MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code)

44 72 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:45

MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code)........................ MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code)........................ MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code)........................ MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code)........................ MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code)........................ ... Sơ đồ chân Mơ hình gara ơtơ nhà thơng minh Trang 16/40 Hình 1-6: Sơ đồ chân động Sơ đồ nguyên lí Hình 1-7: Sơ đồ ngun lí động Ưu điểm so với động khác Mơ hình gara ôtô nhà thông minh Trang 17/40... cho nhà đầu tư Nắm bắt điều đó, hơm em xin giới thiệu đề tài là: Mơ hình gara ôtô nhà thông minh Được xây dựng ý tưởng cất lấy xe ôtô cách tiện lợi thoải mái 1.1.1 Mô tả mạch Khi chạy xe nhà, ... Mơ hình mạch in mạch Động Hoạt động với điện áp điều khiển xuất từ Mơ hình garavà ơtơ nhà L298 tr trong giá tr thông minh xung cảm biến Trang 31/40 Hình 3-1: Kết mơ mạch in 1.7 Kết mạch in Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code), MÔ HÌNH GARA ÔTÔ TRONG NHÀ THÔNG MINH (có code)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay