NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264

44 99 2
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:45

NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. ... cho tỷ lệ nén cao NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/36 Hình 1-2: Cấu trúc ảnh MPEG[1] 1.3.4 Nguyên lý nén MPEG Hình 1-3: Nén MPEG[2] NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN... lượng kênh truyền NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 11/36 NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 12/36 CHƯƠNG CÁC CHUÂN NÉN MPEG 2.1 Chuẩn nén MPEG-1 2.1.1 Giới... thống kiểm tra: ISO/IEC 13818 -4 NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 14/36 Hình 2-4: Chuẩn nén MPEG-2[1] Tín hiệu Video Audio nén (theo nguyên lý nén MPEG) tạo thành dòng liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264, NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay