ Trong mạng chính, trạm gốc (hay gọi trạm cấp phép) cho phép người dùng (người dùng cấp phép) truy cập Còn người dùng phụ (người dùng khơng cấp phép) muốn truy nhập trung gian qua nút trình bày Phần 1.2.2 thơng qua trạm gốc phụ (hay gọi trạm khơng cấp phép) nhờ phân chia phổ truy nhập Hình 1-2: Mơ hình tổng thể vô tuyến nhận thức [1] Các thành phần kiến trúc mạng vô tuyến nhận thức mô tả Hình 1-2 phân thành hai nhóm mạng mạng phụ Các thành phần hai nhóm liệt kê phần Mạng chính: mạng có quyền truy nhập tới vài băng phổ định, thành phần mạng gồm: người dùng chính, trạm gốc Người dùng chính: người dùng (hay người dùng cấp phép) có giấy phép hoạt động băng phổ định Truy nhập giám sát Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/68 trạm gốc không bị ảnh hưởng hoạt động người dùng khơng cấp phép khác Trạm gốc chính: trạm gốc (hay trạm gốc cấp phép) thành phần sở hạ tầng mạng cố định, có giấy phép phổ, trạm BTS mạng tổ ong Về ngun tắc, trạm gốc khơng có khả chia sẻ phổ với người dùng Vơ tuyến nhận thức Tuy nhiên, trạm gốc yêu cầu để có khả Mạng phụ: mạng phụ (hay mạng thứ cấp, mạng không cấp phép) khơng có giấy phép để hoạt động băng mong muốn Người dùng phụ: người dùng khơng cấp phép, khơng có giấy phép sử dụng phổ Do đó, cần có chức cộng thêm để chia sẻ băng phổ cấp phép Trạm gốc phụ: trạm gốc phụ (hay trạm gốc không cấp phép, trạm thứ cấp) thành phần sở hạ tầng cố định Trạm gốc phụ cung cấp kết nối đơn chặng tới người dụng phụ mà không cần giấy phép truy nhập phổ Thông qua kết nối này, người dụng phụ truy nhập đến mạng khác Bộ phân chia phổ: phận chia phổ phận mạng trung tâm đóng vai trò việc chia sẻ tài nguyên phổ tần người dùng phụ Bộ phân chia phổ kết nối với mạng phụ phục vụ với tư cách phận quản lý thông tin phổ, nhằm cho phép mạng phụ tồn tại.Mạng Vô tuyến nhận thức bao gồm nhiều loại mạng khác nhau: mạng chính, mạng phụ dựa sở hạ tầng, mạng ad hoc Mạng Vô tuyến nhận thức hoạt động môi trường phổ hỗn hợp, bao gồm băng cấp phép khơng cấp phép Do đó, mạng Vơ tuyến nhận thức, có ba loại truy nhập khác nhau, là: Truy cập mạng chính: Người dùng truy nhập băng tần cấp phép Truy cập mạng phụ: Người dùng phụ truy nhập tới trạm gốc mạng băng cấp phép không cấp phép Truy cập mạng vô tuyến nhận thức ad hoc: Người dùng Vô tuyến nhận thức truyền thơng tin với người dùng Vô tuyến nhận thức khác thông qua kết nối ad hoc băng cấp phép không cấp phép Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 10/68 1.1.4 Mơ hình nút vơ tuyến nhận thức Nút thiết bị điểm ghép nối lại, nhiều thiết bị khác tạo nên mạng lưới truyền thông Các nút máy tính, máy thiết bị kỹ thuật, điện thoại di động thiết bị mạng khác định tuyến (routers), thiết bị chuyển mạch (switches) Trong Hình 1-3, mơ hình nút mạng vơ tuyến nhận thức bao gồm người sử dụng chính, người sử dụng phụ trạm trung gian chọn nút đóng vai trò phối hợp phổ mạng Nét đứt tượng trưng khơng nhận tín hiệu trực tiếp, nét liền tương trưng nhận tín hiệu trực tiếp Khi mạng lưới bắt đầu hoạt động, nút nhận tín hiệu từ người dùng (PU) Sau nút gửi tín hiệu đến kênh điều khiển chung kết hợp nút để thông báo cho nút khác (SU) có khả tham gia mạng hoạt động liên tục đến mạng bị ngắt Vai trò nút khác với điểm truy cập thơng thường có khả nhận thức thơng tin truyền thông tin liên lạc nút Hình 1-3: Mơ hình nút mạng vơ tuyến nhận thức [1] Trong mạng vô tuyến nhận thức người dùng khơng cần quan tâm thiết bị mạng không cần phải sửa đổi hệ thống mạng có, điều tiện lợi hệ thống vô tuyến nhận thức Điều quan trọng người dùng kế thừa thiết bị mạng sẵn có hoạt động theo cách thông thường áp dụng cho hệ thống mạng vô tuyến nhận thức Sơ đồ khối nút mạng vơ tuyến nhận thức trình bày Hình 1-4 Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 58/68 - Tốc độ hệ thống thứ cấp - Hiệu sử dụng phổ Tác động đến mạng PU mạng SU khác tồn tại: - SINR, INR, suy thoái BER người nhận PU - Tăng tỷ lệ thả gọi, thất bại bàn Hiệu suất mạng tổng thể giao, thất bại ban đầu, thất bại chấm dứt Số liệu end to end: thông lượng trung bình, chậm trễ, tốc độ thả gói Số liệu mạng: - Thời gian hẹn (thời gian truy cập mạng) - Tính khả dụng mạng Độ tin cậy mạng, khả mở rộng hỗ trợ di động Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 59/68 1.21 Ảnh hưởng định tuyến lên hoạt động vơ tuyến nhận thức đa chặng Như phân tích Phần 5.1, có nhiều tham số để đánh giá hiệu mạng CR Tuy nhiên, phạm vi đề tài tốt nghiệp này, em quan tâm đến tham số sau đây: độ trễ (delay) Tham số phân tích kỹ thuật định tuyến sau đây: kỹ thuật DORP kỹ thuật đàn kiến Nội dung tính tốn kỹ thuật trình bày phần 1.1.28 Kỹ thuật DORP Kỹ thuật DORP kỹ thuật dựa chậm trễ kết hợp nhiều tham số trễ (trễ chuyển mạch, trễ lùi lại trễ hàng đợi) để lựa chọn hiệu tuyến cuối chậm nhất, chậm trễ lùi lại dọc theo đường nút giao biểu diễn chậm trễ PATH-delay (DP) NODE-delay (DN) tương ứng, chúng sử dụng để đánh giá chậm trễ tích lũy đường Tại nút Relay m, số liệu đại diện cho chậm trễ tích luỹ dọc theo tuyến đường đề cử tính cơng thức (5.4) [10] Droute,m = DPm + DNm (5.4) PATH-delay gồm trễ chuyển mạch trễ lùi lại gây đường dẫn phụ thuộc vào dải tần gán cho tất nút dọc theo đường Do đó, giả sử có H hops nút m đích đến, có cơng thức (5.5) DPm = Dswitching,m + Dbackoff,m (5.5) Trong Dswitching,m tính công thức (5.6) H Dswitching = ∑ k Band j − Band j +1 j =m (5.6) 10ms Với k với giá trị đề xuất 10 Mhz chậm trễ điều chỉnh khoảng 10ms cho 10MHz dải phổ 20MHz ~ 3GHz [10] Trễ lùi lại phụ thuộc vào băng thông dải tần số tại, số nút liên tiếp chia sẻ tần số kích thước gói Dbackoff,m tính cơng thức (5.7) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 60/68 Dbackoff ,m   h X + 1   − U ( hX )   P   =    B U ( hX )     (5.7) Trong đó, P kích thước gói, B băng thơng dải tần số hX nút liên tiếp U(hX) tính cơng thức (5.8)  hX  − p aj    ( ) − p q ∑  o c − p a2   j =even  U (h X ) =  h − p aj −1  X  j −1   ( ) − p q + p p ∑ o c o a    − p j = odd a    (5.8) Cho po xác suất mà nút quan sát kênh sẵn có, pa xác suất mà nút A quan sát kênh sẵn có cho nút B lân cận quan sát kênh sẵn có qc xác suất mà nút A quan sát kênh sẵn có cho nút B khơng quan sát kênh sẵn có Mặt khác, DN giá trị thêm vào cho tích lũy trễ Droute trình bày qua cơng thức (5.9) H DN m = ∑ Dnode (5.9) m Node-delay gây luồng nút chuyển tiếp, phụ thuộc vào số lượng dải tần số luông qua tính cơng thức (5.10) Dnode = Dswitching + Dqueueing + Dbackoff (5.10) Trong Dswitching, Dqueueing Dbackoff chậm trễ chuyển đổi dải tần số, luồng truyền khác nhiễu dải tần số tương ứng Từ 2-tuple dòng chảy tại, ta bắt đầu thiết lập băng tần hoạt động S với M băng tần hoạt động Bandi ∈ S (1 ≤ i ≤ M), nơi Bandi , β > , γ > , k1 < , k < , k < Postponei,j biểu chậm trễ truyền gói liệu từ nút i đến nút j Trễ chuyển mạch (Dswitching) biểu chậm trễ chuyển mạch nút lân cận truyền liệu kênh khác nhau, tính qua công thức (5.16)  10ms  Dswitching =   Band i − Band j  10MHz  (5.16) Bandi dải tần số mà nút i nhận gói tin RREQ Bandj dải tần số mà nút i gửi gói tin RREQ đến nút j Nói cách khác, thời gian chuyển mạch kênh khác tăng lên hay khoảng cách Bandi Bandj tăng lên, trễ chuyển mạch tăng lên Nó đạt đến giá trị tối thiểu tất nút bảng định tuyến sử dụng kênh Tuy nhiên, nhiều nút thứ cấp hoạt động kênh, tranh giành tài nguyên quang phổ Nó mang lại chậm trễ lùi lại (Dbackoff) tính cơng thức (5.17) Dbackoff ( Numi ) = 1 (1 − pc ).1 − (1 − pc ) ( Numi −1)    W0 (5.17) Số lượng kiến gói RREQ mà nút i truyền đến nút j xác định công thức (5.18) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 66/68 N ( Pj ) = mij N ( p ) (5.18) Trong mi,j tính cơng thức (5.19) mi , j = M i , j / ∑M k∈connTable i ,k (5.19) Nút i ghi thông tin tương ứng bao gồm số lượng kiến N(Pj), nhận kênh RREQ gửi kênh RREQ vào gói RREQ truyền tới nút lân cận sẵn có kênh tương ứng định kỳ nút i nhận lời đáp từ gói RREP gói RREP tới nút nguồn khởi tạo yêu cầu theo đường dẫn được ghi gói RREQ RREP Do thời gian hạn chế, số liệu muốn tìm cần có nhiều thời gian Nên em xin phép lấy kết báo [11] để đánh giá hiệu mạng CRN tham số độ trễ (delay) Bài báo [11] so sánh kỹ thuật đàn kiến kỹ thuật AODV Hình 5-40: Kết delay kỹ thuật đàn kiến AODV [11] Trong kết mô mơ tả Hình 5-6, báo [11] chọn có hai nút số nút thứ cấp phân phối ngẫu nhiên Số nút kênh điều hành chúng cố định Nhưng số nút thứ cấp CRN thay đổi Như Hình 5-6, rõ ràng độ trễ tăng với số lượng nút thứ cấp tăng lên Đồng thời, thấy độ trễ kỹ thuật đàn kiến tăng lên Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 67/68 chậm so với kỹ thuật AODV Trong giao thức định tuyến AODV, nút thứ cấp phải phát gói tin RREQ tới tất nút lân cận có sẵn tất kênh có sẵn nó, chậm trễ chuyển đổi chậm trễ lùi lại dài kỹ thuật đàn kiến Vì chức chi phí đề xuất báo tính đến chậm trễ chuyển mạch trì hỗn trễ, tìm kiếm cân việc phân bổ kênh phép truyền đồng thời điều chỉnh số nút kênh để tránh chuyển đổi tốn kém, chậm trễ Nghĩa là, nút trung gian chọn hop kênh làm việc theo tình hình nút lân cận Vì vậy, chậm trễ tích lũy giảm tương phản với giao thức AODV trình phát tuyến đường 1.22 Kết luận Trong chương này, đồ án trình bày tham số để đánh gia hiệu mạng vô tuyến nhận thức đa chặng, tham số đánh giá nút mạng lưới Có nhiều tham số để đánh giá hiệu mạng CR phạm vi đề tài tốt nghiệp này, em quan tâm đến tham số sau đây: độ trễ (delay) Tham số phân tích kỹ thuật DORP kỹ thuật đàn kiến Theo em, kỹ thuật đàn kiến đem lại hiệu tốt kỹ thuật DORP với đỗ trễ thấp nhờ vào số lượng kiến thả để tìm đường ngắn đến nút D Sau tìm tuyến đường ngắn đến nút D thơng báo ngược lại với nút S thông qua nút trung gian tuyến đường ngắn mà qua, lúc gói tin xử lý truyền theo tuyến đường đến nút D Kỹ thuật đàn kiến tốn thời gian ban đầu để tìm tuyến đường ngắn để đến nút D tuyến đường mà lưu bảng yêu cầu định tuyến lưu khoảng thời gian định sau thời gian tuyến đường bảng yêu cầu định tuyến bị xóa Nhưng khoảng thời gian định có gói tin muốn truyền kỹ thuật đàn kiến khơng phải tốn thời gian để thả kiến dò tìm đường lại mà dựa vào bảng yêu cầu định tuyến lưu trước truyền Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 68/68 KẾT LUẬN Tóm tắt kết nghiên cứu Sau thời gian mười bốn tuần thực đề tài đồ án tốt nghiệp thực nội dung sau: Trong thông tin vô tuyến, vô tuyến nhận thức công nghệ đem lại nhiều ưu điểm lợi ích cho ngành viễn thơng tương lai Cơng nghệ tích hợp thiết bị người dùng, giúp sử dụng tối đa nguồn tài nguyên phổ nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông người ngày cao việc tận dụng khoảng trống phổ (hố phổ) Để phát khoảng trống phổ tận dụng khoảng trống vơ tuyến nhận thức cần phải có chức cảm biến phổ, quản lý phổ, linh động phổ chia sẻ phổ Đồ án phân tích lợi ích vơ tuyến nhận thức nhiều lĩnh vực khác Song song với đồ án phân tích vơ tuyến đa chặng (truyền thông đa chặng) với đặc điểm giảm cơng suất, tăng dung lượng hệ thống, nâng cao tốc độ liệu, cân lưu lượng tải mở rộng vùng phủ sóng hệ thống Từ đó, cơng nghệ vơ tuyến nhận thức đa chặng không giúp sử dụng tối đa tài nguyên phổ khu vực bán kính định mà sử dụng tối đa tài ngun phổ phạm vi rộng lớn nhờ kỹ thuật chuyển tiếp Ngồi ra, hệ thống vơ tuyến nhận thức đa chặng hoạt động gặp phải số vấn đề độ trễ, vị trí, độ ổn định kết nối đồ án trình bày kỹ thuật định tuyến giải vấn đề Định tuyến hiểu trình lựa chọn tuyến đường nút để gửi liệu từ nguồn tới đích Các kỹ thuật định tuyến vô tuyến nhận thức đa chặng tìm tuyến đường tối ưu giúp cho việc truyền gửi liệu từ nguồn tới đích với thời gian nhanh Các kỹ thuật định tuyến giới thiệu đồ án nhằm nêu lên khả cải thiện dựa độ trễ, vị trí độ ổn định kết nối Do phạm vi đề tài tốt nghiệp này, em quan tâm tới tham số độ trễ (delay), mà đồ án phân tích kỹ thuật DORP kỹ thuật đàn kiến Căn vào kỹ thuật phân tích đồ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 69/68 án, em tính tốn vài tham số vài hệ thống dựa đặc điểm thực tế hệ thống 3G (IMT2100) với frequency range 2010Mhz – 2025Mhz Đối với ký thuật DORP, độ trễ tuyến đường (Droute,m) phụ thuộc vào độ trễ nút độ trễ path, nút hệ thống có cạnh tranh cao độ trễ tuyến đường thấp tốc độ xử lý chất lượng phải tốt đồ án phân tích Phần 5.2.1 Còn với kỹ thuật đàn kiến, tương tự kỹ thuật DORP, kỹ thuật đàn kiến có ưu điểm DORP khơng làm theo yêu cầu mà cần số lượng kiến để dò tìm tuyến đường ngắn hiệu để dùng để truyền liệu nhờ vào việc ghi nhớ đường mà qua vào bảng định tuyến để lưu lại tuyến đường mà qua sau nút nguồn cần kết nối với nút khác vị trí mà qua cần kiểm tra lại bảng định tuyến ghi nhớ trước mà khơng cần phải tìm đường lại từ đầu Sau tìm tuyến đường tối ưu liệu truyền qua phụ thuộc vào độ trễ nút nút hệ thống cạnh tranh cao độ trễ thấp tốc độ xử lý chất lượng phải tốt Hạn chế đề tài Do giới hạn mặt thời gian, nên đồ án gặp khó khăn mô Để thực mô phỏng, phải nhiều thời gian cho việc viết code Vì vậy, đồ án tập trung thực tính toạn dựa sở lý thuyết công cụ Matlab Việc đánh giá hiệu mạng vô tuyến nhận thức đa chặng chưa hồn chỉnh muốn đánh giá hiệu mạng cần phải dựa nhiều tham số khác Nhưng do, phạm vi đề tài tốt nghiệp đánh giá hết tham số khác nên chưa đánh giá hết hiệu mạng vô tuyến nhận thức đa chặng Hướng nghiên cứu Để đánh giá hiệu mạng vơ tuyến nhận thức đa chặng cách hồn chỉnh, cần phát triển nghiên cứu thêm vấn đề sau: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 70/68 - Với kỹ thuật định tuyến, cần phải phân tích thêm kỹ thuật khác không dựa trễ, vị trí, độ ổn định kết nối mà dựa lượng, thông lượng dựa nhận biết băng thông - Với tham số để đánh giá hiệu năng, cần phân tích thêm tham số tỉ lệ gói, tỉ lệ lỗi bit, tỉ lệ lỗi khung, tỷ lệ tín hiệu nhiễu cộng tạp âm nhiều tham số khác Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 71/68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] https://123doc.org/document/4047597-ung-dung-cua-vo-tuyen-nhanthuc.htm [2] https://www.gsmaintelligence.com/research/? file=9e927fd6896724e7b26f33f61db5b9d5&download [3] http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1291 [4] https://text.123doc.org/document/2478625-luan-van-thac-si-ky-thuat-dien-tunghien-cuu-ky-thuat-truyen-thong-da-chang-trong-thong-tin-vo-tuyen-bangrong.htm [5] https://xemtailieu.com/tai-lieu/nghien-cuu-va-danh-gia-chat-luong-mangtruyen-thong-chuyen-tiep-tren-nen-vo-tuyen-nhan-thuc-1545391.html [6] https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_tuy%E1%BA %BFn Tiếng Anh [7] https://www.researchgate.net/figure/267211121_Illustration-of-the-LTE-Amulti-hop-relay-network [8] http://pubs.sciepub.com/iteces/3/1/3/ [9] wrc-ejust.org/crn/images/Surveys/RPCRNs.pdf [10] G Cheng, W Liu, and Y Li, “Joint on-demand routing and spectrum assignment in cognitive radio networks,” IEEE International Conference on Communications, pp 6499–6503, 2007 [11] Z Song, B Shen, Z Zhou, and K S Kwak, “Improved ant routing algorithm in cognitive radio networks,” Communications and Information Technology, ISCIT 9th International Symposium, 2009 [12] [13] http://ieeexplore.ieee.org/document/966355/ Kaushik R Chowdhury, and Marco Di Felice, “Search: a routing protocol for mobile cognitive radio ad-hoc networks,” Sarnoff Symposium, 2009 SARNOFF '09 IEEE Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 72/68 [14] K Habak, M Abdelatif, H Hagrass, K Rizc, and M Youssef, “A locationaided routing protocol for cognitive radio networks,” ICNC, 2013 [15] G Zhu, I Akyildiz, and G Kuo, “Stod-rp: a spectrum-tree based on demand routing protocol for multi-hop cognitive radio networks,” IEEE Global Telecommunications Conference, GLOBECOM, pp 1–5, 2008 [16] Y Zhao, S Mao, J Neel, and J Reed, “Performance Evaluation of Cognitive Radios: Metrics, Utility Functions and Methodologies,” Proceedings of the IEEE April 2009 Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ... nút 1.3 Cấu trúc hoạt động vô tuyến nhận thức 1.1.5 Cấu trúc vô tuyến nhận thức Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT... tần: Các hoạt động người dùng ảnh hưởng tới chất lượng kênh mạng vô tuyến nhận thức Thời gian nắm Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa. .. khác Hình 1-6: Mạng vơ tuyến nhận thức hoạt động băng tần cấp phép [1] Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Kỹ Thuật Định Tuyến Lên Hoạt Động Của Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Đa Chặng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG, NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các kỹ THUẬT ĐỊNH TUYẾN lên HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG vô TUYẾN NHẬN THỨC đa CHẶNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay