Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code)

58 96 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:45

Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code)............. Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code)............. Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code)............. Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code)............. Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code)............. ... VCSEL q trình mơ phần mềm ATLAS Các đặc tính mà ta quan tâm đặc tính quang, nhiệt điện VCSEL Sự thay đổi cấu trúc VCSEL thay đổi đặc tính Từ rút nhận xét kết luận đặc tính VCSEL Mơ đặc tính VCSEL. .. sóng Các tính quan trọng cần lưu ý tính điện quang học Các đặc tính khác cần lưu ý, ví cách lựa chọn vật liệu để dễ dàng sản xuất thành laser, quan trọng Mô đặc tính VCSEL dùng phần mềm ATLAS ĐỒ... hình - 14c Mơ đặc tính VCSEL dùng phần mềm ATLAS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 24/51 2.3.4 Ứng dụng Chính đặc tính kĩ thuật VCSEL giá thành thấp, độ ổn định cao, tiêu cơng suất khiến VCSEL trở thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code), Mô phỏng đặc tính của VCSEL dùng phần mềm ATLAS (có code)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay