ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ DÙNG CỬ CHỈ BÀN TAY (có code và sơ đồ mạch)

52 79 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:44

... 6-5: Mơ hình khối điều khiển thiết bị Điều khiển thiết bị dùng cử bàn tay Trang 25/46 Hình 6-6: Mơ hình điều khiển thiết bị dùng cử bàn tay Điều khiển thiết bị dùng cử bàn tay ... chuẩn hóa đầu vào cho ảnh Điều khiển thiết bị dùng cử bàn tay Trang 21/46 CHƯƠNG MƠ HÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ DÙNG CỬ CHỈ BÀN TAY 6.1 Khối relay Ta sử dụng khối relay để bật tắt thiết bị Ở ta sử... diện cử bàn tay Nhận diện cử bàn tay phương pháp dùng kỹ thuật máy tính để xác định cử bàn tay mà cụ thể đồ án đếm số ngón tay thể Từ dùng để phát triển ứng dụng điều khiển thiết bị Điều khiển thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ DÙNG CỬ CHỈ BÀN TAY (có code và sơ đồ mạch), ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ DÙNG CỬ CHỈ BÀN TAY (có code và sơ đồ mạch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay