Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code)

57 45 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:45

Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code)......... Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code)......... Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code)......... Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code)......... Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code)......... MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT OLED Organic Light Emitting Diodes HOMO Highest occupied Molecular Orbital LUMO Lowest Unoccupied Molecular Orbital TCO Transparment Conducting Oxide HIL Hole Injection Layer HTL Hole Transport Layer EML Emissive Layer ETL Electron Transport Layer EIL Electron Injection Layer AMOLED Active Matrix OLED PMOLED Passive Matrix OLED ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 3/53 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu chung Trong giới công nghệ nay, bên cạnh phát triển không ngừng nghỉ khoa học kĩ thuật nhiều lĩnh vực khác nhau, ta nhận thấy cơng nghệ hiển thị phát triển chậm chạp so với lĩnh vực khác Bên cạnh tập đoàn lớn Kodak, LG, Samsung, Sony,….đã chế tạo cơng nghệ hình hiển thị từ lâu trước Cho đến ngày nay, cơng nghệ hiển thị tập đoàn lớn nghiên cứu phát triển thêm vào công nghệ hiển thị với hợp chất vật liệu hữu để tăng tính linh động q trình sản xuất để phục vụ người tiêu dùng Từ đó, việc hồn thiện hiển thị ngày hoàn thiện so với cơng nghệ cũ nhằm mục đích tiết kiệm lượng phát giảm thiểu giá thành từ hợp chất vô sang hợp chất hữu giới có 90% hợp chất hữu hợp chất vô đa số người tạo Ngoài ra, hợp chất hữu sử dụng hiển thị mang lại tính linh động so với công nghệ cũ Hơn nữa, tập đồn lớn chế tạo hiển thị với diện tích lớn Nhờ vào linh động vật liệu hữu tập đoàn lớn chế tạo cơng nghệ hiển thị linh động nhằm đáp ứng với mong muốn thiết kế nhà sản xuất đối trước đưa thị trường Bên cạnh đó, cơng nghệ hiển thị vật liệu hữu cho màu sắc sống động, trung thực, mật độ điểm ảnh nhiều,… Tuy nhiên, độ ổn định công nghệ chưa kiểm chứng thị trường, cơng nghệ chế tạo phức tạp, chi phí để sản xuất cao vật liệu chế tạo phải mang tính chất dẫn điện Chính lí nên em định chọn đề tài MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA OLED THÔNG QUA PHẦN MỀM ATLAS để tìm hiểu nghiên cứu 1.2 Mục đích đề tài Mục đích đề tài Luận văn tốt nghiệp gồm phần sau: - Tìm hiểu OLED: cấu trúc, nguyên lý, tính chất ứng dụng Tìm hiểu phần mềm mơ ATLAS Mơ hoạt động OLED với cấu trúc khác Phân tích đặc tính đầu OLED Mơ Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 4/53 CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ OLED 2.1 Giới thiệu chung OLED OLED (Organic Light Emitting Diodes) công nghệ phát sáng phẳng làm cách đặt loạt màng mỏng hữu hai điện cực Khi điện áp áp dụng, ánh sáng phát OLED sử dụng để làm hình hiển thị linh kiện phát sáng Vì OLED phát ánh sáng, chúng khơng u cầu đèn mỏng hiệu hình LCD [15] 2.1.1 Các chất bán dẫn hữu 2.1.1.1 Khái niệm Chất bán dẫn hữu vật liệu hữu có tính chất bán dẫnvới độ dẫn điện mức độ dẫn vật liệu cách điện kim loại [16] 2.1.1.2 Cấu tạo Các chất hữu đề tài có đặc điểm đáng lưu ý sau: - Biểu đồ trạng thái lượng – HOMO LUMO Orbitan phân tử Liên kết sigma liên kết pi Bản chất tượng phát quang Trong phần này, ta nêu biểu đồ trạng thái lượng – HOMO (Highest occupied Molecular Orbital) LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) để phục vụ cho luận văn Trong đó: - HOMO mức điện tử quỹ đạo điền đầy cao LUMO mức lượng điện tử quỹ đạo phân tử chưa điền đầy thấp Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 5/53 Hình 2-1: Trạng thái lượng hai mức HOMO LUMO [1] - - - Khoảng cách lượng hai mức HOMO LUMO xem vùng cấm bán dẫn hữu Hầu hết polymer bán dẫn có mức lượng khoảng 1.5eV đến 3eV thích hợp để chế tạo linh kiện quang điện tử vùng khả kiến Trong biểu đồ lượng lớp HOMO LUMO điện tích thể theo mức độ phân cực từ thấp đến cao Các loại đơn vị phân cực âm có mức lượng thấp mức LUMO ngược lại đơn vị phân cực dương có mức lương cao mức HOMO Lực hút đơn vị phân cực âm cực dương tạo nên đơn vị phân cực exciton Các trạng thái đơn vị phân cực exciton có ảnh hưởng đến phát xạ ánh sáng hiệu suất phát xạ photon giải phóng lượng tạo nhiệt Ở nhiệt độ cao, điện tử mức HOMO nhận lượng đủ lớn để kích thích nhảy lên vùng LUMO Hơn nữa, photon ánh sáng phải có mức lượng lớn hiệu hai vùng HOMO LUMO có đủ lượng để nhảy lên vùng vùng LUMO nhờ có hợp chất hữu cấu thành nên dẫn điện 2.1.1.3 Tính chất điện Đa phần vật liệu hữu hoạt động theo chế hoping giúp điện tích di chuyển từ chỗ sang chỗ khác Tuy nhiên pha thêm tạp chất độ dẫn chúng tăng lên nhiều lần, cấu trúc khác có tính chất dẫn khác Q trình truyền dẫn gồm có: - Truyền dẫn nội phân tử polymer Truyền dẫn phân tử Truyền dẫn sợi Độ dẫn điện cao có điều kiện sau: Mơ Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 6/53 - Độ kết tinh mạch cao Độ định hướng tốt Q trình chế tạo khơng có khuyết tật Đối với chất bán dẫn cần thêm vào công thức hạt tải mang điện tích dương Độ dẫn điện phụ thuộc vào nhiệt độ, thường tăng nhiệt độ giảm ứng với vật liệu làm kim loại, nhiệt độ hạ thấp dẫn đến siêu dẫn, ngược lại vật liệu hữu nhiệt độ tăng độ dẫn tăng, nhiên đến giới hạng định nhiệt độ tăng q lớn polymer bị thay đổi tính chất dẫn đến phá vỡ cấu trúc 2.1.1.4 Tính chất quang Trong tính chất quang có tính chất : - - Hấp thụ • Các hợp chất hữu có lượng thấp chúng kích thích ánh sáng hay điện, điện tử nhảy lên mức phản liên kết có lượng cao Quang huỳnh quang điện huỳnh quang • Mối quan hệ phổ hấp thụ, phổ phát quang trạng thái kích thích bán dẫn hữu có tính chất gióng nên để tuận tiện cho việc phát triển lí thuyết chung dựa vào yếu tố khó • Phổ số polymer khơng trùng Điều ảnh hưởng nhiều đến trạng thái cấu trúc polyme việc chế tạo màng hay dung môi 2.1.2 OLED cấu trúc đơn lớp OLED đơn lớp có cấu tạo gồm lớp vật liệu hữu đặt điện cực Cực dương có cấu tạo từ màng oxit dẫn điện suốt dùng để cung cấp hạt tải lỗ trống Cực âm cấu tạo từ vật liệu mang tính chất kim loại để có cơng cao có vai trò nguồn cung cấp điện tử Nhờ đó, hạt tải phun vào lớp hữu để hình thành nên cặp điện tử Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 7/53 Hình 2-2: Cấu hình đơn lớp OLED [2] Bên cạnh cấu trúc có vài nhược điểm: - - - Thứ nhất, vật liệu để tạo linh kiện để đáp ứng yêu cầu phát quang, truyền tải điện tích phải phù hợp với lương, điện cực khác độ bám điện tích khó khăn thời điểm Thứ hai, đa phần vật liệu polymer phân tử nhỏ có độ linh động hạt tải lỗ trống cao electron để truyền qua hết chiều dài lớp phát quang mà không tái hợp với điện tử nào, tái hợp phát quang bị dập tắt vị trí gần điện cực Thứ ba, hạt tải không ổn định có tình trạng tích tụ gần điện cực làm cản trở q trình phun điện tích vào lớp vật liệu hữu Tóm lại, OLED chế tạo theo cấu trúc đa lớp, lớp đóng vai trò xác định, giúp nâng cao hiệu suất hoạt động linh kiện 2.1.3 OLED cấu trúc đa lớp OLED đa lớp thường có lớp trở lên bao gồm: - Cực dương (Anode) Lớp HIL (Hole Injection Layer) Lớp HTL (Hole Transport Layer) Lớp EL (Electroluminescence Layer) Lớp ETL (Electron Transport Layer) Lớp EIL (Electron Injection Layer) Cực âm (Cathode) Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 8/53 Hình 2-3: Cấu trúc OLED đa lớp [3] 2.1.4 Cấu tạo OLED Thực chất, OLED phát triển dựa tảng LED ( Light Emitting Diode) khác với LED OLED sử dụng vật liệu từ chất hữu cơ.Thường OLED có cấu tạo từ lớp cấu tạo OLED tăng thêm lớp trở thiết kế lớp thêm có chức truyền tải điện tích từ cực âm đến lớp phát quang Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/53 Hình 2-4: Các lớp OLED [4] Một OLED gồm phần sau: - - - Lớp substrate thường làm làm từ nhựa trong, thủy tinh, Lớp thường có tác dụng chống đỡ cho OLED Cực dương lấy điện tích dòng điện chạy qua Các lớp hữu tạo thành từ phân tử hữu Lớp dẫn làm từ phân tử hữu dẻo có nhiệm vụ truyền tải lỗ trống từ cực dương Lớp phát sáng làm từ phân tử hữu dẻo truyền tải điện tích từ cực âm Cực âm tạo điện tích có dòng điện chạy qua thiết bị Màu phát sáng phụ thuộc vào trình chọn polymer phân tử nhỏ thích hợp Các electron phun từ vật liệu có cơng thấp, lỗ trống phun từ vật liệu có cơng thoát cao Cực dương suốt thường chế tạo hợp chất ITO,ZnO… Lớp HIL thường chế tạo hợp chất như: CuPc, NBP, … Bên cạnh đó, lớp màng phát quang hữu thường chế tạo chất như: MeHPPV, Alq3… số tạp tạo màu DCM, , DCM2 … Lớp ETL thường chế tạo bởi: Alq3, LiF… thêm vào số tạp chất Cực âm dẫn điện suốt thường chế tạo hợp chất sau: Ag, Ca … Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 10/53 2.1.5 Nguyên lý hoạt động OLED Các OLED phát ánh sáng theo cách giống với đèn LED Hiện tượng gọi tượng lân quang Hình 2-5: Nguyên lý phát quang OLED [5] Quá trình xảy sau: - - Đầu tiên, cho nguồn điện vào OLED để cung cấp cho OLED hoạt động Tiếp theo đó, dòng electron chuyển động từ cực âm qua tới cực dương thông qua lớp hữu Bên cạnh đó, phân tử phát quang nhận electron từ cực âm truyền Từ đó, lớp phân tử hữu nhận electron từ cực dương Hơn nữa, tiếp giáp lớp phát quang lớp dẫn có electron gặp lỗ trống electron tái hợp với lỗ trống để tạo lượng hai photon va đập với tạo lượng để phát sáng Cuối cùng, lớp phát quang có màu sắc khác phụ thuộc vào chất hữu tạo thành Cường độ hay độ sáng ánh sáng phụ thuộc vào lượng điện cung cấp Lượng điện lớn, ánh sáng sáng Cơ chế hoạt động OLED dựa bốn q trình chính, bao gồm : - Sự phun hạt tải từ điện cực vào lớp vật liệu hữu Quá trình truyền hạt tải Hình thành cặp exciton điện tử - lỗ trống Sự tái hợp cặp điện tử lỗ trống phát quang Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 43/53 Hình 4-23: Ảnh hưởng lượng phát sáng điện áp lớp lớp Nhìn vào đồ thị ta rút vài kết luận sau: - - Đối với OLED lớp, ta thấy điện áp mức 4.4V bắt đầu phát sáng mức 0.00025(W/µm) sau phát sáng mạnh mức 7V cơng suất phát sáng 0.08(W/µm) Đối với OLED lớp phát sáng điểm (3.5V, 0.00025(W/µm) ) cơng suất phát sáng cực đại ngưỡng (7V, 0.04(W/µm)) 4.1.6 So sánh tỉ lệ kết hợp Langevin lớp lớp Thông qua mô ta thấy tỉ lệ kết hợp Langevin OLED lớp với lớp hình 4-6 Mơ Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 44/53 Hình 4-24: So sánh tỉ lệ kết hợp Langevin lớp lớp Hình 4-6 cho thấy, kết hợp Langevin diễn điểm >đối với lớp tỉ lệ kết hợp Langevin lớp diễn điểm , dự đoán ban đầu Dựa vào hình 4-6 ta đưa số kết luận sau: - Ở OLED lớp tỉ lệ kết hợp Langevin điểm () kéo dài đến điểm () trước hướng theo trục tung đến vô Đối với OLED lớp tỉ lệ kết hợp Langevin điểm (0.4x, 0.078cm) kết thúc điểm (1.6x) Điều ảnh hưởng đến lượnng phát quang cơng thức (9) R P tỉ lệ thuận với 4.2 Kết thảo luận Dựa vào kết mơ ta nhận thấy khác số lớp đại lượng quang, điện mô chế hoạt động OLED thông qua phần mềm ATLAS thông qua bảng sau: Số lớp Quang Langevin Cường độ Điện Công xuất Điện áp Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS Điện trở ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 45/53 Recomb Rate () dòng điện phát sáng ngưỡng I(ngưỡng) (Ohm) (W/µm) (V) (A) 0.12 0.008 2.6 21.67 6x 0.08 0.02 3.2 40 1.6x 0.004 0.004 4.8 1200 Bảng 4-3: Kết mô OLED tính chất quang điện Dựa vào thơng số bảng ta rút kết luận: - - - Đầu tiên, ta thấy tỉ lệ liên kết Langevin ngày giảm theo số lớp Thứ hai, cường độ dong điện giảm dần theo số lớp Thứ ba, công suất phát sáng OLED có thay đổi theo số lớp cụ thể OLED lớp có cơng suất phát sáng 0.08(W/µm), OLED lớp có cơng suất phát sáng cao OLED lớp 0.02(W/µm) cuối OLED lớp có cơng suất phát sáng nhỏ 0.004(W/µm) Thứ tư, điện trở nội OLED thay đổi theo cường độ dòng điện dựa vào cơng thức (9) mơ hình Langevin dòng điện thay đổi thơng số phụ thuộc vào đại lượng điện áp dòng điện Cuối cùng, mơ mơ hình Langevin nên điện áp ngưỡng theo số lớp có giá trị 2.6V, 3.2V, 4.8V qua ta thấy điện áp tăng dần theo số lớp CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Dựa vào mô lý thuyết tìm hiểu phần trên, em đưa số kết luận hướng phát triển để hiểu yêu cầu, mục đích luận văn đưa Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 46/53 5.1 Kết luận Sau hoàn thành đề tài này, em thấy thay đổi số lớp OLED có thay đổi phổ lớp tăng dần lượng photon phát xạ tăng theo số lớp OLED Bên cạnh đó, thay đổi cường độ dòng điện chạy qua OLED khiến mức độ sáng OLED thay đổi Dựa vào mơ hình Langevin cơng thức (9), em thấy cơng suất OLED tăng lên điện OLED tăng theo tỷ lệ thuận so với cơng suất OLED nhiều lớp lượng tiêu tốn giảm dần so với số lớp 5.2 Hướng phát triển Qua đề tài này, em nhận thấy OLED phát triển giới công nghệ đại để phục vụ tốt cho sống người em nghĩ phát triển đề tài lên QLED công nghệ phản chiếu 3D thay OLED Bên cạnh đó, OLED thay bóng đèn huỳnh quang để thay vật dụng thắp sáng khác nhằm mục đích tiết kiệm điện Thêm vào đó, nhà sản xuất hình OLED nhận biết nhu cầu người ngày cao cơng nghệ VR AR cơng nghệ OLED thứ hỗ trợ họ để tạo trải nghiệm không smartphone mà TV Bên cạnh đó, em nhận thấy tiềm hình OLED sống công nghệ ngày phát triển vũ bão Đặc biệt, ngành công nghiệp sản xuất hình OLED dần nhà sản xuất trọng sản xuất Samsung, LG, Sony TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702113700130 [2] https://www.nap.edu/read/18279/chapter/5#45 [3]http://spie.org/newsroom/4167-a-full color-low power-wearable-display-formobile-applications?SSO=1 Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 47/53 [4] http://www.circuitstoday.com/workng-of-organic-led-oled [5] http://www.luphitech.com/lcd-lcm [6] http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/materialmatters/organic-semiconductor.html [7] http://www2.che.nthu.edu.tw/~ShowAnChen/E-pled.html [8] https://electronics.howstuffworks.com/oled3.htm [9] http://www.olednet.com/en/oled-rises-to-become-purple-ocean/ [10] https://electronics.howstuffworks.com/oled3.htm [11] http://www.redorbit.com/news/technology/1112968380/lg-begins-production-offlexible-oled-smartphone-display-panel-100713/ [12] https://electronics.howstuffworks.com/oled4.htm [13] https://electronics.howstuffworks.com/oled4.htm [14] Textbook ATLAS USER [15] https://www.oled-info.com/introduction [16]https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A1n_d%E1%BA %ABn_h%E1%BB%AFu_c%C6%A1 Ngày 10/11/2017 [18] Dong G F., Zheng H Y., Duan L., Wang L D & Qiu Y High-Performance Organic Optocouplers Based on a Photosensitive Interfacial C60/NPB Heterojunction Adv Mater 21, 2501–2504 (2009) [19] ] Ruhstaller, B., S.A Carter, S Barth, H Riel, W Riess, J.C Scott, "Transient and Steady-State Behavior of Space Charges in Multilayer Organic Light-Emitting Diodes", J Appl Phys Vol 89, No (2001) [20] Noh J H., Im S H., Heo J H., Mandal T N & Seok S I Chemical Management for Colorful, Efficient, and Stable Inorganic-Organic Hybrid Nanostructured Solar Cells Nano Lett 13, 1764–1769 (2013) [21] Stoumpos C C., Malliakas C D & Kanatzidis M G Semiconducting Tin and Lead Iodide Perovskites with Organic Cations: Phase Transitions, High Mobilities, and Near-Infrared Photoluminescent Properties Inorg Chem 52, 9019–9038 (2013) [22] Xia H R., Li J., Sun W T & Peng L M Organohalide lead perovskite based photodetectors with much enhanced performance Chem Commun 50, 13695–13697 (2014) [23] Heo J H et al Efficient inorganic-organic hybrid heterojunction solar cells containing perovskite compound and polymeric hole conductors Nat Photonics 7, 487–492 (2013) Tài liệu sử dụng chính: [24] Textbook Atlas user’s Manual Mơ Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 48/53 PHỤ LỤC CODE LẬP TRÌNH ATLAS # (c) Silvaco Inc., 2015 go atlas Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 49/53 #A/cm^2 mesh width=1e8 x.m l=0 s=0.5 x.m l=1 s=0.5 y.m l=0 s=0.01 y.m l=0.85 s=0.01 region num=1 user.mat=MTDATA elec num=1 name=anode top elec num=2 name=cathode bottom contact name=anode workf=5.0 contact name=cathode workf=4.4 material region=1 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=2.7 affinity=2.3 permi=3 nv300=1e21 nc300=1e21 odefects region=1 hopping nia=0 nid=0 na=0 nd=4e15 \ sigmaia=0 sigmaid=0 sigmaa=0 sigmad=0.027 ea=0 ed=0.635 \ numa=48 numd=48 set CRT=3.35e-3 set e0=1/($CRT*$CRT) set e0=$e0 mobility region=1 mun0=4.79e-8 e0n.pfmob=$e0 mup0=4.79e-6 e0p.pfmob=$e0 models pfmob Langevin fermi solve init solve prev output val.band con.band band.param e.field traps e.mobility h.mobility charge u.Langevin method maxtrap=10 carrier=1 hole probe name="int_exciton" integr exciton probe name="Field" max field solve vanode=0.5 log outf=organicex04_0.log solve vanode=0.2 solve vanode=0.5 Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 50/53 solve vstep=0.5 vfinal=45 name=anode tonyplot -overlay organicex04_0.log organicex04.dat -set organicex04_0.set 1.Mô lớp go atlas mesh width=1e8 x.m l=0 s=0.5 x.m l=1 s=0.5 y.m l=0 s=0.002 y.m l=0.06 s=0.0001 y.m l=0.1 s=0.001 region num=1 user.mat=HIL y.min=0 y.max=0.06 region num=2 user.mat=ETL y.min=0.06 y.max=0.1 elec num=1 name=anode top elec num=2 name=cathode bottom interface s.s thermionic tunnel y.min=0.059 y.max=0.061 \ dd.tunnel=0.01 dy.tunnel=0.001 contact name=anode workf=5.01 surf.rec contact name=cathode workf=3.08 surf.rec #kich hoat mo minh khuyet tat voi giao dien bandgap ointdefect s.s cont y.min=0.058 y.max=0.062 numa=24 numd=24 ha=1.4e10 hd=1.4e10 tca=5500 \ tcd=5500 afile=organicex04_0_ointaccep.dat dfile=organicex04_0_ointdon.dat \ sigae=1e-16 sigah=1e-14 sigde=1e-14 sigdh=1e-16 odefects region=1 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 numa=30 numd=30 odefects region=2 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 numa=30 numd=30 set LUMO1=2.31 set HOMO1=5.31 Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 51/53 set eg300_1=$HOMO1-$LUMO1 set LUMO3=2.98 set HOMO3=5.68 set eg300_3=$HOMO3-$LUMO3 material region=1 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_1 affinity=$LUMO1 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=2 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_3 affinity=$LUMO3 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=1 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 material region=2 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 mobility region=1 mun0=1.1e-4*2 mup0=8.83e-5*2 e0n.pfmob=5e4 e0p.pfmob=5e4 mobility region=2 mun0=5.52e-06*2 mup0=3.68e-7*2 e0n.pfmob=1.5e6 e0p.pfmob=1.5e6 models pfmob Langevin singlets output u.Langevin band.param con.band val.band \ charge e.field e.mobility h.mobility traps probe name="int_exciton" exciton integr solve init log outf=organicex04_1.log solve vanode=0.0 vstep=0.2 vfinal=7 name=anode l.wave=0.524 save outf=organicex04_0.str 2.Mô lớp go atlas mesh width=1e8 Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 52/53 x.m l=0 s=0.5 x.m l=1 s=0.5 y.m l=0 s=0.002 y.m l=0.06 s=0.0001 y.m l=0.07 s=0.0005 y.m l=0.08 s=0.0001 y.m l=0.10 s=0.001 region num=1 user.mat=HIL y.max=0.06 region num=2 user.mat=HTL y.min=0.06 y.max=0.08 region num=3 user.mat=ETL y.min=0.08 y.max=0.10 elec num=1 name=anode top elec num=2 name=cathode bottom interface s.s thermionic tunnel y.min=0.059 y.max=0.061 \ dd.tunnel=0.01 dy.tunnel=0.001 interface s.s thermionic tunnel y.min=0.079 y.max=0.081 \ dd.tunnel=0.01 dy.tunnel=0.001 contact name=anode workf=5.01 surf.rec barrier contact name=cathode workf=3.08 surf.rec barrier ointdefect s.s cont y.min=0.058 y.max=0.062 numa=24 numd=24 ha=1.4e10 hd=1.4e10 tca=5500 \ tcd=5500 afile=organicex04_0_ointaccep.dat dfile=organicex04_0_ointdon.dat \ sigae=1e-16 sigah=1e-14 sigde=1e-14 sigdh=1e-16 ointdefect s.s cont y.min=0.079 y.max=0.081 numa=24 numd=24 ha=2.2e8 hd=2.2e8 tca=3000 \ tcd=3000 afile=organicex04_1_ointaccep.dat dfile=organicex04_1_ointdon.dat \ sigae=1e-16 sigah=1e-14 sigde=1e-14 sigdh=1e-16 odefects region=1 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 \ afile=acep1.dat dfile=don1.dat numa=30 numd=30 Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 53/53 odefects region=2 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 \ afile=acep2.dat dfile=don2.dat numa=30 numd=30 odefects region=3 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 \ afile=acep3.dat dfile=don3.dat numa=30 numd=30 set LUMO1=2.31 set HOMO1=5.31 set eg300_1=$HOMO1-$LUMO1 set LUMO2=2.48 set HOMO2=5.44 set eg300_2=$HOMO2-$LUMO2 set LUMO3=2.98 set HOMO3=5.68 set eg300_3=$HOMO3-$LUMO3 material region=1 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_1 affinity=$LUMO1 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=2 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_2 affinity=$LUMO2 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=3 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_3 affinity=$LUMO3 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=1 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 material region=2 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 material region=3 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 mobility region=1 mun0=1.1e-4*2 mup0=8.83e-5*2 e0n.pfmob=5e4 e0p.pfmob=5e4 mobility region=2 mun0=2.13e-05*2 mup0=5.15e-6*2 e0n.pfmob=2.5e5 e0p.pfmob=1.5e5 mobility region=3 mun0=5.52e-06*2 mup0=3.68e-7*2 e0n.pfmob=1.5e6 e0p.pfmob=1.5e6 models pfmob Langevin singlet print Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 54/53 output u.Langevin band.param con.band val.band \ charge e.field e.mobility h.mobility probe name="int_exciton" exciton integr solve init log outf=organicex04_2.log solve vanode=0 vstep=0.2 vfinal=7 name=anode l.wave=0.524 save outf=organicex04_1.str tonyplot -overlay organicex04_1.log organicex04_2.log -set organicex04_1.set tonyplot -overlay organicex04_1.log organicex04_2.log -set organicex04_2.set tonyplot organicex04_0.str organicex04_1.str -set organicex04_3.set 3.Mô lớp go atlas mesh width=1e8 x.m l=0 s=0.5 x.m l=1 s=0.5 y.m l=0 s=0.002 y.m l=0.04 s=0.0001 y.m l=0.06 s=0.0005 y.m l=0.07 s=0.0001 y.m l=0.08 s=0.005 y.m l=0.09 s=0.0001 y.m l=0.10 s=0.002 region num=1 user.mat=HIL y.max=0.04 region num=2 user.mat=HTL y.min=0.04 y.max=0.06 region num=3 user.mat=ETL y.min=0.06 y.max=0.08 region num=4 user.mat=HIL y.min=0.08 y.max=0.10 elec num=1 name=anode top Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 55/53 elec num=2 name=cathode bottom interface s.s thermionic tunnel y.min=0.059 y.max=0.061 \ dd.tunnel=0.01 dy.tunnel=0.001 interface s.s thermionic tunnel y.min=0.062 y.max=0.078 \ dd.tunnel=0.01 dy.tunnel=0.001 interface s.s thermionic tunnel y.min=0.079 y.max=0.081 \ dd.tunnel=0.01 dy.tunnel=0.001 interface s.s thermionic tunnel y.min=0.098 y.max=0.010 \ dd.tunnel=0.01 dy.tunnel=0.001 contact name=anode workf=5.01 surf.rec barrier contact name=cathode workf=3.08 surf.rec barrier ointdefect s.s cont y.min=0.058 y.max=0.062 numa=24 numd=24 ha=1.4e10 hd=1.4e10 tca=5500 \ tcd=5500 afile=organicex04_0_ointaccep.dat dfile=organicex04_0_ointdon.dat \ sigae=1e-16 sigah=1e-14 sigde=1e-14 sigdh=1e-16 ointdefect s.s cont y.min=0.079 y.max=0.081 numa=24 numd=24 ha=2.2e8 hd=2.2e8 tca=3000 \ tcd=3000 afile=organicex04_1_ointaccep.dat dfile=organicex04_1_ointdon.dat \ sigae=1e-16 sigah=1e-14 sigde=1e-14 sigdh=1e-16 ointdefect s.s cont y.min=0.098 y.max=0.010 numa=24 numd=24 ha=2.2e8 hd=2.2e8 tca=3000 \ tcd=3000 afile=organicex04_1_ointaccep.dat dfile=organicex04_1_ointdon.dat \ sigae=1e-16 sigah=1e-14 sigde=1e-14 sigdh=1e-16 ointdefect s.s cont y.min=0.012 y.max=0.034 numa=24 numd=24 ha=2.2e8 hd=2.2e8 tca=3000 \ tcd=3000 afile=organicex04_1_ointaccep.dat dfile=organicex04_1_ointdon.dat \ sigae=1e-16 sigah=1e-14 sigde=1e-14 sigdh=1e-16 Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 56/53 odefects region=1 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 \ afile=acep1.dat dfile=don1.dat numa=30 numd=30 odefects region=2 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 \ afile=acep2.dat dfile=don2.dat numa=30 numd=30 odefects region=3 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 \ afile=acep3.dat dfile=don3.dat numa=30 numd=30 odefects region=4 cont ha=2e16 hd=2e16 tca=2700 tcd=2700 \ afile=acep4.dat dfile=don4.dat numa=30 numd=30 set LUMO1=2.31 set HOMO1=5.31 set eg300_1=$HOMO1-$LUMO1 set LUMO2=2.48 set HOMO2=5.44 set eg300_2=$HOMO2-$LUMO2 set LUMO3=2.98 set HOMO3=5.68 set eg300_3=$HOMO3-$LUMO3 set LUMO4=3.98 set HOMO4=6.68 set eg300_4=$HOMO4-$LUMO4 material region=1 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_1 affinity=$LUMO1 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=2 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_2 affinity=$LUMO2 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=3 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_3 affinity=$LUMO3 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 material region=4 user.default=organic user.group=semiconductor \ eg300=$eg300_4 affinity=$LUMO4 permi=3.5 nv300=2e19 nc300=2e19 Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 57/53 material region=1 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 material region=2 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 material region=3 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 material region=4 rst.exciton=0.25 lds.exciton=0.01 taus.exciton=10e-9 mobility region=1 mun0=1.1e-4*2 mup0=8.83e-5*2 e0n.pfmob=5e4 e0p.pfmob=5e4 mobility region=2 mun0=2.13e-05*2 mup0=5.15e-6*2 e0n.pfmob=2.5e5 e0p.pfmob=1.5e5 mobility region=3 mun0=5.52e-06*2 mup0=3.68e-7*2 e0n.pfmob=1.5e6 e0p.pfmob=1.5e6 mobility region=4 mun0=5.98e-07*2 mup0=4.08e-7*2 e0n.pfmob=1.2e6 e0p.pfmob=1.5e7 models pfmob Langevin singlet print output u.Langevin band.param con.band val.band \ charge e.field e.mobility h.mobility probe name="int_exciton" exciton integr solve init log outf=organicex04_2.log solve vanode=0 vstep=0.2 vfinal=7 name=anode l.wave=0.524 save outf=organicex04_1.str tonyplot -overlay organicex04_1.log organicex04_2.log -set organicex04_1.set tonyplot -overlay organicex04_1.log organicex04_2.log -set organicex04_2.set tonyplot organicex04_0.str organicex04_1.str -set organicex04_3.set Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ... hiểu phần mềm mô ATLAS Mô hoạt động OLED với cấu trúc khác Phân tích đặc tính đầu OLED Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 4/53 CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ OLED. .. nhấn RUN để chạy kết cần mô Mô Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 27/53 3.3 Cấu trúc lệnh mô OLED Trước mô phỏng, ta cần phải biết lệnh phần mềm Deckbuild để dễ dàng... nên việc chế tạo khó khăn Mơ Phỏng Hoạt Động Của OLED Bằng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 20/53 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ATLAS 3.1 Tổng quan phần mềm ATLAS thiết bị giả lập thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code), Mô Phỏng Hoạt Ðộng Của OLED Bằng phần mềm ATLAS (có code)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay