ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG

40 30 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:44

ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 1/41 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IX CHƯƠNG TÌM HIỂU HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1G 1.2 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 2G 1.3 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G 1.4 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 1.5 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G CHƯƠNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG 2.1 HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG 2.2 HỆ THỐNG AF 2.3 GIAO THỨC DAF .7 2.3.1 2.4 Hệ thống DF NHIỄU PHẦN CỨNG CHƯƠNG KỸ THUẬT DF VÀ AF GIAO THỨC PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN 3.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG DF PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN 3.1.1 Giai đoạn Realay nhận lượng từ nguồn .10 3.1.2 Giai đoạn Relay xử lý thông tin nhận từ Nguồn 10 3.1.3 Giai đoạn từ Relay tới Đích 11 3.1.4 Xác suất dừng 11 3.1.5 Thông lượng hệ thống 12 3.2 KỸ THUẬT AF PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN 12 3.2.1 Giai đoạn nhận lượng từ nguồn: 12 3.2.2 Tín hiệu thu R 13 ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 2/41 3.2.3 Tín hiệu nhận D .13 CHƯƠNG KỸ THUẬT DF VÀ AF GIAO THỨC PHÂN CHIA THEO CÔNG SUẤT 4.1 15 KỸ THUẬT DF PHÂN CHIA THEO CÔNG SUẤT 15 4.1.1 Quá trình nhận lượng từ Nguồn tới Relay 15 4.1.2 Tín hiệu thu R 15 4.1.3 Tín hiệu thu D 15 4.2 KỸ THUẬT AF PHÂN CHIA THEO CÔNG SUẤT 16 4.2.1 Quá trình nhận lượng từ Nguồn tới Relay 16 4.2.2 Tín hiệu thu R 16 4.2.3 Tín hiệu thu Đích 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ NHẬN XÉT .18 5.1 THÔNG LƯỢNG TRONG KỸ THUẬT CHUYỂN TIẾP DF GIAO THỨC PHÂN CHIA CÔNG SUẤT 18 5.1.1 Thông lượng kỹ thuật chuyển tiếp DF giao thức phân chia công suất ảnh hưởng công suất phát .18 5.2 THÔNG LƯỢNG TRONG KỸ THUẬT CHUYỂN TIẾP AF GIAO THỨC PHÂN CHIA CÔNG SUẤT 20 5.3 THÔNG LƯỢNG VÀ XÁC SUẤT DỪNG TRONG KỸ THUẬT CHUYỂN TIẾP DF GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 22 5.3.1 Kết mô hệ thống DF với thay đổi theo thời gian giao thức ảnh hưởng công suất phát 22 5.3.2 Kết mô hệ thống DF với thay đổi theo thời gian giao thức ảnh hưởng tỉ lệ phân chia thời gian: 24 5.3.3 Kết mô hệ thống AF với thay đổi theo tỉ lệ thời gian ảnh hưởng công suất phát 26 5.3.4 So sánh kết mô hai hệ thống DF AF 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC 31 ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 3/41 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ HÌNH 1-1: ĐIỆN THOẠI Ở THẾ HỆ 1G HÌNH 1-2: ĐIỆN THOẠI THẾ HỆ 2G HÌNH 1-3: SỰ TIÊN TIẾN CỦA CÁC THẾ HỆ THƠNG TIN DI ĐỘNG[1] HÌNH 1-1: GIAO THỨC CHUYỂN TIẾP AF [3] HÌNH 1-2: GIAO THỨC DAF [3] .7 HÌNH 1-2: PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN TIẾP DF [3] HÌNH 2-1: BA GIAI ĐOẠN CỦA MƠ HÌNH CHUYỂN TIẾP HDX [5] HÌNH 2-2: SỰ PHÂN CHIA KHE THỜI GIAN CỦA MƠ HÌNH HDX [5] 10 HÌNH 5-1: THƠNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG DF GIAO THỨC PHÂN CHIA CÔNG SUẤT 19 HÌNH 5-2: THƠNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG AF GIAO THỨC PHÂN CHIA CÔNG SUẤT 20 HÌNH 5-3: XÁC SUẤT DỪNG TRONG HỆ THỐNG AF GIAO THỨC PHÂN CHIA CÔNG SUẤT 21 HÌNH 5-4: THƠNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG DF GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 22 HÌNH 5-5: XÁC SUẤT DỪNG TRONG HỆ THỐNG DF GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 23 HÌNH 5-6: THƠNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG DF GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 24 HÌNH 5-7: XÁC SUẤT DỪNG TRONG HỆ THỐNG DF GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 25 HÌNH 5-8: THƠNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG AF GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 26 ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 4/41 HÌNH 5-9: XÁC SUẤT DỪNG TRONG HỆ THỐNG AF GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 27 HÌNH 5-10: KẾT QUẢ SO SÁNH HAI GIAO THỨC GIAO THỨC PHÂN CHIA THỜI GIAN 28 HÌNH 5-11: KẾT QUẢ SO SÁNH GIỮA HỆ THỐNG DF THEO TSR VÀ PSR 29 ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 5/41 CHƯƠNG TÌM HIỂU HỆ THỐNG THƠNG TIN DI ĐỘNG Thông tin di động: mạng thông tin cá nhân cơng cộng Nó khơng đòi hỏi kết nối vật lý để thiết lập thông tin đối tượng thiết bị chương trình truy cập khác nhau, sử dụng để thiết lập bao gồm kết nối không dây : TDMA, FDMA, CDMA, WCDMA [1] 1.1 Hệ thống thông tin di động 1G Là hệ thông tin di động hệ khai thác vào năm 1977 Chicago, 1G dùng phương thức đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA điều chế tần số FM Nó sử dụng thu phát bên ngồi ăng-ten, kết nối Analog đến trạm sở nhận tín hiệu thơng qua mơ-đun xử lý thoại gắn thiết bị di động Đặc điểm:  Tính bảo mật  Khơng phù hợp sử dụng với tiêu chuẩn thông tin  Kích thước lớn khó sử dụng Hình 1-1: Điện thoại hệ 1G ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 6/41 1.2 Hệ thống thông tin di động 2G Năm 1991, mạng di động 2G thương mại hóa GSM nhà cung cấp mạng Radiolinja Phần Lan với số cải tiến như: chất lượng thoại tốt hơn, hỗ trợ dịch vụ số liệu (data) 2G sử dụng phương thức truy nhập TDMA CDMA băng hẹp[1] Đặc điểm:  Dung lượng cải thiện  Chống nhiễu fading, bảo mật tốt  Sử dụng chuyển mạch kênh nên cung cấp linh hoạt dung lượng kênh cho người sử dụng  Cho phép chuyển giao lưu lượng mềm vùng phủ sóng với quy hoạch mạng đơn giản  Tổn số nhược điểm như: đồng phức tạp, cần nhiều mạch điện xử lý số cho hiệu suất sử dụng cao nhiều người dùng chung tần số Hình 1-2: Điện thoại hệ 2G 1.3 Hệ thống thông tin di động 3G Mạng 3G cung cấp khả truyền liệu thoại khơng có liệu thoại (GPS, tải nhạc, email tin nhắn tức thì) qua mạng Mạng 3G cung cấp công suất băng thông rộng hỗ trợ số lượng khách hàng thoại liệu lớn ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 7/41 với chi phí gia tăng thấp 2G Mạng 3G hỗ trợ dịch vụ thông tin truyền thông với tốc độ thấp 200 kbit / s Tính tốt công nghệ 3G giúp tốc độ truyền liệu nhanh hơn, dung lượng mạng lớn dịch vụ mạng cải thiện nhiều Mạng 3G sử dụng công nghệ: WCDMA, CDMA2000, (UMTS, EDGE) Đặc điểm:  Định vị tồn cầu GPS, truy nhập web tốc độ cao với cách dịch vụ gửi email dung lượng lớn  Yêu cầu thiết bị sử dụng đáp ứng băng thông cao 1.4 Hệ thống thông tin di động 4G Hệ thống thông tin di động 4G kế thừa 3G với kỹ thuật WiMax Long Term Evolution (LTE) Yêu cầu kỹ thuật 4G bao gồm mạng chuyển mạch gói dựa địa IP khả mở rộng băng thông kênh lên đến 40MHz[1] Các công nghệ mạng 4G sử dụng bao gồm: UMTS, OFDM, SDR, TDSCDMA, MIMO, WiMAX[2] Một tháp 4G LTE chứa đến 300-400 người Cụ thể, 4G có khả giảm độ trễ đến mức thấp lý tưởng cho dịch vụ đòi hỏi phản ứng thời gian thực Băng thông 4G rộng hơn, tốc độ nhanh hơn, ngồi hỗ trợ dịch vụ di động cao cấp TV trực tuyến, video HD, trò chơi trực tuyến cao cấp đáp ứng nhiều người dùng sử dụng Đặc điểm:  Kết nối đa phương tiện di động kết nối lúc nơi với  Hỗ trợ di động tồn cầu giải pháp khơng dây tích hợp  Dịch vụ cá nhân tùy biến  Chi phí sử dụng công nghệ 4G tốn tuổi thọ pin xử lý thiết bị phải thay đổi thường xuyên  Kết nối giới hạn thành phố lớn khu vực thành thị ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THƠNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 8/41 Hình 1-3: Sự tiên tiến hệ thông tin di động[1] 1.5 Hệ thống thông tin di động 5G ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 9/41 Hình 1-4: Hệ thống thơng tin di động 5G 5G sử dụng trạm HAPS (High Altitude Stratospheric Platform Stations) Về bản, trạm HAPS máy bay treo lơ lửng vị trí cố định khoảng cách từ 17km~22km so với mặt đất hoạt động vệ tinh Cách giúp đường tín hiệu thẳng giảm tình trạng bị cản trở kiến trúc cao tầng Ngoài ra, nhờ độ cao, trạm sở có khả bao phủ diện tích rộng lớn giúp vấn đề diện tích vùng phủ sóng Dự tính tốc độ 5G đạt đến 10Gbps, vùng rìa phủ sóng, tốc độ đạt từ đến vài trăm Mbps Ngồi tốc độ băng thơng cao hơn, dự kiến 5G có nhiều tính giao tiếp tốt thiết bị bảo mật cực tốt CHƯƠNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG 2.1 Hệ thống bán song công Trong viễn thông, hệ thống truyền song công hệ thống điểm – điểm bao gồm hai bên kết nối thiết bị giao tiếp với theo hai hướng Có hai loại hệ thống truyền song công Full-duplex Half-duplex “Du” xuất phát từ “Double” có nghĩa “đơi”, “plex” có nghĩ “cấu trúc” (structure) phần (parts of) Có nghĩa hệ thống song cơng có hai đường truyền liệu xác định rõ ràng, với đường dẫn mang thông tin với hướng: từ A tới B từ B tới A Trong bài, xét hệ thống Half-duplex (HDX) [4] Hệ thống HDX cung cấp thơng tin liên lạc hai hướng, thời điểm, tín hiệu chạy theo hướng Một thiết bị đóng vai trò ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 25/41 5.3 Thông lượng xác suất dừng kỹ thuật chuyển tiếp DF giao thức phân chia thời gian 5.3.1 Kết mô hệ thống DF với thay đổi theo thời gian giao thức ảnh hưởng cơng suất phát Hình 5-4: Thơng lượng hệ thống DF giao thức phân chia thời gian Trong hệ thống DF, giao thức ảnh hưởng Ps khác nhau, thơng lượng hệ thống có thay đổi sau: Khi Ps = 10, thông lượng tăng dần hệ số  thay đổi từ đến 0.4, sau thơng lượng giảm dần Tuy nhiên thơng lượng giai đoạn thấp, 0.3 (bits/s/Hz) Khi Ps = 20, thông lượng tăng hệ số  thay đổi từ đến 0.2, sau giảm nhanh ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 26/41 Khi Ps = 30, thông lượng tăng vọt đạt giá trị đỉnh 1.2 (bits/s/Hz) sau giảm nhanh Hình 5-5: Xác suất dừng hệ thống DF giao thức phân chia thời gian Khi Ps cao, xác suất dừng hệ thống DF thấp, cụ thể sau ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 27/41 Khi Ps = 10dB, xác suất dừng giảm dần từ mức 0.5 hệ số  chạy từ đến 0.9 Khi Ps = 20dB, xác suất dừng giảm nhanh từ xuống 0.2 khoảng  thay đổi từ đến 0.3, sau xác suất dừng giảm dần đến 0.09 Khi Ps = 30dB, xác suất dừng giảm mạnh từ xuống 0.1 khoảng  thay đổi từ tới 0.1, sau giảm xuống thấp xuống cận mức 0.1 khoảng  lại 5.3.2 Kết mô hệ thống DF với thay đổi theo thời gian giao thức ảnh hưởng tỉ lệ phân chia thời gian: Hình 5-6: Thơng lượng hệ thống DF giao thức phân chia thời gian Khi giá trị anpha thấp thơng lượng cao, thụ thể sau ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 28/41 Khi  = 0.2, thông lượng tăng dần tỉ lệ thuận với công suất phát, tăng mạnh Ps từ 20dB – 30dB, đạt giá trị cao 0.8 bits/s/Hz Khi  = 0.5, thông lượng tăng tăng nhanh Ps từ 20 – 30dB đạt giá trị đỉnh cao 0.6 Khi  = 0.8, thông lượng tăng chậm Ps từ 20 – 30dB đạt giá trị đỉnh cao 0.2 Hình 5-7: Xác suất dừng hệ thống DF giao thức phân chia thời gian Khi  cao, xác suất dừng hệ thống DF thấp, tỉ lệ thuận với thông lượng hệ thống Vậy nên muốn hệ thống đạt kết cao nhất, phải lựa chọn khoảng  cho thông lượng cao xác suất dừng khoảng chấp nhận ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 29/41 5.3.3 Kết mơ hệ thống AF với thay đổi theo tỉ lệ thời gian ảnh hưởng cơng suất phát Hình 5-8: Thông lượng hệ thống AF giao thức phân chia thời gian Trong kỹ thuật chuyển tiêp AF, công suất phát thay đổi thơng lượng hệ thống thay đổi Khi Ps = 10, thông lượng tăng dần hệ số  thay đổi từ đến 0.35, sau thơng lượng giảm dần Tuy nhiên thơng lượng giai đoạn thấp, 0.7 (bits/s/Hz) ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 30/41 Khi Ps = 20, thơng lượng tăng hệ số  thay đổi từ đến 0.3, sau giảm nhanh Thơng lượng giai đoạn 0.9bit/s/Hz Khi Ps = 30, thông lượng tăng vọt đạt giá trị đỉnh 1.3 (bits/s/Hz) sau giảm nhanh Hình 5-9: Xác suất dừng hệ thống AF giao thức phân chia thời gian Khi Ps cao, xác suất dừng hệ thống AF thấp, cụ thể sau Khi Ps = 10dB, xác suất dừng giảm dần từ hệ số  chạy từ đến 0.9 Khi Ps = 20dB, xác suất dừng giảm nhanh từ xuống 0.2 khoảng  thay đổi từ đến 0.3, sau xác suất dừng giảm dần đến 0.09 Khi Ps = 30dB, xác suất dừng giảm mạnh từ xuống 0.1 khoảng  thay đổi từ tới 0.1, sau giảm xuống thấp xuống cận mức 0.1 khoảng  lại ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 31/41 5.3.4 So sánh kết mơ hai hệ thống DF AF Hình 5-10: Kết so sánh hai giao thức giao thức phân chia thời gian ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 32/41 Hình 5-11: Kết so sánh hệ thống DF theo TSR PSR Nhận xét chung: - Qua kết thị, nhận thấy kết đường phân tích mơ gần - trùng nhau, chứng tỏ kết chứng minh cơng thức Ngồi ra, sử dụng tham số giống nhau, hệ thống DF có phần vượt trội hệ thống AF khơng khuếch đại nhiễu q trình truyền tín hiệu Nhưng hệ thống DF phân chia thành hai chặng nên tính tốn phức - tạp hệ thống AF Trong hệ thống DF, kỹ thuật phân chia theo công suất có khoảng thơng lượng rộng lớn kỹ thuật phân chia theo thời gian ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 33/41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] http://tailieu.tv/tai-lieu/chuong-5-he-thong-thong-tin-di-dong-24965 [2] https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_m%E1%BA%ADt_ %C4%91%E1%BB%99_x%C3%A1c_su%E1%BA%A5t [3] http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/1291/1/Tom%20tat%20LV%20ThS %20Do%20Minh%20Que.pdf Tiếng Anh [3] http://searchnetworking.techtarget.com/definition/half-duplex [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Duplex_(telecommunications) [5] Tan N Nguyen, Phuong T Tran, Huong-Giang Hoang, Hoang-Sy Nguyen, and Miroslav Voznak (2016): “On the Performance of Decode-and-Forward HalfDuplex Relaying with Time Switching Based Energy Harvesting in the Condition of Hardware Impairment” ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 34/41 PHỤ LỤC Chứng minh công thức (10) Vậy xác suất dừng tình sau: Pout = Pr (min (SNR1, SNR2) <   Pout = – (SNR1  , SNR2 ) Viết lại Thay Ta có: Vậy Đặt: ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 35/41 Sử dụng độc lập biến ngẫy nhiên hàm mật độ xác suất (Probability density function hay PDF) dùng để biểu diễn phân bố xác suất theo tích phân Hàm mật độ xác suất ln có giá trị khơng âm tích phân từ −∞ tới +∞ có giá trị Hàm mật độ xác suất coi phiên làm mịn biểu đồ tần số: liên tiếp đo đạc thực nghiệm giá trị biến ngẫu nhiên liên tục tạo biểu đồ tần số mô tả tần suất tương đối miền biến thiên kết quả, biểu đồ tần số trơng giống với mật độ xác suất biến ngẫu nhiên (giả sử biến lấy mẫu đủ thường xuyên miền biến thiên kết đủ nhỏ) [2] Vậy phương trình (13) viết lại sau: Chứng minh công thức (19) Với : Vậy, hệ số tín hiệu nhiễu : ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CƠNG Trang 36/41 Chứng minh cơng thức (**) Đặt giá trị trung bình ngẫu nhiên Giả sử tất máy phát giả định cấu trúc phần cứng, tức hệ số suy giảm phần cứng nhau, hay : Giá trị SNR viết lại sau: Bỏ qua Vậy Với : Đối với hệ thống chuyển tiếp HD với kỹ thuật AF có thu hoạch lượng dựa phân chia thời gian đáp ứng điều kiện: Với hệ số suy giảm phần cứng Vậy Đặt Thay tham số vào Pout Với với n cấp bậc thay đổi công thức Bessel dạng thứ hai Vậy ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 37/41 Chứng minh công thức (30) Thông lượng kênh xác định: C = B log2 (1 + S/N) < R Đặt Chứng minh công thức (39) Áp dụng hàm phân phối tích lũy (CDF), ta c b �  ybac � Pout  � f  y  dy  � f  y � 1 e dy � � � c � � � b c b � � Pout  � f  y  dy  � f  y  dy  � f  y e c b  a yb c dy c b Dựa vào hàm mật độ xác suất (PDF), ta � y y � a  g  g2  g1  ybc  Pout  � e dy  � e e dy   c g g 2 b � y a   g g1  yb c  Pout   e dy g � b c ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 38/41 Đặt u  y.b  c � du  b.dy y c � u  0, y  �� u  � b Thế vào cơng thức tính xác suất, ta  Pout   c bg2 �  a  u ug bg e bg e � dt Đặt n 4a ,m  bg2 g1 Suy  c bg � e Pout   bg2  n  mt 4t e � dt Áp dụng Bessel loại 2, ta  Pout    Pout   e bg2 c bg e bg2 Pout   e  c bg2 c bg2 n K1 m  mn  � 4a 4a bg2 K1 � � bg g g1 � � 4a 4a K1 � bg1 g2 � �bg1 g2 � � � � � � � � ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 39/41 ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ... gian Khi Ps cao, xác suất dừng hệ thống DF thấp, cụ thể sau ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 27/41 Khi Ps = 10dB, xác suất dừng giảm dần từ mức 0.5 hệ số  chạy... Xác suất dừng ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 19/41 4.2 Kỹ thuật AF phân chia theo cơng suất 4.2.1 Q trình nhận lượng từ Nguồn tới Relay Năng lượng thu hệ thống. .. đến 30dB ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 25/41 5.3 Thông lượng xác suất dừng kỹ thuật chuyển tiếp DF giao thức phân chia thời gian 5.3.1 Kết mô hệ thống DF
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG, ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay