Đo Kiểm Mạng Và Giải Pháp Thiết Kế Truyền Thông Trong Tòa Nhà

62 60 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:44

... RNC từ nhà sản xuất khác • Giao diện Iub: giao diện cho phép kết nối Node B với RNC Đo Kiểm Mạng Và Giải Pháp Thiết Kế Truyền Thông Trong Tòa Nhà ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 11/50 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHỦ... bao di động mạng GSM Tổng đài PSTN kết nối gọi đến MSC có trang bị chức gọi chức cổng Tổng đài MSC gọi MSC cổng MSC mạng Đo Kiểm Mạng Và Giải Pháp Thiết Kế Truyền Thông Trong Tòa Nhà ĐỒ ÁN TỐT... sóng tòa nhà nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động lựa chọn Báo cáo Đo Kiểm Mạng Và Giải Pháp Thiết Kế Truyền Thơng Trong Tòa Nhà gồm năm chương sau: Chương Tổng quan hệ thống GSM W-CDMA Chương Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo Kiểm Mạng Và Giải Pháp Thiết Kế Truyền Thông Trong Tòa Nhà, Đo Kiểm Mạng Và Giải Pháp Thiết Kế Truyền Thông Trong Tòa Nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay